Det Hvide W

Satyrium w-album

first update d. 18 july 2004

last update d. 26 june 2024

Det Hvide W, Satyrium w-album. Amager Fælled. 2 juli 2009. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 8 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 8 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 8 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Det hvide C. Et brombærkrat omgivet af hvidtjørn og elmebuske. Amager fælled. 20 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W var ikke alene i brombærkrattet, der fløj også Stor bredpande, Græsrandøje, Admiral og Grønåret Kålsommerfugl. Amager fælled. 20 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 20 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 20 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenKaj Dahl fotografere Det Hvide W, Satyrium w-album på bagruden af sin bil, den stod parkeret i skyggen af et elmetræ. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Kongelunden. 29 juli 2004. Fotograf: Henrik MathiassenDet Hvide W, Satyrium w-album. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 16 juli 2004Det Hvide W, Satyrium w-album. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004Det Hvide W, Satyrium w-album. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album sidder på Kaj Dahl's bil. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet hvide W / Almsnabbvinge, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Vestamager d. 29 Juni 2009. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager fælled. 18 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album på et lille elmetræ på Amager Fælled. d. 19 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album hun på Ager-Tidsel. Amager Fælled d. 27 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album hun på Buddleia. Klint d. 7 august 2013. Fotograf: Lars Andersen

Fotografer: Henrik Mathiassen, Jens Meulengracht Madsen, Kristian Graubæk & Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album (Knoch, 1782).

Udseende: Det Hvide W er på oversiden ensfarvet sortbrun, undersiden er lysere brun med hvidt tynd bånd i ydrefelt der på bagvingehjørne danner et w. I bagvinge nedre sømfelt er der røde måner med et enkelt blåt øje ved halerne. Hunnen er større, rundvinget & lysere på undersiden end hannen, og har længere haler på bagvinge end hannen.

Vingefang: 26 - 32 mm.

Habitats: Det Hvide W findes tæt knyttet til elm i skovbryn hvor elmen står soleksponeret, kan også ses på enkelstående elme langs hegn, i parker, haver, ruderater og baggårde midt inde i byer.

Adfærd: En overset art der lever en skjult tilværelse oppe i løvtaget og træer langs skovbryn. Faktisk er det nemmest at finde arten ved at lede efter dens æg om vinteren i elm der er begyndt at sætte blomst, der kan man oftes finde ægget siddende i renden af blomsterknop.

Hvis man ser flere små sommerfugle midt om sommeren hvirle rundt i slagsmål oppe i elmen er det som regel Det Hvide W hanner, som efter en tid mangler deres haler, det er fordi de imellem deres territorie slagsmål sidder og hviler på blade, med vingerne lukkede imens de gnider bagvingerne imod hinanden, det får deres haler til at bevæge sig, så det ligne antenner, og sammen med deres iøjnefaldne røde tegninger omkring halen ligner det forenden, det får uerfarne fugle til at tage fejl, så efter en tid har de fleste hakker fra fuglenæb i bagvingen.

Som den vigtigste næringskilde bruger Det Hvide W honningdug fra bladlus som ligger som en klæbrig film hen over bladene på Ask, Elm og Egens er de helt tossede med. På Ask og Elm kan Det Hvide W ses sammen med slægtningen Blåhale, Favonius quercus og Guldhale, Thecla betulae. De bruger også blomsternektar, hvor især hunner går på blomster af liguster, snebær, brombær, agertidsel, vild gulerod, kærsvovlrod, angelik og gederams.
Haven; sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.

Flyvetid; Det Hvide W flyver i juli til lidt ind i august. I 2007 observerede jeg hanner allerede d. 18 juni ude på Amager Fælled.

Æg, larve og puppe: Ægget som er linseformet, mørk med lys frynsekant, lægges enkeltvis i renden af blomsterknop.
Larven er allerede færdigudviklet efter 14 dages tid, men overvintre inde i ægget til sidst i marts når elmen begynder at blomstre. Larve lever i de første stadie i blomsterknop, senere på de nye blade. I de forskellige stadier, ændre den farve fra gulgrøn til grøn efter dens foderkilde, og før forpupning bliver den brun, larvetiden tager ca. 7 til 10 uger, og puppetiden ca. 2 til 4 uger.'

Hvis man kender lidt til dens levevis, er den nemmest at finde som æg om vinteren på lavere sydvendte grene med bladknopper.

Myrmecophile relationer: Er begrænset.

Fjender: Snyltehvepsen
Itoplectis maculator som er larve-puppe parasit. Småsnyltehvepsen Cotesia inducta som er larveparasit.
Fugle som div. Sangere
Sylviidae. Fluesnappere Muscicapidae og Mejser Paridae.

Værtsplante; den bruger forskellige elme-arter som Skovelm også skrevet som Skov-Elm, Ulmus glabra. Engelsk Elm, Ulmus procera. Skærmelm, Ulmus laevis & Småbladet Elm, Ulmus minor samt Korkelm, Ulmus minor var suberosa som vært. Sjældnere på Lind, Tilia og Eg, Quercus. I Asien bruges også Sibirisk Elm, Ulmus pumila med flere.

Det Hvide W Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af; Lars Andersen februar 2018

Nordeuropæisk udbredelse: Findes lokalt udbredt i det østlige Danmark, er sjælden i Søndre- og Vestjylland, hvor elm er fåtalligt. Selv midt inde i København kan man finde den på enkeltstående elme.
Findes langs Norges sydkyst op til Oslofjorden. Udbredt i Sverige fra Skåne op til sydlige Dalarna og Hälsingeland hvor den findes i byerne. I Finland fandtes den i
80'erne kun i byen Åbo, men har siden spredt sig til Helsingfors området.

Findes i England syd for en linje der strækker sig mellem sydlig Lancashire i vest til sydlig Northumberland i øst, lokalt udbredt i Wales, Guernsey og Jersey.
Sporadisk udbredt i det nordlige Frankrig, er forsvundet fra det nordlige Belgien, enkelte kolonier i det sydlige Holland. Udbredt i det nordlig Tyskland fra Kiel, Rostock til Berlin. Udbredt i Polen og de Baltiske lande.

Verdensudbredelse: Fra de Cantabriske Bjerge i det nordlige Spanien igennem det meste af Europa til Ural, det sydlige Sibirien,
Kasakhstan, Altaj, Mongoliet, Amur, Korea og Japan.

Elmesyge: Det Hvide W var i 90'erne meget fåtalligt og sjælden pga. elmesyge som er en svamp, Ophiostoma novo-ulmi der spredes med Elmebarkbille, Scolytus laevis, selv ude på små øer har sygdommen spredt sig, selv om barkbillen ikke kan flyve derud. Det er sket ved at ubetænksomme mennesker har taget inficeret elmebrænde med i sommerhuset. I Københavns Kommune havde man i perioden 1985-88 man ca. 50 angrebne træer om året. I 1989-92 var tallet oppe på ca. 200 træer og i 1993 nåede man 750. Med 2000 syge træer i 1994 nåede elmesygen et niveau, hvor det blev umuligt at følge med og man bortskaffede alle syge træer. Efter år 2000 var alle de fleste større elme forsvundet fra København. Heldigvis ser det ud til at elmesygen har toppet, så nu er elmen og sommerfuglen ved at komme tilbage i det meste af Europa.

Se mere om "elmesyge" Københavns Universitet; Skov & landskab.

Andre danske navne: L. P. Jensen kaldte den ælm-busksommerfugl i 1902.

Hedder på dansk: Det Hvide W. På norsk: Almestjertvinge. På svensk: Almsnabbvinge.
På finsk:
Jalavanopsasiipi. På estisk: Jalaka-kannustiib. På lettisk: Gobu astainitis.
På litauisk:
Guobinis uodeguotis. På polsk: Ogonczyk wiazowiec. På tysk: Ulmen-Zipfelfalter.
På hollandsk:
Iepenpage. På fransk: Thécla de l'orme. På catalansk: Marroneta de l'om.
På spansk:
W-blanca. På engelsk: White-letter Hairstreak.

Lignende arter som findes i det sydlig Sverige, og tidligere fandtes i Danmark; Slåensommerfugl, Satyrium pruni, 1987 & Egesommerfugl, Satyrium ilicis, 1992 som begge på bagvinge underside mangler det hvide W.

Fredning: På Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

Sidste nyt

Haven;
sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.
d. 23 maj 2024

______________________

Amager Fælled

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 27 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 27 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 26 juni 2024. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 26 juni 2024. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 26 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 26 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 24 juni 2024. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 24 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Amager Fælled, Amager d. 24 juni 2024. Fotograf; Lars Andersen

______________________

Arrenakke

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Arrenakke, Nordsjælland d. 6 juli 2023. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album han. Arrenakke, Nordsjælland d. 6 juli 2023. Fotograf; Lars Andersen

______________________

Manna

d. 18 april 2022

Almestjertvinge, Satyrium w-album larve. Kjølstad. Østfold, Norge d. 18 april 2022. Fotograf; Arne Ileby Uleberg

Almestjertvinge, Satyrium w-album larve. Kjølstad. Østfold, Norge d. 18 april 2022. Fotograf; Arne Ileby Uleberg
Liten oppdatering på almestjertvingebestanden i trærne til naboen.

______________________

Det "Manglende" Hvide W

d. 18 august 2019

Det Hvide W, Satyrium w-album. Kielstrup Sø, Mariager Fjord, Danmark d. 18 august 2019. Fotograf; Beate Strandberg

Det "Manglende" Hvide W, Satyrium w-album han. Kielstrup Sø, Mariager Fjord, Danmark d. 18 august 2019. Fotograf; Beate Strandberg

______________________

d. 9 maj 2019

Det Hvide W, Satyrium w-album larve. Nybo, Humlebæk, Nordsjælland, Danmark d. 9 maj 2019. Fotograf; Svend Rastrup AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album larve. Nybo, Humlebæk, Nordsjælland, Danmark d. 9 maj 2019. Fotograf; Svend Rastrup AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album larve. Nybo, Humlebæk, Nordsjælland, Danmark d. 9 maj 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album larve. Nybo, Humlebæk, Nordsjælland, Danmark d. 9 maj 2019. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

______________________

d. 16 juni 2018

Det Hvide W, Satyrium w-album. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 16 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album hun. Lærkesletten, Amager Fælled, Amager, Danmark d. 16 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Link til Bioblitz på Amager Fælled d. 16 juni 2018

Vi startede godt med ture fra kl. 11:00 med Poul Evald Hansen som guide folk rundt for at se på planter, og Henrik Bringsøe som er herpetolog der tog sammen med Frej Schmedes for at finde krybdyr og padder på det nordlige Amager Fælled.

Emil Ryge var med sit storformat kamera, hvor drengene straks flokkedes om det for at drømme om dyr legetøj.
Senere kl. 13:00 tog
Nikolaj Noel, Henrik Bringsøe med Frej Schmedes på krybdyr fugletur på det sydlig Amager Fælled.
Kl. 13: 30 tog jeg Lars Andersen og Poul på plante og insekttur på det sydlig Amager Fælled fra strandengen til kratskoven nord for vandrehjemmet.
Der blev fundet snoge, skrubtuser, viber, sanglærker, det hvide w og lille køllesværmer med mere.

Desværre druknede mine planer om at se på natsværmere i tusmørket, og det samme med lyslokningen senere, og at Troells samtidigt havde glemt batteriet til lyslokningen, hvor han vil køre hjem efter det, besluttede jeg at dette måtte stoppes/aflyses.

______________________

d. 15 februar 2018

Det Hvide W som i en del år haft haft vigende bestande, er fundet i Skotland for første gang i over 130 år.

Æg blev fundet på
Skov-Elm i Berwickshire, det sydøstlige Skotland d. 4 februar 2018 af Ken Haydock og Jill Mills.

______________________

Episode 2 - The White Letter Hairstreak (Satyrium w-album).

d. 27. mar. 2017

Episode 2 - Her Nick Bakers med Liz Goodyear & Andrew Middleton som taler om Det Hvide W.
Dette er en serie om britiske dagsommerfugle , der i hver episode ser på arter's autecology (studier af adfærd og udbredelse).

Serien har også til formål at interviewe de personer, der har bidraget væsentligt til bevarelsen af forskellige britiske dagsommerfuglarter, i et forsøg på at opfange deres historier i deres egne ord for eftertiden.

______________________

Lignende arter

Det Hvide W kan i det sydlige Sverige & Danmark forveksles med de lignende langt sjældnere slægtninge; Slåensommerfugl, Satyrium pruni, 1987 & Egesommerfugl, Satyrium ilicis, 1992 som begge på bagvinge underside mangler det hvide w. I Øst-, Mellem - og Sydeuropa findes der lignende arter som Vrietornsommerfugl, Satyrium spini.
Det Hvide W, Satyrium w-album. Kendes på det hvide w, på bagvinge underside. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 16 juli 2004Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Jordtorpsåsen, Öland. Sverige. d. 20 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagestad Naturresevat, Skåne. d. 12/7 2012. Fotograf: Lars AndersenDet hvide W / Almsnabbvinge, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Vestamager d. 29 Juni 2009. Fotograf: Lars AndersenSlåensommerfugl, Satyrium pruni. Jordtorpsåsen, Öland. Sverige. d. 20 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Troells Melgaard
Det Hvide W, Slåensommerfugl, Egesommerfugl,
Satyrium w-album Satyrium pruni Satyrium ilicis
Det Hvide W har et hvidt W på bagvinge underside med mindre rødt sømbånd. Slåensommerfugl har på bagvinge underside et større rødt sømbånd med sorte pletter ind mod yderfelt. Egesommerfugl kendes på de mindre røde pletter i sømbåndet på bagvinge underside.

______________________

Det Hvide W bagvinge underside

Det Hvide W: Kendes på det tydelige hvide w-tegning på bagvinge underside. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenDet hvide W / Almsnabbvinge, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Vestamager d. 29 Juni 2009. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album på et lille elmetræ på Amager Fælled. d. 19 juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

han med kort hale hun med lang hale hun med lang hale

______________________

Det Hvide W, Satyrium w-album. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 27 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 27 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 27 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Det Hvide W, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Amager, Danmark d. 27 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

______________________

Det Hvide W, Satyrium w-album nyklækket der sidder på Kaj Dahl's bil. Brandbjerg. 3 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Nyklækket Det Hvide W han som sidder på en bilrude under et elmetræ ved Brandbjerg d. 3 juli 2005. Der ses en rød plet lige bag bagkroppen, det er en væske som sommerfuglen udskiller kort tid efter den er klækket. Det er rester efter larvevæv, som under puppestadiet nedbrydes dens indre til et flydende substans, der derpå genopbygges til den voksne sommerfugl. Processen styres af særlige celler, imaginalskiver som har været i passiv tilstand under larvetiden. Udnyttelsen af det nedbrudte larvevæv er så effektiv, at der kun er en lille dråbe, meconium tilbage ved klækningen.

______________________

Amager Fælled

"Den sidste natur i København"

d. 16 January 2015

Amager Fælled d. 9 januar 2015. Fotograf: Lars Andersen

Pleje på Amager Fælled hvor CAB bruger ledige på arbejdsmarkedsydelse og folk på kontanthjælp til at fjerne Sildig Gyldenris, Solidago gigantea som her i vinter er skåret ned og revet sammen til biotopsbunker. Lige i nærheden står en ung Skov-Elm med Det Hvide W æg. Amager Fælled d. 9 januar 2015. Fotograf; Lars Andersen

På Amager Fælled findes der rigtig mange små Skov-Elm med Det Hvide W. Forleden d. 12 januar 2015 mødte jeg biologen Paul Maslen på Amager Fælled, han holder øje med plejen på Amager Fælled. Han synes jeg skal være med i plejeplaner for område.

Så nu er jeg flyttet til anden jobfunktion med pleje på Amager Fælled. En af mine tanker er f.eks. pleje omkring unge elmetræer med at lysåbne på træets sydvestside så vi laver habitatsoptimering for Det Hvide W. Jeg vil gps markere små elme og brombærkrat i den nærmeste uges tid ude på Amager Fælled og måske lidt rydning omkring de små elme?

______________________

Frederiksberg, Nørrebro og Kongelunden

d. 3 til 4 marts 2013

Her på et lille elmetræ på Nørrebro ved Nordre Fasanvej under Bispeengbuen fandt jeg Det Hvide W, Satyrium w-album æg. Falkoner Alle, Frederiksberg ved Metro st. d. 4 marts 2013. Fotograf: Lars AndersenHer på et lille elmetræ på Nørrebro ved Nordre Fasanvej under Bispeengbuen fandt jeg Det Hvide W, Satyrium w-album æg. Falkoner Alle, Frederiksberg ved Metro st. d. 4 marts 2013. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album æg. Kongelunden, Vestamager. 3 marts 2013. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album æg. Kongelunden, Vestamager. 3 marts 2013. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide W, Satyrium w-album æg. Kongelunden, Vestamager. 3 marts 2013. Fotograf: Lars AndersenHer på et elmetræ i en baggård fandt jeg Det Hvide W, Satyrium w-album æg. Falkoner Alle, Frederiksberg ved Metro st. d. 4 marts 2013. Fotograf: Lars Andersen
Jeg var sammen med Kristian Graubæk i Kongelunden d. 3 marts 2013, hvor vi ledte efter elmetræer. Der er Kristian god for han arbejder i skoven, så han kender de forskellige træer på deres grene, knopper og bark her om vinteren. Nu kunne jeg huske hvor i Kongelunden jeg har set Det Hvide W flyve omkring, så der gik vi hen, og på den første lille Elm vi fandt var der æg på bladknopper i 3 til 4 meters højde på en gren vi forsigtig bøjede ned i højde. Dagen efter var jeg på Falkoner Alle, Frederiksberg hvor jeg i en baggård fandt æg på et lille elmetræ. Senere samme dag gik jeg på Nørrebro ved Bispeengbuen hvor jeg også fandt æg. Se tråd på Naturephotos.dk.

Her på et lille elmetræ på Nørrebro ved Nordre Fasanvej under Bispeengbuen fandt jeg Det Hvide W, Satyrium w-album æg. Her er ægget forladt d. 20 marts 2013. Fotograf: Lars Andersen

______________________

Nære slægtninge i Satyrium, det sydlige Europa & Tyrkiet

Slåensommerfugl, Satyrium pruni. Jordtorpsåsen, Öland. Sverige. d. 20 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfeVrietornsommerfugl, Satyrium spini. Kotel, Bulgarien d. 2 juli 2011. Fotograf; Martin BjergDet hvide W / Almsnabbvinge, Satyrium w-album hun. Amager Fælled, Vestamager d. 29 Juni 2009. Fotograf: Lars AndersenLille Slåensommerfugl, Satyrium acaciae. Jeravna, Bulgarien d. 28 juni 2011. Fotograf; Martin BjergSatyrium abdominalis. Turkey d. 26 may 2009. Photographer; Troells MelgaardEgesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 16/7 2007. Fotograf: Troells MelgaardSpansk Egesommerfugl, Satyrium esculi. Estramadura, Spanien 3 juni 2006. Fotograf: Troells Melgaard

Slåensommerfugl Blåtorn Det Hvide W Lille Slåensommerfugl Sort Busksommerfugl Egesommerfugl Spansk Egesommerfugl
Satyrium pruni Satyrium spini Satyrium w-album Satyrium acaciae Satyrium abdominalis Satyrium ilicis Satyrium esculi

______________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

______________________