Lepidoptera, Sommerfugle Systematik

First update d. 7 november- 2014

Last update  d. 28 june - 2021

_________________________________________________

Fjermøl, Pterophoridae (Zeller, 1841)
som på engelsk hedder; Plume Moths. Er en familie af sommerfugle med usædvanligt modificerede vinger. Selv om de hører til Apoditrysia som de større møl og sommerfugle, er de i modsætning til disse små og tidligere inkluderet i Microlepidoptera.

Fjermøllet forvinge består normalt af to buede ribbebjælker med mere eller mindre svindende hårbørster på bagkant af ribber. Bagvingerne er ligeledes konstrueret, men har tre ribbebjælker. Et par slægter har normale sommerfugle vinger. De ligner lidt de nært beslægtede
Mangefingret Fjermøl, Alucitidae, men sidstnævnte har et større antal symmetriske fjer.

Fjermøl sædvanlige hvilestilling er med vingerne udstrakt sideværts og smalt vinklet op. Ofte ligner de et stykke tørret græs og kan passere ubemærket af potentielle rovdyr, selv når de hviler i udsatte situationer i dagslys. De er dag til tusmørke flyvere, og søger nektar på blomster.
Nogle arter har larver, der er stængel- eller rodborere, mens andre er bladædere.

Enkelte fjermøl som Amblyptilia acanthadactyla og Snerlefjermøl, Emmelina monodactyla overvintre som voksne.

Evolution: En fossil art fra den eksisterende slægt
Merrifieldia er kendt fra Oligocene i Frankrig.

_________________________________________________

  Sub-order Ditrysia
  Clade Apoditrysia
  Superfamily Pterophoroidea
  Family Pterophoridae Plume moths / Fjermøl (46)
  Agdistinae (2)
Agdistis Hübner, 1825
1 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
2 Agdistis bennetii (Curtis, 1833) - Hindebægerfjermøl

Pterophorinae (44)
Platyptilia Hübner, 1825
3 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) - Følfodfjermøl
4 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) - Gyldenrisfjermøl
5 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
6 Platyptilia isodactylus (Zeller, 1852) - Brændbægerfjermøl
7 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
8 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761) - Kattefodfjermøl

Buszkoiana Koçak, 1981
9 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)

Gillmeria Tutt, 1905
10 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) - Røllikefjermøl
11 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) - Rejnfangfjermøl

Amblyptilia Hübner, 1825
12 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
13 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)

Stenoptilia Hübner, 1825
14 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) - Ærensprisfjermøl
15 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) - Djævelsbidfjermøl
16 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
17 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
18 Stenoptilia pneumonanthes (Büttner, 1880) - Ensianfjermøl

Cnaemidophorus Wallengren, 1862
19 rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) - Rosenknopfjermøl

Marasmarcha Meyrick, 1886
20 Cnaemidophorus lunaedactyla (Haworth, 1811)

Oxyptilus Zeller, 1841
21 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
22 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
23 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
24 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Crombrugghia Tutt, 1907
25 Crombrugghia (Oxyptilus) distans (Zeller, 1847)
26 Crombrugghia (Oxyptilus) tristis (Zeller, 1841)

Geina Tutt, 1906
27 Geina didactyla (Linnaeus, 1758) - Engnellikerodfjermøl

Capperia Tutt, 1905
28 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Buckleria Tutt, 1905
29 Buckleria paludum (Zeller, 1839) - Soldugfjermøl

Pterophorus Schaeffer, 1766
30 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) - Hvidt Fjermøl

Porrittia Tutt, 1905
31 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Merrifieldia Tutt, 1905
32 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
33 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
34 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)

Pselnophorus Wallengren, 1881
35 Pselnophorus heterodactyla (Müller, 1764)

Oidaematophorus Wallengren, 1862
36 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833) - Alantfjermøl

Hellinsia Tutt, 1905
37 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
38 Hellinsia didactylites (Ström, 1783)
39 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
40 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
41 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
42 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
43 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)

Adaina Tutt, 1905
44 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)

Emmelina Hübner, 1821
45 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) - Snerlefjermøl
46 Emmelina argoteles (Meyrick, 1922)

   

__________________________________________________

Fjermøl

Fjermøl, Pterophoroidae er en lille gruppe af småsommerfugle som har fuglelignende vingeform, hvor de nemt fra andre sommerfugle slægter kendes på deres særegne hvilestilling. Hvor der i Danmark er fundet i alt 46 forskellige arter.

Djævelsbid-Fjermøl, Stenoptilia bipunctidactyla. Oxholm, Øland, d. 26 august 2012. Fotograf;  Lars AndersenAmblyptilia acanthadactyla, H/F Vennelyst d. 27 november 2006. Fotograf: Lars AndersenSnerlefjermøl, Emmelina monodactyla. H/F Vennelyst d. 24 april 2004. Fotograf; Lars Andersen

Djævelsbidfjermøl, Stenoptilia bipunctidactyla. Amblyptilia acanthadactyla & Snerlefjermøl, Emmelina monodactyla.

Djævelsbidfjermøl, Stenoptilia bipunctidactyla. Hønning Hede, Sønderjylland d. 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Djævelsbidfjermøl, Stenoptilia bipunctidactyla. Hønning Hede, Sønderjylland d. 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Ærensprisfjermøl, Stenoptilia pterodactyla. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Ærensprisfjermøl, Stenoptilia pterodactyla. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Et præpararet fjermøl. Emtomologisk årsmøde, Zoologisk museum, København. d. 10/3 2007 Fotograf: Lars Andersen

Et præpareret fjermøl. Emtomologisk årsmøde, Zoologisk museum, København d. 10 marts 2007. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________

Snerlefjermøl, Emmelina monodactyla

Snerlefjermøl, Emmelina monodactyla. Sundby, Amager d. 15 september 2015. Fotograf; Lars AndersenSnerlefjermøl, Emmelina monodactyla. Sundby, Amager d. 15 september 2015. Fotograf; Lars AndersenSnerlefjermøl, Emmelina monodactyla. Sundby, Amager d. 15 september 2015. Fotograf; Lars Andersen

Snerlefjermøl, Emmelina monodactyla. Sundby, Amager d. 15 september 2015. Fotograf; Lars Andersen

Snerlefjermøl eller T Fjermøl, Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) tilhørende familien Pterophoridae.

__________________________________________________

Rejnfangfjermøl, Gillmeria ochrodactyla

Rejnfangfjermøl, Gillmeria ochrodactyla. Sundby, Amager d. 24 july 2017. Fotograf; Lars AndersenRejnfangfjermøl, Gillmeria ochrodactyla. Sundby, Amager d. 24 july 2017. Fotograf; Lars Andersen

Rejnfangfjermøl, Gillmeria ochrodactyla. Sundby, Amager d. 24 july 2017. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________

Hvidt Fjermøl, Pterophorus pentadactyla

Hvidt Fjermøl, Pterophorus pentadactyla. Pinseskoven, Amager d. 5 juli 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Hvidt Fjermøl, Pterophorus pentadactyla. Pinseskoven, Amager d. 5 juli 2010. Fotograf; Troells Melgaard

Vitt fjädermott / Hvidt Fjermøl, Pterophorus pentadactyla. Öland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Håkan Johansson

Vitt fjädermott / Hvidt Fjermøl, Pterophorus pentadactyla. Öland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Håkan Johansson

__________________________________________________

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla. Amager Fælled, Amager d. 15 juni 2018. Fotograf; Anders N. MichaelsenAlantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla. Amager Fælled, Amager d. 6 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla. Amager Fælled, Amager d. 15 juni 2018 og d. 6 juli 2018. Fotografer; Anders N. Michaelsen og Lars Andersen

På det vestlige Amager langs den asfalteret cykelsti fra Rideskolen til DR Byen på det nordlige Amager Fælled, den gl. strandeng på det sydøstlige Amager Fælled ned til de nordlige Koklapperne på det vestlige Amager, hvor der vokser Pile-Alant, Inula salicina, findes der Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla hvor både larve og imago lever på denne.
Flyvetiden er i juni til først i september så længe
Pile-Alant blomster. Ses ofte sidst på dagen til tusmørke.

Er i Danmark kun fundet på Amager Fælled til Koklapperne på Amager.
Findes på strandenge i Europa fra det sydlige Sverige, det nordlige Tyskland til Polen og ned til Alperne hvor den bruger andre Alant, Inula arter.

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla larve. Amager Fælled, Amager d. 1 juni 2018. Fotograf; Lars Thomas

Alantfjermøl, Oidaematophorus lithodactyla larve. Amager Fælled, Amager d. 1 juni 2018. Fotograf; Lars Thomas

__________________________________________________

Crombrugghia (Oxyptilus) distans

Crombrugghia (Oxyptilus) distans. Glostrup St. Nordsjælland d. 4 juni 2019. Fotograf; Anders N. Michaelsen

Crombrugghia (Oxyptilus) distans. Glostrup St. Nordsjælland d. 4 juni 2019. Fotograf; Anders N. Michaelsen

__________________________________________________

Hvem lægger æg på Smalbægeret Ensian?

Smalbægeret Ensian, Gentiana amarella. Sårup Skrænten, Hanstholm, Thy d. 5 august 2019. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Smalbægeret Ensian, Gentiana amarella. Sårup Skrænten, Hanstholm, Thy d. 5 august 2019. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Hvem lægger æg på Smalbægeret Ensian?

(Det er er helt sikkert ikke Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg, selvom planten på billedet vokser på Sårup Skrænten lige syd for en bestand af denne sommerfugl, så er skrænten alt for tør for Ensianblåfugl og dens æg er desuden helt runde og lidt større en dem på billedet.
Jeg så masser af æg fra Ensianblåfugl på samme tur).
Philip Hahn-Petersen

P.S. Her d. 29 august 2020 har jeg muligvis fundet art? Det kan muligvis være Kystdværgmåler, Eupithecia subumbrata æg. Lars Andersen

Her d. 1 september 2020 på facebookgruppe "insekter og smådyr";
Fjermøllet
Ensianfjermøl, Stenoptilia pneumonanthes lægger æg på klokke-ensian og beslægtede arter. Jeg så den æg på klokke-ensian på Læsø i slut-juli. De var flade, ovale, hvidlige-hyaline og lidt mindre en alcon-æg. Det er en langt dårligere kendt art end alcon, så måske kunne den godt synes om smalbægret ensian.
Her link til
Vilken art med billeder af ensianfjermøl med æg. Hans Henrik Bruun

Læs om fundet på facebook.

Kyst-Dværgmåler, Eupithecia Subumbrata på Djævelsbid. Tranum Militært øvelseområde; Brandbælte, d. 20 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Kyst-Dværgmåler, Eupithecia SubumbrataDjævelsbid.
Tranum Militært øvelseområde; Brandbælte
d. 20 august 2012.
Fotograf;
Lars Andersen

__________________________________________________

Back to Lepidoptera, Butterflies Systematic

Tilbage til Lepidoptera, Sommerfugle Systematik

Home Tilbage til forsiden

__________________________________________________