Skovperlemorsommerfugl

Fabriciana adippe

first  update  d. 17 july  2004

last update d. 21 august 2023

Kildemose, Gunderup Kohave, Østsjælland. 18 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenTureby Hestehave, Stevns. 26 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Gunderup Kohave, Midtsjælland. 27 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ganneskov, Stevns. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Tureby, Østsjælland. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Tureby, Østsjælland. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Tureby, Østsjælland. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Yssemose, Hvalsø Skovene, Midtsjælland. 16 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 18 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 18 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Gunderup Kohave, Midtsjælland. 27 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Gunderup Kohave, Midtsjælland. 27 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun,  Tranum Klitplantage, Danmark d. 22/8 2012. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun,  Tranum Klitplantage, Danmark d. 22/8 2012. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenEngperlemorsommerfugl, Brenthis ino han kurtiserer Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen9 stks Kejserkåber og 1 Skovperlemorsommerfugl han en tidlig morgen i Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15/7 2007. Fotograf: Troells MelgaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Holmegårds mose, Sydsjælland. 17 juli 2006. Fotograf: Troells MelgaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Holmegårds mose, Sydsjælland. 17 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Holmegårds mose, Sydsjælland. 17 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun, imellem benene sidder der en Kamæleonedderkoppen, Misumena vatia. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 14 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 14 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 14 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Skiveren, Vendsyssel. d. 8juli 2007. Fotograf: Jan Eske SchmidtKejserkåbe, Argynnis paphia. Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe og Markperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Markpelemorsommerfugl Argynnis aglaja. og Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Adippe han kendes fra Aglaja på tydelige duftskælspletter på r2 og r3 på oversiden af forvingen!  Mittlandsskogen, Öland d. 15 juni 2004Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Gunderup Kohave, Midtsjælland. 27 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe (Denis og Schiffermuller, 1775).

Udseende: Er en stor okker- til orangefarvet sommerfugl med store sorte pletter på vinge overside.
Hannen kan kendes på de 3 ribbestriber med duftskæl på forvinge overside under midtcelle, hvor de to øverste duftskælstribber (Cubitaribber) er kraftige og tydelige hævet. Pletter i sømfeltet især på bagvinge er formet som halvmåner.

Hunnen er større end hannen, mere rundvinget og mangler Cubitaribbes duftskæl på forvinge overside.

Bagvinge underside hos begge køn er gul med okkerfarvet rodfelt til øjepletter med større sølvpletter på bagvinge underside.

Form:
cleodoxa (Ochsenheimer, 1816) har gule pletter i stedet for sølvpletter på bagvinge underside. Den gule form forekommer især i varme somre.

Vingefang: 51 til 63 mm, hunnerne størst.

Habitat: Findes i skovlysninger, skovbryn og  blomsterrige marker med spredt skov med tørre miljøer blandt Ørnebregne, Pteridiu aquilinum hvor man kan finde larver på violer om foråret.

Adfærd: Den voksne sommerfugl besøger høje tidsler, rødkløver og hjortetrøst.

Flyvetid: Er fra midt juni til sidst i august. 

Æg, larve og puppe:
Hunnen kravler langt ned i vegetationen for ved hjælp af duftspor fra visne violer for at lægge æg i nærheden. Ægget overvintre med den fuldt udviklet larve inde i, som klækker i det tidlige forår, larven er dagaktiv og kan findes midt på dagen solbage. Larven har fem stadier og larvetiden varer ca. seks til ni uger indtil puppestadie der varer ca. tre uger.

Værtsplanter: Hundeviol, Viola canina som vokser blandt Ørnebregner.  Men bruger også andre forskellige violer som Håret Viol, Viola hirta. Skovviol, Viola reichenbachiana. Kratviol, Viola riviniana & Almindelig Stedmoderblomst, Viola tricolor,
I England og Wales på: Kratviol, Viola riviniana & Håret Viol, Viola hirta. Hundeviol, Viola canina og Bleg Hedeviol, Viola lactea er også brugt.
I det centrale til sydlig Europa også på Martsviol, Viola odorata.

Fjender: småsnyltehvepse Cotesia sp. som er larve - puppe prædatorer. Skovfirben og edderkopper. 

Skovperlemorsommerfugle udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i july 2017 af Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugle udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i july 2017 af Lars Andersen

Dansk udbredelse: De bedste lokaliteter er i Thy-Vendsyssel fra Ålvand Klithede,Thisted til Sønder Kettrup & fra Tornby til Skagen, Råbjerg Mose, Jerup, Hammer Bakker, Læsø, Midt/Sydsjælland og Bornholm.

