Ensianblåfugl 

Phengaris alcon

first update d. 10 august 2005

last update d. 14 november 2023

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon (Dennis og Schiffermüller, 1775).

Udseende: Hannen varierer fra lyseblå, matblå til violetblå på oversiden med diffus grå sømkant med grå ribber ind i sømfelt med hvidgrå frynsekant.
Hunnen er mørkere på oversiden med varierende blå rodfelt som når ud i ydrefelt, har på forvinge overside sort diskalplet og en række sorte pletter i ydrefelt med bred mørkegrå sømfelt.
I Sønderjylland har hunnen normalt en tydelig dobbeltplet i ydrefelt ved forvinge bagkant og har som regel større pletter end hunner i det nordjyske.

Underside på begge køn er grå til gråbrun, hunnen mere brun end hannen, med mindre sorte øjepletter i ydre, midt & rodfelt, øjepletter i sømfelt er diffuse og kendes på at mangle de orange halvmåner i sømkanten på bagvingeundersiden. Undersides øjepletter er mindre på dem nord for Limfjorden.

Vingefang: 29-35 mm.

Habitats: Flyver i små bestande på kalkfattige hedemoser som fattigkær, strandenge og vader som er nuværende eller tidligere græsningarealer for kvæg og andre hushold, og klitlavninger med rimmer og dobber med planter som Benbræk, Blåtop, Revling, Rosmarinlyng, Tranebær, Bølget Bunke, Hedelyng, Klokke-Lyng, Rundbladet Soldug, Smalbladet Kæruld, Tue-Kæruld, Tue-Kogleaks og Klokke-Ensian.

Adfærd: Flyver til hedens blomster som Klokkelyng, og kan optræde på lokaliteten i stort antal, sjældent blandt andre blåfugle som Isblåfugl, så er det svært at se forskel på dem i flugten. Hannen søger fra formiddagen ivrigt efter uparrede hunner, som efter parring har travlt med æglægning i toppen af Klokke-Ensian plante med små blomsterknopper.

Flyvetid: Flyver normalt fra sidste uge i juni til medio juli. I kølige somre fra midt i juli til først i august, der er set enkelte efternølere sidst i august.
På Læsø har David Nash observeret ca. 80 imago i Fuglsang så tidligt som d. 12 juni 2018.
Den er kortlivet, lidt under en uge, dog kan enkelte hunner flyve op til 14 dage. Normalt starter de samtidigt med flyvetiden, men de kan klække over en længere periode i dårlige vejr som det ofte er langs den jyske vestkyst.

Værtsplante: Klokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe som er dens værtsplante, længere nede i Europa i bjergrige egne lever den også på andre ensian arter som Svalerod-Ensian, Gentiana asclepiadea.

Æg, larve og puppe: Når ægget klækker efter 1 til 2 uger, gnaver larven sig ud af ægget bagside ind i blomsterknop, hvor den bliver de næste 3 stadier. En knop kan indeholde op til 10 larver.
I 3. stadie dumper den ned på jorden, hvor den bliver fundet af myrer som bringer den ned i myreboet. Ved hjælp af feromoner af som minder om en dronningemyrelarve feromoner, kommunikerer sommerfuglelarve med arbejdermyre som lokkes til at passer den.
For nyligt opdagede man at larven udsender lyde som en myredronning for at opnå den højeste opnåelig rang/niveau i myreboet! 

Larverne bliver resten af deres larvestadier nede i myreboet som sociale parasiter, hvor de bliver fodret af myrerne med de små byttedyr som myrerne bringer ned i boet. Om vinteren stopper aktiviteten, men når foråret kommer går det stærkt. I det sidste larvestadie hvor den vejer 50 gange mere end myrelarven, bliver myrerne ved med at fodre Ensianblåfugl's larve, og fjerne dens ekskrementer. Et stort hold blåfuglelarver kan tømme myreboet for myrelarver og pupper.

Normalt er larvetiden ca. 10 til 11 måneder. I kølige eller tørre år kan den være toårig hvis der er mangel på foder og myreyngel!
Puppetiden varer ca. 3 uger. Når puppen klækker, kravler blåfuglen ud af myreboet op på et græsstrå, før den pumper vingerne op.

Myreværter: At de blåfugle som findes i det nordlige Tyskland, det sydlig til vestlige Jylland, Fanø og Rømø, har Almindelig Stikmyre, Myrmica ruginodis som værtsmyre.
I Nordjylland og Sverige er det Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra som er dens værtsmyre.
På Læsø er det begge myre arter (Myrmica ruginodis & Myrmica rubra) som er vært for larven.
Længere nede i Europa bruges også
engstikmyre, Myrmica scabrinodis.
Se mere om Myrmecophile relationer.

Parasiter: Man skulle tro at myreboet giver larven en god beskyttelse imod fjender, men der findes en parasit; Vejhveps, Ichneumon eumerus der trænger ned i boet og hvor dens feromoner forvirrer myrerne så de holder op med at angribe snyltehvepsen, hvor de i stedet angriber hinanden. Snyltehvepsen kan så i fred lægge æg på blåfugle larven!

Ensianblåfugl udbredelse i Nordeuropa 2021. Kort lavet i juli 2021 af Lars Andersen

Ensianblåfugl udbredelse i Nordeuropa 2021. Kort lavet i juli 2021 af Lars Andersen

Udbredelse i Nordeuropa: Udbredt i det vestlig Jylland, Rømø, Fanø og Læsø i Danmark. Fra Skåne til det sydlig Bohuslän i det sydvestlig Sverige.

Sporadisk udbredt i Bretagne og Normandiet i det nordlig Frankrig, enkelte kolonier i Belgien, udbredt i Holland.
Enkelt lokalitet i Schleswig-Holstein, Nordtyskland. Fandtes tidligere langs Østersøkysten i Vorpommeren til Peenemünde, og langs Havel vest for Berlin i det nordøstlig Tyskland. Findes langs Wiesle floden syd for Gdansk i det nordlig Polen, og enkelte kolonier ved floden Gauja øst for Riga i Letland. Mangler i Litauen.

Udbredelse i Danmark: Ensianblåfugl blev først erkendt som dansk art efter nogle eksemplarer fanget på Fanø d. 19 juli 1923 af Niels L. Wolff. Da identifikation først var lavet, fandt man dem i flere samlinger hvor hanner var fejlbestemte som isblåfugl eller engblåfugl. For hunners vedkommende som sortplettet blåfugl.

Ensianblåfugl findes flere steder langs Jyllands vestkyst og enkelte indlandslokaliteter fra Lundvand, Frøslev Mose. Ålbæk Stampemølle, Rejsby Hedemose, Rømø & Fanø. Marbæk Hede. Blåvands Huk. Develsø. Børsmose Hede. Henne. Tuttesbjerg. Lyngsbo Hede. Houstrup. Brandbjerg. Bredkær. Lønborg Hede. Grene Sande. Ålflasker, Galstho Plantage, Ørnsbjerg. Tversminde. Ejstrup Mose. Nørremark. Halkær Sande. Rejkær Sande. Stråsø Plantage. Vind Hede. Ulfborg Plantage. Husby Klitplantage. Mosebæk Bakke. Kællingbjerg. Danehøje. Hvidmose. Rørkær. Dollemose. Risbæk. Musbæk Dal.

Nord for Limfjorden findes den i Nationalpark Thy der rummer mere end en tredjedel af den nationale bestand af ensianblåfugl. Området er således af stor betydning for artens fortsatte eksistens i landet. I Nationalpark Thy fra syd er der lokaliteter som; Stenbjerg Klitplantage. Præstens Bakker. Førby. Ålvand Klithede. Nørre Vorupør. Vangså Klithede. Tved Klitplantage. Sårup Skrænt.

Øst for Hanstholm findes den i Hjardemål Klitplantage. Langhov & Østerild Plantage.

På Læsø findes den på flere lokaliter fra Rønnerne. Fuglsang. Doktorhave. Birkemose. Kærene. Bansten til Nordmarken.

Udbredelse: 1926 1990 2010 - 2021
Ensianblåfugl udbredelse i Nordeuropa 2010-21. Kort lavet i juli 2021 af Lars Andersen
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 24 january 2014 Red. d. 20 july 2021 af Lars Andersen

Historik: Den er i moderat tilbagegang, og forsvundet fra Tranum til Skagen i det nordjyske. Samt forsvundet fra alle lokaliteter i det østlige Jylland undtagen Grene Sande/Ørnsbjerg sydvest for Billund & Frøslev Mose. Samt forsvundet fra de fleste lokaliteter i Sønderjylland.

Klokke-Ensian anses for at være forsvundet fra Øerne og er her sidst set i Overby Lyng på Sjællands Odde i slutningen af 1980'erne. Der er enkelte gamle 1800-tals angivelser fra Fyn, Lolland og Bornholm. Så ensianblåfugl formodes at havde forkomster i det østlige Danmark, når man går tilbage i tiden. Men det får vi nok ikke svar på? Men det er højst sandsynligt at ensianblåfugl også har været i det østlige Danmark.

Er hårdt presset af landbruget som dræner og pløjer moser op, selv om mosen får lov til at være i fred, kommer der nærringsstoffer og sprøjtemidler fra de nærliggende marker ned med nedbør og vind. Nærringsstoffer favoriserer græsser som overskygger de lavere græsarter, Star, Benbræk, Klokkelyng og Klokke-Ensian som dermed forsvinder.

Status: Arten er rødlistet som Sårbar / Vulnerable (VU) i 2014. Jeg mener den nok burde flyttes over i kategori Moderat truet / Endangered (EN), 2015?

Desuden har Danmark sandsynligvis den største del af de stadig intakte populationer i Europa, hvorfor der bør gøres en særlig indsats for at bevare artens levesteder i landet. Man burde også frede arten i alle stadier.

Verdensudbredelse: Findes fra Portugal til Frankrig, videre gennem det centrale og østlig Europa, sydvestlig Skandinavien, Sibirien, Kaukasus, Kazakstan, Tian Shan, Mongoliet og Transbajkal.

Populationerne er kraftig vigende i næsten hele Europa. Mindre vigende i Norden, Schweiz og Tjekkiet.

Flere arter? Der har tidligere været en del forvirring om hvor mange arter der var?
I Torben W. Langer's dagsommerfugle bøger fra 60'erne, var der 2 arter:
Jysk Blåfugl, Phengaris alcon & Rebels Blåfugl, Phengaris rebeli.
Men det blev senere rettet tilbage til en art.

Kryptiske arter: Måske er der nået om snakken om der er 2 arter i det jyske? Læs mere i Sidste nyt her på siden fra february 2014.

Synonym: Maculinea alcon.

Danske navne: I 60'erne hed den Jysk Blåfugl & Rebels Blåfugl. I 80'erne hed den Alconblåfugl.
I 1990 blev Ensianblåfugl navnet introduceret i forbindelse med kortlægningen af de danske dagsommerfugles udbredelse af Michael Stoltze.

Hedder på dansk: Ensianblåfugl. På norsk: Søteblåvinge. På svensk: Alkonblåvinge.
På finsk:
Katkerosinisiipi. På estisk: Soo-tähniksinitiib. På lettisk: Drudzenu zilenitis.
På litauisk:
Gencijoninis melsvys. På polsk: Modraszek alkon. På tysk: Kleiner Moorbläuling.
På nederlandsk:
Gentiaanblauwtje. På fransk: Azuré des Mouillères. På spansk: Hormiguera.
På engelsk:
Alcon Blue.

Lignende arter: Rebels Blåfugl, Phengaris rebeli hvor artsstatus er uklar? Begge arter kan ikke adskilles med sikkerhed morfologisk. Forholdet til en af arter er derfor normalt bestemt fra habiltats type.
Mens Ensianblåfugl lever på fugtig habitater med Klokke-Ensian og Svalerod-Ensian.
Findes Rebels Blåfugl på tørre habitater med sin eponyme værtsplante Kors-Ensian.
Nylige undersøgelser har argumenteret mod opretholdelsen af artsstatus?

Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion som er lidt større og lever på tørre og sandede overdrev.

Slidte Ensianblåfugl hanner kan forveksles med slidte Isblåfugl, Polyommatus amandus hanner, hvor de orange pletter er bleget væk på bagvinge underside bagkant.

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Ensianblåfugl, Phengaris alcon hanner.

Ensianblåfugl, Maculinea alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Hunnerödsmossen, Skåne Rejsby Hedemose, Jylland Rejsby Hedemose, Jylland Rejsby Hedemose, Jylland
d. 9 juli 2012. d. 17 juli 2021. d. 16 juli 2020. d. 16 juli 2020.
Lars Andersen Lars Andersen Lars Andersen Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon hunner.

Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Grene Sande, Billund d. 20-22 juli 2016. Fotograf; Kim DuusEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil BjerregårdEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Grene Sande, Billund Hunnerödsmossen, Skåne Gåsehullerne, Fanø Hunnerödsmossen, Skåne
d. 20-22 juli 2016. d. 3 juli 2010. d. 21 juli 2015. d. 9 juli 2012.
Kim Duus Lars Andersen Emil Bjerregård Lars Andersen

Ensianblåfugl, Maculinea alcon. Hun der afviser hannens forsøg på parring. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Hunnerödsmossen, Skåne Hunnerödsmossen, Skåne Hunnerödsmossen, Skåne Rejsby Hedemose, Jylland
d. 5 juli 2006. d. 8 juli 2021. d. 8 juli 2021. d. 16 juli 2021.
Lars Andersen Lars Andersen Lars Andersen Lars Andersen

Sortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvblege d. 4 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil Bjerregård

Sortplettet Blåfugl,
slidt hun. Møn, Danmark
Ensianblåfugl,
slidt hun. Fanø, Danmark

Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Slidte Ensianblåfugl og Isblåfugl hanner kendetegn på bagvinge underside.

d. 19 january 2017

Ensianblåfugl, Isblåfugl,
Maculinea alcon han, hvor 2. øjeplet i ydrefelt på bagvinge underside i celle RS ligger forskudt indadtil. Øverste markør. Polyommatus amandus han, hvor 2. øjeplet i ydrefelt på bagvinge underside i celle RS ligger på linie eller i svag bue. Øverste markør.

____________________

Er fredet i Frankrig: "Liste over beskyttede sommerfugle arter i Frankrig".

____________________

Ensianblåfugl, Maculinea alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Phengaris alcon more commonly known as Alcon Blue or Alcon Large Blue, is a butterfly of the Lycaenidae family and is found in Europe and Northern Asia. There are four subspecies - Phengaris alcon alcon (Dennis og Schiffermüller, 1775) Central Europe, Phengaris alcon jeniseiensis (Shjeljuzhko, 1928) South Siberia, Phengaris alcon sevastos (Rebel & Zerny, 1931) Carpathians, and Phengaris alcon xerophila (Berger, 1946) Central Europe.

In most of Europe is threatened in its habitat. Found in Europe from Portugal. France. Belgium. Holland. Distribution on through Central Europe to Denmark and southern Sweden. Estonia. Latvia and Littauen to Siberia, the Caucasus, Kazakhstan to the Tian Shan. Mongolia and Transbaikal. Populations are strongly declining in almost all of Europe. Less declining in Scandinavia, Switzerland and the Czech Republic.

Distribution in Denmark; Alcon Blue found at several locations along the Jutland west coast up to Thy, at Fanø, Rømø and Læsø. Have even seen it in Skiveren, Vendsyssel in July 1977, where it appeared numerous. In July 2005, I was again in Skiveren, where I searched for it without success for several days, took only a few Marsh Gentian! In July 2006, on Fanø I found Alcon Blue in number. It is a moderate decline, and disappeared from Tranum to Skagen in northern Jutland.

It can be seen flying in mid to late summer. Like some other species of Lycaenidae, its larva (caterpillar) stage depends on support by certain ants; it is therefore known as a Myrmecophile.

The butterfly lays its eggs onto the Marsh Gentian, Gentiana pneumonanthe; in the region of the Alps they are sometimes also found on the related Willow Gentian, Gentiana asclepiadea.

The Dutch Alcon Blue, Phengaris alcon arenaria was a subspecies of the Alcon Blue butterfly Maculinea alcon. There is not much known about this subspecies, but it has always been very rare. It was endemic to the Netherlands, where two populations were known. One in Meijendel (dunes north of The Hague), and in the Meije (in the neighbourhood of the Nieuwkoopse Plassen). The population in the Meije disappeared in 1975† and in Meijendel this subspecies disappeared in 1979†.

___________

There has been controversy over whether it should be classified a different species from the Mountain Alcon Blue, Phengaris rebeli, as researchers have determined that the two butterflies have similar morphology as well as DNA genomes and allozymes and many have claimed that any differences can be attributed to intraspecific variation. Others, however, argue that they are separate species, because they parasitize different host ant colonies and parasitize these ants at different rates.

The Mountain Alcon Blue, Phengaris rebeli parasitizes the colony ant species Myrmica schencki as a larva by using chemical mimicry to trick the ants into believing that they are ant larvae; thus, the ants bring the M. rebeli larvae back to their own nests and feed them. The caterpillars eat Star Gentian, Gentiana cruciata early in its lifecycle.

___________

Brenton Blue, Orachrysops niobe, another member of the Lycaenidae family from South Africa, has a very similar life-cycle.

____________________

Sidste nyt

Rømø, Fanø og Marbæk Naturpark

d 14 - 15 august 2023

Lokalitet og Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Rømø, Sønderjylland d. 14 august 2023. Fotograf; Lars AndersenLokalitet og Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Rømø, Sønderjylland d. 14 august 2023. Fotograf; Lars AndersenLokalitet og Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Rømø, Sønderjylland d. 14 august 2023. Fotograf; Lars AndersenLokalitet og Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Rømø, Sønderjylland d. 14 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet og Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Rømø, Sønderjylland d. 14 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon æg. Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg og No Fence. Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023. Fotograf; Torben EvaldNo Fence. Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg.
Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023.
Fotograf; Torben Evald
No Fence.
Fanø, Sønderjylland d. 15 august 2023.
Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Marbæk Naturpark, Sønderjylland d.15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Marbæk Naturpark, Sønderjylland d.15 august 2023. Fotograf; Lars Andersen

____________________

Ectoparasitic fungi of Myrmica ants alter the success of parasitic butterflies

d 15 december 2021

András Tartally, Norbert Szabó, Anna Ágnes Somogyi, Ferenc Báthori,
Danny Haelewaters, András Mucsi, Ágnes Fürjes-Mikó & David R. Nash
Scientific Reports Published: 15 December 2021

Ektoparasitiske svampe på myre i slægten Myrmica ændrer parasitsommerfuglenes succes.

Her et studie om udnyttelse af organismer af flere parasitarter er almindelig i naturen, men interaktioner mellem parasitter er sjældent blevet undersøgt. Myre i slægten Myrmica er rige på parasitter. Blandt andet inficerer den ektoparasitiske svamp Rickia wasmannii og de parasitære larver af myrmekofile blåfugle i slægten Phengaris ofte de samme Myrmica-kolonier.

I denne undersøgelse undersøgte vi virkningerne af R. wasmannii på adoption, langsigtet udvikling og overlevelse af ensianblåfugl, P. alcon. Under laboratorieforhold overlevede larver indført i reder af engstikmyre, Myrmica scabrinodis uinficeret med R. wasmannii signifikant længere sammenlignet med larver indført i inficerede reder. I marken var ledinfektion mindre almindelig end forventet, hvis begge parasitter udnyttede M. scabrinodis-kolonier uafhængigt af hinanden. Sidste stadie larver af P. alcon var noget større i reder inficeret med R. wasmannii end dem fundet i ikke-inficerede reder. Baseret på disse resultater ser det ud til, at R. wasmannii-infektion af M. scabrinodis påvirker overlevelsen og udviklingen af P. alcon-larver, hvilket tyder på konkurrence mellem disse to myreparasitter.

Læs videre i artikel i Scientific Reports

____________________

Præstens Bakker

d 19 juli 2021

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Præstens Bakker, Thisted, Nordjylland d 19 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Præstens Bakker, Thisted, Nordjylland d 19 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

____________________

Rejsby Hedemose

d 16 - 17 juli 2021

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 -17 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 17 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

____________________

Ensianblåfugl er genfundet i Vendsyssel

d 20 - juli 2021

Er genfundet syd for Tversted i
Fællesmosen
d. 9 juli 2021 i det nordlige Jylland
af
Aksel Munkholm

d 21 - juli 2021

Magnus Houen Lauritsen d. 20 juli 2021·
Jeg ville tjekke op på en 11 dage gammel observation af
ensianblåfugl, Phengaris alcon
der var indberettet på Naturbasen, af
Aksel Munkholm. Den var indberettet fra Elkær Mose,
hvor hele 11 individer var blevet set.

Til min glædelige overraskelse har jeg netop i dag genfundet bestanden,
og jeg kommer frem til cirka det samme antal. Senere blev der fundet flere delpopulationer i mosen.

Alt dette til trods for at det er 29 år siden den sidst er observeret i NEJ, ifølge Naturbasen.
Ensianblåfugl, Phengaris alcon 20/07-2021, Elkær Mose, Hjørring Kommune, NEJ.

Facebookgruppe "Sommerfugleatlas"..

____________________

Ensianblåfugl, Hunnerödsmosse, Skåne

d. 8 july 2021

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2021. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Projects with Phengaris butterflies, other social parasites,
and (mostly butterfly) conservation


David Nash, Centre for Social Evolution

2020-21

I have several possibilities for bachelor or speciale projects available to Copenhagen University students in 2020-21.
Most of these will involve either previously collected data or fieldwork with Danish populations of the
Alcon blue butterfly Phengaris (formerly Maculinea) alcon (ensianblåfugl) or Swedish populations of P. alcon and Danish and Swedish populations of P. arion (sortplettet blåfugl) and related species, butterfly conservation in general, and projects about other social parasites (The microgyne form of the ant Myrmica rubra, and the socially parasitic leaf-cutting ant Acromyrmex insinuator).

____________________

Rejsby Hedemose

d 16 juli 2020

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Rejsby Hedemose, Tønder, Sønderjylland d 16 juli 2020. Fotograf; John Vergo

____________________

Nationalpark Thy

d. 4 oktober 2019

designer nye levesteder for ensianblåfuglen og andre spændende arter,
et hedelandskab med tørre toppe og fugtige lavninger.

____________________

Hvem lægger æg på Smalbægeret Ensian?

d. 5 august 2019

Smalbægeret Ensian, Gentiana amarella. Sårup Skrænten, Hanstholm, Thy d. 5 august 2019. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Smalbægeret Ensian, Gentiana amarella. Sårup Skrænten, Hanstholm, Thy d. 5 august 2019. Fotograf; Philip Hahn-Petersen

Hvem lægger æg på Smalbægeret Ensian?

(Det er er helt sikkert ikke Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg, selvom planten på billedet vokser på Sårup Skrænten lige syd for en bestand af denne sommerfugl, så er skrænten alt for tør for Ensianblåfugl og dens æg er desuden helt runde og lidt større en dem på billedet.
Jeg så masser af æg fra Ensianblåfugl på samme tur).
Philip Hahn-Petersen

P.S. Her d. 29 august 2020 har jeg muligvis fundet art? Det kan muligvis være Kystdværgmåler, Eupithecia subumbrata æg. Lars Andersen

Her d. 1 september 2020 på facebookgruppe "insekter og smådyr";
Fjermøllet
Ensianfjermøl, Stenoptilia pneumonanthes lægger æg på klokke-ensian og beslægtede arter. Jeg så den æg på klokke-ensian på Læsø i slut-juli. De var flade, ovale, hvidlige-hyaline og lidt mindre en alcon-æg. Det er en langt dårligere kendt art end alcon, så måske kunne den godt synes om smalbægret ensian.
Her link til
Vilken art med billeder af ensianfjermøl med æg. Hans Henrik Bruun

Læs om fundet på facebook.

Kyst-Dværgmåler, Eupithecia Subumbrata på Djævelsbid. Tranum Militært øvelseområde; Brandbælte, d. 20 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Kyst-Dværgmåler, Eupithecia SubumbrataDjævelsbid.
Tranum Militært øvelseområde;
Brandbælte
d. 20 august 2012.
Fotograf;
Lars Andersen

____________________

Er ved kanalvolden ved Lendrup, Løgstør muligvis fundet på
Smalbægret Ensian, Gentianella amarella var. amarella af Jens Christian Schou tilbage i 80'erne?
D. 5 august 2019; Det kan nu dokumenteres at det ikke er Ensianblåfugl. Læs mere på facebook.

____________________

Nationalpark Thy

d. 19 november 2018

Nationalpark Thy blev d. 29. juni 2007 valgt af miljøministeren som den første danske nationalpark. Thy har stor national og international betydning. Det skyldes særligt de store klithedelandskaber, der findes langs kysten mellem Hanstholm og Agger Tange. Den særlige klitnatur er unik i europæisk sammenhæng.

____________________

d. 14 november 2018

Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra og Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fulgsang, Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars AndersenKorttornet Stikmyre, Myrmica rubra og Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fulgsang, Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars AndersenKorttornet Stikmyre, Myrmica rubra og Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fulgsang, Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars AndersenKorttornet Stikmyre, Myrmica rubra og Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fulgsang, Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars AndersenKorttornet Stikmyre, Myrmica rubra og Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Fulgsang, Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars Andersen

Myrebo med Ensianblåfugl, Phengaris alcon larver. Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes.
Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 12 november -2018. Fotograf: Lars Andersen

____________________

d. 21 september 2018

Myrebo med Ensianblåfugl, Phengaris alcon larver. Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 19 september -2018. Fotograf: Lars AndersenMyrebo med Ensianblåfugl, Phengaris alcon larver. Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes. Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 19 september -2018. Fotograf: Lars Andersen

Myrebo med Ensianblåfugl, Phengaris alcon larver. Læsø juni 2018. Findere: David Nash og Adam Schmedes.
Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra med Ensianblåfugl 2 årig larve. Tisvildeleje d. 19 september -2018. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Vadehavet optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste i 2014

Evaluering af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18
Syddansk Universitet; Nationalparken har givet tilskud til feltundersøgelser af
ensianblåfugl som en del af et ph.d.-projekt ved Københavns Universitet.

I planperioden er den danske del af Vadehavet optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste i 2014, der fulgte den tyske og nederlandske nominering i 2009.

Med anerkendelsen fra verdenssamfundet af, at Vadehavet er af enestående universel værdi, er udnævnelsen af hele Vadehavet til UNESCO Verdensarv en milesten i det mere end 30-årige trilaterale vadehavsamarbejde.

Nationalpark Vadehavets arbejde med verdensarven i samarbejde med Nederlandene og Tyskland, og i særdeleshed kommuner og styrelser, er derfor også et strategisk prioriteret område. Det ses i vores daglige virke, og i vores kommunikationsplan, som understreger, at vi er dedikerede til samarbejdet, at Vadehavet er uerstatteligt, og inspirerer til et rigere liv for alle.

