Ægte Møl; Prydvinger, Fladmøl, Jordmøl, Sækmøl, Fjermøl, Viklere, Træborere, Glassværmere, Sneglespindere & Køllesværmere.

_______________________

The Danish Butterfly Taxonomy list:

Lepidoptera, Sommerfugle
______________________________________________
Sub-order Ditrysia
Clade Apoditrysia
Superfamily Gelechioidea
Family
Autostichidae (2)
Family
Blastobasidae Scavenger moths / Gråmøl (4)
Family
Oecophoridae Concealer moths / Prydvinger (24)
Family
Chimabachidae (3)
Family
Lypusidae / Hedesækspindere (6)
Family
Peleopodidae (1)
Family
Depressariidae (49) Fladmøl
Family
Ethmiidae (6)
Family
Elachistidae Grass Miner moths Græs-Minérmøl (52)
Family
Stathmopodidae (1)
Family
Batrachedridae (2)
Family
Coleophoridae Case-bearer moths / Sækmøl (120)
Family
Momphidae Mompha moths (14)
Family
Parametriotidae moths (6)
Family
Scythrididae Flower moths / Blomstermøl (12)
Family
Cosmopterigidae Cosmet moths / Frynsemøl (10)
Family
Gelechiidae Twirler moths / Snurremøl / Jordmøl (181)
Superfamily Alucitoidea
Family
Alucitidae Many-plumed moths / Mangefligede Fjermøl (2)
Superfamily Pterophoroidea
Family
Pterophoridae Plume moths / Fjermøl (46)
Superfamily Schreckensteinioidea
Family
Schreckensteiniidae Brisle-legged moths (1)
Superfamily Epermenioidea
Family
Epermeniidae Fringe-tufted moths (7)
Superfamily Urodoidea
Family
Urodidae False Burnet moths (1)
Superfamily Choreutoidea
Family
Choreutidae Metalmark moths (6)
Superfamily Tortricoidea
Family
Tortricidae Leaf-roller moths / Viklere (389)
Superfamily Cossoidea
Family
Cossidae Wood-borer moths / Træborere (3)
Family
Castniidae Giant Butterfly-moths / Palm moths/ Palmeborere (1)
Family
Sesiidae Clearwing moths / Glassværmere (15)
Superfamily Zygaenoidea
Family
Limacodidae Slug-Caterpillar moths / Sneglespindere (2)
Family
Zygaenidae Burnet moths / Køllesværmere (9)

__________________________________________________

Tree of Life web project

The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists from around the world. On more than 9000 World Wide Web pages, the project provides information about the diversity of organisms on Earth, their evolutionary history (phylogeny), and characteristics.

Each page contains information about a particular group of organisms (e.g., echinoderms, tyrannosaurs, phlox flowers, cephalopods, club fungi, or the salamanderfish of Western Australia). ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things. d. 16 september 2007

__________________________________________________

International Code of Zoological Nomenclature

d. 6 april 2014

Den Internationale Codeks for Zoologisk Nomenklatur (ICZN eller ICZN Code) er en bredt accepteret konvention i zoologi, der regerer formel videnskabelig navngivning af organismer som f.eks insekter. Reglerne hovedsagelig regulerer:

Hvordan navne er korrekt etableret inden for rammerne af binominal nomenklatur

Hvilket navn skal anvendes i tilfælde af navnekonflikter

Hvor videnskabelig litteratur skal nævne navne

Zoologisk nomenklatur er uafhængig af andre systemer af nomenklatur, for eksempel botanisk nomenklatur. Dette indebærer, at dyr kan have de samme generiske navne som planter.

__________________________________________________

Sommerfuglenes Morfologi

__________________________________________________