Ophavsret

Al fotos og tekst tilhørende Lars Andersen medmindre andet er angivet, er beskyttet af Ophavsretsloven.

Reproduktion uden skriftlig tiladelse er strengt forbudt. Uautoriseret brug kan resultere i sagsanlæg.

Fotos; ikke kommerciel brug

En standard gebyr på 100,-dkr per billede betales for brug at fotos i non-profit interne udgivelser, herunder forelæsninger, videnskabelige afhandlinger, ikke kommercielle hjemmsider og publikationer af dansk registrerede velgørende organisationer. Priser kan dog variere hvis man vil bruge andre billeder end dem der vises på danske-natur.dk, f.eks. hvis der skal sendes billeder i original størrelse, blir prisen højere.

Fotos; kommerciel brug

En standard gebyr på 560,-dkr per billede at betales for den kommercielle anvendelse af fotografier i bøger eller tidsskrifter, plakater, foldere eller kommercielle hjemmesider.

Betalling

Kontakt mig venligst for nærmere oplysning om hvordan man laver betaling.

Brug af tekst

Al tekst på denne hjemmeside er produceret af Lars Andersen og må ikke kopieres eller offentliggøres i helt eller delvist enten i elektronisk eller trykt form uden skriftlig tilladelse.

Links

Du må gerne linke til denne hjemmeside. Jeg linker tilbage hvis hjemmeside beskæftiger sig med naturhistorie eller naturbevarelse.

Andre fotografer der viser deres fotos og tekst på danske-natur.dk er beskyttet af ophavsloven. Angående brug af andre fotografers fotos og tekst sender jeg forespørgelse med mail til rette vedkommende. Lars Andersen

 

Copyright

All photographs & text are the property of Lars Andersen unless otherwise stated, and are protected by Copyright and the danish law about "Ophavsretsloven".

Reproduction without express written permission is forbidden. Unauthorised use may result in legal action.

Photographs : non-commercial usage

A standard fee of 13 eur per image is payable for the use of photographs in non-profit applications including lectures, research papers, non-commercial websites, and publications of Danish registered charities.

Photographs : commercial usage

A standard fee of 75 eur per image is payable for the commercial use of photographs in books or magazines, posters, leaflets, or commercial websites.

Payment

Please contact me for details of how to make payments.

Use of text

All text on this website is produced by Lars Andersen and must not be reproduced or published in part or in whole either in electronic or printed form. There are no exceptions.

Links

You may provide a link to this website on your website. I only add reciprocal links to websites that are concerned with natural history or conservation.

Other photographers showing their photos and text on the danske-natur.dk is protected by copyright law. For the use of others 'photographers' photos and text. I send requests by mail to the right person. Lars Andersen