Stor Ildfugl

Lycaena dispar

first update d. 18 june 2011

last update d. 23 december 2022

Biezra Sumpene i den sydlig ende som er lokalitet for Stor Ildfugl, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenBiezra Sumpene i den sydlig ende som er lokalitet for Stor Ildfugl, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenVandskræppe, Rumex hydrolapathum. Biezra Sumpene i den sydlig ende som er lokalitet for Stor Ildfugl, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 18/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun lægger æg. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Troells MelgaardStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun lægger æg. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Troells MelgaardStor Ildfugl, Lycaena dispar æg. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Troells MelgaardStor Ildfugl, Lycaena dispar æg. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Large Copper, Lycaena dispar. Biezra Swamp, Poland medio june 2011. Photographer; Lars Andersen & Troells Melgaard

Stor Ildfugl, Lycaena dispar (Haworth, 1803).

Udseende: Hannen som på vingernes overside skinnende orangerød med smal sort sømkant, kendes på diskalplet på forvinge oversiden. Hunnen er en af de største blåfugle i Europa med orange forvinge med sorte pletter i række i ydrefelt og 2 pletter i diskalcelle med bredt sort sømfelt. Bagvinge underside er sølvgrå med små sorte øjepletter og smal orange sømbånd. Vingefang; 33 -39 mm. Sjældent er der fundet hunner med vingefang på 42 mm.

Habitats: flyver på fugtige enge langs søer eller åer på nærringsrige jorde hvor Vandskræppe findes.

Flyvetid: er i juni til juli og lidt ind i august. Samt sjældent en 2. generation i august-september i varme lange somre.

Værtsplante: Dens larve lever på Vandskræppe, Rumex hydrolapathum.
Dynd-Skræppe
, Rumex aquaticus & Kruset Skræppe, Rumex crispus.

Æg, larve & puppe: Larven kan tåle lange perioder med oversvømning i diapausen, forpupper sig højt i vegetationen.

Parasiter & sygdom: Larven parasiteres af Parasitfluen, Phryxa vulgaris så individstæthed er sjældent høj.

Kort lavet af; Lars Andersen januar 2017

Udbredelse i Danmark: Stor Ildfugl er kendt fra en enkelt lokalitet, Horreby Lyng på Falster, hvor arten første gang blev set i 1934 og ynglede frem til 1955.

Status: Der skete en afvanding i mosen med følgende tilgroning var nok med til den forsvandt samtidigt med andre arter som Grøn Busksommerfugl, Bølleblåfugl, 1959†. Moseperlemorsommerfugl, 1940† & Moserandøje i 1955†.

Samtidig var Stor Ildfugl udsat for et stort samlertryk, det kan man se på den store mængde af indsamlet dyr på Zoologisk Museum samlinger og spredt rundt i private samlinger.

Arten er i de senere år pga. det varmere klima igen ved at brede sig mod nord. Så der er en lille chance for den kan dukke op igen i Danmark? Se bare de sidste års indvandring af Spejlbredpande, Heteropterus morpheus i det sydøstlige Danmark som findes på samme type habitater.

Udbredelse: Frieslandet, Holland. Uddødet i England, 1851†. Belgien. Nordtyskland. Polen. Littauen. Letland. Det sydlige Finland hvor den i Karelen etablerede en population i 1972 som siden forsvandt, men siden ultimo 90'erne har den etableret flere populationer langs Finske Bugten. Findes på Posletten i det nordlige Italien. Appeninerne. Balkan. Tyrkiet gennem Sibirien. Mongoliet. Det nordlige Kina. Korea og Amur.

Ssp.: dispar (Haworth, 1803) I England blev nominatformen fundet i Dozen Bank nær Spalding, Lincolnshire i 1749. Senere i 1851† forsvandt den pga. drænning. Da dispar kun fandtes i England, er den nu en i blandt rækken af uddødede typearter. Senere forsøg på indførelse af underarten ssp.: batava til England er mislykkedes ad flere omgange.

Ssp.: batava (Oberthur, 1923) der findes enkelte kolonier i Weerribben og Wieden i Overijjsel, Holland. Læs mere på "De Vlinderstichting", og se video.

Ssp.: rutilus (Werneburg, 1864) findes i Ardennerne Belgien og Frankrig, det centrale Tyskland, det Østlige Europa; Finland, Estland, Letland, Lithauen, Polen, Rumænien, Bulgarien, Grækenland og Tyrkiet.

Tidligere svensk navn før 2005Stor Guldvinge.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

På dansk hedder den: Stor ildfugl. På norsk: Stor gullvinge. På svensk: Kärrguldvinge.
På finsk: Isokultasiipi. På estisk: Suur-kuldtiib. På lettisk: Lielais skabenu zeltainitis.
På litauisk: Didysis auksinukas. På polsk: Czerwonczyk nieparek. På tysk: Großer Feuerfalter.
På nederlandsk: Grote Vuurvlinder. På fransk: Cuivré des marais. På engelsk: Large Copper.

Lignende arter: Hannen ligner Dukatsommerfugl ret meget som er okkerfarvet på underside med hvide pletter eller linje i ydrefelt.

Fredninger: Stor Ildfugl er fredet i Frankrig: "Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

Stor Ildfugl, Lycaena dispar & levesteder er beskyttet i Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II + IV.

På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Vandskræppe, Rumex hydrolapathum. Biezra Sumpene i den sydlig ende som er lokalitet for Stor Ildfugl, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenKruset Skræppe, Rumex crispus. Biezra Sumpene i den sydlig ende som er lokalitet for Stor Ildfugl, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Vandskræppe, Rumex hydrolapathum & Kruset Skræppe, Rumex crispus.
Witkowo, Narew, Sydlig Biebrza Sumpe, Polen d. 14 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

___________________________

Sidste Nyt

Ulovlige udsætninger i UK der belaster populationer i andre lande?

d. 12 september 2021

Trudi Rowland har d. 8 august 2021 fotograferet en Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun tæt på Oxford nordvest for London .

Vicky Kinsman har d. 12 august 2021 fotograferet en Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun i Essex, nordøst for London. UK. Og hun er ikke den eneste der har set den?

Der er tale om uautoriseret udsætninger uden aftale med Butterflies Conservation eller myndigheder.
Disse private forsøg er dømt til at mislykkes, da grundejere og offentlig myndigheder ikke er orienteret? Tværtimod belaster de populationer i Holland, Tyskland og Polen med deres egne opfattelse velmenende forsøg.

Læs mere om udsætninger og kommenter på facebookgruppe;
"Skal danske dagsommerfugle fredes?"

___________________________

Et flagskib for biodiversiteten

d. 18 april 2016

Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Læs mere om Stor IldfuglNaturstyrelsen.

___________________________

Ikke set i 60 år: Sjælden sommerfugl observereret på Bornholm.

d. 13 april 2016

Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Almindingen, Bornholm d. 3 august 2015. Fotograf: Michael  Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Almindingen, Bornholm d. 3 august 2015. Fotograf; Michael Andersen

Bornholms Tidende d. 8 april 2016 af Jakob Marschner. "Ikke set i 60 år: Sjælden sommerfugl observereret på Bornholm". Artikel om fundet af Stor Ildfugl, Lycaena dispar på Bornholm d. 3 august 2016 med foto af hunnen. Fotograf; Michael Andersen

___________________________

Horreby Lyng d. 29. maj 2014 Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard.

Horreby Lyng d. 29. maj 2014 Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard.

Horreby Lyng. Levested for Grøn Busksommerfugl. Tidligere Stor Ildfugl, 1955†. Bølleblåfugl, 1959†. Moseperlemorsommerfugl, 1940† & Moserandøje, 1955†.
I dag ikke længere aktiv højmose, men der er stadig en del hængesækpartier på gamle tørvegrave. Citat; Magnus Vest Hebsgaard

___________________________

Bestemmelsenøgle over skandinaviske Ildfugle, Busksommerfugle & Metalvinger

Sort Ildfugl, Lycaena tityrus. han. Bøtø Plantage. Falster d. 6 august 2007. Fotograf: Lars Andersen Blå ildfugl, Lycaena helle. Åsarna, Jämtland Sverige. d. 12 Juni 2015. Fotograf: Lars AndersenLille Ildfugl, Lycaena phlaeas, d. 20 juli 2005. Hagstorp Nat, park, Skåne. Fotograf: Lars AndersenDukatsommerfugl, Lycaena virgaureae han. Svalemåla, Blekinge, Sverige d. 6 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenViolet Ildfugl, Lycaena alciphron han. Pita, Polen d. 13/6 2011. Fotograf: Lars AndersenVioletrandet ildfugl. Lycaena hippothoe. han. Brandbjerg-Kulhuse d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen

Sort Ildfugl Blå Ildfugl Lille Ildfugl Dukatsommerfugl Stor Ildfugl Violet Ildfugl Violetrandet Ildfugl
Lycaena tityrus Lycaena helle Lycaena phlaeas Lycaena virgaureae Lycaena dispar Lycaena alciphron Lycaena hippothoe

___________________________

Grote Vuurvlinder over "De Vlinderstichting", en zie video.

___________________________

Stor ildfugl, Lycaena dispar han. Horreby Lyng, Falster fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars AndersenStor ildfugl, Lycaena dispar hun. Horreby Lyng, Falster fundet i 40érne. Foto taget på Zoologisk museum d. 9/11 2006. Fotograf: Lars Andersen

Stor Ildfugl, Lycaena dispar han & hun. Horreby Lyng, Falster, Danmark indsamlet i 40érne.
Foto taget på Zoologisk Museum d. 9 november 2006. Fotograf; Lars Andersen
 
Large Copper, Lycaena dispar ssp. rutilus (Werneburg, 1864). Description: Uppersides of wing in males glossy yellowish-red wiht black outer margin and distinct black discal spots. Females are similar to Scarce Copper, Lyacena virgaureae & Purple Edged Copper, Lyacena hippothoe, but both sexes have numerous black spots on the underside and lighter, bluish-white hindwings, than the second species, also wiht a broad yellowish-red submarginal band.

Wingspan: 33 - 42 mm.

Habitat: in marshy meadows sheltered by willows and reeds.

Flight time: mid-June and slightly in August. In hot sunny summers there appears a rare second generation in September.

Foodplants: Larvae feed on Great Water Dock, Rumex hydrolapathum. Scottish Dock, Rumex aquaticus & Curly Dock, Rumex crispus.

Distribution in Denmark: Large Copper is known from a single location, Horreby Lyng on Falster, Denmark where the species was first seen in 1934 and bred until 1955 †.

Distribution in Southern Finland: Where it in Karelia established a population in 1972 which has since disappeared, but since the end of the 90s it has established several populations along the Finnish Bay.

Distribution in England: the nominate subspecies: dispar (Haworth, 1803) where found Dozen Bank near Spalding, Lincolnshire in 1749. Later in 1851† disappeared because of drainagetion of the bogs. When subspecies dispar was only endemic widespread in England, it is now one of the line of extinction of nominate subspecies.

Large Copper subspecies: rutilus and batava was introduced in the British Isles although this was ultimately unsuccessful.

World distribution: Frieslandet, Netherlands. Belgium. Northern Germany. Poland. Littauen. Latvia. Po Valley in northern Italy. Apennines. Balkans. Turkey through Siberia. Mongolia. Northern China. Korea and Amur.

___________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

___________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden