Polarbjergrandøje

Erebia polaris

first update d. 2 february 2013

last update d. 26 december 2017

Colias hecla og Erebia polaris lokalitet.Tenojoki, Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan HartzArktisk Bjergrandøje, Erebia polaris. Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan HartzArktisk Bjergrandøje, Erebia polaris. Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan HartzArktisk Bjergrandøje, Erebia polaris. Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan HartzArktisk Bjergrandøje, Erebia polaris. Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan Hartz

Polarbjergrandøje, Erebia polaris. Tenojoki, Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan Hartz

Polarbjergrandøje, Erebia polaris (Staudinger, 1871).

Udseende: Overside er mørkebrun med 2 små hvidkærnet sorte øjepletter i forvingespids.
Bagvinge underside er mørkebrun med svag mørkere midterfelt, hunnen har en række øjepletter i ydrefelt.

Vingefang. 34 - 40 mm.

Habitat: Findes i elvdale på tørre enge og på sandede & gruset banker langs elvene hvor den besøger blomster som Piskeris, Myricaria germanica som vokser på grusbanker langs elvene. I nyere tid er den også fundet på ruderater, industrigrunde og grøftekanter langs veje.

Flyvetid: Er fra sidst i juni til ind i juli.

Værtsplante: Er Fåre-Svingel, Festuca ovina. Miliegræs, Milium effusum & Stortoppet Rapgræs, Poa palustris.

Æg, larve & puppe: Larven er 2 årig.

Polarbjergrandøje Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Polarbjergrandøje Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen oktober 2017

Udbredelse i Nordeuropa:
Polarbjergrandøje, Erebia polaris (Staudinger, 1871).
Findes i det nordlige Norge, Finnmark og afgrænsede områder i Finland langs grænsefloden Tana og flere bifloder. Sydligst er den fundet i Kautokeino, vestligst i Målelv, østligst ved Tana og nordligst på Porsangerhalvøen i et område hvor årsnedbøren er mindre end vestpå i Troms Fylke. Ofte får denne del af Nordkalotten et højtryk fra Rusland med temperaturer op til næsten 30º grader. Der er et tvivlsom fund fra Karesuando, Sverige fra sidst i 1800-tallet.

Taxonomi:
Der er ingen overbevisende morfologisk karakter til at adskille
Polarbjergrandøje, Erebia polaris fra Brunkøllet Skovbjergrandøje, Erebia medusa.
Nylige sammenligninger af DNA-stregkoderne for de to taxa viser sig at være de samme.
"Artens status opretholdes derfor med forbehold".

Udbedelse i Centraleuropa:
Brunkøllet Skovbjergrandøje, Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775).
Findes fra Calais og Ardennerne i det nordøstlige Frankrig og sydlige Belgien til det centrale Tyskland op til Lüneburg vest for Elben i Nordtyskland.

Verdensudbredelse:

Findes udbredt i det centrale og østlig Europa. I Uralbjergene findes den sydover ned til 55ºN. Sydlig Sibirien, Jakutien, Mongoliet og Nordkina.

Navne:
Andre kombinationer; Erebia medusa ssp. polaris (Staudinger, 1871).

Har tidligere på dansk heddet: Polarrandøje eller Arktisk Bjergrandøje.

På dansk hedder den: Polarbjergrandøje. På norsk: Polarringvinge. På svensk: Polarsotfjäril.
På finsk:
Ruijannokiperhonen. På fransk: Moiré Polaire. På engelsk: Arctic Woodland Ringlet.

Polarbjergrandøje levesteder er beskyttet i Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II

På annex/bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at medlemslandene skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus. Artslisten for hvert område er det man kalder områdets "udpegningsgrundlag".

Polarringvinge, Erebia polaris. Sommernes, Kåfjord, Finmarken, Norge d. 20 juni 2017. Fotograf; Arne Ileby UlebergPolarringvinge, Erebia polaris. Sommernes, Kåfjord, Finmarken, Norge d. 20 juni 2017. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Polarringvinge, Erebia polaris. Sommernes, Kåfjord, Finmarken, Norge d. 20 juni 2017. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Erebia polaris. Alta 10 m. Finmarken, Norge d. 7 juli 2014. Leg. A. Viborg. København d. 8 marts 2015. Fotograf; Lars AndersenErebia polaris. Alta 10 m. Finmarken, Norge d. 7 juli 2014. Leg. A. Viborg. København d. 8 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

Erebia polaris. Alta 10 m. Finmarken, Norge d. 7 juli 2014. Leg. A. Viborg. København d. 8 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Skandinaviske Bjergrandøjer, Erebia

Skov-Bjergrandøje,  Erebia ligea. Åhus, Skåne, Sverige d. 21 juli 2013. fotograf; Lars AndersenArktisk Bjergrandøje, Erebia polaris. Karigasniemi, Finland d. 9 juli 2015. Fotograf; Allan HartzGulringad gräsfjäril, Erebia embla. Jukkasjärvi, Sverige. d. 23 juni 2005. Fotograf: Daniel DolfeDisas gräsfjäril, Erebia disa. Rautas, Sverige. d. 19 Juni 2005. Fotograf: Daniel DolfeSølv-Bjergrandøje, Erebia pandrose. Lappjordshytten / Lullehacarru Rr 272A,. Tornetrask nordbred, Norge 30 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen

Skovbjergrandøje Polarbjergrandøje Mosebjergrandøje Nordlig Mosebjergrandøje Bjergrandøje
Erebia ligea Erebia polaris Erebia embla Erebia disa Erebia pandrose
(DK 1979t, N, S, FI.) (N, FI.) (N, S, FI.) (N, S, FI.) (N, S, FI.)

___________________________________________

Naturegate side om Polarringvinge

Artsobservasjoner.no

Tilbage til Norske Dagsommerfugler

IUCN Red List

Home tilbage til forsiden