Sydeuropæisk Svalehale

Iphiclides podalirius

first update d. 6 january 2013

last update d. 5 april 2023

Sydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Mokren, Bulgarien d. 2 juli 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Jeravna, Bulgarien d. 30 juni 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. KarnobatIskra, Bulgarien d. 5 juli 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. KarnobatIskra, Bulgarien d. 5 juli 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Jeravna, Bulgarien d. 30 juni 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphichlides podalirius. Zheravna, Bulgarien. Juni 2003 Fotograf: Jan Fischer RasmussenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Rom, Italien. D. 23 juni 2005. Fotograf: Henrik S. LarsenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Jeravna, Bulgarien d. 30 juni 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Draguignan, Provence,maj 1987 Fotograf: Lars AndersenSydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Draguignan, Provence,maj 1987 Fotograf: Lars AndersenSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Ravello, Italien d. 29 august 2011. Fotograf; John Strange Petersen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758).

Udseende: Er spidsvinget med lange haler på bagvinge med bleggul grundfarve på oversiden med tynde sorte striber på tværs af vingerne, på bagvinge er sømkant diffus sort med 5 blå halvmåner, lang hale imellem anden og tredie blå plet med rød spot i analhjørne. Underside lysere med de samme mønstre. Køn ret ens, man kan kende køn på bagkrop ende.
Vingefang er 60 - 85 mm.

Habitat: I Europa flyver den elegant sejlende igennem lufthavet i nogle meters højde i kulturlandskabet i olivenlunde, haver langs floddale. Længere nordpå på stejle sydvendte skrænter med krat og plantager.

Adfærd: De er fligtige blomsterbesøger, ses ofte i haver med blommetræer og Lavendelmarker.

Flyvetid: Nord for Alperne i en generation fra maj til august. I det sydlige Europa i 2 til 3 generationer fra marts til oktober.

Æg, larve & puppe: Hunnen lægger æg enkeltvis på forskellige bær og blade fra frugttræer. Ægget klækker efter en til to uger. Larvetiden er fire til syv uger, puppestadiet to til tre uger eller overvintrende. Forekomster i Norden kan ofte skyldes import af frugttræer med pupper fra det sydlige Europa.

Sygdomme og prædatorer: Larven er i kølig somre plaget af sygdomme danóg parasiter som især angriber æg, der kan havde afgørende indvirkning på populationsstørrelse. Det er ægparasiter som småsnyltehvepse; Trichogramma cordubense, T. gicai, Ooencyrtus telenomicida, O. vinulae og Anastatus bifasciatus som alle er plurivoltine og brede generalister, der parasiterer på flere insekt ordrers æg. Prædationen har en stærk sæsonbestemt mønster. Om sommeren dræber småsnyltehvepse ca. 25-45% af æggene, og mindre fugle og pattedyr prædation på overvintrende pupper er årsag til den resterende dødelighed.

Den ekstremt polyfage Compsilura concin-nata (Snylteflue/Tachinidae) er den eneste regulære larveparasit på Sydeuropæisk Svalehale, som er begrænset til sommer generationer, hvor den forårsager meget varierende dødelighed op til 20% af larver. To andre polyfage; Blepharipa pratensis (Snylteflue/Tachinidae) og Meteorus pul-chricornis (Snyltehveps, Braconidae: Euphorinae) er sjældne parasiter. Blepharipa pratensis parasiterer især på Løvskovsnonne, Lymantria dispar larve (men også på andre sværmerer larver), og M. pulchricornis parasitises diverse Sværmere, Macrolepidoptera. Reference; Parasitoids of European Butterflies

Værtsplante: Slåen, Prunus spinosa. Fuglekirsebær, Prunus avium. Blomme, Prunus domestica.
Abrikos, Prunus armeniaca. Weichsel, Prunus mahaleb. Fersken, Prunus persica.
Almindelig Hæg, Prunus padus. Pære, Pyrus communis og Vildæble, Malus sylvestris.
Almindelig Æble, Malus domestica. Engriflet Hvidtjørn, Crataegus monogyna.
Almindelig Røn,Sorbus aucuparia.

I Polen er den begyndt at anvende den indførte nordamerikanske Glansbladet Hæg, Prunus serrotina.

Sydeuropæisk Svalehale udbredelseskort lavet af Lars Andersen april 2017.

Sydeuropæisk Svalehale udbredelse i Nordeuropa 2010-21. Kort lavet af Lars Andersen februar 2023.

