Hvid Admiral 

Limenitis camilla

first update d. 20 july 2004

last update d. 26 june 2023


Hvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 18 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 23 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 23 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring, siddende på Asketræets blade, det er hannen til venstre. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring.Her er hunnen nervøs, for jeg brugte blitzen! Kort tid efter fløj hunnen afsted med hannen på slæb ca. 5 m. væk på skovbunden, der tog jeg 3 fotos mere. Og derefter lod jeg dem være i fred. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla og Skovrandøje, Pararge aegeria. Kongelunden d. 31 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla parring. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 26 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 31 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla lægger æg på Kaprifolie, Lonicera periclymenum. Kongelunden d. 29 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenÆg af Hvid admiral, Limenitis camilla på Kaprifolie, Lonicera periclymenum. Kongelunden d. 29 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenHvor er sommerfuglen? Hvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 7 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 7 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 18 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camila. Kongelunden, Amager d. 1 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camila. Kongelunden, Amager d. 1 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camila. Kongelunden, Amager d. 1 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camilla på Brombærblomst. Kongelunden, Amager d, 10 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camilla på Brombærblomst. Kongelunden, Amager d, 10 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 7 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla sidder på ridesti. Kongelunden juli 2004. Fotograf: Troells MelgaardHvid admiral, Limenitis camilla sidder på ridesti. Kongelunden juli 2004. Fotograf: Troells MelgaardHvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 1 Juli 2009. Fotograf: Henrik S. LarsenHvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 2 Juli 2009. Fotograf: Henrik S. LarsenHvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 2 Juli 2009. Fotograf: Henrik S. LarsenHvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 2 Juli 2009. Fotograf: Henrik S. Larsen

Hvid Admiral, Limenitis camilla (Linnaeus,1764).

Udseende: Er mørkebrun på overside med hvide bånd i ydrefelt og hvide pletter i forvingespids, som frisk har den et grågrønt metallisk skær på overside.
Underside er rød, med en række sorte pletter i sømfelt & hvide ydrebånd, samt sølvfarvet rodfelt. Hunnen er lidt større end hannen.
Vingefang; 50 - 60 mm.

Habitats: Kystfyrskove og blandet løvskov med eg, bøg, ask og fyr med pil og røn i små lysninger med kaprifolie, bregner, hindbær og brombær i skovbunden.

Adfærd: Hannerne flyver enkeltvis glidende afsted oppe i løvtaget, hvor de ofte slås med andre hanner. De er sky og svære at komme til at fotograferer, når de bliver skræmt har de en kedelig vane med at flyve op i træerne i 3-6 m. højde!

Hvid Admiral suger nektar på Brombær, Rubus fruticosus. Rejnfan, Tanacetum vulgare.
Hjortetrøst, Eupatorium cannabinum. Skvalderkål, Aegopodium podagraria.
Angelik, Angelica sylvestris. Liguster, Ligustrum vulgare. Tidsler Cirsium spp. og
Carduus spp. Læge-Betonie, Stachys officinalis og Klase-Spiræa, Spiraea x billiardi.
Søger også efter bladlus afsondringer på blade oppe i træerne som på Ask og Eg. På jorden efter salte, mineraler, rovdyrlorte, døde snegle og mindre ådsler.

Hunnen flyver efter parring i lav højde søgende efter værtsplanter der står i delvis skygge langs skovlysninger.

Flyvetid: Fra sidst i juni til først i august. Et sjælden andet kuld i september.

Værtsplanter: Almindelig Gedeblad/Vild Kaprifolie, Lonicera periclymenum og Dunet Gedeblad, Lonicera xylosteum. Længere sydpå i Europa bruges også Ægte Kaprifolie, Lonicera caprifolium & Snebær, Symphoricarpus racemosa.

Æg, larve og puppe: Ægget lægges enkeltvis på bladundersiden som klækker efter ca. seks dage. Larven vokser langsom, og går til overvintring i tredie stadie i et spundet hus af visne blade. Om forsommeren går femte larvestadie i puppestadie som varer mindst tretten dage.

Fjender: Dårlig vejr i forsommeren kan havde katastrofale følger for Hvid Admiral's larver og pupper der bliver efterstræbt af mejser og sangfugle, som netop når det bliver kølligere har brug for mere føde til deres afkom, når temperaturen bare falder 2-3 grader og dermed øges risikoen for disse larver at blive ædt markant.
De er også plaget af parasiter som snyltehvepse Phobocampe crassiuscula, Phobocampe tempestiva, Ichneumon albiornatus og småsnyltehvepsen Cotesia sibyllarum.

Hvid Admiral udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i juli 2017 af Lars Andersen

Hvid Admiral nordeuropæisk udbredelsekort lavet af Lars Andersen april 2021

Dansk udbredelse: Lokalt udbredt i det østlige Danmark på Amager, Sjælland, Lolland, Falster, Møn & Bornholm.

Midt i 40'erne fandtes den i Sønderjylland, men forsvandt da det blev køligere i 50'erne.
På Bornholm dukkede den op i 1943, og har været fast etableret på øen siden med svingende hyppighed.

I 1987 var der i forsommeren ret køligt under larvetiden, så man kun ca. 25 stk. Hvid Admiral i hele Danmark denne sommer. Året efter i 1988 var det endnu værre, der så under 10 eksemplarer! Siden da er den langsomt kommet på fode igen.
Sidst i 90'erne efter det er blevet varmere, er den begyndt at etablere populationer på Langeland, Tåsinge & Slipshavn ved Nyborg på Fyn.
Er fundet på Sejerø i 2013, og Samsø i 2014. Og fundet i Selvejerskov nord for Fredericia d. 23 juli 2016. Den var længe ventet i det østjyske. Siden fundet på Mols i 2020.

Nordeuropæisk udbredelse: I Sverige etablerede Hvid Admiral der på svensk hedder Tryfjäril sig i Skåne fra 1946 til det sidste fund i 1959. Den forsvandt fordi der blev en lang periode med regnfulde somre.
Blev genfundet i Falsterbo i det sydvestlige Skåne, 2003! Der er flere enkelte fund i de senere år fra 2009 til 2014 omkring i Skåne & Blekinge.
I 2016 blev der fundet en lille population i Järavallens strövområde, Lundåkrabukten, Västra Karaby, det vestlig Skåne. I 2018 blev den fundet flere steder langs Skåne syd og østkyst. I 2021 blev den fundet i Skärsjön, Dagsås, Halland. I 2022 fundet i Lunden, Varetorp, Drev, Småland. I 2022 også i Värmland og Upland.
Er fundet i det sydlige Finland i
2003 og 2005, hvor arten siden har etableret flere kolonier.
Findes i det sydlige og centrale England op til South Devon og North Lincolnshire, samt enkelte kolonier I det østlig Wales.
Er udbredt I det nordlig Frankrig, Nederlandene, Tyskland, Polen og de Baltiske lande.

Verdensudbredelse: Fra det nordlige Spanien i de Cantabriske bjerge over til Pyrenæerne, Frankrig op til det sydlige England. Samt i det centrale Europa op til de Baltiske lande. Balkan. Nordgrækenland til Tyrkiet op til det sydlige Ural over til det vestlige Kasakhstan. Amur. Det nordøstlige Kina. Korea og Japan.

Synonymer: Limenitis prosa, L. populi, L. sibylla.

Tidligere danske navne: Sibylla eller Lille båndvinge.

På dansk hedder den: Hvid Admiral. På norsk: Hvit admiral. På svensk: Tryfjäril.
På finsk: Kuusamaperhonen. På estisk: Väikelumik. På lettisk: Sausseržu raibenis.
På litauisk: Mažasis juodmargis. På polsk: Poklonnik kamilla. På tysk: Kleiner Eisvogel.
På nederlandsk: Kleine ijsvogelvlinder. På fransk: Petit sylvain. På engelsk: White Admiral.

Lignende arter:
Sydlig Hvid Admiral, Limenitis reducta som er metallisk mørkeblå på oversiden, der flyver i det sydlig til centrale Europa.
Poppelsommerfugl, Limenitis populi som er dobbelt så stor, findes i vores nabolande i Norden og det centrale Europa. Som tidligere fandtes i Roden skov på Lolland indtil 1961.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Sidste nyt

Amager Fælled

d. 24 juni 2023

Nikolaj Noel Christensen d. 24 juni 2023:
Hej Lars. Jeg har lige fundet mindst fire
hvid admiraler i den nordligste del af Amagerfælled. Der er helt sikkert flere dyr, da de er over det hele. Er det nyt noget eller en nye bestand?

Lars Andersen d. 25 juni 2023:
Jeps, et nyt sted. Der er ikke mange værtsplanter i området, så om det er en imidlertidig population må vi se?

___________________________________________

Sort Admiral

Æg

d. 17 juli 2022

Hvid Admiral, Limenitis camilla æg på Almindelig Gedeblad, Lonicera periclymenum. Søholt Storskov, Lolland, Danmark d. 17 juli 2022. Fotograf; Tubas Løkkgaard

Hvid Admiral, Limenitis camilla æg på Almindelig Gedeblad, Lonicera periclymenum.
Søholt Storskov, Lolland, Danmark
d. 17 juli 2022. Fotograf; Tubas Løkkgaard

___________________________________________

Sort Admiral

d. 29 juni 2022

Sort Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata suger på en død stålorm, Anguis fragilis unge. Skovvænger, Sydsjælland, Danmark d. 29 juni 2022. Fotograf; Frank Overgaard NielsenSort Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata suger på en død stålorm, Anguis fragilis unge. Skovvænger, Sydsjælland, Danmark d. 29 juni 2022. Fotograf; Frank Overgaard Nielsen

Sort Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata suger på en død stålorm, Anguis fragilis unge.
Skovvænger, Sydsjælland, Danmark
d. 29 juni 2022. Fotograf; Frank Overgaard Nielsen

___________________________________________

Hvid Admiral med orange øjepletter på overside

d. 7 juli 2021

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Gunderup Kohave, Stevns, Danmark d. 7 juli 2021. Fotograf; Jan Søvig Christensen

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Gunderup Kohave, Stevns, Danmark d. 7 juli 2021. Fotograf; Jan Søvig Christensen

Jan Søvig Christensen d. 7 juli 2021:
Jeg var en tur i skoven ved Grubberholm i Stevns kommune i den del af skoven, der hedder Gunderup Kohave, for at se Iris , Kejserkåbe, Skovperlemorsommerfugl og Hvid Admiral. Det lykkedes desværre ikke at se Iris, men fik set de andre arter, bla. en Hvid Admiral.

Tidligere år har det nærmest vrimlet med Hvid Admiral i dette skovområde og jeg har også været heldig at se en del af vanessa-formen også. Men indtil videre altså kun et fund i år.
Til gengæld synes jeg ikke, at jeg har set andre eksemplarer med så mange tydelige orange øjepletter?

Beretningen findes på facebookgrupe
"Skal danske dagsommerfugle fredes?"

___________________________________________

d. 28 juni 2020

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager, Danmark d. 28 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenHvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager, Danmark d. 28 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla Skvalderkål, Aegopodium podagraria. Kongelunden, Amager, d. 28 juni 2020. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Sort Admiral

d. 26 juni 2020

Hvid Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata. Kongelunden, Amager, Danmark d. 26 juni 2020. Fotograf; Michele DahlerupHvid Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata. Kongelunden, Amager, Danmark d. 26 juni 2020. Fotograf; Michele DahlerupHvid Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata. Kongelunden, Amager, Danmark d. 26 juni 2020. Fotograf; Michele DahlerupHvid Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata. Kongelunden, Amager, Danmark d. 26 juni 2020. Fotograf; Michele Dahlerup

Sort Admiral, Limenitis camilla ab. obliterata. Kongelunden, Amager, Danmark d. 26 juni 2020. Fotograf; Michele Dahlerup

___________________________________________

d. 5 juli 2019

Hvid Admiral, Limenitis camilla han. Valby Hegn, Nordsjælland, Danmark d. 5 juli 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Hvid Admiral, Limenitis camilla han. Valby Hegn, Nordsjælland, Danmark d. 5 juli 2019. Fotograf; Erling Krabbe

___________________________________________

d. 6 september 2018

De første Hvid Admiral blev set i Valby Hegn, Nordsjælland d. 3 juni.
Og
d. 6 september er der set 2 stk. 2. generation Hvid Admiral i Auderød Skov, Nordsjælland.

___________________________________________

d. 18 juni til d. 8 juli 2018

I det vestlige Skåne, Sverige findes den svenske population stadig i Järavallens strövområde.
Observationer fra d. 18 juni til d. 8 juli 2018.

___________________________________________

d. 5 december 2017

Hvid Admiral, Limenitis camilla han. Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla han. Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Hvid Admiral havde i Danmark en mindre tilbagegang i sommeren 2017 fordi foråret og sommeren udeblev for nær nogle få solrige dage. Arten var mindre hårdt ramt på Sjælland med Stevns, Amager, Falster og Lolland.

I det vestlige Skåne, Sverige holder den nye svenske population stand i Järavallens strövområde og fundet på Tennisbanen Bjärred, Flädie.

___________________________________________

Hvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 8 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 8 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenHvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 8 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager, Danmark d. 8 juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Hvid Admiral, Limenitis camilla hun som lægger æg på Dunet Gedeblad, Lonicera xylosterum. Kongelunden, Amager d, 10 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla hun som lægger æg på Dunet Gedeblad, Lonicera xylosterum.
Kongelunden, Amager d. 10 juli 2011. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Hvid admiral, Limenitis camilla Kongelunden d. 24 september! 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camilla. Kongelunden, Amager d. 24 september 2006. Fotograf; Lars Andersen
I nogle varme somre som varer hen i september, kan der ses enkelte friskklækket dyr, som kan være et sjælden 2. kuld som i september 2002, 2006, 2010 & 2014.

___________________________________________

Lokalitet for Hvid admiral. Kongelunden d. 20 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Kaprifolie som er foderplante for Hvid admiral. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenBrombær som er nektarblomst for Hvid admiral. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenHindbærl. Kongelunden d. 22 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen

Kongelunden d. 26 & 31 juli 2004

White Admiral, Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) flies individually in mixed deciduous forest of oak, beech, ash, willow and rowan in small clearings in honeysuckles with ferns, raspberries and blackberries in the forest floor. They are shy and difficult to reach with the camera when they are scared, they have the annoying habit of flying up into the trees at 3-6 m height! Are favorit flowers are blackberries. The flight time is July to early August. A rare second generation are seen in September. Female can be held at the more fresh blue-green color with cream-colored bright drawings, and is slightly larger than the male. Larvae feed plant is: Common Honeysuckle, Lonicera periclymenum and Dwarf Honeysuckle, Lonicera xylosteum. Available locally in eastern Denmark, although rare on the island of Funen. There exists in our neighbor Sweden, a relative, which is twice as much! Poplar Admiral previously existed in Roden forest at Lolland.

In southern Europe flies Southern White Admiral, Limenitis reducta which is metallic blue on the top side. Lars Andersen  20 july 2004

___________________________________________

Hvid Admiral genfundet i Lund, Skåne, Sverige!

Hvid Admiral, Limenitis camila. Kongelunden, Amager d. 1 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

Klippet fra; ObservationerLepidopterologisk Forening side d. 6/8 2009.

Randi H. Ekeborg

Hej, jag måste säga att det är upprörande att när enda stackars tryfjäril har hittat till Sverige så kommer en samlare och fångar in den mitt framför näsan på mängder av intresserade skådare och fotografer! Vill man ha en i låda kan man väl åka till Danmark och hitta en, eller köpa en.  Jag hoppas att tryfjärilstjuven, om han inte blir polisanmäld, åtminstone skäms ordentligt...
Skrivit d.
3/8-2009

Zoologihuset Helgonavägen 3 Lund, Allhelgona d. 21/7 2009. Jostein Kjærandsen mfl.

Der er mere om fundet på: artportalen.se

Samme dag rapporteret tryfjäril fra Hunnerödsmossen, Börringe d. 21/7 2009. George Gustafsson.

 ___________________________________________

Hvid Admiral, Limenitis camilla på Klase-Spiræa. Kongelunden, Amager d, 20 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Hvid Admiral, Limenitis camillaKlase-Spiræa, Spiraea x billiardi. Kongelunden, Amager d. 20 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen


Her nære slægtninge: Sydlig Hvid Admiral, Iris, Ilia & Poppelsommerfugl.

Som hvis man er mindre øvet, kan forveksles med Hvid Admiral?

Sydlig Hvid admiral, Limenitis reducta, Cortignac ,maj 1987. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris, Pinseskoven d. 29 juni - 2011. Fotograf: Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars AndersenPoppelsommerfugl, Limenitis populi, han. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Sydlig Hvid Admiral, Iris, Ilia, Poppelsommerfugl,
Limenitis reducta Apatura iris Apatura ilia Limenitis populi

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden