Lepidoptera, Sommerfugle Systematik

First update d. 7 november- 2014

Last update  d. 26 juni - 2022

_________________________________________________

Mangefingret Fjermøl, Alucitidae (Leach, 1815)
som på engelsk hedder; Many-plumed Moths. Er en familie af små møl med usædvanligt modificerede vinger. Både for- og bagvinger består af omkring seks stive ribber, hvorfra der udstråles fleksible lange hår, der skaber en struktur, der ligner en fugls fjer.

Dette er en lille familie med omkring i alt 210 arter beskrevet til dato (selvom det sandsynligvis stadig er nogle ubeskrevne arter, der skal opdages). De findes hovedsagelig i tempererede til subtropiske (men ikke tropiske) regioner. Men de er sjældne selv i dele af deres kerneområde; både i Storbritannien og Nordamerika findes der kun én art -
Mangefingret Fjermøl, Alucita hexadactyla - og i sidstnævnte region introduceres den. Denne lille møl kan ofte findes flagrende i aftenmørket eller hviler med sine "vinger" udstrakte. Dens larve lever som bladminere på Kaprifolium, Lonicera. På den anden side forekommer der i det kontinentale Europa et betydeligt antal arter, hovedsagelig af den store slægt Alucita.

Denne families taksonomi er noget omstridt. Her er de forenet i superfamilien
Alucitoidea med Tineodidae, en forskelligartet gruppe af mange små slægter med omkring 20 arter i alt. Imidlertid kan de to formodede Alucitoidea-familier være polyfyletiske med hensyn til hinanden, og Tineodidae bedre inkluderet i Alucitidae. Under alle omstændigheder anses de lignende udseende Fjermøl, Pterophoroidea for at være meget tætte, hvis ikke de nærmeste levende slægtninge til Alucitoidea.

Reference: Minet, Joel (1991): Tentative reconstruction of the ditrysian phylogeny (Lepidoptera: Glossata). Entomologica Scandinavica 22(1): 69–95. doi:10.1163/187631291X00327 (HTML abstract)

_________________________________________________

  Sub-order Ditrysia
  Clade Apoditrysia
  Superfamily Alucitoidea
  Family Alucitidae (Leach, 1815) Many-plumed moths (2) Mangefingret Fjermøl
  Alucita Linnaeus, 1758
1 Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758) - Mangefingret Fjermøl / Mangefingret Kaprifoliefjermøl / Kaprifoliefjermøl
2 Alucita grammodactyla (Zeller, 1841) - Mangefingret Skabiosefjermøl

__________________________________________________

Mangefingret Fjermøl

Alucita hexadactyla

Mangefingret Fjermøl, Alucita hexadactyla.  Arrenakke d. 5 august 2015. Fotograf; Lars AndersenMangefingret Fjermøl, Alucita hexadactyla.  Arrenakke d. 5 august 2015. Fotograf; Lars Andersen

Mangefingret Fjermøl, Alucita hexadactyla. Arrenakke, Nordsjælland d. 5 august 2015. Fotograf; Lars Andersen.

Mangefingret Fjermøl, Kaprifoliefjermøl eller Mangefingret Kaprifoliefjermøl, Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758) denne slægt er ret unik i udseende, hvor hver vinge er opdelt i 6 fjerfaner, som er farvet zizzag mønstre i brun, sort og enkelte hvide spot. Vingefang; 14 - 16 mm.

Den flyver i tusmørket til nat overalt i krat, skov, haver og parker hvor der findes Kaprifolium, Lonicera species. Kommer ofte til lys om aftenen i de små haver.
I England flyver den i hele året undtagen i kølige perioder hvor temperaturen er under 5 grader.
Larver er bladminerere, lever inde i bladene og knopper, som beskytter dem mod prædatorer.
Er udbredt i kulturlandskabet overalt i Danmark. Det meste Europa, og er indført i Nordamerika.
På engelsk hedder den: Twenty-plume Moth som er et misvisende navn fordi den faktisk har 24 fjerfaner, seks på hver finge. På tysk: Geißblattgeistchen. På svensk: Kaprifolfjädermott. Der findes en lignende sjælden art: Mangefingret Skabiosefjermøl eller Skabiosefjermøl, Alucita grammodactyla (Zeller, 1841) som hvis larve lever på Due-Skabiose, Scabiosa columbaria & Vellugtende SkabioseScabiosa canescens.

Fjermøl, H/F Vennelyst d. 22 april 2004

Mangefingret Fjermøl, Alucita hexadactyla. H/F Vennelyst d. 22 april 2004. Fotograf; Lars Andersen

Fältväddsfjädermott / Mangefingret Skabiosefjermøl, Alucita grammodactyla. Hejnum Kallgate, Kallgateburg, Hejnum,Gotland d. 20 juni 2022. Fotografer; LHåkan Johansson , Hans Fors lind , Markus Franzen m.fl.

Fältväddsfjädermott / Mangefingret Skabiosefjermøl, Alucita grammodactyla.
Hejnum Kallgate, Kallgateburg, Hejnum,Gotland d. 20 juni 2022. Fotografer; LHåkan Johansson , Hans Fors lind , Markus Franzen m.fl.

__________________________________________________

Back to Lepidoptera, Butterflies Systematic

Tilbage til Lepidoptera, Sommerfugle Systematik

Home Tilbage til forsiden

__________________________________________________