Arktisk Kommabredpande

Hesperia comma ssp. catena

first update d. 16 september 2017

last update d. 17 july 2018

Fløten, Oppland, Norge d. 25 juli 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth GriniFløten, Oppland, Norge d. 25 juli 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Fløten, Oppland, Norge d. 25 juli 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth GriniArktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth GriniArktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth GriniArktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth GriniArktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena han. Fløten, Oppland, Norge d. 16 september 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 15  juli 2018. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena han. Fløten, Oppland, Norge d. 15 juli 2018. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp. catena (Staudinger,1861).

Udbredelse: Er mindre end nominatformen med mørkere grøn underside, med sortkantede sølvpletter på undersiden.

Vingefang: 25 - 30 mm.

Habitat: findes  på blomsterrig fjeld omkring birketræsgrænsen fra 550 m. til 1200 m. højde i Jotunheimen. I arktisk ved havet i lavere højde.

Adfærd: Besøger mange forskellige blomster som f.eks. Musevikke og Rødkløver langs landevejen ved Abisko Turiststation.

Flyvetid: fra sidst i juni til midt i september.

Værtsplante: Larven lever muligvis på Fjeld-Rapgræs, Poa alpina. Blågrå Rapgræs, Poa glauca eller Arktisk Rapgræs, Poa arctica.

Arktisk Kommabredpande udbredelse i Nordeuropa 2010-16. november 2016 af Lars Andersen

Arktisk Kommabredpande Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen november 2016

Udbredelse: Er fra Jotunheimen til vestligste Finnmarken i Norge. I Sverige findes den omkring Torneträsk og det nordligste Finland omkring Kilpisjärvi.   

Hedder på norsk: Fjellkommasmyger. På svensk: Fjällsilversmygare eller Arktisk Silversmygare. På engelsk: Mountain Silver-spotted Skipper.

Lignende underarter: Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: comma.

Fredninger: (ssp. catena er fredet i Finland)

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp. catena levesteder er beskyttet i Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II

På annex/bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at medlemslandene skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus. Artslisten for hvert område er det man kalder områdets "udpegningsgrundlag".

Kommabredpande, Hesperia comma han bagvinge med hvide pletter. Skjernåen's udspring nord for Nørre Tinnet, Jylland, Danmark. d. 29 juli 2012. Fotograf; Lars AndersenArktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Fløten, Oppland, Norge d. 15  juli 2018. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: comma og Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp. catena

Lokaliteten for Kommabredpande, Hesperia comma ligger imellem Abisko Öststation (her på foto) og Turiststation langs vejrabatten af E10 imellem Kiruna og Narvik, Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 6 juli 2007. Fotograf: Sif LarsenKommabredpande, Hesperia comma. Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige 5 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Abisko Nationalpark syd for Torneträsk, Lapland, Sverige. 12 juli 1994 Fotograf: Lars AndersenKommabredpande, Hesperia comma. Abisko Nationalpark syd for Torneträsk, Lapland, Sverige. 12 juli 1994 Fotograf: Lars Andersen

Arktisk Kommabredpande, Hesperia comma ssp.: catena. Abisko, Tornetrask sydbred, Sverige juli 1994 - 2007. Fotograf; Lars Andersen

Stølen, Fløten, Oppland, Norge d. 22 august 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Stølen, Fløten, Oppland, Norge d. 22 august 2017. Fotograf; Gerd Elisabeth Grini

Fjeld-Rapgræs, Poa alpina. Kongsvold, Dovrefjell Nasjonalpark, Oppland, Norge d. 18 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Fjeld-Rapgræs, Poa alpina.
Kongsvold, Dovrefjell Nasjonalpark, Oppland, Norge d. 18 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

_____________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Home tilbage til forsiden

_____________________________________________