____________________

International Commission on Zoological Nomenclature

august 2017

I august 2017 har International Commission on Zoological Nomenclature udtalt (Erklæring fra Kommissionen, udtalelse 2399):


"Den internationale Kommission for Zoologisk nomenklatur har afvist at bruge sin plenum magt til at beskytte det generiske navn
Maculinea (Van Eecke 1915) i sin normale anvendelse. Som et resultat det generiske navn Phengaris (Doherty, 1891) højere prioritet over Maculinea (Van Eecke 1915) navnet, hvornår en af de to betragtes som synonymer. " Basta!

____________________

Ensianblåfugl er fundet på ny indlandslokalitet sydvest for Billund

d. 19 august 2017

Ny indlandslokalitet med Ensianblåfugl; Galstho Plantage
sydvest for Billund
d. 19 august 2017 fundet af Inge Nagstrup.
Stor tillykke herfra.

____________________

Ensianblåfugl, Hunnerödsmosse, Skåne

d. 8 july 2017

Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenHunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl æg på Klokkeensian, Maculinea alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 8 juli - 2017. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Ensianblåfugl larver

d. 2 july 2017

Ensianblåfugl, Maculinea alcon larver og Korttornet Stimyre, Formica rubra. Nordmarken, Læsø d. 5 juni 2015. Fotograf; David Nash

Ensianblåfugl, Phengaris alcon larver og Korttornet Stimyre, Formica rubra. Nordmarken, Læsø d. 5 juni 2015. Fotograf; David Nash

____________________

Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

forfattere: Andreas Kelager, Hans Henrik Bruun, David R. Nash og Anders P. Tøttrup.

d. 21 february 2017

Sommerfuglen Ensianblåfugl, Phengaris alcon har en usædvanlig og fascinerende livscyklus. Som larve spiser den frø og frugtvæv af Klokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe, hvorefter den adopteres af stikmyrer som Almindelig Stikmyre, Myrmica ruginodis og Korttornet Stikmyre, M. rubra, som fodrer og opfostrer den præferentielt over deres egne afkom. Ensianblåfugl forekommer altså kun hvor der er overlap mellem de to værter.

I Danmark er de typiske habitater fugtige klitheder og hedemoser og den anses i dag som truet (VU, IUCNs rødlistestatus), da den er gået kraftigt tilbage i både populationsareal og -antal over de sidste 100 år. De primære årsager til nedgangen har været de massive ændringer i landanvendelsen og dræning. Forringelse af kvaliteten i de tilbageværende habitater (især tilgroning), ligger til grund for tilbagegangen i nyere tid.

Læs mere i PDF.

____________________

Nationalpark Thy

d. 19 november 2018

____________________

d. 14 september 2016

Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 14 september - 2016. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe med Ensianblåfugl, Maculinea alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 14 september - 2016. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe. Skanör Ljungen, Skåne, Sverige d. 14 september - 2016. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl æg d. 14 september 2016 fundet i Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige. Æggene er klækket, så det er de tomme skaller man ser, inde i planten er totalt ædt op, og larverne er båret ned i myretuen.

Klokke-Ensian findes også på Skanör Ljungen ved Falsterbo i det sydvestlige Skåne som er en kendt lokalitet for at se fugletrækket sydpå om efteråret. Men der er ingen Ensianblåfugl der?

____________________

d. 20-22 juli 2016

Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Grene Sande, Billund d. 20-22 juli 2016. Fotograf; Kim Duus

Ensianblåfugl, Phengaris alcon hun. Grene Sande, Billund d. 20-22 juli 2016. Fotograf; Kim Duus

____________________

d. 20 juli 2016

Ensianblåfugl er d. 20 juli 2016 fundet på en ny indlandslokalitet: Ålflasker syd for Vorbasse i Billund kommune af Emil Skovgaard Brandtoft. Tillykke med fundet.

____________________

d. 6 juli 2016

Benbræk, Narthecium ossifragum. Grene Sande sydvest for Billund d. 6 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Benbræk, Narthecium ossifragum. Grene Sande sydvest for Billund d. 6 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen besøgte Grene Sande d. 6 juli 2016 sammen med Karsten Thomsen og Hanne Christensen. Desværre blæste det kraftigt, og vi kunne ikke finde nogen Ensianblåfugl?

_________________________

d. 20 august 2015

Ensianblåfugl, Maculinea alcon æg, Skåne, Sverige d. 20 august 2015. Fotograf; Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 20 august - 2015. Fotograf: Lars Andersen

_________________________

Nationalpark Thy, NET-TV om Ensianblåfugl 

d. 8 august 2015

Andreas Kelager; PhD studerende ved Københavns Universitet som arbejder med Ensianblåfugl og dens to værter i Europa. Ensianblåfuglen er en smuk og sjælden sommerfugl med en forunderlig livscyklus. PhD-projekt har med tre års forskning bragt ny viden om både Ensianblåfuglen og levestederne i nationalparkerne i Thy og Vadehavet.

_________________________

Sommerfugl kan give svar på klimaspørgsmål

d. 5 august 2013

Andreas Kelager; forsker i sommerfuglen ensianblåfugl, der er helt afhængig af én bestemt plante og myre for at overleve. Den kan give svar på, hvordan dyr reagerer, når miljøet forandrer sig. Læs mere om det i artikel på Kristeligt Dagblad

_________________________

Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland

d. 21 juli 2015

Ensianblåfugl, Maculinea alcon han. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil BjerregårdEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil Bjerregård

Ensianblåfugl, Phengaris alcon han & hun. Gåsehullerne, Fanø, Sønderjylland d. 21 juli 2015. Fotograf; Emil Bjerregård

_________________________

Ålbæk Stampemølle/Tingdal Skydeterræn

d. 17 august 2014

D. 4 juli 2014; har Eivind Palm fundet en enkelt Ensianblåfugl flyve omkring på Tingdal Skydeterræn, er meldt på; bugbasen, Lepidopterologisk Forening.

D. 25 juli 2014; har Per Thomassen fotograferet en Klokke-Ensian med masser af Ensianblåfugle æg på. Opdaget af Inge Nagstrup d. 17 august 2014. Se fund på fugleognatur.dk.

____________________

Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige

d. 3 august 2014

Klokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe med Ensianblåfugl, Maculinea alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe med Ensianblåfugl, Maculinea alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars AndersenKlokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe med Ensianblåfugl, Maculinea alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 august - 2014. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Grene Sande ved Billund d. 18. juli 2014. Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard.  Hedemose, der stadig er levested for Ensianblåfugl, Bølleblåfugl, Moseperlemorsommerfugl & Moserandøje.

Grene Sande ved Billund d. 18. juli 2014. Fotograf; Magnus Vest Hebsgaard.

Grene Sande. Hedemose, der stadig er levested for Ensianblåfugl, Bølleblåfugl, Moseperlemorsommerfugl & Moserandøje.
Kun Ensianblåfugl sås denne dag (1 han og 1 hun). 2-3 planter af Klokkeensian ses nederst i billedet. På netop disse planter sad der næsten 100 alcon-æg. Citat; Magnus Vest Hebsgaard

____________________

Er der 3 til 4 forskellige Maculinea alcon underarter eller kryptiske arter i de forskellige regioner i Europa?

february 2014

Mange stoffer, der anvendes i den kemiske mimicry er almindelige og vidt udbredt i insekter, specificiteten er mulig fordi insekter kan detektere meget små forskelle i komplekse blandinger af stoffer. Indarbejdelsen af en ny forbindelse i deres blanding, som ikke deles af en sympatric art, er nok til at opnå større specificitet. Selv en subtil ændring i andele mellem forbindelser kan være tilstrækkeligt til at skelne imellem kolonier. Hvis specificitet kemisk mimicry på de enkelte myre bestande viser sig at være udbredt i myrmecophiles, ville det forklare, hvorfor myrekolonier varierer så meget i deres egnethed som værter.

Specificitet kan føre til artsdannelse, hvilket sandsynligvis vil være kryptiske, hvis den vigtigste form for mimicry er at kopiere kemien i værten. Dette kan have konsekvenser for bevaring. Seneste genetisk analyser understøtter teorier i at Phengaris alcon eksisterer som tre underarter eller kryptiske arter i de forskellige Europæiske regioner. Se mere på CEH.

february 2007

Sidste nyt i 2007 er at Rebels Blåfugl, Phengaris rebeli der lever på Karpatisk ensian, Gentiana cruciata med Tragtstikmyre, Myrmica schencki som vært, findes i central Europa. At man nu betragter Phengaris rebeli som en kryptisk art, eller en underart; Phengaris alcon ssp. rebeli?

1997 - 2007

Der har i 1997 - 98 været et forsknings projekt om Ensianblåfugl på Århus og Københavns universiteter.

Der fandt man ud af, at Ensianblåfugl, Phengaris alcon som flyver  i det nordlige Tyskland, det sydlig til vestlige Jylland, Fanø og Rømø, har Almindelig Stikmyre, Myrmica ruginodis som værtsmyre.

I Nordjylland og det sydlige Sverige er det Korttornet Stikmyre, Myrmica rubra som er dens værtsmyre.

På Læsø er det begge myre arter (Myrmica ruginodis & Myrmica rubra) som er vært for larven.

I Spanien, Frankrig er det myren Engstikmyre, Myrmica scabrinodis som er vært.

 

____________________

Se mere om Myrmecophile relationer her.

En art der lever i en afhændig, gensidigt fordelagtigt, eller symbiotisk forhold med en eller flere arter af myrer. F.eks. Ensianblåfugl & Sortplettet Blåfugl.

____________________

Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana 2007 - 2008

____________________

Nyheter om fjärilar
Forskare samlar på fjärilar

d. 2 september 2012

Et danskt forskarteam ska samla in larver och ägg från fjärilen Alkonblåvinge i naturreservaten Hunneröds mosse och Frisbjär i Svedala. Alkonblåvinge är sällsynt men inte fridlyst.

Teamet ska också plocka blad från den sällsynta växten klockgentiana i reservaten. Alkonblåvinge lever i symbios med klockgentiana och lägger sina ägg på växten.

När arter är sällsynta och populationerna små, kan de bli isolerade från varandra. När det gäller isolerade populationer riskerar arten att självdö av till exempel inavel eller sjukdom. Dessutom blir urvalet snävare genetiskt på lång sikt, säger Per Levenskog.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till forskarteamet att samla in högst 30 plantprov och högst 30 ägg eller larver i de båda naturreservaten. Proverna, larverna och äggen ska genomgå en genanalys. De ingår i ett större forskningsprojekt vid Köpenhamns universitet som handlar om arter som har isolerade populationer.

Ibland kan en isolerad population förändras så mycket genetiskt att den utvecklas till en egen art. Vilket inte är bra på sikt.
Det finns hos många arter en utdöende skuld, när de inte får utbytet med andra populationer kan de vara utdömda på sikt, säger
Per Levenskog, handläggare på länsstyrelsen.

Tillståndet gäller i år och under nästa år.