Udbredelse i Danmark: Sydeuropæisk Svalehale ses som sjælden gæst i Danmark.
Sidste gang på Bøtø Diget, Falster d. 18 august 2012 af John Faldborg.
Og i Stubbekøbing, Falster d. 3 september 2004 af Reidar J D I Voith.
På det sydlige Sjælland ved Svansbjerg d. 13 juni 1998 af Michael Nielsen.
På Bornholm ved Allinge/Tejn d. 14 juli 1997 af Per Bollerup.

Man skal nok regne med at se denne art i Danmark oftere i fremtiden.
Se artikel: sommerfuglene flytter mod nord.

Ellers skal man 100 år tilbage til Frederiksberg i juni 1887 af Hermansen, senere i Hornemanns samling, efter det tidligere har tilhørt Gudmann & C.S. Larsen.
De to andre er fundet ved Strandvejen i Hellerup d. 9 maj 1894 hvor de blev indført med frugttræer fra det sydlige Europa.
Er også fundet ved Tarm af Boie i 1837. Dette eksemplar er interessant fordi dengang var der iagttage flere eksemplarer i Hamburg, og enkelte gange i Slevig-Holsten (Schleswig-Holstein).

Udbredelse i Sverige: Karin Tholén Gustavsson har set en Segelfjäril i Huaröd Skåne sommeren 2021.
Er på facebookgruppen: "
Vi som gillar fjärilar" d. 20 februar 2023.
Er set indtrækkende ved Åhus, Skåne
d. 3 august 2013. Og fundet ved Lappkärrsberget, Naturhistoriska Riksmuséet (Uppland) Stockholm d.15 august 2013.

Udbredelse i Finland: Der er mange fund i det sydlige Finland.

Verdensudbredelse: Findes op til Østersøen i det østlig Tyskland og vestlige Polen, samt de baltiske lande, udbredt i det centrale og østlige Europa, samt landene omkring Middelhavet. Tyrkiet, Kaukasus, de sydlige Uralbjerge, Kazakhstan, Turkmenistan & Tian Shan.

Navne: Andre danske navne; Navnet Sydeuropæisk Svalehale har eksisteret siden først i 60'erne da Torben W. Langer's bøger udkom.
Der er lidt navneforvirring i nyere tid hvor man i "Danmarks Sommerfugle" fra 2008 af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger er der navneforslag som Gul Ridder & Tigersvalehale. Tidligere tilbage i 70'erne er der også forsøgt med Sydlig Svalehale.

En af de længste diskussioner om navne på danske dagsommerfugle har været på fugleognatur i tråden; "Tigersvalehale - Rhodos Postet d. 15-08-07".

På dansk hedder den: Sydeuropæisk Svalehale. På norsk: Slapetornsvalestjert.
På svensk: Segelfjäril. På finsk: Purjeperhonen. På estisk: Puriliblikas. På lettisk: Plumju dižtaurinš.
På litauisk: Podalirijus. På polsk: Paz zeglarz. På tysk: Segelfalter. På nederlandsk: Koningspage.
På engelsk: Scarce Swallowtail. På fransk: Flambé. På italiensk: Podalirio. På spansk: Chupaleche.

Fredninger: Sydeuropæisk Svalehale er beskyttet ved lov i Tjekkiet, Slovakiet, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Rusland, Ukraine og Polen. Den betragtes som sjældent og truet og beskyttet i nogle provinser i Østrig og af ubestemt status i resten af Europa. Selv om nogle myndigheder har henvist til status som "sårbare", er denne svalehale ikke på IUCN's rødliste.

Lignende arter: Der findes den nære slægtning Svalehale som oftes ses i det østlige Danmark som trækgæst fra øst.
Fra Pyrenæerne i det sydvestlige Frankrig, Spanien, Portugal og Nordvestafrika findes Iberisk Svalehale, Iphiclides podalirius ssp. feisthamelii (Duponchel, 1832). Hvor der er tvivl om artstatus? Nogle author mener det er en art, andre en underart af I. podalirius?

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

______________________________________________

Sidste nyt

Vallø

d. 3 april 2023

En nyklækket Sydeuropæisk Svalehale fundet i Vallø, Sjælland i en pakke pære fra Holland d. 3 april 2023.

Sydeuropæisk Svalehale (koningspage på nederlandsk) er en trækker der er blevet set omkring halvtreds gange i Holland. I de senere år er der i gennemsnit set et eksemplar om året; i nogle varme år flere eksemplarer.

Den nærmeste population findes ved Rhinen og Ahr-dalen i Tyskland.
Sydeuropæisk Svalehale kommer til Holland på egen hånd, og der kan optræde sjældent æglægning. Men det har jeg endnu til gode fra Holland?

De pære er pakket i Nederland/Holland men kan komme fra andet areal?

Link til facebookgruppen "sommerfuglehaver"

______________________________________________

Huaröd

d. 20 februar 2023

Karin Tholén Gustavsson har set en Segelfjäril i Huaröd Skåne sommeren 2021.
Obs er på facebookgruppen: "
Vi som gillar fjärilar" d. 20 februar 2023.

______________________________________________

Alpes-Maritimes, Frankrig

d. 5 juli 2019

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Rimplas 1050 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 5 juli 2019. Fotograf; John S. Petersen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Rimplas 1050 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 5 juli 2019. Fotograf; John S. Petersen

______________________________________________

Var & Alpes-Maritimes, Frankrig

d. 9 - 10 maj 2019

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Saint-Cassien Des Bois, Var, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf: Lars Andersen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Saint-Cassien Des Bois, Var, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf: Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Vallon du Bruguet, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

______________________________________________

Amalfikysten, Italien

d. 24 oktober 2018

Lokalitet for Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018. Fotograf; Kurt Loftkjær

Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018. Fotograf; Kurt Loftkjær

Kurt Loftkjær; En sommerfuglehilsen fra Amalfikysten, hvor jeg så et par Sydeuropæiske Svalehaler flyve omkring.
Amalfikysten er meget dramatisk og udfordrende for bilister. Normalt er jeg på udkik efter fugle, men dem synes der ikke at være mange af i Italien. Til gengæld er der tilsyneladende mange sommerfugle ved Amalfikysten.

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018. Fotograf; Kurt Loftkjær

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018. Fotograf; Kurt Loftkjær

______________________________________________

Rupea, Transylvania, Rumænien

Tom Nygaard Kristensen

d. 26 - 30 april 2014

Lokalitet for Sydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 26 april 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lokalitet for Sydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 26 april 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Sydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 27 april 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 30 april 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 8 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 12 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 25 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 26 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 26 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 30 maj 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 1 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenSydeuropæisk Svalehale. Rupea, Transylvania, Rumænien d. 12 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Her Sydeuropæisk Svalehale udviklingsforløb fra nylagt æg d. 27 april 2014 til den nyklækkede imago d. 12 juni 2014. Rupea, Transylvania, Rumænien. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen.

______________________________________________

d. 11 august 1996

Kreta d. 11 august 1996. Fotograf:; Tom Nygaard Kristensen

Sydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Kreta, Grækenland d. 11 august 1996. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

______________________________________________

Differences in the male and female genitalia between Iphiclides podalirius and Iphiclides feisthamelii, further supporting species status for the latter (Lepidoptera: Papilionidae)

John G. Coutsis & Harry van Oorschot.

Zöologisch Museum Amsterdam.

3 march 2011.

______________________________________________

DNA barcode reference library for Iberian butterflies enables
a continental-scale preview of potential cryptic diversity

d. 25 july 2015

_____________

podalirius versus feisthamelii

GMYC-analysen for I. podalirius omfattede prøver fra Iberia og Sydvestlig Frankrig tilhørende underarten feisthamelii, som også er blevet foreslået at være en særskilt art af nogle forfattere. Det omfattede også prøver af nominotypisk podalirius fra Rumænien. Alle disse prøver blev genfundet som en enkelt stærkt understøttet GMYC-enhed (støtte 1 for både ST- og MM-GMYC og maksimum inden for enhed p-distance = 0,5%) der er uden støtte for feisthamelii som en uafhængig art.

Læs mere på link

______________________________________________

Sydeuropæisk svalehale, Iphiclides podalirius. Mokren, Bulgarien d. 2 juli 2013. Fotograf: Martin BjergSydeuropæisk Svalehale, Iphiclides podalirius. Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018. Fotograf; Kurt LoftkjærIberisk Svalehale, Iphiclides podalirius ssp. festhamelii. Darnius, Katalanien, Spanien d. 14 april 2011. Fotograf; Lars Søjberg Madsen

Sydeuropæisk Svalehale,
Iphiclides podalirius.
Sydeuropæisk Svalehale,
Iphiclides podalirius.
Iberisk Svalehale,
Iphiclides festhamelii.
Bulgarien d. 2 juli 2013.
Fotograf; Martin Bjerg
Amalfikysten, Italien d. 24 oktober 2018.
Fotograf; Kurt Loftkjær
Darnius, Katalanien, Spanien d. 14 april 2011.
Fotograf; Lars Søjberg Madsen

______________________________________________

CBMS Catalan Butterfly Monitoring Scheme: papallona zebrada

______________________________________________

Iberisk Svalehale

Iphiclides feisthamelii

first update d. 29 april 2015

last update d. 29 may 2024

Iberisk Svalehale, Iphiclides podalirius ssp. festhamelii. Darnius, Katalanien, Spanien d. 14 april 2011. Fotograf; Lars Søjberg Madsen

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Darnius, Katalanien, Spanien d. 14 april 2011. Fotograf; Lars Søjberg Madsen

Iberisk Svalehale, Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832).
Udseende; Er spidsvinget med lange haler på bagvinge med beigehvid grundfarve på oversiden med bredde sorte striber på tværs af vingerne, på bagvinge er sømkant diffus sort med 5 blå halvmåner, lang hale imellem anden og tredie blå plet med rød spot i analhjørne. Underside lysere med de samme mønstre.
Vingefang: 60 - 85 mm.

Habitat: I det sydvestlige Europa flyver den elegant sejlende igennem lufthavet i nogle meters højde i kulturlandskabet i olivenlunde, haver og langs floddale.

Flyvetid: Er i det sydlige Europa i 2 generationer fra april til september.

Værtsplante: Hunnen lægger æg på Weichsel, Prunus mahaleb. Fersken, Prunus persica. Pære, Pyrus communis og Vildæble, Malus sylvestris.

Udbredelse: Nordvestafrika fra Marokko, Algeriet til Tunis. Balearerne. Portugal, Spanien til de sydvendte Pyanæerne til de østlige Pyrenæerne, Andorra og Hérault og Roussillon i det sydlige Frankrig.

Artstatus: Der er tvivl om artstatus, nogle forfattere mener det er en art, andre en underart af Sydeuropæisk Svalehale, I. podalirius.
Taksonomi:
I. feisthamelii er fra Fauna Europaea
[Fauna Europaea, sidste opdatering
23. juli 2012, version 2.5]
yderligere placeret som en underart af
Iphiclides podalirius:
"Betragtes af nogle forfattere som en separat art".
I. feisthamelii er nu anerkendt som en art af de fleste forfattere, men ikke af Vives Moreno (2014), der ser taxonet som en underart af I. podalirius.
(Forfatter:
Erwin Rennwald).

Tidligere danske navne: Nordafrikansk Svalehale.

På dansk hedder den: Iberisk Svalehale. På engelsk: Southern Scarce Swallowtail.
På fransk: Voilier Blanc. På katalansk: Papallona zebrada. På spansk: Podalirio / Chupaleche.
På portugisisk: Borboleta-zebra.

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Noguera, Aragon, Spanien d. 31 juli 2020. Fotograf; John VergoIberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Noguera, Aragon, Spanien d. 31 juli 2020. Fotograf; John Vergo

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Noguera, Aragon, Spanien d. 31 juli 2020. Fotograf; John Vergo

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Moscardón, Aragon, Spanien d. 4 aaugust 2020. Fotograf; John Vergo

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Moscardón, Aragon, Spanien d. 4 aaugust 2020. Fotograf; John Vergo

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Spanien juli 1997. Fotograf:; Tom Nygaard Kristensen

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Andalucien, Spanien juli 1997. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

21 stk Svalehale og 2 stk Sydeuropæisk svalehale på samme fotos fra pyranæerne. Fotograf: Troells Melgaard

Iberisk Svalehale fra Pyrenæerne. Fotograf; Troells Melgaard

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Santander, Spanien 27 maj 2024. Fotograf; Carsten Horup

Iberisk Svalehale, Iphiclides festhamelii. Santander, Spanien 27 maj 2024. Fotograf; Carsten Horup

I Santander i Spanien deltog Peer Ravn og Caesten Horup i sidste uge i en stor EU LIFE-konference om bevarelse af padder og krybdyr. Over 30 LIFE-projekter var repræsenteret. Vi bidrog bl.a. med oplæg om vores resultater fra Life Clima-Bombina i en 2 timers workshop. Vores operationelle tilgang til genskabelse af landskaber, naturgenopretning, etablering af naturens infrastruktur og permanente løsninger blev vel modtaget. Padder og krybdyr er fortsat stærkt truede i hele Europa og mange nye trusler som bl.a. klimaforandringer og invasive arter udfordrer padderne voldsomt .

Det blev også til et par dages rundtur i Cantabria og Castilla y Leons kalkstens-bjerge med mulighed for vidensdeling og ny inspiration i de fantastisk biodiversitetsrige cantabriske Natura2000 områder. Fyldt med gribbe, ørne, skestorke, kohejre, hvide storke, hærfugl, myriader af orkidéer i et enormt netværk af blomsterrige, meget smukke, uendeligt store græsningslandskaber med gamle, nordspanske racer af heste og kvæg.

Her lever Det Gamle Land stadigt til glæde for biodiversitet og landskaber.Gracias Steps for LIFE, LIFE Programme

Viva Espagna e Natura2000

______________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

______________________________________________