MARIPOSAS de BOLIVIA

Coroico Valley, Yungas, elev. 1100 m to 2100 m.

Enero - Febrero 2012 sitio 70

first update d. 13 january 2012

Last update d. 22 october 2019


Coroico Valley, view from hotel Esmeralda, Coroico 1900 m.h. d. 14 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. View from opper Yolosita d. 5 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 10 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 10 February 2012. Photographer Lars Andersen

Coroico Valley in North Yungas, Bolivia

Coroico Viejo (Old Coroico) was founded above the Kori Huayco River (which means "golden valley" in Aymara). The town lived from mining gold, but the massive attacks by Indians left the first settlers in search of protection.

Looking for a defendable position in the early 18th century, the settlers arrived at the current location of Coroico only to be chased into a cave by one of Mount Uchumachi's powerful lightning storms. The cave still exists below the church on the main plaza of Coroico. In the late 18th and early 19th centuries Coroico survived a couple of Indians attacks - the biggest one was at the time of the Bolivian War of Independence. 5000 Aymaras attacked the town, which in those days only had 500 inhabitants. The town stood strong, forcing the Aymaras into retreat. Since then, Coroicans celebrate the Fiesta of the Virgin on October 20.


Coroico dalen i det nordlige Yungas, Bolivia

Coroico Viejo (Old Coroico) blev grundlagt ved Rio Kori Huayco (som betyder "gyldne dal" i Aymara). Byen levede af guldminedriften, men de massive angreb fra indianerne tvang beboerne af byen til en ny plads som de bedre kunne forsvare.

Det nuværende placering af Coroico opstod i 18. hundrede årene. Der eksistere en grotte i området, der kunne befolkningen dengang søge ly under de ofte forekommende tordenvejr som samler sig ved Mount Uchumachi. Hulen eksisterer stadig under kirken på plazaen i Coroico. I de sene 18. og tidlige 19. århundrede overlevede Coroico et par indianere angreb - den største var på tidspunktet for den bolivianske uafhængighedskrig. 5000 Aymaras angreb byen, som dengang kun havde 500 indbyggere. Byen forsvar stod stærk dengang og tvang Aymaras til tilbagetog. Siden da, fejrer Coroicans Fiesta af Jomfru den 20. oktober.

Coco field, Coroico 1800 m.h. d. 10 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 10 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 8 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 8 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 8 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1900 m.h. d. 13 February 2012. Photographer Lars Andersen

Coroico became the capital of the North-Yungas in 1899 making Coroico the political and industrial center of the region, which produces wood products, fruits, and coca for the La Paz region of Bolivia. In 1958, the city was made the seat of the Territorial Prelature of Coroico, and elevated to the Roman Catholic Diocese of Coroico in 1983.

From the mid-18th century the lands in this region came under the control of a few powerful families, the hacienderos. These families maintained control of this region until the mid-1950s, when they were overthrown by revolution. After the revolution, agrarian reforms were put in place, dividing the lands up between the national government and the locals.

Now, Coroico has a mostly Aymara and Mestizo population. The town has become a major market for the surrounding region. Staple products arrive from La Paz and the surrounding areas to be sold in the colorful markets and stores all days of the week. The region around Coroico has remained a traditional coca growing area and is the smallest of three areas of coca production in Bolivia.


Coroico blev hovedstad i Nord-Yungas i 1899 hvor Coroico blev det politiske og industrielle centrum i regionen, som producerer træprodukter, frugter, og Coca i La Paz regionen Bolivia. Fra midten af det 18. århundrede kom regionen under kontrol af nogle få magtfulde familier, hacienderos. Disse familier fastholdt kontrol over denne region indtil midten af 1950'erne, da de blev væltet af revolutionen. Efter revolutionen blev landboreformerne sat på plads, dividere jorde op mellem den nationale regering og de lokale.

I Dag består Coroico populationen hovedsageligt af Aymara og Mestizo. Byen er blevet et stort marked for den omkringliggende region. Industri og føde produkter ankommer fra La Paz og de omkringliggende områder, der skal sælges i de farverige markeder flere dage i ugen (fredag-lørdag-søndag). Regionen omkring Coroico har været en traditionel coca dyrkende område og er den mindste af tre områder med coca produktion i Bolivia.

Coroico 1900 m.h. d. 13 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenBulletant. Suapi 1400 m.h. d. 8 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 10 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1900 m.h. d. 13 February 2012. Photographer Lars Andersen

Coroico emerald (esmeralda) green surroundings have become a welcoming sight for travelers tired of the harshness of the altiplano. The views of the surrounding hills are lovely, the nearby hiking trails are picturesque, the bars and restaurants in town are pleasant, and there are some worthwhile excursions. Here in this tropical town, you'll find fruit orchards, twittering birds, coca fields, endless greenery, oxygen-rich air, warm weather, and friendly locals.

There are also some good walks in the area where you could spend a few days in Coroico to explore the area, such as hiking to "Cascades of Vagantes" or "San Juan Cascades" and other exciting ravines with waterfalls where I have photographed butterflies.


Coroico Emerald (Esmeralda) grønne omgivelser er blevet et indbydende rejsemål for rejsende trætte af højdesyge fra det barske Altiplano højslette og den dårlige luft i La Paz.

Da udsigten over de omkring liggende bakker er dejlige, de nærliggende vandrestier er maleriske, barer og restauranter i byen er behagelig, og der er nogle interessante udflugtsmål. Her i dette tropiske klima, finder du frugtplantager og kvidrer fugle, coca marker, endeløse pyntegrønt, ilt-rige luft, varmt vejr og venlige lokalbefolkning. Der er også nogle gode vandreture i området, hvor man kunne tilbringe et par dage i Coroico til at udforske området, såsom vandreture til ”Cascades de Vagantes” eller ”San Juan Cascades” og andre spændende raviner med vandfald hvor jeg har fotograferet sommerfugle.

Coroico Valley d. 13 january 2012. Photographer Lars AndersenCoroico Valley d. 9 February 2012. Photographer Lars AndersenMururata is a mountain in the Cordillera Real of Bolivia. Just hours South of La Paz, the Mururata lies to the East of the Illimani. Mururata, view from Coroico 5871 m.h. d. 7 February 2012. Photographer Lars AndersenPuna, Coroico 1900 m.h. d. 13 january 2012. Photographer Lars Andersen


Ernesto ’Che’ Guevara

d. 22 oktober 2019

Avicola, Yungas, Bolivia d. 12 februar 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hvis jeg går foran, følg mig
Hvis jeg stopper, skub mig
Hvis jeg går tilbage, dræb mig

D. 9. oktober 1967 blev Ernesto ’Che’ Guevara henrettet i Bolivia efter at være blevet taget til fange. Hans lig blev lagt til offentligt skue på et hospital i Vallegrande, hvor byens befolkning og nonner defilerede forbi.

Stadig den dag kan man se hans slagord i flere landsbyer i Bolivia.
Her fra Avicola, Yungas, Bolivia
d. 12 februar 2012. Fotograf; Lars Andersen


Cycling the world's most dangerous road

Camino de Muerte, Cascades de Sacramento Alto, elev. 2600 m. d.  4 February 2010. Photographer: Lars AndersenCamino de Muerte, Cascades de Sacramento Alto, elev. 2600 m. d.  4 February 2010. Photographer: Lars AndersenCamino de Muerte, Cascades de Sacramento Alto, elev. 2600 m. d.  4 February 2010. Photographer: Lars Andersen

Camino de Muerte, Cascades de Sacramento Alto, elev. 2600 m. d. 4 February 2010. Photographer: Lars Andersen

BBC News, 16 May 2010

New highway: On a part of the road from La Paz to Coroico a new highway has been opened at the end of 2006, and the old Yungas Road is now used mainly for bikers. This Yungas Road is also called the "death road". Along the road in 2600 M.H. found the famous waterfalls "Cascades de Sacramento Alto" and some other exciting ravines where I have photographed butterflies several times. Read article at Wikipedia

The new road from Coroico to La Paz, elev. 2800 m. d.  1 February 2012. Photographer: Lars Andersen

Ny motorvej: På en del af vejen fra La Paz til Coroico er der åbnet en ny motorvej i slutningen af ??2006, og den gamle Yungas Road anvendes nu primært til cyklister på mtb downhill. Denne bjergtur på mtb som starter oppe fra Cumbre i 4672 m.h. Og ender i Yolosa i 1190 m.h. kaldes også "the Death Road". Langs med vejen i 2600 m.h. Ligger de kendte vandfald ”Cascades de Sacramento Alto” og nogle andre spændende raviner hvor jeg flere gange har fotograferet sommerfugle.


Coroico trail, Yungas, elev. 1900 m. 6 February 2012. Photographer: Lars Andersen Cascades de San Juan, Coroico 1900 m.h. d. 6 Febrnuary 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1800 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenCoroico 1900 m.h. d. 13 February 2012. Photographer Lars Andersen

Other interesting locality are San Miguel and Kori Wayku Inca Trail, where I've been several times up and photographing butterflies and orchids. Then there is the bottom of the Rio Coroico valley down by Yolosa, Yolosita and Puenta Tocana where you can drive up to Tocana, Suapi and Santa Rosa de Quilo Quilo who are also good places to visit if you are interested in butterflies.

From Coroico you can drive on through Coroico valley on to Caranavi, Guarnay or Rurrenabaque which is the gateway to Amazonas great river system. From Rurrenabaque you can go on trips to the jungle nearby "Madidi National Park" or the “Pampas” east of the town which is the most famous tourist attraction.

Lars Andersen d. 22 february 2012. Copenhagen, Denmark.


Af andre spændende udflugtsmål er San Miguel og Kori Wayku inca trail, hvor jeg har været flere gange oppe og fotografere sommerfugle og orkideer. Så er der lige bunden af Rio Coroico nede ved Yolosa, Yolosita og Puenta Tocana, hvor man kan kører op til Tocana, Suapi og Santa Rosa de Quilo Quilo.

Fra Coroico kan man køre videre igennem Coroico dalen videre til Caranavi, Guarnay eller Rurrenabaque som er porten til Amazonas store flodsystem. Fra Rurrenabaque kan man tage på ture til junglen i nærheden "Madidi Nationalpark" eller Pampas/Jungle savannaen øst for byen som er de mest kendte udflugtsmål.

Lars Andersen d. 22 februar 2012. København, Danmark.

PCoroico 1900 m.h. d. 6 February 2012. Photographer Lars Andersen

Butterflies from

Coroico valley, Yungas, elev. 1700 m.

Enero - Febrero 2012 sitio 72


Home tilbage til forsiden