Udbredelse: 1935 1990 2007 - 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Febuar 2015
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Febuar 2015

Status: Er desværre gået tilbage ligesom de fleste andre danske perlemorsommerfugle. Første gang jeg så Skovperlemorsommerfugl, hvor nogle af dem var form: cleodoxa var i Kelleris Hegn i 1969 syd for Espergærde, det var før Helsingør motorvejen blev til! Så den også flere steder langs vestsiden af Grib skov i 70'erne, men der er den også væk nu. Er forsvundet fra store dele af Jylland, Sjælland og sidst set på Fyn ved Langesø, 1995.

Den værste årsag er habitatsødelæggelser. Da større græssere som heste og kvæg kom på stalde i 60'erne, og deres levesteder blev pløjet op til marker. Andre faktorer er næringsstoffer og giftstoffer.

Nordeuropæisk udbredelse: Findes fra Morecambe Bay i det nordvestlige England, nordlig- til sydlig Devon (incl. Dartmoor). Exmoor i sydlig Somerset og enkelte lokaliteter i Wales. Enkelte lokaliteter i det nordlig Frankrig og Belgien. Uddødet i Holland, sidst set i Limburg 1976. I det nordøstlig Tyskland omkring Berlin op til den polske grænse syd for Stettin. Udbredt i Polen, de Baltiske lande. Udbredt i det sydlige Skandinavien fra Danmark, det sydlig Norge, sydlig Sverige op til Nordbotten og sydlig Finland.

Verdensudbredelse: Nordvestafrika, Europa, Tyrkiet til det temperede Asien og Japan.

Andre kombinationer: Argynnis adippe.

Synonymer: Papilio cydippe.

Tidligere danske navne: Adippe og Stor Perlemorsommerfugl.
Tidligere svensk navn før
2005: Allmän pärlemorfjäril.

Hedder på dansk: Skovperlemorsommerfugl. På norsk: Adippeperlemorvinge.
På svensk:
Skogspärlemorfjäril. På finsk: Ketohopeatäplä. På estisk: Uur-pärlmuttertäpik.
På lettisk:
Lielais atraitnišu raibenis. På litauisk: Juodakaktis perlinukas. På polsk: Dostojka adype.
På tysk:
Feuriger Perlmutterfalter. På nederlandsk: Bosrandparelmoervlinder.
På fransk:
Moyen Nacré. På italiensk: Adippe. På spansk: Puntos azules.
På katalansk:
Argentada de punts vermells. På engelsk: High Brown Fritillary.

Lignende arter i Norden: Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja. Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe og Kejserkåbe, Argynnis paphia.

En sjælden gæst i Danmark er Østlig Perlemorsommerfugl, Argynnis laodice der mangler sølvpletter på bagvinge underside, i stedet har den en sølvstribe på tværs. Er sidst set i den varme sommer på Bornholm i 2003.

Lignende arter i Asien: Kinesisk Perlemorsommerfugl, Fabriciana nerippe (Linnaeus, 1763)

Fredning: Arten er på Naturstyrelsens arealer fredet, det er ikke tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

___________________________________

Sidste Nyt

Bidstrupskoven - for os der elsker naturen
Erika Grøntved d. 19 august 2023.

Her fra Butterfly Coservation UK om skovperlemorsommerfugl, og her taler vi om folk der har praktiseret pleje af sommerfugle i mange år. Og de har succes med skovperlemorsommerfugl og flere andre arter.
Bregne-dominerede levesteder er målet at bevare mosaikker af moderat/tæt bregnekrat afbrudt med græsklædte pletter og baldakin huller, med rigelige violer vokser gennem brudt bregnezone, hvor der er begrænset græsdække.

Egnede forhold er nemmest identificeres om foråret, hvor violer er flest
iøjnefaldende før bregne baldakin lukker lokaliteten. Bemærk at de fleste bregner står på højland, og heder er mindre egnede fordi de er for sure og gør det de ikke indeholde violer.

Græsning
Ekstensiv græsning med kvæg og ponyer er ideel.
Dyrenes trampehandlinger igennem bregne bevoksninger, især om vinteren og tidligt forår (normalt februar til april), er vigtigst for at hjælpe med at bryde op i visne bregner fra sidste år. Dette skaber et netværk af stier der løber gennem bregner, som giver spiresteder for violer og åbner op for bregne baldakin til at tillade sollys.

