Metis 

Apatura metis

first update d. 1 December 2013

last update d. 1 December 2013


Metis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin BjergMetis, Apatura metis han. Kotel, Bulgarien d. 3/7 2013. Fotograf: Martin BjergMetis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin BjergMetis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin BjergMetis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin BjergMetis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin Bjerg

Metis, Apatura metis (Freyer, 1829) hannen som i flugt ser gul ud har violet til sjældent blåt skær på overside som ses tydeligst i solskin. Det lyse postdiskalbånd i sømfelt er på forvinge overside udvidet mod vingespids. Metis er i vingefang 65 til 75 mm general mindre end den lignende Ilia. Hunner er større end hanner,

Metis findes i blandede løvskov på fugtige jorde med sumpe, søer og vandløb. Ofte langs floder i terasseskove. Når det er rigtig varmt hviler sommerfuglene på de højeste grene på foderplanten. Kommer ned til ekskrementer af rovdyr og drikker ofte vand på sandbanker langs vandløb og floder, begge køn kommer til blødende træer.

Hunnen lægger æg på; Hvid-Pil, Salix alba og muligvis andre Pilearter? Den flyver i 2 kuld i Maj - Juni & Juli - August.

Findes langs flodsystemer i Østrig, Ungaren, Slovenien, nordlige Serbien, Bulgarien og Grækenland.

Europaean Habitats Directive site: 83. Annex IV. På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Metis, Apatura metis han. Rakovo, Bulgarien d. 4/7 2013. Fotograf: Martin BjergIlia, Apatura ilia han form clytie. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Metis, Apatura metis han Ilia, Apatura ilia han

______________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden