DANSKE INSEKTER

af Lars Andersen

only in danish language

Never use pictures without permission from Lars Andersen

Lars Andersen, København. DK.  d. 9/7 - 2003

Last update  d. 27/2 - 2021

Pragtvandnymfe. Stubbe å, 27/7 - 2003. Fotograf: Lars AndersenFjerbenet vandnymfe, Platycnemis pennipes. Bråkna-Hoby, Blekinge, Sverige d. 14 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardFjerbenet vandnymfe, Platycnemis pennipes. Bråkna-Hoby, Blekinge, Sverige d. 14 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardØstlig kærguldsmed, Leucorrhina albicons. Mittlandsskogen, Øland, Sverige d. 15 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardKejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Vitemölla, østlige Skåne, Sverige. d. 21 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Holtug Kalkgrav, Stevns. d. 11 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Holtug Kalkgrav, Stevns. d. 11 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Holtug Kalkgrav, Stevns. d. 11 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Nordisk Mosaikguldsmed, Aeshna caerulea. Nordkalotleden, Torneträsk, Sverige. d. 29 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenEn tidlig Guldsmed. d. 1 maj 2004. Store Hareskov, NordsjællandKilplet Mosaikguldsmed, Aeshna isoceles. Hamborgskov, Lolland. d. 20 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenØlsted d. 15 august 2004. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Insekter: Den største klasse af invertebrater, karakteriseret ved 3 par leddelte ben, et hårdt ydre hudskelet, en tredelt krop og et eller to par vinger. Der formodes at være omkring 20.000 arter i Danmark?

_________________

Hexapoda, Entognatha, Ellipura:

Apterygote (primitive, vingeløse) insekter, fx

Springhaler, Collembola: Er små vingeløse insekter, der lever i jorden og mellem nedfaldne blade. De springer ved hjælp af en springgaffel under bagkroppen, heraf navnet. Der er 222 arter i Danmark.

Protura: Der er 5 arter i Danmark.

Klippespringere, Microryphia: Der er 4 arter i Danmark.

Sølvkræ, ovnfisk og dipluer, Thysanura & Diplura: Er små vingeløse med 3 eller 2 halenokker. Kroppens tredeling kan være vanskelig at erkende. Sølvkræ 6 arter i Danmark. Diplura: 4 arter i Danmark.

_______

Hexapoda, Ectognata, Insecta:

Pterygote (vingede) insekter, fx
Exopterygote insekter med ufuldstændig for-vandling (nymfestadier)

Døgnfluer, Ephemeroptera: Lever kun få dage som voksne, hvorimod de akvatiske nymfer lever i flere år. De voksne ligner små fine guldsmede. Vingerne er i hvliestilling sammenslået over ryggen, forvinger er større end bagvinger, og bagkroppen ender i lange tråde. Der er 43 arter i Danmark.

Kejserguldsmed, Anax imperator, er en af de største europæiske guldsmede. Holtug Kalkgrav, Stevns. d. 11 august 2007. Fotograf: Lars Andersen

Guldsmede og Vandnymfer, Odonata: Har 2 næsten lige store vinger med ribbenet, en slank krop og kraftig flugt. De er grådige jægere både som voksne og nymfe i vand. I hvilestilling er vingerne hos vandnymfer anbragt sammenslået over ryggen, hvorimod guldsmedenes er slået ud til siderne. Der er 50 arter i Danmark.

Slørvinger, Plecoptera: Har akvatiske nymfer. De voksne minder om døgnfluer, men vingerne lægges i hvile over ryggen, og haletrådene er kortere. Der er 25 arter i Danmark.

Kakerlakker, Blattodea: Er ret primitive insekter. Kakerlakker ligner flade biller med meget lange antenner og tornet ben. Der er set 8 arter i Danmark.

Termitter, Coroico, Yungas, Bolivia d. 5 januar 2005. Fotograf: Peter Møllmann

Termitter, Isoptera: Er små blege myrelignende insekter, som ofte mangler øjne og vinger. De lever i kolonier, hvor dronningen er ene om at lægge æg. De findes ikke i Danmark.

Mantis Diable,  Provence's Djævle, La Gaude, Alps Maritime, juli 1988 Fotograf: Lars Andersen

Knælere, Mantodea: Forbenene er foldet sammen til en gribetang, hvormed de kan fange byttet. De findes ikke i Danmark.

Ørentviste, Dermaptera: Ligner slanke biller. Det forreste vingepar er fortykket til dækvinger, der beskytter de bagerste flyvevinger. Bagest en pincet-lignende tang. Der er 5 arter i Danmark.

Blåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Løvgræshopper, markgræshoper, fårekyllinger & Jordkrebs, Orthoptera: Er ret store planteædende insekter med veludviklede sammenbøjet bagben til at springe med. Markgræshopper har korte antenner, løvgræshopper har lange antenner, de er også rovdyr! Fårekyllinger har korte bagben og lange antenner. Der er fundet 34 arter græshopper, 2 arter fårekyllinger og 1 art jordkrebs i Danmark.

Vandrende pinde og blade, Phasmida: Har lange tynde (som en pind) kroppe og ben, og vingerne ligner blade. De findes ikke i Danmark.

Ildtæge. Vålse Kirke, Falster. d. 20 Maj 2007. Fotograf: Lars Andersen

Tæger, Heteroptera: Omfatter Tæger, Skorpionstæge, rygsvømmer, bugsvømmer, skøjteløbere. Alle er mere eller mindre tætbyggede insekter med en stikkesugesnabel til at suge plantesaft eller udsuge byttedyr med. Der er 535 arter i Danmark.

Næbmundede insekter, Homoptera: Omfatter bladlus, tæger, cikader, bladlopper, mellus og skjoldlus. Alle er mere eller mindre tætbyggede insekter med en stikkesugesnabel til at suge plantesaft eller udsuge byttedyr med. Der er 535 arter i Danmark.

Trips, Thysanoptera: Der er næsten 100 arter i Danmark.

Egentlige lus, Phthiraptera / Anoplura: Ligner pelslus og fjerlus, men har stikkende-sugende munddele, hvormed de suger blod. Der formodes at være ca. 200 arter i Danmark.

Fjerlus og Pelslus, Mallophaga.

Boglus, Trogium pulsatorium. Sundby, Vestamager d. 2 December 2007. Fotograf: Lars Andersen

Bark- og boglus, Psocoptera: Antallet af kendte danske arter er 58, men gruppen er relativt dårligt undersøgt i Danmark.

Mellus, Aleyrodoidea: Der er 10 arter i Danmark.

Bladlus, Aphidoidea & Phylloxeroidea: 471 arter af bladlus er kendt fra Danmark.

Skjoldlus, Coccoidea: 72 arter er fundet i Danmark, hvoraf ca. halvdelen er indslæbte og lever synantropt i væksthuse etc.

_______

Endopterygote insekter med fuldstændig forvandling (larver og pupper).

Viftevinger, Strepsiptera: Der er 2 arter i Danmark.

Allindelille Fredsskov, Sjælland d. 6 maj j 2020. Fotograf: Lars Andersen

Dovenfluer, Megaloptera: tilhøre en meget lille gruppe insekter i Danmark, der er kun fundet 3 arter i hele landet.

Kamelhalsfluer, Raphidioptera: I Danmark er der fundet to arter

Ferskvandssvampe Netvinge Sisyra fuscata. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 20 maj 2018. Fotograf; Lars Andersen

Guldøjer og myreløver, Neuroptera: Netvinger med slanke kroppe med 2 par kniplingsagtige vinger. De er rovdyr og hviler om dagen på undersiden af blade. Der er ca. 59 arter i Danmark.

Sommerfugleløve, Libelloides coccajus. La Gaude, Provence, Alpes Maritimes, Frankrig Maj 1987. Fotograf; Lars Andersen

Sommerfugleløve, Libelloides coccajus. La Gaude, Provence, Alpes-Maritimes, Frankrig Maj 1987. Fotograf; Lars Andersen

Stor Hvepsebuk. Vemmetofte Vesterskov, Sydsjælland. d. 5 Maj 2007. Fotograf: Lars Andersen

Biller, Coleoptera: Har mere ellermindre hårde og faste forvinger (dækvinger), under hvilke det bagerste par flyvevinger er foldet sammen. Bidende munddele, der hos snudebillerne siddder på en snabel. Der er ca. 3813 arter i Danmark.

Skorpionfluer, Mecoptera: Ligner lidt guldøjer, men vingerne er smalle med mørke striber. Bagkropsspidsen ender hos hannen i en opadbøjet tang. Hovedet er forlænget i en nedadrettet snabel med bidende munddele. Der er 4 arter i Danmark med Snelopper.

Lopper, Siphonaptera: Er små vingeløse parasitter, med store bagspringben og med munddele udformet som et stikkende sugeapperat til at suge blod med. Der er 51 arter i Danmark.

Melby overdrev d. 30 april 2005. Fotograf: Lars Andersen

Tovinger, Diptera: Omfatter bl.a. stuefluer, spyfluer, svirrefluer, stikmyg, stankelben og kvægmyg. Larverne er benløse maddiker, og de voksne har kun et par veludviklede vinger. Der formodes at være 5800 arter i Danmark. Her link til fluers morfologi.

Vårfluer, Trichoptera: Ligner en krydsning mellem en natsommerfugl og en flue. Munddelene er stærkt reduceret til en kort tunge eller snabel. De velkendte akvatiske vårfluelarver bygger et hus af blade, grene, sand eller småsten. (Enkelte larver er fritlevende.) Der er 170 arter i Danmark.

Langhornsmøl, Adela cuprella. Krageskov, Midtsjælland. d. 21 Maj 2007. Fotograf: Lars Andersen

Sommerfugle, Lepidoptera: Har to par brede, ofte farvestrålende, skælklædte vinger. Munden er en sugesnabel, der er rullet op i en spiral, når den ikke bruger den. Der er fundet ca. 2500 arter i Danmark.

Stor Sabelhveps Kongelunden. d. 24 september 2006. Fotograf: Lars Andersen

Årevingede; Bier, hvepse, savhvepse, snyltehvepse og myre, Hymenoptera: De har to par gennemsigtige vinger med tydeliger  ribbenet (arbejdsmyre er dog vingeløse) og bier, hvepse og myre er ofte sociale insekter der lever i kolonier sammen. Forvinge og bagvinge, er hæfte sammen med små kroge på bagvinges forkant, der griber fat i en fold på forvinges bagkant. Dette finder man ikke hos andre insektordner. I hvile lægges vingerne over bagkroppen. Der er ca. 6000 arter i Danmark.

 

Rhododendrontæge, Stephanitis oberti. Lil. Salby, Køge. d. 1 September 2007. Fotograf: Lars AndersenRhododendrontæge, Stephanitis oberti. Lil. Salby, Køge. d. 1 September 2007. Fotograf: Lars Andersen

Rhododendrontæge, Stephanitis oberti. Lil. Salby, Køge. d. 1 september 2007. Fotograf: Lars Andersen

Stor Bladhveps, Cimbex femoratus hun. Storskov ved Søholt d. 23 maj 2015. Fotograf; Lars AndersenStor Bladhveps, Cimbex femoratus han. Storskov ved Søholt d. 22 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Stor Bladhveps, Cimbex femoratus hun & han. Storskov ved Søholt d. 22-23 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Spyflue. H/F Prøvestenen, Amager d. 26 oktober 2014. Fotograf;  Lars Andersen

Spyflue, Calliphora vicina. H/F Prøvestenen, Amager d. 26 oktober 2014. Fotograf; Lars Andersen

Kæmpefluen Harald, Tachina grossa. Holmegård Mose d. 4 august 2016. Fotograf; Lars AndersenKæmpefluen Harald, Tachina grossa. Holmegård Mose d. 4 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Blåvinget Pragtsnylteflue, Phasia hemiptera. Kæmpefluen Harald, Tachina grossa.
Holmegårds Mose, Sydsjælland d. 4 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for almindelig blåfugl, Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenBlåvinget steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterræn, Rødbyhavn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten SchwartzBlåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten Schwartz

Blåvinget Steppegræshoppe, Sphingonotus caerulans. Rødbyhavn baneterræn d. 30 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Vortebider, Decticus verrucivorus. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars AndersenVortebider, Decticus verrucivorus. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Vortebider, Decticus verrucivorus hun. Brunddragene, Lolland d. 28 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Fjeldgræshoppe, Melanoplus frigidus. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Torneträsk nordbred, Sverige 1 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Fjeldgræshoppe, Melanoplus frigidus. Lapjordshytten. Torneträsk nordbred, Norge d. 1 juli 2007. Fotograf; Lars Andersen

Hjerteplettet Blomsterbuk, Stictoleptura cordigera. Baneterrænnet, Rødby havn d. 30 juli 2012. Fotograf: Kirsten Schwartz

Hjerteplettet Blomsterbuk, Stictoleptura cordigera. Rødbyhavn baneterræn d. 30 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Lille Humlebille, Trichius rosaceus. Baneterrænnet, Rødbyhavn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Lille Humlebille, Trichius rosaceus. Rødbyhavn baneterræn d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Colletes similis. Gulstav Mose, det sydlige Langeland d. 22 august 2015. fotograf; Lars Andersen

Rejnfan-Silkebi, Colletes similis som findes på Rejnfan, Tanacetum vulgare.
Gulstav Mose, det sydlige Langeland d. 22 august 2015. fotograf; Lars Andersen

Biulv, Philanthus triangulum. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 august 2017. Fotograf;  Troells Melgaard

Biulv, Philanthus triangulum.
Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 august 2017. Fotograf; Troells Melgaard

Blåhatjordbi, Andrena hattorfiana og Seksplettet Køllesværmer, Zygaena filipendulae på Blåhat, Knautia arvensis. Bjergene, Odsherred, Danmark d. 13 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenBlåhatjordbi, Andrena hattorfiana og Seksplettet Køllesværmer, Zygaena filipendulae på Blåhat, Knautia arvensis. Bjergene, Odsherred, Danmark d. 13 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Blåhatjordbi, Andrena hattorfiana og Seksplettet Køllesværmer, Zygaena filipendulaeBlåhat, Knautia arvensis.
Bjergene, Odsherred, Danmark d. 13 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________

Hvidbrystet Jordbi og Viftevinge

d. 4 april 2018

Hvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.  Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars AndersenHvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.  Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars AndersenHvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.  Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars AndersenHvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.  Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Hvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.
Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Her en Hvidbrystet Jordbi hun der er blevet paralyseret af parasiten Viftevinge hun, dermed ændre den adfærd og sidder mere stille på jorden, hvorved Viftevinger hanner nemmere kan finde denne bi fordi Viftevinge hunner udsender feromoner/dufte som Viftevinge hanner sporer.

Hvidbrystet Jordbi, Andrena vaga og Viftevinge, Stylops melittae.  Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Blå Oliebille, Meloe violaceus hun. Pinseskoven, Amager, Danmark d. 4 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Blå Oliebille, Meloe violaceus hun lægger æggene i jorden, og når de klækkes søger de "luselignende" larver (triungulin-larver) op i en blomst, hos Blå Oliebille oftest Vorterod eller andre gule blomster. Her venter de på, at et individ af en af de enlige bier sætter sig og bestøver blomsten. De griber fat i alle større insekter, der sætter sig på blomsten, hvorved kun få larver ender på den rigtige vært.
Jordbien flyver hjem til sit bo, hvor larverne hopper af. Her lever de af honning og biens æg og larver. Nede i boet skifter de form, og kommer til at ligne en oldenborrelarve. Larven forpupper sig om efteråret, og kommer frem som voksen bille i det tidlige forår.

_________________

Eghjort, Lucanus cervus

Pyraliden: Nymphula stagnata. Hakafors, Mienåen, Småland, Sverige d. 3 august 2008. Fotograf: Lars AndersenBräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenEghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Eghjort, Lucanus cervus. Bräkne Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 juli 2008. Fotograf; Lars Andersen

Bøghjort, Dorcus parallelipipedus. Maglemosen, Vedbæk d. 23 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Bøghjort, Dorcus parallelipipedus. Maglemosen, Vedbæk d. 23 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Næsehornsbille, Oryctes nasicornis. Skodsborg, Nordsjælland d. 10 juni 2007. Fotograf; Lars AndersenNæsehornsbille, Oryctes nasicornis. Skodsborg, Nordsjælland d. 10 juni 2007. Fotograf; Lars Andersen

Næsehornsbille, Oryctes nasicornis. Skodsborg, Nordsjælland d. 10 juni 2007. Fotograf; Lars Andersen

_________________

Væver, Lamia textor

Væver, Lamia textor. Allgunnen Naturreservat, Småland, Sverige d. 5 juni 2010. Fotograf; Lars Andersen

Væver, Lamia textor. Allgunnen Naturreservat, Småland, Sverige d. 5 juni 2010. Fotograf; Lars Andersen

_________________

GarverPrionus coriarius

d. 31 juli 2016

Søndag d. 31 juli 2016 i Gribskov, Nordsjælland på en bøgestamme fandt jeg sammen med
John Strange Petersen en GarverPrionus coriarius en af vores største biller i Danmark.
Omkring der vi fandt denne store træbuk i en bøgeskov, lader naturstyrelsen
væltede bøgestammer ligge til gavn for biller og andre insekter.

_________________

Home Tilbage til forsiden