____________________

Discussion of Phylogenetic Relationships

Phylogenetic relationships as inferred from combined molecular and morphological evidence by Fric et al. (2007). Note that the former genus Maculinea, which included the European species M. arion and M. rebeli (now viewed as a synonym/subspecies of P. alcon), represents both basal and derived members of Phengaris. The type species of Maculinea is P. alcon, so even if Maculinea were retained as a distinct genus, it would not contain the charismatic European species P. arion.

Other Names for Phengaris Doherty 1891

 • Maculinea van Eecke 1915 currently viewed as a subjective junior synonym

References

Fric, Z., Wahlberg, N., Pech, P. & Zrzavy, J. 2007 Phylogeny and classification of the Phengaris-Maculinea clade (Lepidoptera: Lycaenidae): total evidence and phylogenetic species concepts. Systematic Entomology 32, 558-567.

From Tree of Life web project.

____________________

Parasitter driver evolutionen

Videnskab.dk, blogger; Line Vej Uglevig d. 14 dec. 2010.

Parasitterne udøver altså et stort selektionspres på deres værter. Det kan føre til evolutionære kapløb hvor parterne bliver låst i deres kamp for overlevelse; værten udvikler nye forsvarsmekanismer og parasitten nye metoder til at omgås disse. Når generationstiden for værten og parasitten er tilnærmelsesvis ens, er kapløbet meget ligeværdigt. Det er dog langt fra tilfældet, når man ser på den gruppe af parasitter der betegnes ‘mikroparasitter', et begreb der dækker over protozoer, bakterier og vira. læs mere på bloggen; Parasitter driver evolutionen

____________________

Ensianblåfugl, Maculinea alcon. Hunneröds mosse, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon parring. Hunneröds mosse, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Møde i Lepidopteologisk Forening: Torsdag d. 26/10 2006: David Nash: Genetiske studier af Ensianblåfuglen og Sortplettet Blåfugl.

Er Sortplettet blåfugl Maculinea arion i virkeligheden flere arter? Er Ensianblåfugl, M. alcon ved at blive til nye arter, og kan det forklares med samlivet med myrerne? Kan man undersøge DNA i gamle, tørrede sommerfugle? De senere år har en gruppe biologer ved Københavns Universitet arbejdet med genetikken hos de to arter, og denne aften kommer David Nash og fortæller - på engelsk - om de nyeste spændende landvindinger. Foruden de ovennævnte spørgsmål vil David bl.a. fortælle om, hvordan man laver studier af DNA hos sommerfugle, og hvad man kan læse af resultaterne fx slægtsskab imellem arter og populationer. Foredraget vil blive ledsaget af billeder og være uformelt med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

David Nash, August Krogh Institut d. 26 oktober 2006. Fotograf: Lars Andersen Link til CSE hvor myreblåfugles slægts-relationer igennem dna analyser forskes i. F.eks. har man fundet ud af at Maculinea alcon og Maculinea rebeli højst sandsynligt er samme art! Hvor imod Maculinea arion kan deles op i flere arter.

Lars Andersen  27 october 2006

Ensianblåfugl, Maculinea alcon, Fanø klitplantage d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun, der sidder i hvile på blomsterskudet af Klokke-ensian. På forbenet kan man se en lille rød mide der er ved at kravle op, det er en blind passager der gerne vil bruge blåfuglen som charterfly! Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon, Fanø klitplantage d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon, Fanø klitplantage d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon. Han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon. Han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon. Han. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon, Fanø klitplantage d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon. Hun. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 5 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenPiger i Sønderho 4 km syd for lokaliteten for Ensianblåfugl, Fanø d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars AndersenDen sydlige del af Fanø Klitplantage, lokaliteten for Ensianblåfugl, Fanø d. 12 juli - 2006. Fotograf: Lars Andersen

Fotograf; Lars Andersen

Hunnerödsmossen med Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe, Skåne, Sverige d. 21 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenHunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardKlokkeensian, Gentiana pneumonanthe.Tuen, Skiveren, Nordjylland d. 9 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Troells MelgaardEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 21 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 21 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 21 juli - 2005. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg og en nyklækket larve på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg og en nyklækket larve på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon æg og en nyklækket larve på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 16 juli - 2007. Fotograf: Troells Melgaard

Ensianblåfugl, Phengaris alcon æg og en nyklækket larve på Klokkeensian, Gentiana pneumonanthe.
Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige
d. 16 juli - 2007. Fotograf; Lars Andersen

____________________

Ensianblåfugl, Maculinea alcon. Hunneröds mosse, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon parring med han der kikker på. Hunnerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

____________________

Her link til David Attenborough - Live in the Undergrowth - Intimate Relation.

Her er link til Lars Borup's side om Ensian Blåfugl

Her er link til Jens Christian Schou's foto leps.it side om Ensian Blåfugl

____________________

Myrer nægter at passe sommerfuglelarver på Læsø

Forskere fra København bag opsigtsvækkende forskning. Myrer på Læsø ændrer deres duft, så de kan undgå at passe sommerfuglelarver. Se artikel fra Politiken d. 4 januar 2008.

____________________

Science Podcast: Coevolution of a Butterfly with Ants

____________________

Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars AndersenEnsianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl, Phengaris alcon hun på Klokke-Ensian, Gentiana pneumonanthe. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen

____________________

BBC News listens in to insect chatter, 23 November 2005

Evolutionary arms race turns ants into babysitters for Alcon blue butterflies
Killer caterpillars. On the Danish island of Læsø the Maculinea alcon butterfly
begins life as a tiny white egg on a marsh gentian.
From National Geographic.

____________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden