Fjeldhøsommerfugl

Colias tyche ssp. werdandi

First update 11 september 2006

Last update 21 july 2017

Lokalite for Fjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 27 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Nuojla, Abisko d. 8 Juli 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi i parring. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldastragel som er foderplante for Fjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 27 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 28 Juni 2008. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 3 Juli 2008. Fotograf: Daniel DolfeFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi (nastes). Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 25 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi (nastes). Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 25 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi (nastes). Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 25 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi (nastes). Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 25 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias werdandi (nastes). Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 25 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias nastes, Abisko, Sverige 8 juli 1985. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias nastes, Abisko, Sverige 8 juli 1990. Fotograf: Lars AndersenFjeldhøsommerfugl, Colias nastes, Abisko, Sverige 8 juli 1994. Fotograf: Lars AndersenDryashede,  lokalitet for Fjeldhøsommerfugl, Colias nastes & Fjeldperlemorsommerfugl,Boloria napaea. Nulja, 700 m. Abisko. juli - 1998

Fjeldhøsommerfugl, Colias tyche ssp.: werdandi (Zetterstedt, 1840).
Udseende: begge køn er lysegul til hvidgrå på overside med gråpudret sømkant og ribber med lyserød frynsekant. Bagvinge underside er gråpudret lysegrøn med mørkringet hvidkernet diskalplet.
Der findes sjældent blege gul-orange former, som man formoder er hybrider  imellem hecla og werdandi. form.: christiernssoni Lampa.
Vingefang: 40 - 50 mm.

Habitat: Flyver ofte talrig på fjeldhede & tundra hvor Fjeldastragel vokser, ses ofte sammen med Arktisk Høsommerfugl og Fjeldperlemorsommerfugl. Har selv set Fjeldhøsommerfugl på Nuoljafjeldet, flyvende i antal over Dryasheden omkring endestationen for skiliften omkring fra 800 m til 1100 m.h. Findes også i lavere højde omkring trægrænsen imellem fjeldhede og birkeskov hvor den kan ses flyve sammen med Mosehøsommerfugl.

Adfærd: Hanner flyver i solskin søgende rundt efter uparrede hunner, med korte besøg på blomster. Hunner hviler oftere på blomster. Under vejrskift ryger de hurtig ned og gemmer sig i lyngen. Selv sent om aftenen kan man se dem flyve på de nordvendte fjeldsider mod midnatsolen.

Flyvetid: Fra midt juni til først i august efter de vejrmæssige forhold. I nogle år helt fraværende, hvis vejret er for dårlig, venter de til næste år.

Værtsplante: Larven lever på Mørk Alpe-Astragel, Astragalus alpinus ssp. arcticus og Gul Astragel, Astragalus frigidus

Æg, larve & puppe: Fjeldhøsommerfugl har flere strategier for at overleve; Den har normal toårrig livscyklus, hvor førsteårs larven overvintre i 2. stadie, hvor de næste sæson udvikler til voksne larver som ved sommeren slutning går de til overvintring i sidste larvestadie, som følgende forår forpupper sig uden at tage føde til sig. De starter at klække tidligt på sommeren fra midt i juni.

De to andre strategier indebærer etårrig livscyklus. Hvor den ene er at førsteårs larven overvintre i 2 stadie, og næste sæson udvikler den sig til sommerfugl der klækker senere på sommeren i juli-august. Den anden etårrige livscyklus er at larverne vokser hurtig første sommer og går til overvintring i sidste stadie, som i foråret går til forpupning. Hvilke giver tidlige flyvende individer som flyver samtidigt med de toårrige. Både fund af larver og sommerfugle over hele sæsonen styrker beviser for denne adfærd.

Fjeldhøsommerfugl udbredelse i det nordlig Skandinavien. Kort lavet af; Lars Andersen januar 2017

Udbredelse: Fjeldhøsommerfugl findes i det nordlige Skandinavien fra 66º breddegrad i Lycksele lappmark, Torne lappmark i det nordlige Sverige til Nordland og Indre Troms i Nordnorge, i 300 til 1100 m.h. Og i Finland i fjeldet omkring Kilpisjärvi. Og videre forekommer arten på Novaja Zemlja, det nordligste Ural og på Jamal-halvøen i Sibirien, Rusland.

Arts status 2003: Er ikke afklaret i følge Nationalnyckeln DE 50-54. C. werdandi har tidligere været vurderet til at være en underart til den Nordamerikanske C. nastes, som er udbredt fra Alaska til Labrador og nordligst på Ellesmere Isl. Et nærmere slægtskab med C. tyche er oplagt, som findes i bjergene fra Altaj til Magadan, og ifølge den sidste artsstatus vudering er C. werdandi en underart til C. tyche?

Arts status 2003: Morfologiske studier af Jan Haugum, har måske bevist at Colias werdandi er morfologisk forskellige fra både C. nastes & C. tyche (ref.: Kudrna, 2002).

Arts status 2011: I Fauna Europaea er dens nuværende artstatus, d. 26/1 2011; Colias tyche (Böber 1812) Taxonomic relationships between Colias tyche (Böber, 1812) and Colias nastes (Boisduval, 1832) are not clear.

Synonymer: Colias nastes (Boisduval,1832). Colias werdandi (Zetterstedt, 1840).

Tidligere danske navne: Arktisk Høsommerfugl & Arktisk-høsværmer.

På dansk hedder den: Fjeldhøsommerfugl. På svensk: Fjällhöfjäril eller Gröngul Höfjäril.
På norsk: Polargulvinge. På finsk: Tunturikeltaperhonen. På engelsk: Pale Arctic Clouded Yellow

Lignende arter: I Alperne flyver den lignende Bjerghøsommerfugl, Colias phicomone.

____________________________________________

Værtsplanter; Fjeldastragel, Astragalus alpinus ssp.: arcticus & Gul Astragel, Astragalus frigidus

Fjeldastragel som er foderplante for Arktisk høsommerfugl, Colias werdandi. Lapporten, Abisko d. 27 Juni 2008. Fotograf: Lars Andersen Hedblåvinge, Plebejus idas lapponicus, (Gerhard,1853) han på Isvedel (Astragalus frigidus (L.) A. Gray). Abisko, Sverige 3 juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Oppe på Nuolja omkring skiliften eller ved Lapporten/Paddu flyver Fjällhöfjäril, Colias tyche ssp.: werdandi omkring i 700 til 1100 m.h. Hvor dens foderplante for larven er Fjällvedel/Fjeldastragel som findes i en mørkeblå og Lyseblå variant. Her den mørkeblå der på svensk hedder: Mörk Fjällvedel, Astragalus alpinus ssp.: arcticus. Eller i lavere højde inde i birkeskoven, under trægrænsen i store lysninger med revling, blålyng, rosmarinlyng, arktisk alperose og moser i ca; 350 til 400 m.h. nærheden af Abisko Östra station syd for helikopterpladsen ses den ofte på Gul Astragel, Astragalus frigidus, som på svensk hedder Isvedel. Hvor den konkurrerer med Foranderlig Blåfugl om nektaren.

STF Turiststation Abisko

______________________________________________________________

Arktisk høsommerfugl, Colias nastes, Abisko, Sverige juli 1990. Fotograf: Lars Andersen

Her link til Kimmo Silvonen fotos af tyche larve

Recent studies by Jan Haugum, have, however, proved that Colias werdandi is morphologically distinct from both C. nastes and C. tyche (ref.: Kudrna, 2002).

Butterflies of Norway

Polargulvinge Wikipendia

The evolution of ultraviolet patterns in European Colias butterflies (Lepidoptera, Pieridae): a phylogeny using mitochondrial DNA


Link til Sommerfuglefotografering i naturen af Kent Bovin  


Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Home tilbage til forsiden