Nogle enkelte lokaliteter kan holdes i passende stand ved fåregræsning, selvom disse dyr er ikke så effektiv til at trampe bregne og opretholde gode tætheder af violer. Græsning af får mellem april og juni bør kun være let og omfattende, fordi disse dyr kan fjerne nektarkilder, der bruges af de relaterede perlemorsommerfugle. De skal tidsnok flyttet til andre arealer i foråret.

Og resten om kratrydning, afbrænding osv. kan man læse i link.

Fra facebookgruppen:
Bidstrupskoven - for os der elsker naturen
Erika Grøntved d. 19 august 2023.

___________________________________

d. 2 marts 2020

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Ås, Akerhus, Norge d. 26 juli 2012. Fotograf: Odd Ketil Sæbø

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Ås, Akerhus, Norge d. 26 juli 2012. Fotograf: Odd Ketil Sæbø

___________________________________

Sommerfugle hanner på rovdyrlort, måske en ulvelort?

d. 2 marts 2020

Brun Pletvinge, Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) han. Markperlemorsommerfugl,	Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) han. Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa (Ochsenheimer, 1816) han, og bagerstIlia, Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) på rovdyrlort, måske en ulvelort? Bialowieza skovene, Polen d 22 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) han. Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) han.
Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) han, og bagerst Ilia, Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
på rovdyrlort, måske en ulvelort? Bialowieza skovene, Polen d 22 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

I de temperede skove i Europa findes flere dagsommerfugle hanner af mange arter, især bredpander, blåfugle, randøjer, perlemorsommerfugle, takvinger, sejlere og pletvinge hanner ofte samlet i grupper af flere, og undertiden hundredevis individer der indsuger mineraliseret fugt fra kanten af vandpytter, urin-gennemblødt jord eller på pattedyr ekskrementer som fra forskellige pattedyr som rovdyr & heste osv.
Fra møget kommer et indhold af kalium, fosfor og magnesium, og fra urinen og ekskrementer stammer det høje indhold af kvævlstof i form af den stinkende luftart ammoniak.

___________________________________

d. 26 september 2019

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe parring. Rimplas 1050 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 5 juli 2019. Fotograf; Knud Ellegaard

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe parring. Rimplas 1050 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 5 juli 2019. Fotograf; Knud Ellegaard

___________________________________

d. 18 oktober 2018

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Gunderup Kohave, Stevns, Sjælland d. 13 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Var sammen med Lars A Krogh og John S Petersen på en 3 til 4 år gammel rydning i Gunderup Kohave der er hegnet ind til nyplantning, hvor der vokser høje tidsler, nælde og dueurt, et helvede at vade rundt i på en varm varm sommerdag ved 17 til 18 tiden. for at fotografere Skovperlemorsommerfugl.

___________________________________

d. 17 oktober 2018

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Vercana, Lake Como, Italien d. 23 juli 2014. Fotograf; John Vergo

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Vercana, Lake Como, Italien d. 23 juli 2014. Fotograf; John Vergo

___________________________________

d. 30 juli 2016

Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Sårup, Thy, Danmark d. 30 juli 2016. Fotograf; Søren NygaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Sårup, Thy, Danmark d. 30 juli 2016. Fotograf; Søren NygaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Sårup, Thy, Danmark d. 30 juli 2016. Fotograf; Søren Nygaard

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun bleg form. Sårup, Thy, Danmark d. 30 juli 2016. Fotograf; Søren Nygaard

Der er d. 30 juli 2016 på lokalitet syd for Hanstholm en hvid Skovperlemorsommerfugl hun aberration fotograferet af Søren Nygaard. Læs indlæg på fugleognatur.

___________________________________

Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Gunderup Kohave, Midtsjælland. 27 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 14 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ganneskov, Stevns. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Sårup, Thy, Danmark d. 30 juli 2016. Fotograf; Søren Nygaard

han med spinkle pletter han normal form hun normal mørk form hun normal form hun bleg form.

Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 25 July 2009. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Ås, Akerhus, Norge d. 26 juli 2012. Fotograf: Odd Ketil SæbøArgynnis (Fabriciana) adippe f. cleodoxa (Ochsenheimer, 1816) male. Bialowieza skovene, Polen d 22 june 2011. Photographer; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Vercana, Lake Como, Italien d. 23 juli 2014. Fotograf; John Vergo

han normal form hun normal form han form cleodoxa han form cleodoxa han form cleodoxa

___________________________________

Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 18 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe han. Ravnsholte Skov, Midtsjælland 18 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

Ifølge litteraturen er duftskællene (androconial organ) i forbindelse med duftproducerende kirtler, duftene virker afrodiserende på hunnerne og frigøres under parringspillet. Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe han. Råbjerg mose, Nordjylland. 11 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Han, forvinge overside med 2 brede korte duft/androconiale skæl på cubitaribber ( CuA1 & CuA2) som er fra midt på vinge ned mod bagkant.

High Brown Fritillary, Fabriciana adippe is distributed across much of Europe, but is absent from northern Scandinavia, and the Mediterranean islands ( except Sicily ). This is one of the most rapidly declining species in central Europe.

The High Brown Fritillary was formerly very widespread in Denmark, Has disappeared from large parts of Jutland, Zealand and last seen on Funen Langesø, 1995. During the mid 20th century the butterfly declined very rapidly as a result of habitat loss.

Still exists in Jutland: Thy-Vendsyssel from Ålvand Klithede, Thisted to Sønder Kettrup from Tornby to Skagen, Råbjerg Mose, Jerup, Hammer Bakker. Læsø isl. Central / South Zealand and Bornholm isl.

It has proven incapable of surviving at the small number of isolated sites which are still actively coppiced. The butterfly's long term viability depends on the existence of extensive tracts of well drained and lightly wooded habitat where the larval foodplant: Dog Violet, Viola riviniana grows profusely and in continual supply. It's choice of larval foodplants is also wider and includes Viola hirta and V. odorata.

These habitats are now very scarce, so most of the woodland colonies have long disappeared, and the butterfly is now largely restricted to a few small and isolated areas of scrubby grassland / woodland mosaics on limestone hills, where periodic cattle grazing, bracken control, and retention of scrub are vital elements in ensuring it's continued survival.

In Europe it is much more catholic in it's choice of habitats, occuring on scrubby grassland, sparsely vegetated limestone plateaux, and in sub-alpine meadows and woodland / grassland mosaics.

The genus Argynnis comprises of about 25 species, found variously in Europe, temperate Asia and North America. Certain workers include an additional 18 Speyeria species within Argynnis.

Tranum Klitplantage, Overklitten Sø  d. 5 august 2015. Fotograf;  Anne Eskildsen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Tranum Klitplantage, Overklitten Sø d. 5 august 2015. Fotograf; Anne Eskildsen

Tranum Klitplantage, Overklitten, d. 21 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Lokalitet for Hedepletvinge & Skovperlemorsommerfugl i Tranum Klitplantage, Overklitten d. 21 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 25 July 2009. Fotograf: Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 25 July 2009. Fotograf: Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe hun. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________

Markperlemorsommerfugl,  Argynnis aglaja han. Bøtø diget, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe han. Fanø klitplantage, Fanø.  12 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja ?. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ganneskov, Stevns. 12 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenKlitperlemorsommerfugl, Argynnis niobe hun. Åhus, Skåne, Sverige d. 14 juli 2013. Fotograf;  Lars AndersenMarkperlemorsommerfugl, Argynnis aglaja hun. Melby Overdrev, Nordsjælland, Danmark d. 21 juli 2017. Fotograf; Per VindisSkovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe. Mittlandsskogen, Öland, Sverige d. 25 July 2009. Fotograf: Lars AndersenKlitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe han. Østenbjerg, Virksund, Midtjylland d. 22 juni 2023. Fotograf; Pia Odgaard

Markperlemorsommerfugl Skovperlemorsommerfugl Klitperlemorsommerfugl
Speyeria aglaja Fabriciana adippe Fabriciana niobe

___________________________________

Argynnis (Fabriciana) adippe f. cleodoxa (Ochsenheimer, 1816) male. Bialowieza skovene, Polen d 22 june 2011. Photographer; Lars Andersen

Skovperlemorsommerfugl, Fabriciana adippe f. cleodoxa han. Bialowieza skovene, Polen d 22 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________

Sommeren 2003, bød på mange trækgæster fra syd, bla. Østlig perlemorsommerfugl, Argynnis laodice.

___________________________________

Kinesisk Perlemorsommerfugl, Argynnis nerippe. Anganwadi Forest, Sonmarg, 2700 m. Kashmir d. 23 juli 2016. Fotograf: Erling KrabbeKinesisk Perlemorsommerfugl, Argynnis nerippe. Anganwadi Forest, Sonmarg, 2700 m. Kashmir d. 23 juli 2016. Fotograf: Erling Krabbe

Kinesisk PerlemorsommerfuglFabriciana nerippe. Anganwadi Forest, Sonmarg, 2700 m. Kashmir d. 23 juli 2016. Fotograf; Erling Krabbe

___________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden