Tidselsommerfugl

Vanessa cardui

First update d. 20 april 2004

Last update d. 4 july 2024


Hvorfor tage til Provence og glo på lavendelmarker? Når man kan se dette syn i Danmark! Mark med lægeoksetunge. d. 11 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenNaturfotografen på jagt efterTidselsommerfugl, Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui på Vellugtende Aftenstjerne, Hesperis matronalis. Vedbæk d. 5/6 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø diget, Falster, Danmark 7 august 2011. Fotograf: Lars AndersenNyklækkede Tidselsommerfugl. Pyrolysegrunden, Amager d. 15 Juli 2009. Fotograf. Lars AndersenGammel og slidt Tidselsommerfugl. H/F Prøvestenen, Pyrolysegrunden, Amager d. 13 Juli 2009. Fotograf: Kirsten SchwarzTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Stigsnæs, Lille Sevedø d. 9 August 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui (Linnaeus, 1758).

Udseende: er okkerfarvet med sort forvingespids med små hvide pletter. Der er små sorte petter fordelt på oversiden. Der findes former hvor de sorte tegninger er mere dominerende, samt en form med blå pletter på bagvinge overside i ydrefelt. Bagvinge underside er lys sandfarvet marmoreret med blå pletter i ydrefelt. Forvinge underside er lyserød med sorte & hvide pletter.

Vingefang: 52-60 mm.

Habitat: Findes overalt i kulturlandskabet som haver, parker, ruderater og lucerne/kløvermarker. Samt tørre sandede arealer som overdrev, kystskrænter, diger og klitter. I kølige somre som i 2012 var der kun et meget lille træk i det sydøstlige Danmark.

Adfærd: Fra sidst i oktober 1987 til februar 1988 boede jeg i Sydfrankrig i La Gaude ikke så langt væk fra Nice, ca. 8 km. fra Middelhavet, der var temperaturen behagelig hele vinteren uden minusgrader. I november dukkede der Tidselsommerfugl op forskellige steder på lune hjørner i byen og haver, hvor man på solskinsdage hele vinteren kunne se dem på blomster i byen. De få individer der var, havde slået sig ned for hele vinteren der. Jeg så den samme sommerfugl med et hak i den ene vinge besøge blomster på en mur, jævnligt hele vinteren til jeg rejste tilbage til Danmark sidst i februar. Allerede dengang tænkte jeg over det måske kunne være trækkende dyr nordfra?

Tidselsommerfugl er en god flyver, ivrig blomsterbesøger, foretrækker tidsel, buddleia, oksetunge, slangehoved, kløver, lucerne, knopurt, skaebiose og solhat.

Flyvetid: I det sydlig England og det sydlig Skandinavien, ses de flyvende i 2 til 3 generationer fra sidst i april til sidst i oktober. I landene omkring Middelhavet og de Kanariske øer ses de flyvende året rundt, hvor de yngler pernament.

Æg, larve og puppe: æg klækker efter 3 til 7 dage. Den nyklækket larve kravler ned på underside af blad , hvor den spiser kødet imellem ribberne, så bladet får små vinduer. Efter anden hudskifte, spinder larve blade sammen til et spundet skjuld, hvor den spiser bladene indefra. I de sidste stadie kravler larven frit rundt på bladene. Larveiden varer 3 til 4 uger. Puppetiden ca. 2 uger.

Værtsplante: De har et ret stort udvalg af værtsplanter som; Græskar, Cucurbitaceae. Kurveblomster, Asteraceae / Compositae. Tidsel, Cirsium. Tidsel, Carduus. Artiskok, Cynara scolymus. Bynke, Artemisia. Gul Evighedsblomst, Helichrysum arenarium. Slangehoved, EchiumÆrteblomst, Fabaceae. Katost, Malvaceae. Rublad, Boraginaceae. Labiatae. Elm, Ulmaceae. Rude, Rutaceae. Nælde, Urticaceae. Rose, Rosaceae. Jernurt, Verbenaceae. Bønne, LeguminosaeChenopodiaceae. Hydrophyllaceea. Snerle, Convolvulaceae. Vejbred, Plantaginaceae. Korsblomstrede, Cruciferae. Skærmplanter, Umbelliferae. Tornet jujube, Ziziphus spina-christi. Korsved, Rhamnaceae og på to græs arter!

Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Udbredelse: Dens hyppighed i det sydlige Skandinavien som trækgæst variere, i nogle år som i 2003 var den talrig i Danmark, og næsten væk i sommeren 2005, de første Tidselsommerfugle dukker op i maj, i England har man allerede set den i februar.

Trækket når op til det nordlige Skandinavien, hvor jeg selv har fundet den nord for polarcirklen ved søen Torneträsk, Lapland, Sverige i juli 1999.
Ses jævnligt på Færøerne hvor Svend Kaaber og Jens-Kjeld Jensen fandt larver i 1992.
Island hvor den er set overalt på kystnære egne, også larvefund.
Sydgrønland hvor Peter Nielsen fangede et par stykker først i Quaqortoq/Julianehåb og Upernaviarsuk i 1990'erne som muligvis kommer over Baffin, Canada?
Også et enkelt fund på Svalbard i 1978.

Den findes hele året rundt i Nordafrika og Middelhavslandene hvor der findes pernamente populationer. I La Gaude, Alps Maritime, sydøstlig Frankrig har jeg set den flyve til Almindelig Sporebaldrian, Centranthus ruber på sydvendte husmure lune dage i januar.

Er en af de mest udbredte af alle sommerfugle som er en kendt vandrer, der findes på alle kontinenter undtagen Sydamerika hvor den afløses af Sydamerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa carye.
I Australien har Tidselsommerfugl et begrænset udbredelse omkring Bunbury, Fremantle og Rottnest Island. Den nærmeste slægtning, den Australske Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi, (undertiden betragtes som en underart), er udbredt over halvdelen af det australske kontinent.

Vandringer: Nyere britiske undersøgelser om Tidselsommerfugl i 2009 viser at Monark, Danaus plexippus ikke er den eneste kontinenthoppende art fra de sidste undersøgelser i Ecography, 2012.

Tidselsommerfugl ses udbredt i varme og tørre somre på det Europæiske kontinent op til det sydlige Skandinavien og i Storbritannien, og deres forårstræk nordpå er veldokumenteret af forskerne, man viste også at de trækkede om natten.

Man viste ellers ikke ret meget om deres træk i sensommeren, man havde bare en formodning om at det var få der trækker sydpå?

I foråret 2009 ramte et stort træk af millioner Tidselsommerfugl i Nordeuropa og Storbritannien. Med mange observationer at arbejde med kunne forskerne i løbet af sommeren bruge nogle af de 60,000 observationer, bla. de data fra radar, der overvåger insekter over 150 m.h. Radaren afslørede en højtliggende trækrute sydpå. De fleste Tidselsommerfugle stiger op til over 500 m.h. eller højere til over 1000 m.h., hvor de så ridder på de hurtige vinde sydpå.

Afkommet fra forårets nordpå rejsende emigranter, forlader Storbritannien i 2 bølger, et i august og et i oktober, undertiden rejser de med mere end 50 km. i timen, dobbelt så hurtigt som de flyver på egen hånd. Baseret på radar i 2009 landede der i foråret ca. 11 millioner Tidselsommerfugle i Storbritannien. Og i efteråret var det 26 millioner Tidselsommerfugle der træk sydpå.

Det indikerer at istedet for at være en blindgyde, gav de britiske øer arten et løft. De fleste Tidselsommerfugle flyver helt tilbage til Atlasbjergene i Algeriet og Marokko hvor de kan være aktive hele vinteren.

Det var den spanske lepidopterolog Constanti Stefanescu der fandt overvintrings lokaliterne i Atlasbjergene, Marokko.

Der er en lignende trækkorridor fra Finland, de Baltiske lande, det østlig Europa, det vestlige Rusland, Ukraine, Balkan, Tyrkiet ned til Israel, Sinai, Ægypten og Saudiarabien.

Sidste nyt om vandring i Science News april 2023:
Fra december til februar, efter at have fløjet over Sahara i efteråret, slår
tidselsommerfuglene lejr og yngler i det centrale Afrika på savannerne i Centralafrika, fra Elfenbenskysten til Kenya og Etiopiens højland.
Da regntiden bringer grønt til regionen, fester sommerfuglene og deres larveafkom med en række forskellige planter, indtil deres overvintringssteder tørrer ud. Så flyver sommerfuglene nordpå til Europa som bringer dem ud på en 15.000 km rejse.

Alfredo Valido 27. juni 2024:
Transatlantisk flyvning af Tidselsommerfugl, Vanessa cardui over 4.200 km fra Vestafrika til Sydamerika (Fransk Guyana) og varer kun 5-8 dage. Hvis der tages hensyn til den natale oprindelse (Vesteuropa), kan rejsen udvide sig mindst 7.000 km.
For eksempel, og ved at bruge pollenmetabarkodning, opdagede forfattere, at nogle individer,
der blev fundet på Fransk Guyanas kyst, udførte pollen fra to Sahelske endemiske planter:
Guiera senegalensis og Tornet jujube, Ziziphus spina-christi).

Der er også træk fra det centrale Afrika ned til Sydafrika. Og ses på Madagaskar, Mauritius og Cocos Isl. Og fundet ude på Ascension Island i det sydlige Atlanterhav.
Lignende træk er der fra Sibirien ned til Orienten, og fra Orienten ned til det vestlig Australien.

I Nordamerika ses lignende trækruter fra Jamaica, Cuba, Mellemamerika/Mexico til Canada, med fund på Hawaii i Stillehavet. Samt enkelte fund på Baffins Isl. Og på Grønlands sydlige vestkyst.

Det er artens overlevelsesstrategi der betyder nået igennem vandring.
Denne overlevelsesstrategi deler den med Admiral.

Synonymer: Cynthia (Fabricius, 1807) sås tidligere som junior subjektiv synonym.
En subgenus i slægten Vanessa (Fabricius, 1807) i familien Nymphalidae (Rafinesque, 1815).

En af de førende eksperter som Niklas Wahlberg betragter Cynthia som Species-group synonym (Arts gruppe synonym): Nymphalidae Classification.

Andre synonymer: Papilio belladonna (Linnaeus, 1758).

Mytologi: Cynthia er et tilnavn for jagtgudinden Artemis. Zeus havde nemlig elskerinden Leto på øen Delos i Det Græske Øhav og avlede Apollo og Artemis med hende.
Så den smukke, omkringfarende sommerfugl har jagtgudinden i sig. Citat; Michael Stoltze.

Hedder på islandsk: Þistilfiðrildi. På færøsk: Tistilfirvaldur. På dansk: Tidselsommerfugl.
På norsk: Tistelsommerfugl. På svensk: Tistelfjäril. På finsk: Ohdakerperhonen.
På estisk: Ohakaliblikas. På lettisk: Dadžu raibenis. På litauisk: Usninukas.
På polsk: Rusalka osetnik. På tysk: Distelfalter. På nederlandsk: Distelvlinder.
På fransk: Belle-Dame. På spansk: Bella Dama o Cardero. På katalansk: Migradora dels cards.
På irsk: Áilleán. På engelsk: Painted Lady.

Lignende arter: Sydamerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa carye findes langs Andesbjergkæden fra Venezuela til Patagonien og Påskeøen.
I Australien har Tidselsommerfugl et begrænset udbredelse omkring Bunbury, Fremantle og Rottnest Island. Den nærmeste slægtning, den Australske Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi, (undertiden betragtes som en underart), er udbredt over halvdelen af det australske kontinent og træk til New Zealand.
Andre nært beslægtede arter i Nordamerika er Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis og Vestlig Tidselsommerfugl ,V. annabella. I Sydamerika findes der flere beslægtede arter som V. braziliensis. V. altissima. V. myrianna. V. terpsichore og V. carye.

Sydamerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa carye (Hübner, 1812),:
Sydamerika, fra bjergene i Colombia og vest for Caracas (Venezuela) gennem Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, det sydlige Brasilien og Paraguay til Patagonien i Argentina. Den findes også på Påskeøen og Tuamotus.

Australsk Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi (McCoy,1868).:
Er undertiden betragtes som en underart, er udbredt over halvdelen af det australske kontinent. I Australien har Tidselsommerfugl et begrænset udbredelse omkring Bunbury, Fremantle og Rottnest Island. Den nærmeste slægtning,

Observationer af den Australsk Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi l migration går tilbage til 1960'erne. I 1963 fandt et stort træk sted i sydøstlig retning fra sidst i august til sidst i september. Den var kendetegnet ved, at arten pludselig blev almindelig i visse områder, hvor den tidligere havde været sparsom. Det år blev bemærket til at have været usædvanligt vådt i Australien. Dette kunne være en egenskab, der deles med Tidselsommerfugl, Vanessa cardui som migrerer i Europa i den våde sæson. Den Australsk Tidsommerfugl vandrer sydpå om foråret og sommeren og nordpå om efteråret og vinteren.

Vandrende sommerfugle har ofte mindre og lettere kropsstørrelser, der giver dem mulighed for at flyve længere afstande. Derudover har disse sommerfugle en tendens til at have større vinge-til-krop-forhold. Temperaturer og daglængde har vist sig at påvirke udviklingen. Når larverne blev udsat for korte dage og kølige temperaturer (20 °C), svarende til forhold fundet i foråret, blev larveudviklingen accelereret. Dette producerede små voksne med lav kropsvægt, ideel til migration. Et lignende fænomen opstod, når larverne blev udsat for længere dage ved varme temperaturer (30 °C), forhold svarende til dem i sensommeren. Sæsonbestemte ændringer kan udløse udviklingen af ??forår og efterår kropsformer, der er ideelle til migrationsmønstrene beskrevet ovenfor.

New Zealand
I perioder med stor migration i Australien, og med mulig hjælp fra kraftig vind, migrerer den
Australsk Tidselsommerfugl, Vanessa kershawi over havet til New Zealand,[

__________________________________

Vingeoverside variationer hos Tidselsommerfugl.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Melby Overdrev d. 14 september 2009. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt JensenTidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Horsetidsel, Cirsium vulgare. Tibirke Bakker, Nordsjælland d. 14 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Sidste Nyt

Transatlantisk flyvning af Tidselsommerfugl fra Vestafrika over 4.200 km fra Vestafrika til Sydamerika (Fransk Guyana) og varer kun 5-8 dage.

d. 27 juni 2024

Alfredo Valido
27. juni 2024
Interessant avis af Suchan et al. (2024) melder om en transatlantisk flyvning af
Tidselsommerfugl, Vanessa cardui over 4.200 km fra Vestafrika til Sydamerika (Fransk Guyana) og varer kun 5-8 dage. Hvis der tages hensyn til den natale oprindelse (Vesteuropa), kan rejsen udvide sig mindst 7.000 km.
For eksempel, og ved at bruge pollenmetabarkodning, opdagede forfattere, at nogle individer,
der blev fundet på Fransk Guyanas kyst, udførte pollen fra to Sahelske endemiske planter:
Guiera senegalensis og Tornet jujube, Ziziphus spina-christi).
Denne transoceaniske spredning var kun mulig med hjælp fra Saharan Air Layer.

Suchan et al. (2024). NATUR KOMMUNIKATIONER
https://doi.org/10.1038/s41467-024-49079-2

__________________________________

Haven;
sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.

d. 23 maj 2024

__________________________________

The last leg of the longest butterfly migration has now been identified
By Erin Garcia de Jesús, Science News

d. 11 april 2023.

Hvert år tager tidselsommerfugle født i Europa sydpå på en episk rejse til Afrika.
Nu ved forskere præcis, hvor på kontinentet disse langdistancerejsende tilbringer deres vinterferie.

Fra december til februar, efter at have fløjet over Sahara i efteråret, slog de orange-og-brunvingede insekter lejr og yngler i savanner og højland over det centrale Afrika på savannerne i Centralafrika, fra Elfenbenskysten til Kenya og Etiopien, rapporterer videnskabsmænd
den 10. april i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Da regntiden bringer grønt til regionen, fester sommerfuglene og deres larveafkom med en række forskellige planter, indtil deres overvintringssteder tørrer ud. Så flyver sommerfuglene nordpå til Europa. Så den er ude på en af de længste rejser på ca. 15,000 km.

__________________________________

Tidselsommerfugl

d. 12 januar 2020

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Kasama, Zambia d. 12 januar 2020. Fotograf; Nikolaj Kirk

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Kasama, Zambia d. 12 januar 2020. Fotograf; Nikolaj Kirk

__________________________________

Kæmpejernurt og Tidselsommerfugle

d. 12 august 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui på Kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Amager Fælled Økohaver, Amager d. 12 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Amager Fælled Økohaver, Amager d. 12 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kæmpejernurt, Verbena bonariensis

Lette lilla skærme der svæver på høje stilke i sommerhaven, og når solens stråler varmer skærmene op, summer bierne og sommerfugle som tidselsommerfugl, nældens takvinge, lille kålsommerfugl og stor kålsommerfugl med gammaugle der henter nektar hos kæmpejernurten som er en af sensommeren og efterårets fineste og mest elegante blomsterplanter.
Den stammer fra Sydamerika, hvor den er vildvoksende i det nordlige Argentina, Brasilien til Bolivia, hvor den vokser på solrige steder i en veldrænet jord, bl.a. sammen med store græsser.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui på Kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Amager Fælled Økohaver, Amager d. 12 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Kæmpejernurt, Verbena bonariensis. Amager Fælled Økohaver, Amager d. 12 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Solsikke og Tidselsommerfugle

d. 3 august 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Klintholm Havn, Møn d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Solsikke, Helianthus annuus. Klintholm Havn, Møn d. 3 august 2019. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Lyse Tidselsommerfugle

d. 31 juli 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Tikøb, Nordsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Jørgen Eigild Dam

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Tikøb, Nordsjælland d. 30 juli 2019. Fotograf; Jørgen Eigild Dam

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Ringkøbing, Vestjylland d. 29 juli 2019. Fotograf; Anette Simoni Højhus

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Ringkøbing, Vestjylland d. 29 juli 2019. Fotograf; Anette Simoni Højhus

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Stensved, Sydsjælland d. 5 august 2009. Fotograf; Tubas Løkkegaard

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui lys aberration/form. Stensved, Sydsjælland d. 5 august 2009. Fotograf; Tubas Løkkegaard

__________________________________

Hosts - a Database of the World's Lepidopteran Hostplants

d. 21 juli 2019

Artiskok, Cynara scolymus. Økologiske Haver, Amager Fælled, Amager d. 21 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Artiskok, Cynara scolymus. Økologiske Haver, Amager Fælled, Amager d. 21 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Invasion af Tidselsommerfugl

d. 18 juli 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Gråbynke, Artemisia vulgaris. Grenå, Djursland d. 18 juli 2019. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Gråbynke, Artemisia vulgaris. Grenå, Djursland d. 18 juli 2019. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

d. 14 juli 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Horsetidsel, Cirsium vulgare. Tibirke Bakker, Nordsjælland d. 14 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Horsetidsel, Cirsium vulgare. Tibirke Bakker, Nordsjælland d. 14 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Horsetidsel, Cirsium vulgare. Tibirke Bakker, Nordsjælland d. 14 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

d. 26 juni 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ung larve på Agertidsel. Frieslandet, Amager d. 26 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ung larve på Agertidsel, Cirsium arvense. Frieslandet, Amager d. 26 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

d. 15 juni 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui larve på Gul Evighedsblomst. Glatved, Norddjurs d. 15 juni 2019. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ung larve på Gul Evighedsblomst, Helichrysum arenarium. Glatved, Norddjurs d. 15 juni 2019. Fotograf; Kjeld Brem Sørensen

__________________________________

d. 4 - 6 juni 2019

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 6 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Rødbyhavn Rangerterræn, Lolland d. 6 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

De sidste to dage er Tidselsommerfugl blevet meget slidte. På Lolland ved Rødbyhavn Rangerterræn d. 6 juni optrådte de i 1000-vis på rød kornel, glansbladet hæg, amerikansk blærespiræa og slangehoved.

__________________________________

Invasion af Tidselsommerfugl

d. 20 - 21 maj 2019

De sidste to dage er der begyndt en Tidselsommerfugl invasion i Danmark og Sverige

Læs mere på sommerfugleatlas

__________________________________

d. 5 september 2018

 Brunddragene, Lolland d. 5 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Brunddragene, Lolland d. 5 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

Tørken i juni-juli til august har påvirket sommerfuglene i Danmark, der har ikke været nok friske værtsplanter. Og selv Tidselsommerfugl ses der kun få af langs de sydlige kyster i Danmark.

__________________________________

d. 22 april 2018

Arne Fjellberg: Tidlig Tistelsommerfugl. Invasjon el. overvintrer?


I finværet i går - 22. april - så jeg to stykker samtidig (og muligens en tredje litt senere) høyt oppe i ei blomstrende selje i Moutmarka på Tjøme som ligger i den sydvestlig del til indsejlingen til Oslofjorden......

Læs mere på facebookgruppe "Sommerfugler i Norge"

__________________________________

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Havnemark, Asnæs, Sjælland d. 15 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Havnemark, Asnæs, Sjælland d. 15 oktober 2017. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

"Aberration"

d. 4 oktober 2017

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt JensenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui ab. inornata. 8732 Hovedgård, Østjylland d. 31 juli 2016. Fotograf; Kurt Jensen

__________________________________

"Sommer"

d. 4 oktober 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Ørestads Boulevard 25, 2300 København S d. 4 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Ørestads Boulevard 25, 2300 København S d. 4 oktober 2016. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

d. 28 august 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui . Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 2 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Due Skabiose. Diget, Bøtø Plantage, Falster d. 2 august 2016. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

d. 21 juli 2016

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui . Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui Hjortetrøst. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Der er en mindre invasion af Tidselsommerfugl i Danmark, hvor der sidst i maj blev set hist og her. Nu er de overalt i det sydøstlige Danmark her sidst i juli.

__________________________________

Tidselsommerfugle i ørkenen, Israel

d. 14 marts 2016

Painted Lady Explosion in the Desert from Doug Gochfeld on Vimeo.

Et stort efterårsregnvejr i Israel (November 2015) har ført til massive blomstring af urter dette forår, og et massivt opbud af sommerfugle har draget fordel af denne opblomstring. Tidselsommerfugl har været dominerende i ørknen under denne opblomstring.

De vil sidst i april begynde at trække over Tyrkiet, Kaukasus, Ukraine, langs Volga til Ural & Kasaksthan. og hvis der bliver rigtigt varmt i Sibirien kan de nå til Novaya Zemlya øen i det Arktiske Hav.

Hvis der har været lige så vådt og varmt i Algeriet til Marokko, hvad er er nået der tyder på, fordi februar har været den varmeste måned på jorden nogensinde, kan vi godt forvendte mange Tidselsommerfugle i Danmark, sidst i maj.

__________________________________

Tidselsommerfugl Vanessa cardui, Kratersjön, Björkliden, Torne Lapmark. Sverige. juli - 1999. Fotograf: Lars Andersen

Björkliden, Torneträsk, Lapland, Sverige juli - 1999. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________

Lignende Vanessa slægtninge fra det amerikanske.

Vanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenNyklækkede Tidselsommerfugl. Pyrolysegrunden, Amager d. 15 Juli 2009. Fotograf. Lars AndersenVanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa Vanessa altissima Coroico 1900 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa Vanessa altissima  Coroico 1900 m.h. d. 12 February 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849); Coroico 1900 m.h. d. 14 january 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849); Coroico 1900 m.h. d. 14 january 2012. Photographer Lars AndersenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849). Vagantes, Yungas, Bolivia d. 21 januar 2005. Fotograf: Lars AndersenVanessa carye (Hübner, [1812]). The Valle de la Luna, La Paz, elev. 3500 m. d. 25 january 2009. Photographer: Lars Andersen

Painted Lady, Brazilian Lady, Andean Lady, Banded Lady, Western Painted Lady,
Vanessa cardui Vanessa braziliensis Vanessa altissima Vanessa myrinna Vanessa carye
(Linnaeus, 1758) (Moore, 1883) (Rosenberg & Talbot, 1914) (E. Doubleday, 1849) (Hübner, 1812)

__________________________________

Oversider hos Vanessa arterne.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf Lars AndersenSouthern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812). Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried SiebelVanessa braziliensis (Moore, 1883); Coroico 1900 m.h. d. 11 February 2012. Photographer Lars AndersenAndean Painted Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenBanded Lady, Vanessa myrinna. Coroico, Yungas, Bolivia januar 2006.

Painted Lady, Western Painted Lady, Brazilian Lady, Andean Lady, American Lady, Banded Lady,
Vanessa cardui Vanessa carye Vanessa braziliensis Vanessa altissima Vanessa virginiensis Vanessa myrinna

Undersider hos Vanessa arterne.

Tidselsommerfugl, Vanessa cardui, d. 3 august 2013. Bøtø Plantage, Falster. Fotograf: Lars AndersenAndean Painted Lady, Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenVanessa myrinna (E. Doubleday, 1849). Vagantes, Yungas, Bolivia d. 21 januar 2005. Fotograf: Lars Andersen

Painted Lady, Andean Lady, American Lady, Banded Lady,
Vanessa cardui Vanessa altissima Vanessa virginiensis Vanessa myrinna

Brazilian Painted Lady, Vanessa braziliensis (Moore, 1883). Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann

Brazilian Painted Lady, Vanessa braziliensis (Moore, 1883).
Dead Road 2900 m. Yungas, Bolivia d. 24 Januar 2017. Fotograf; Peter Møllmann

__________________________________

Sydamerikansk Tidselsommerfugl

Vanessa carye

Southern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812). Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried Siebel

Southern Lady, Vanessa carye (Hübner, 1812).
Monte de Calvario 4000 m. Uyuni, Bolivia d. 2 May 2017. Photographer; Gottfried Siebel

__________________________________

Amerikansk Tidselsommerfugl

Vanessa virginiensis

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis (Drury, 1773).

Udseende: er okkerfarvet med sort forvingespids med små hvide pletter. Der er små sorte petter fordelt på oversiden samt 2 blå pletter på bagvinge overside i ydrefelt. Bagvinge underside er marmoreret med 2 store blå øjepletter i ydrefelt. Forvinge underside er lyserød med sorte & hvide pletter.

Vingefang: 45-67 mm.

Habitat: Findes i kulturlandskabet som haver, parker, ruderater og lucerne/kløvermarker. Samt tørre sandede arealer som overdrev, kystskrænter, diger og klitter.

Adfærd: Den flyver ofte sammen med Tidselsommerfugl på trækket, så den er nem at overse.

Flyvetid: Flere kuld.

Værtsplante: Bynke, Artemisia. Ærteblomster, Fabaceae. Katost, Malvaceae. Rublad, Boraginaceae. Nælde, Urticaceae. Flittiglise, Balsaminaceae. Løvemund, Antirrhinum og Påfugleblomst, Gazania.

I Europa er det værtplanter som: Evighedsblomst, Gnaphalium lutea. Almindelig Kattefod, Antennaria dioica. Burre, Arctium og Tidsler, Carduus.

Amerikansk Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Amerikansk Tidselsommerfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Udbredelse: Venezuela til Guatemala, Mexico, USA og det sydlig Canada. Tilfældig på Hawaii.

Er indvandret på Azoerne. Madeira. De Kanariske øer som Gran Canaria og Tenerife. Det sydlig og vestlig Portugal og sydlig Spanien. Er i Spanien ved at brede sig mod øst til Pyrenæerne. Enkelte gange fundet i Bretagne og Charente-Maritime, Frankrig. Samt en gang i det nordlig Tyskland og Wallis i Schweiz.

Er fundet på træk i Irland, Wales og England vestlige kyster, hvor der er meldt lidt over 100 observationer. En art vi i fremtiden skal holde øje med i Danmark.

Amerikansk Tidselsommerfugl hedder på engelsk: American Painted Lady. På fransk: Belle-Américaine. På tysk: Amerikanischer Distelfalter. På spansk: Vanesa americana. På svensk: Amerikanska Tistelfjäril.

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. MølgaardAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. Mølgaard

Amerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Coembra, Portugal. September 2011. Coll.; Morten S. Mølgaard

American painted lady, Vanessa virginiensis. Sierra Negras krater, Isabela Isl., Galapagos øerne juli 2022. Fotograf: Hanne ChristensenAmerikansk Tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis. Portugal d. 14 september 2010. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

American painted lady, Vanessa virginiensis. Sierra Negras krater, Isabela Isl., Galapagos øerne juli 2022. Fotograf: Hanne Christensen

American painted lady, Vanessa virginiensis.
Sierra Negras krater, Isabela Isl., Galapagos øerne juli 2022. Fotograf: Hanne Christensen

__________________________________

Amerikansk Tidselsommerfugl

Rowena Castillo-Nicholls:
Ekstremt sjælden amerikansk tidselsommerfugl, Vanessa virginiensis
fundet i Cornwall, det sydvestlige England
20-09-2022.
(
den eneste anden rekord fra Cornwall i det sydvestlige England. Var i 1876, med kun omkring 25 stk. i alt).


Link til Kaj Dahl's side om Tidselsommerfugl

Link til Lars Andersen's fra Stenstrup lyng side om Tidselsommerfugl

Link til Jakob Arnholtz's side om Tidselsommerfugl


Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden