Kridtugle

Photedes morrisii

first update d. 28 march 2017

last update d. 31 october 2017

Kridtugle, Photedes morrisii (Dale, 1837). Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Kridtugle, Photedes morrisii. Saltholm, Danmark d. 7 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Kridtugle, Photedes morrisii (Dale, 1837).
Udseende:
Forvinge kridhvid til svagt gul-hvid, kan havde en række fine sorte prikker i ydrefelt mellemlinie. I det centrale Europa til Italien er de mere lys sandfarvet. Har hvidgrå bagvinger, de kridhvide eksemplarer kan ikke forveksle med andre europæiske arter. Vingefang er 26 til 33 mm.

Habitats:
Omkring Østersøen findes den på strandenge, fugtige enge med kildevæld og langs vandløb.

Adfærd:
Hanner flyver langsomt rundt nede i græshøjde i skumringen som små hvide spøgelser søgende efter hunner, senere på aftenen kan man finde dem siddende i toppen af græsstrå, kan lokkes til lys.

Flyvetid:
medio juni til ultimo juli.

Værtsplante, æg, larve og puppe:
Larven lever overvintrende fra august til juni næste år i stråene af
Strand-Svingel, Festuca arundinacea. Forpupning sker inde i den nederste del af strået.

Udbredelse i det nordlig Europa:
Englands sydvestkyst fra Dorset til Devon. Normandiet i det nordlige Frankrig. Strandenge omkring Østersøen i det sydøstlige Danmark på det nordvestlig Saltholm, Kongelundsengen og Amager Fælled på Amager, Nivå Bugt og Holtug Kridtbrud på Sjælland, enkelte strandenge på Lolland, Falster og Møn. Bunkeflostrand og Klagshamn i det sydvestlige Skåne, Sverige. Samt Rügen i det nordøstlig Tyskland og Kaliningrad.

Overalt i Nordeuropa er strandengene truet af landbrug og urbanisering. Kridtugle er forsvundet fra mange af sine lokaliteter omkring Østersøen.

Den sandfarvede form udbredelse:
Slovakiet, Tjekkiet, Østrig.

Udbredelse i sydlig og sydøstlig Europa:
Ssp.
sohnretheli (Pungeler, 1907); Langs kysterne omkring Sortehavet i Bulgarien, Rumænien og Krim-halvøen. Sicilien, Romagna og Abruzzi i Italien og det sydlig Grækenland.

Hedder på dansk: Kridtugle. På svensk: Vitt stråfly. På tysk: Spülsaum-Rohrschwingel-Halmeule. På fransk: Nonagrie du Faux-Roseau. På engelsk: Morris's Wainscot.

Den danske rødliste på AlleArter: VU = Vulnerable / Sårbar

Se mere om KridtugleLepiforum og UK-Moths

Strandengene oppe i den nordlige ende af Saltholm rummer en Kridtugle bestand.  6 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

På strandengene flyver der Kridtugle, Photedes morrisii i tusmørket.
Det nordvestlig Saltholm d. 6 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen
 
Tilbage i starten af 50'erne før man fyldte jord, byggemateraler, affald op i bugten vest for strandengene og fælled på Amager nord for slussen, mindede de meget om strandengene på det nordvestlig Saltholm.

Dæmringsugle, Photodes extrema & Kridtugle, Photodes morrisii. Amager Fælled d. 4 til 5 juli 2013. Leg. & Fotograf; Erik Steen Larsen

Til vores store overraskelse må vi konstaterer at Kridtugle, denne fine starndengsart findes på arealet ejet af "By og Havn" på det sydøstlige Amager Fælled d. 4 - 5 juli 2013.
Denne fine strandengsart med flere, beviser med tydlighed hvilke fin eng vi har i Københavns Kommune, som er det sidste oprindelig natur der er tilbage i kommunen. Derfor er det nærmest grotesk at arealet er lagt ud som byggegrund. I 2015 blev der vedtaget at der nu skal bygges, der er kommet mange protester mod byggeriet fra facebookgruppe "Amager Fælled Venner" og "Danmarks Naturfredningsforening".

_________________________

Kridtugle partiet

d. 31 oktober 2017

Nikolaj Kirk: God valgkamp til alle "KV17"

Nikolaj Kirk: God valgkamp til alle "KV17"
- Vi kæmper for sunde holdninger og større overblik i hverdagen.
Samt grønne løsninger som er grønne.
Hjælp os til magten, vi er
kridtugle partiet.....

_________________________

Kampen om naturen - den nye naturbevægelse!

d. 16 november 2017

Maria Reumert Gjerding havde inviteret natur-kriger og kok Nikolaj Kirk,
forfatter og naturdebattør
Rune Engelbreth Larsen og naturformidler og museumsinspektør
Morten D. D. Hansen til en nysgerrig samtale om den nye naturbevægelse.

Udsendelse på radio
Dynamo: et livearrangement på Kayak Bar d. 16. november 2017.
(P.S. 38 minutter inde i udsendelse nævner de også mig (Lars Andersen) angående kridtugle.

_________________________

"Strandenge på den østlige del af Amager Fælled"

Et vandhul med Gul Iris på Amager Fælled d. 1 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Et vandhul med Gul Iris på Amager Fælled d. 1 juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

Hvor findes de oprindelig kystenge? Amager Fælled som i den vestlige del er et hævede areal med opfyld fra gammel losseplads, dette areal er tør græsareal med tjørnebuske med enkelte vandhuller. Arealet skilles i øst af en nord-sydgående kanal, hvor kanten langs kanalen er domineret af tjørn, pil, mirabel og slåen, samt lidt æble og brombær. Med sildig gyldenris, alm. tidsel, gederams, dueurt og kæmpe-bjørneklo.

Hvor arealet øst for kanalen er en del af de sidste oprindelige kystenge tilbager i københavns området med få pil og tjørnebuske med små vandhuller i syd hvor der findes Lille- & Stor Vandsalamander.

Brændeskærm, Selinum dubium. Amager Fælled d. 21 august 2013. Fotograf Lars Andersen

Brændeskærm, Selinum dubium. Amager Fælled d. 21 august 2013. Fotograf; Lars Andersen

Der findes planter som BrændeskærmKnoldet Mjødurt og Tormentil. Her findes den sjældne natsværmer KridtuglePhotedes morrisii som har Strand- Svingel som værtsplante & dens slægtning Dæmgringsugle, Photedes extrema. Rov-Mus, Chilodes maritima. RingspinderMalacosoma neustria. StrandringspinderMalacosoma castrensis, Purpur-Engmåler, Idaea muricata &  andre insekter som Sivgræshoppe &  Sortmærket Kobbervandnymfe.

 Amager Fælled d. 5 juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Et lille godt hjørne på Amager Fælled d. 5 juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

Rapporter om Amager Fælled 2013

d. 30 January 2015

Videnindsamling Natur 2013 Amager Fælled

Biomedia Rapport til Københavns Kommune udarbejdet af:
Anders N. Michaelsen og Johanne Bak, Biomedia og Lars Andersen

Fugle, padder og krybdyrAmager Fælled 2013

Biomedia Rapport til Københavns Kommune udarbejdet af:
Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen

_________________________

Referencer:

Amager Fælledvar i gl. tid græsningsarealer for Københavns kvæg. Senere blev det til opfyldningsarealer for byens affald indtil 90'erne. Nu er det et stort rekreativ område. Der er set 27 forskellige arter dagsommerfugle på arealet. 
__________
Amager Fælled Kvarter nu Ørestad Fælled Kvarter
__________
Amager Fælled Venner
__________
Amager Vest Lokaludvalg har fokus på Fælleden
__________
Bynatur i København 2015 - 2025
__________
By & Havn
__________
Danmarks Naturfredningsforening om Amager Fælled
__________
Naturstyrelsen: Naturpark Amager bliver en del af "Danske Naturparker"
__________
Københavns Kogræsserlaug
__________
Det tabte land: Kalvebod Fælled
__________
Naturcenter Vestamager (se os på facebook)
__________
Naturstyrelsen
__________
Naturpark Amager
__________
Naturpark Amager Udviklingsstrategi 2013
__________
Københavns Kommune: Amager Fælled - natur tæt på byen
__________
Emil Ryge: Shit Island

_________________________

Home tilbage til forsiden