Brun Pletvinge

Melitaea athalia

first update d. 21 july 2004

last update d. 17 september 2023

Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Brun pletvinge og Egesommerfugl. Der er en del skærmplanter i blomst som var de foretruknet nektarblomst. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenStoubæk Krat med tæt underbevoksning af Almindelig Kohvede, Melampyrum pratense d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenStoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenI nærheden af Hjelm Hede hvor Brun Pletvinge findes d. 17 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenLars Andersen i Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Sif LarsenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 17 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 17 juni 2007. Fotograf: Henrik S. LarsenBrun pletvinge, Mellicta athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia og Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 21 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 13 juli 2004. Fotograf: Lars Andersen20/7: På turen til Øland fik jeg to billeder af Brun pletvinge, Mellicta athalia i Norje ved Sølvesborg,et kurtiserende par på mjødurt. 2004. Fotograf: Henrik MathiassenBrun pletvinge, Mellicta athalia. Bäcksviken, Askö, Småland, Sverige 3 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Mellicta athalia. Vikleby, Øland, Sverige. 16 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 7 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 8 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 8 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Addit Hede d. 5 Juni 2011. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Addit Hede d. 3 Juni 2011. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia. Addit Hede d. 3 Juli 2012. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia parring. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 12 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia (Rottemburg, 1775).

Udseende: Der finde en utal af varierende former og underarter, selv på samme eng findes der ikke 2 der er helt ens!

Underarter: Melitaea athalia ssp. athalia (Rottemburg, 1775).
Nominatform som findes i det sydlige Sverige og Danmark er på oversiden sortbrun med orangebrune pletter med jævne sortbrune bånd og ribbbe-mønster. Hunnen er større med varierende orange til lyse pletter ud i sømfeltet.

På bagvinge underside er Brun Pletvinge halmfarvet med brunrød bånd i ydrefelt med fine sorte tegninger. Dog savner tværbåndet i ydrefelt sorte skygger indadtil som findes på Mørk Pletvinge. Fra Ærenprispletvinge & Guldpletvinge kan man kende Brun Pletvinge igennem på lidt bredere vinger og at ydre sømfelt sømbånd på bagvinge underside har samme farvenuance som de lyse sømmåner i indre sømfelt.
Vingefang: 35 - 48 mm.

Melitaea athalia ssp. lachares (Fruhstorfer, 1919).
Mellemsvensk form i det indre Svealand og sydlige Norrland er tværbåndet pletter sjældent sammenflydende, og den brun-rød farve mindre variabel. På isoleret øer i Stokholms skærgård findes former med kraftige sammenflydende pletter og bredt S formet sort tværbånd fra diskalcelles overkant på forvinge overside.
Vingefang: 32 - 42 mm.

Melitaea athalia ssp.ssp. norvegica (Aurivillius, 1891).
Lille bjergform fra det mellemste og nordlige skandinaviske bjergkæde. Ligner  på sin lyse underside Ærensprispletvinge, bånd er dog generelt lidt bredere på oversiden. Men geografisk forekommer de ikke sammen!
Vingefang: 29 - 33 mm.

Habitat: I lyse kratskove, lynghede med egekrat og blandingsskovens enge.

Adfærd: Hanner kan i starten optræde talrig på engen søgende efter hunner, som starter lidt senere. Kan optræde talrig på lokaliteten, ivrig blomsterbesøger på
Knopurt og Blåhat.

Brun Pletvinge hanner går til frisklagte rovdyrlorte. I det nordlige Värmland tæt på Norge er der på skovstier set Brun Pletvinge og Argusblåfugl hanner i antal på frisklagte ulvelorte.

Flyvetid: Fra først i juni til først i august.

Æg, larve og puppe: Hunnen lægger æg i grupper af 50 til 150 æg på underside af blade som klækker efter to uger. De nyklækket larver spiser deres æggeskal før de søger sammen og laver et løst fællesspind, i fjerde stadie laver de overvinterspind.
Om foråret er der flere der allerede er i femte stadie, sidste syvende stadie optræder larven enkeltvis vandrende omkring før puppestadie der varer to uger.

Fjender:
Kamæleonedderkop, Misumena vatia der ofte sidder i Blåhat, Knautia arvensis fanger mange pletvinger.
Småsnyltehveps,
Cotesia melitaearum kan næsten udrydde en population, hvis det ikke var for den lille vingeløse snyltehveps Gelis agilis som hyperparasiterer på C. melitaearum larver og pupper.

Værtsplante: I Danmark lever larven på flere arter af Kohvede, Melampyrum sp. I de kystnære områder i det sydlige Sverige lever larven også på Tveskægget Ærenpris, Veronica chamaedrys og Lancet-Vejbred, Plantago lanceolata.

Brun Pletvinge  Nordeuropæisk udbredelse 2010-17. Kort lavet i september 2017 af Lars Andersen

Brun Pletvinge  Nordeuropæisk udbredelse 2010-17. Kort lavet i september 2017 af Lars Andersen

Udbredelse: Findes stadig i Jylland i Hammer Bakker, Høstemark Skov, Hadsund, Djursland, Addit Skov, Fjeld Skov, Gammel Rye, Stoubæk Krat, Helm Hede, Gindeskov Krat og Linnebjerg Bakke. I Sønderjylland er den forsvundet fra mange lokaliteter, findes stadig i Haslund Krat. Er også fundet en enkelt gang på Læsø.

Udbredelse: 1926 1986 - 1993 2010 - 2014
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Februar 2015
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 21 Februar 2015

Historik: Den har været udbredt i de nordsjællandske skove og enkelte skove på Midtsjælland. Den sidste på Sjælland blev set i Gribskov, 1987. Den kunne havde overlevet hvis stævningsdrift ikke var ophørt, græsningsarealer pløjet op til kornmarker og skovbruget er blevet dygtigere til at dyrke tømmer. Jeg har selv set den ved Mårum st. Gribskov, juni 1973. Ære være dens minde.

Skandinavisk udbredelse: Er i resten af Skandinavien almindelig udbredt i Sverige og Norge op til indre Porsangerfjord, og det sydlige Finland.

Verdensudbredelse: Findes syd for Skandinavien udbredt fra Spanien, sydlig England og gennem hele Europa, videre gennem Sibirien til Jakutien, Korea og nordlig Kina.

Findes ikke ved Vesteuropas havkyster, og populationerne er vigende i de mest tætbefolkede & højteknologiske lande i Mellemeuropa.
I
England reddede man arten ved at genindføre stævningsdrift.

Danske navne: det nuværende navn Brun Pletvinge blev indført under Atlasprojektet over de danske dagsommerfugle udbredelse i 1990. L. P. Jensen kaldte den for Bakkespættevinge i 1911. Mens senere forfattere som Michael Schrøder i 1943 kaldte den for Brun Kohvedepletvinge som også Torben W. Langer i de små praktiske feltbøger i 60'erne kaldte den. Henriksen & Kreutzer i 1982 kaldte den ataliapletvinge.
Tidligere svensk navn før
2005: Grobladsnätfjäril eller Allmän nätfjäril.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

På dansk hedder den: Brun Pletvinge. På norsk: Vanlig Rutevinge eller Marimjellerutevinge. På svensk: Skogsnätfjäril. På finsk: Ratamoverkkoperhonen. På estisk: Niidu-tähnikvõrkliblikas.
På lettisk:
Parastais plavraibenis. På litauisk: Paprastoji šaškyte. På polsk: Przeplatka atalia.
På tysk:
Wachtelweizen-Scheckenfalter. På nederlandsk: Bosparelmoervlinder.
På fransk:
Mélitée du Mélampyre. På spansk: Athalia. På engelsk: Heath Fritillary.

Lignende arter: I Danmark findes der Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia som kendes på bagvinge overside i ydrefelt pletrække at havde en række sorte pletter. 
Og Mørk Pletvinge, Melitaea diamina der er reintroduceret i Nordsjælland 2013.
I Sverige findes den lignende Ærenprispletvinge, Melitaea britomartis som kendes på bagvinge underside sømkant som er lidt mørkere end sømfeltets månepletter fra Brun Pletvinge.
Andre lignende arter i Europa:
Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa. Solpletvinge, Melitaea deione. Gylden Pletvinge, Melitaea aurelia. & Engpletvinge, Melitaea parthenoides.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

_______________________________________________

Sidste nyt

Aberration lachares

d. 17 september 2023

Skogsnätfjäril, Melitaea athalia ab.: lachares (Fruhstorfer, 1919) hun. Gotland, Sverige juli 2023. Fotograf: Åsa LindénSkogsnätfjäril, Melitaea athalia ab.: lachares (Fruhstorfer, 1919) hun. Gotland, Sverige juli 2023. Fotograf: Åsa Lindén

Skogsnätfjäril, Melitaea athalia ab.: lachares (Fruhstorfer, 1919) hun. Gotland, Sverige juli 2023. Fotograf: Åsa Lindén

Melitaea athalia ssp. lachares (Fruhstorfer, 1919).
Mellemsvensk form i det indre Svealand og sydlige Norrland er tværbåndet pletter sjældent sammenflydende, og den brun-rød farve mindre variabel. På isoleret øer i Stokholms skærgård og på Gotland findes former med kraftige sammenflydende pletter og bredt S formet sort tværbånd fra diskalcelles overkant på forvinge overside.
Vingefang: 32 - 42 mm.

___________________

ORGANISERET VILDSKAB

d. 22 november 2022

ORGANISERET VILDSKAB gallapremiere.

Så er det i aften, at der er premiere i Grand Teatret i Kbh, med efterfølgende paneldebat i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Maria Gjerding. Phie Ambo. Cecilie Rubow, Lektor, Institut for Antropologi, Københavns Universite. Ordstyrer. Anders Morgenthaler Vi glæder os helt vildt til, at i skal se den! Se ‘Organiseret vildskab’ her:
Gallapremiere i Grand Teatret i København tirsdag den 22. november klokken 19:00. UDSOLGT

Grand Teatret i København søndag den 27. november klokken 19:00.
Apollon, Struer den 22. og 23. november hhv. kl. 17:00 og 17:30.
Cafe Biografen i Odense onsdag den 23. november klokken 16:45. Direkte billetlink her.
Øst for Paradis i Århus onsdag den 23. november klokken 20:15. Og den 24. november kl. 12:00 samt den 24. november kl. 18:00 samt den 26. november kl. 13.

Nationalpark Thy 23. november kl. 19.
Aalborg Biffen i Nordkraft torsdag den 24. november klokken 16:40 (vandretur før filmen fra klokken 14:15-15:40).
Aalborg Biffen i Nordkraft torsdag den 24. november klokken 17:30.
Rønne Bio i Rønne lørdag den 26. november klokken 14:00 (vandretur før filmen fra klokken 12:00-13:00).
Sølballegård Kultur- og Konferencested den 7. december kl. 19:00.
Slangerup Bio den 9. januar 2023 (hold øje med biografens hjemmeside)
Frederikssund Park Teatret den 8. februar (hold øje med biografens hjemmesiden).

Hos de fleste biografer vil der være rabat til medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening.
Se beskrivelse eller billetlink hos de enkelte.
Derudover: Grand Teatret fra den 1. - 8. december kl. 10:00 til 70. kr. inkl. morgenkaffe.

Al magt til brun pletvinge

___________________

Filmanmeldelse
Danmarks Naturfredningsforening siden af Maria Reumert Gjerding

d. 23 november 2022

'Organiseret Vildskab'
er en vidunderlig fortælling om danskernes natursyn
I dag er der biograf-premiere på Phie Ambos dokumentarfilm 'Organiseret Vildskab'. Det er en film, som alle naturinteresserede bør se, skriver DN's præsident
Maria Reumert Gjerding i denne anmeldelse.


Forskellige natursyn brager sammen
Måneplet og Guldblommer, Brun Pletvinge og Djævelsbid.
Flemming Helsing er biolog på det store rewildingprojekt og han fortæller i "Organiseret Vildskab" om de drømme og det håb, han har til naturen i Hammer Bakker, når den til tider dramatiske naturgenopretning over de kommende ti år, er afsluttet. Skovproduktionen indstilles, nåletræsplantagerne fældes og marker gøres til natur og der udsættes robuste heste- og kreaturracer, der skal rasere buske, jordbund og træer så hundredvis af arter kan følge i deres fodspor på det godt 700 hektar store område.

Overfor Flemmings drømme står udtalelser fra en række andre brugere af naturområdet. De fortæller om glæden ved duften af granerne i plantagen. om de fredelige ture, hvor man kan gå, ride eller cykle i ro uden at risikere flokke af store græssere og om frygten for at møde lidende eller døende dyr. Om en tristhed ved, hvad de oplever som en komplet ødelæggelse af den natur, de kender og elsker.

På den vis indrammer filmen danskernes meget forskellige natursyn her i verdens mest intensivt dyrkede land. Vi har gennem landbrugsdrift styret naturens gang i flere hundrede år og uden de store folkelige protester producerer vi årligt omkring 200 millioner dyr alene med det formål, at de skal dø. På den vis fortæller
Phie Ambo med sin film om nok det største psykologiske paradoks i rewilding, nemlig at vi føler magtesløshed ved forestillingen om, at dyr, vi forbinder med landbrug, kan have et bedre og friere liv i naturen uanset, om det bliver kort eller langt.

Læs hele Filmanmeldelse
Danmarks Naturfredningsforening siden af Maria Reumert Gjerding

_______________________________________________

Larve

d. 29 maj 2021

Brun Pletvinge, Melitaea athalia larve. Jylland d. 29 maj 2021. Fotograf: Kjeld Brem Sørensen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia larve. Jylland d. 29 maj 2021. Fotograf: Kjeld Brem Sørensen

_______________________________________________

Mørk aberration

d. 18 oktober 2020

Brun Pletvinge, Melitaea athalia han. Gotland, Sverige juli 2018. Fotograf: Thomas Nyerup Nielsen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia han mørk aberration. Gotland, Sverige juli 2018. Fotograf: Thomas Nyerup Nielsen

_______________________________________________

Allgunnen Naturreservat

d. 30 juni 2020

Brun Pletvinge, Melitaea athalia han. Allgunnen Naturreservat, Småland, Sverige d. 30 juni 2020. Fotograf: Lars Andersen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia han. Allgunnen Naturreservat, Småland, Sverige d. 30 juni 2020. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________

Fjärilar på en vargskit

d. 3 marts 2019

Kjell-Solveig Wadelius / Svensk Dagfjärilsövervakning · 2. januar 2018;
Att vargarna finns där även sommartid är den andra bilden ett tydligt bevis på. Ett antal fjärilar på en
vargskit som vi hittade mitt under pågående inventering. Lika häftigt det tycker jag.
Solveig i Virsbo

Utan att vara det minsta säker så tror jag att de fjärilar som syns är
Ljungblåvingar och Skogsnätfjärilar

Link til billede med sommerfugle på ulvelort

_______________________________________________

Hjælp en trængt sommerfugl i din kommune

d. 17 januar 2018

Spændende nyt: Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel jagter Danmarks bedste sommerfugleprojekter. Har violetrandet ildfugl, isblåfugl eller måske okkergul pletvinge brug for hjælp i din kommune? Så udlover vi DKK 100.000 til hver af de to projekter, som bedst gavner en sårbar eller truet sommerfugleart. Indsend ansøgningen inden 30. marts 2018.

Læs mere om konkurrence på fleresommerfugle.dk

__________

Sådan har andre hjulpet sommerfuglene

Optur for brun pletvinge
Det lykkedes for Ikast-Brande Kommune at skabe en seriøs fremgang fra ganske få individer til knap 300 individer på bare 6 år.

Hjælp til violetrandet ildfugl i byparken
Hillerød Kommune har med den rette naturpleje givet violetrandet ildfugl et løft.

_______________________________________________

D. 2 september 2014

D. 2 september 2014; er der fotograferet en Brun Pletvinge i Nedenskov Sø af Anette Christensen. Det er dog ikke første gang den er fundet sent klækkede i Danmark. Torben W. Langer nævner i "Nordens Dagsommerfugle" 1958, at der er klækket sent udviklede dyr i august.

_______________________________________________

Alpepletvinge, Melitaea varia. Obergurgl, 2450m. Østrig d. 20 juli 2016. Fotograf; Erni BoesenAlpepletvinge, Melitaea varia. Obergurgl, 2450m. Østrig d. 20 juli 2016. Fotograf; Erni Boesen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia. Obergurgl, 2450m. Østrig d. 20 juli 2016. Fotograf; Erni Boesen

_______________________________________________

2 stk. Brun Pletvinge, Melitaea athalia. 1 stk. Engrandøje, Aphantopus hyperantus & 1 stk. Græsrandøje, Maniola jurtina på Blåmunke, Jasione montana. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 12 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

2 stk. Brun Pletvinge, Melitaea athalia. 1 stk. Engrandøje, Aphantopus hyperantus & 1 stk. Græsrandøje, Maniola jurtinaBlåmunke, Jasione montana. Hagtorps Naturreservat, Sandhammaren, Skåne d. 12 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________

Brun Pletvinge aberration cymathoe som er fundet på Addit Hede d. 25 juni 2011. Fotograf; Allan HartzBrun Pletvinge aberration cymathoe som er fundet på Addit Hede d. 25 juni 2011. Fotograf; Allan Hartz

Mørk Pletvinge fundet i Jylland, sommeren 2011? Niksen, det er en Brun Pletvinge aberration cymathoe som er fundet på Addit Hede d. 25 juni 2011. Fotograf; Allan Hartz

_______________________________________________

Brun Pletvinge variationer

Brun pletvinge, Melitaea athalia. Addit Hede d. 5 Juni 2011. Fotograf; Lars AndersenBrun Pletvinge, Melitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 16 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMelitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 20 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia han. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia han. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia hun. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia hun. Stoubæk Krat d. 19 Juli 2010. Fotograf; Lars AndersenBrun Pletvinge aberration cymathoe som er fundet på Addit Hede d. 25 juni 2011. Fotograf; Allan HartzSkogsnätfjäril, Melitaea athalia ab.: lachares (Fruhstorfer, 1919) hun. Gotland, Sverige juli 2023. Fotograf: Åsa Lindén

Brun pletvinge, Melitaea athalia. Addit Hede d. 3 Juli 2012. Fotograf; Lars AndersenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 8 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenBrun Pletvinge aberration cymathoe som er fundet på Addit Hede d. 25 juni 2011. Fotograf; Allan HartzMelitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMelitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenSkogsnätfjäril, Melitaea athalia ab.: lachares (Fruhstorfer, 1919) hun. Gotland, Sverige juli 2023. Fotograf: Åsa Lindén

 

 

_______________________________________________

Brun Pletvinge, Melitaea athalia. Loftahammar, Småland, Sverige. d. 8 Juli 2010. Fotograf: Lars AndersenMosepletvinge, Melitaea aurelia. Pavejuonis Kaunas, Littauen d. 25 Juni 2006. Fotograf: Martin BjergÆrenspris Pletvinge, Melitaea britomartis. Fagersta, Västmanland, Sverige. d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeMørk pletvinge, Melitaea diamina han. Lyngsjö, Everöd. Skåne, Sverige. d. 21 juni 2009. Fotograf: Lars Andersen

Brun Pletvinge Guldpletvinge Ærenprispletvinge Mørk Pletvinge
M. athalia; Bleggule sømmåner og bleggul sømbånd i sømfelt. M. aurelia; Bleggule sømmåner og mørkere gul sømbånd i sømfelt. M. britomartis; Halmhvide sømmåner og Lysegul sømbånd i sømfelt. M. diamina; Bleggule sømmåner og orange sømbånd i sømfelt.

Se link med bestemmelse-nøgle over de Skandinaviske Pletvinger.

_______________________________________________

Hedepletvinge Euphydryas aurinia

Okkergul Pletvinge Melitaea cinxia

Mørk Pletvinge Melitaea diamina

_______________________________________________

Brun pletvinge, Melitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 16 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 16 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia hun. Bialowieza skovene, Polen 18 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMelitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenBrun pletvinge, Melitaea athalia hun. Bialowieza skovene, Polen 18 juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMelitaea athalia han. Bialowieza skovene, Polen 21 juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia. Bialowieza skovene, Polen juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Ærenprispletvinge, Melitaea britomartis han. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 1 juli 2015. Fotograf:; Lars Andersen

Brun Pletvinge, Melitaea athalia han. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 30 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________________

     Hvilken slægtsnavn er det gyldige for Brun Pletvinge?               

Er det Melitaea, Fabricius, 1807. Eller Mellicta, Billberg, 1820? 

fugleognatur hedder Brun Pletvinge: Melitaea athalia. Men på mange hjemmesider og i Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, fra 1996 skriver han at den nu har skiftet navn til: Mellicta athalia. Hviken slægtsnavn er så den gyldige?

Efter en snak med Steffen Kjeldgaard, Anholt, på sommerfugle-forum- fugleognatur, gik jeg ind på: Natural History Museum Butterflies and Moths of the World Generic Names and their Type-species.

- se linket HER at det ser ud til at det ud fra denne side er det Mellicta athalia der gælder. Lars Andersen d. 14-01-07

_______________________________________________

Mogens Holmen skriver d. 15-01-07 kl. 08:38

Hej,
NHM-hjemmesiden fortæller blot, at Papilio athalia er blevet fastsat som type-art for det (nomenklatorisk!) gyldige slægtsnavn Mellicta.

Men selvom slægstnavnet og dets typearten nomenklatorisk set er gyldige som navne ("står til rådighed") vil det, hvis
athalia af taxonomiske grunde vælges placeret i samme taxonomiske slægt som f.eks. cinxia (typearten for slægtsnavnet Melitaea) betyde, at Melitaea bliver det navn, der fælles skal anvendes som slægtsnavn for arterne i den taxonomiske slægt, idet Melitaea er et ældre nomenklatorisk gyldigt navn end Mellicta. Slægtsnavnene følger jo med deres typearter, og hvis typearter for flere nomenklatorisk gyldige slægtsnavne placeres i samme taxonomiske slægt bliver slægtsnavnene synonymer for den taxonomiske slægt (men mister for så vidt ikke deres rent nomenklatoriske gyldighed - de vil fortsat være til rådighed, hvis fx den taxonomiske slægt vælges opsplittet igen).

Så problematikken om, hvorvidt
athalia skal kaldes for en Mellicta eller en Melitaea handler om, hvorvidt den aktuelt taxonomisk vælges placeret i samme slægt som cinxia eller ej.

Betegnelsen "current genus" på NHMs hjemmeside er nok lidt forvirrende. Det angiver det nomenklatorisk gyldige slægstnavn, som arten er fastsat som typeart for (i modsætning til, at selve arten faktisk godt kan være originalbeskrevet i en helt anden slægt end den, som den senere er udpeget som typeart for). Derimod fortæller begrebet ikke noget om, hvilken taxonomisk slægt arten aktuelt tilhører.

mvh
MH

_______________________________________________

Hej Mogens. Tak for at du vil bruge tid på problematikken omkring dette. Så vil jeg kalde den en Melitaea. Hilsen Lars Andersen

Brun pletvinge, Melitaea athalia. Åhus, Skåne, Sverige d. 19 Juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Her et indlæg på fugleognatur om "Pletvinger med kønsforskelle?

_______________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

_______________________________________________

Sydvestlig Brun Pletvinge

Melitaea celadussa

first update 16 february 2019

last update d. 10 november 2020

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa (Fruhstorfer, 1910) han. Valberg -Les Launes 1550 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 8 juli 2019. Fotograf; John S. Petersen

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa (Fruhstorfer, 1910) han.
Valberg -Les Launes 1550 m., Parc de Mercantour, Alpes Maritimes d. 8 juli 2019. Fotograf; John S. Petersen

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea nevadensis (Oberthür, 1904) han. Vercana, Lake Como, Italien d. 18 august 2013. Fotograf; John VergoSydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea nevadensis (Oberthür, 1904) han. Vercana, Lake Como, Italien d. 18 august 2013. Fotograf; John VergoSydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea nevadensis (Oberthür, 1904) hun. Vercana, Lake Como. Italien d. 23 juli 2014. Fotograf; John Vergo

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa (Fruhstorfer, 1910) han & hun.
Vercana, Lake Como, Italien d. 18 august 2013 og 23 juli 2014. Fotograf; John Vergo

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa (Fruhstorfer, 1910).

Udseende: Sædvanligvis kan man ikke morfologisk skelne mellem Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa og Brun Pletvinge, M. athalia!
Palpehårene under hoved bliver i stigende grad afbrudt med røde hår mod sydvest (sydlige Frankrig, Spanien) som
Engpletvinge, Melitaea parthenoides på varme steder, som hos Melitaea celadussa er disse mere rødbrune, ikke ræverøde.
Hos Solpletvinge, Melitaea deione er palpehår tegnet meget ens. Det bedste kendetegn hos Melitaea deione på oversiden på forvingen, er at den vandrette gaffelplet på den indvendige kant af i den nederste celle, som adskiller den fra Melitaea celadussa.

Flyvetid: Fra først i maj til først i august.

Værtsplante: Lancet-Vejbred, Plantago lanceolata.

Verdensudbredelse:
Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa (Fruhstorfer, 1910): Ellers tilhører alle oplysninger om "M. athalia" fra Italien (med undtagelse af Alperne, fra Dolomitterne mod øst), fra sydøst i Frankrig, dele af det sydlige og vestlige Schweiz og den nordlige halvdel af den iberiske Halvø. I store dele af Frankrig er der et bredt bælte med overgangsformer mellem M. athalia og M. nevadensis, i Sydtyrol og Schweiz en smalere strimmel.

De nordlige schweiziske pletvinger tilhører genitalet klart til
M. athalia, som fra vestlige og sydlige Schweiz så klart til M. celadussa. Bastardbæltet er her kun få kilometer bredt.
Ganske anderledes, sammenligner DNA fra schweiziske dyr. Ifølge Schmid (2017) findes der kun hybrider i Schweiz, ingen rene
M. athalia eller M. celadussa.
Et lignende resultat kan opnås ved at sammenligne de let skelne pupper. viser pupper i sig selv særegne træk ved
M. celadussa populationer fra det sydlige Alsace.

Sydvestlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa ssp. nevadensis (Oberthür, 1904): Blev beskrevet fra Sierra Nevada i det sydlige Spanien, hvor den har en temmelig isoleret forekomst (som endnu ikke er blevet undersøgt genetisk).

På dansk hedder den: Sydvestlig Brun Pletvinge. På tysk: Südwestlicher Wachtelweizen-Scheckenfalter. På fransk: Mélitée de Fruhstorfer. På engelsk: Southwestern Heath Fritillary.

Lignende arter i Europa: Brun Pletvinge, Melitaea athalia. Solpletvinge, Melitaea deione. Ærenprispletvinge, Melitaea britomartis. Gylden Pletvinge, Melitaea aurelia. & Engpletvinge, Melitaea parthenoides.

Sydlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa han.. Vallée d'Ossoue, Pyrenæerne, Frankrig d. 27 juni 2020. Fotograf; Yvonne Nielsen

Sydlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa han.. Vallée d'Ossoue, Pyrenæerne, Frankrig d. 27 juni 2020. Fotograf; Yvonne Nielsen

_______________________________________________

Brun pletvinge, Melitaea athalia han. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 19 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSydlig Brun Pletvinge, Melitaea celadussa han.. Vallée d'Ossoue, Pyrenæerne, Frankrig d. 27 juni 2020. Fotograf; Yvonne NielsenSolpletvinge, Melitaea deione (Geyer, 1832) han. Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alpes Maritimes, Frankrig d. 24 juni 2018. Fotograf; Yvonne Nielsen

Brun Pletvinge, 
Melitaea athalia han.
Sydlig Brun Pletvinge,
Melitaea celadussa han.
Solpletvinge
Melitaea deione han

_______________________________________________

Solpletvinge, Melitaea deione (Geyer, 1832) han. Madona de Fenestre, højde: 1180 to 1300 m. Alpes Maritimes, Frankrig d. 24 juni 2018. Fotograf; Yvonne Nielsen

SolpletvingeMelitaea deione (Geyer, 1832) han.
Madona de Fenestre, 1300 m. Alpes Maritimes, Frankrig 
d. 24 juni 2018. Fotograf; Yvonne Nielsen

_______________________________________________

Home tilbage til forsiden