Entomologisk Forening og Amager Fælleds Venner
på Amager Fælled for at krible krable i vandhuller

d. 15. april 2018

Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenMåske vårfluen Limnephilus vittatus? Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVårflue, Limnephilus larve sp.? Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenHelophorus redtenbacheri. Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars AndersenVandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Krible-Krable i Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Deltagere: Mogens Holmen, Nikolaj Kirk, Jan Fischer Rasmussen,
Maria Mikkelsen, Linda Kjær-Thomsen, Lars Thomas, Carsten Brodersen,
Terese Verbena, Nikolaj H. Correll, Jens Søgaard Hansen, Morten Kofoed Hansen,
Poul Ulrik, Anne Suzette Sadolin, Klaus De León Heinecke,
Oscar Andersson, Lars Andersen med flere.
Artslisten er sidst opdateret d. 18 april 2018
Insekter (Insecta)
Trips (Thysanoptera)
Megathrips lativentris. 25 imago

Guldsmede (Odonata):
Blå Libel (Libellula depressa) 2 larve
Stor Farvevandnymfe (Ischnura elegans) 1 larve
Stor Kejserguldsmed (Anax imperator) 1 larve

Døgnfluer (Ephemeroptera):
Små nymfer sp.?

Næbmunde (Hemiptera):
Almindelig Skøjteløber (Gerris lacustris) 1 imago
Tandet Skøjteløber (Gerris odontogaster) 1 imago
Gulbrystet Skøjteløber (Gerris thoracicus) 1 imago
Skorpiontæge (Nepa cinerea) 1 imago

Vårfluer (Trichoptera):
Limnephilus larver, 2 forskellige sp.?

Biller (Coleoptera):
Agabus bipustulatus
Almindelig vandkær sp. (Hydrobius sp.)
Bidessus unistriatus
Dryops auriculatus
Dryops sp.
Dytiscus sp.
Enochrus ochropterus
Fladtrykt Vandkalv (Hydroporus planus)
Giftig Rovbille (Paederus riparius)
Graptodytes bilineatus.
Haliplus fluviatilis
Helophorus redtenbacheri
Hydrochus crenatus
Hydroporus erythrocephalus
Hygrotus impressopunctatus

Limnebius aluta som er kun 1 mm.
Fra vandkær-familien Hydraenidae. Mogens Holmen.
Limnobaris dolorosa. Lars Thomas
Marmorvandkalv (Rhantus suturalis)
Noterus crassicornis
Slank Mariehøne (Coccidula rufa)
Sortbuget Vandkalv (Dytiscus semisulcatus)
Tværridset Vandkalv (Colymbetes fuscus)

Årevinger (Hymenoptera):
Stensnyltehumle (Bombus rupestris) 1 imago

Tovinger (Diptera):
Dixidae ubest. 5 larve

Padder (Amphibia)
Halepadder (Urodela):
Lille Vandsalamander (Lissotriton vulgaris) 40 voksne
Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) 1 voksen han
Skrubtudse (Bufo bufo) 100 æg

Sadelorme (Clitellata)
Arhynchobdellida:
Hesteigle (Haemopis sanguisuga) 4

Snegle (Gastropoda):
Almindelig Skivesnegl (Planorbis planorbis) 100
Anisus leucostoma 25
Posthornsnegl (Planorbarius corneus) 2
Pytsnegl (Galba truncatula) 10
Skarpkølet Skivesnegl (Anisus vortex) 10
Stor Mosesnegl (Lymnaea stagnalis) 2

Neotaenioglossa:
Almindelig Sumpsnegl (Bithynia tentaculata) 5

Edderkopper (Araneae):
Vandedderkop (Argyroneta aquatica) 1

Storkrebs (Malacostraca)
Tanglus (Isopoda):

Vandbænkebider (Asellus aquaticus) 100 imago

Benfisk (Actinopterygii):
Hundestejleordenen (Gasterosteiformes)
Nipigget Hundestejle (Pungitius pungitius).

Planteriget (Plantae)
Kransnålalger (Charophyceae):
Nøgle-Redetråd (Tolypella glomerata). Mogens Holmen.

Vandhuller på Amager Fælled, Amager d. 15 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Nikolaj Kirk har lavet en vidio.

_________________________

Vandbiller på Amager Fælled

Søndag d. 15. april 2018, kl. 13.00 – ca. 16.

Biologen Lars Maltha Rasmussen tæller frøæg. Amager Fælled d. 7 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Biologen Lars Maltha Rasmussen tæller frøæg. Amager Fælled d. 7 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Vandbiller på Amager Fælled
Organiseret af
Entomologisk Forening

Turleder:
Mogens Holmen

Tid:
Søndag den 15. april 2018, kl. 13.00 – ca. 16.

Mødested: Plænen lige øst for Danhostel-vandrehjemmet med adressen Vejlands Allé 200, 2300 København S. Bemærk at Danhostels P-plads kun er for deres gæster: Der findes betalingsparkering ved f.eks. Bellacentret på modsatte side af Vejlands Allé.

Medbring: Gummistøvler. Gerne også evt. eget udstyr som f.eks. vandketsjer, sorterebakke, glas til opbevaring af kræene, en god lup og bestemmelseslitteratur.

Læs mere på facebook

_________________________

Home tilbage til forsiden