Kløverblåfugl

Glaucopsyche alexis

first update d. 27 september 2007

last update d. 25 june 2021

Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenKlöverblåvinge, Glaucopsyche alexis. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars Andersen

Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Kalmar lån Sverige.  Juni 1985. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Kalmar lån Sverige. Juni 1985. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel Dolfe

Fotograf; Daniel Dolfe

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis (Poda, 1761).

Udseende: Er lige så stor som Almindelig Blåfugl, men er lysere blå med et sølvskær, sømkanten står skarp, og er lidt bredere i forvingespidsen. Hunnen sømkant er mere diffus og bredere end hannen's sømkant, det blå på overside varierer i størrelse. Er på undersiden lys hvidgrå med kraftig blågrøn pigment i rodfeltet ind mod vingeroden og med få øjepletter. Kendes på forvinge undersiden; hvor øjepletterne i ydrefeltet er større end resten af øjepletterne.

Vingefang: 27- 36 mm.

Habitat: Flyver om foråret i skove på grovkornet basisk mineraljorde, kalkrige sandede jorde, åbne klippeskrænter i skærgården og muslingeskal -grus påvirkede åbne marker ved kyst.

Adfærd: Hannen flyver i en til tre meters højde igennem skoven, søgende efter hunner og han sætter sig sjældent på blomster før sidst på dagen. Hunnen flyver mere på blomster og søger rundt efter værtsplanter for at lægge æg. Den kan trække langt, er ikke særlig lokalitetstro.
De individs-fattige populationer findes spredt over større arealer, hvor de flyver enkeltvis omkring. Ofte bliver den overset fordi den i flugten forveksles med den mindre
Skovblåfugl.

Flyvetid: Fra maj/juni til lidt ind i juli. I nogle år starter den tidligt, ved Getå, Östergötland var den første observation d. 4 maj 2008!

Værtsplante i norden: Sød Astragel, Astragalus glycyphyllos, og Musevikke, Vicia cracca.
I det østlige Sverige har jeg set den lægge æg på Gul Fladbælg, Lathyrus pratensis og på
Kællingetand, Lotus corniculatus. Værtsplanten er ikke så afgørende, mere vigtig er jordbundstype den vokser på.

Værtsplante i central Europa: Farve-Visse, Genista tinctoria. Segl-Sneglebælg, Medicago falcata.
Enårig Perlebælg, Coronilla scorpioides syn.: Giftig-Kronvikke, Coronilla varia / Securigera varia.
Mark-Stenkløver, Melilotus officinalis. Hvid Stenkløver, Melilotus albus.

Myrmecophile relationer: Flere myre slægter, herunder Lasius, Formica, Myrmica, Tapinoma og Crematogaster arter.

Kløverblåfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars andersen december 2016

Kløverblåfugl Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars andersen december 2016

Nordeuropæisk udbredelse:
Ssp. schneideri (Strand, 1903); Er temmelig sjælden og lokal i sit udbredelseområde. Findes i det sydøstlige Norge omkring Oslofjorden. Og i Sverige lang den vestlig skærgård fra Halland til Bohuslän, Dalsland, i skovene omkring Vänern og Vättern, Värmland og videre over til Hälsingeland. Gästrikland, Uppland ned til Östergötland, Småland og Gotland. Samt i det sydøstlige Finland.

Danske fund: I Danmark er der kendt 2 fund; et på Lolland i Roden Skov, 1957, samt Læsø i 1987. Det sidste fund er interessant, for den findes over i Sverige på den anden side lokalt almindelig. Så det er nok ikke sidste gang den kan findes i Danmark.

Verdensudbredelse:
Ssp. alexis (Poda, 1761); Atlasbjergene i Algeriet til Tunis. Videre udbredt i Europa fra Spanien mod øst til Tyrkiet, det centrale Asien til Amur. Mangler i Portugal, Holland, de Baltiske lande, Storbrittanien og Island.

Hedder på dansk: Kløverblåfugl. På norsk: Kløverblåvinge. På svensk: Klöverblåvinge.
På finsk:
Virnasinisiipi. På estisk: Lutserni-sinitiib. På lettisk: Tumšais zilenitis.
På litauisk:
Žalsvasis melsvys. På polsk: Modraszek aleksis. På tysk: Alexis-Bläuling og Himmelblauer Steinkleebläuling. På fransk: Azuré des Cytises. På spansk: Manchas Verdes.
På engelsk:
Green-underside Blue.

_________________________________________

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han hungerform. Hannäs, Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun lys form. Bjus, Orsa, Dalarna, Sverige d. 13 juni 2021. Fotograf; Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun form med mindre og manglende pletter. Östergötland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Jana SundbergKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun form med mindre og manglende pletter. Östergötland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Jana Sundberg

han han hun hun hun underside underside

_________________________________________

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun form med mindre og manglende pletter. Östergötland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Jana SundbergKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun form med mindre og manglende pletter. Östergötland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Jana Sundberg

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun form med mindre og manglende pletter. Östergötland, Sverige d. 24 juni 2021. Fotograf; Jana Sundberg

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun lys form. Bjus, Orsa, Dalarna, Sverige d. 12 juni 2021. Fotograf; Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun lys form. Bjus, Orsa, Dalarna, Sverige d. 12 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun lys form. E45 nord for Orsa, Dalarna, Sverige d. 12 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han hungerform. Hannäs, Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han hungerform. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun der lægger æg på Musevikke, Vicia cracca. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun der lægger æg på Musevikke, Vicia cracca. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Musevikke, Vicia cracca. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Musevikke, Vicia cracca. Hannäs, sydlig Östergötland, Sverige d. 22 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis hun. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Sverige. d. 20 maj 2011. Fotograf: Lars AndersenKløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Backebo, Sverige. d. 21 maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Fotograf; Lars Andersen

Green Underside Blue, Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) The distinctive feature is the row of large oval spots on the underside forewing. This curves towards the anal angle, rather than keeping a more or less fixed distance from the margin. Upperside black borders broaden towards the forewing apex on the male. The underside is a pale silvery blue with small black spots and the basal area is extensively blue or greenish. Wingspan: 27 to 36 mm.

Habitat & Behaviour: Grassy flowery places, often dry in the Mediterranean region. Often amongst scrub or woodland. Frequently visits flowers but also takes salts from mud, droppings and carrion.

Flying in the spring of May / June to slightly into July in forests on calcareous sandy soils along gravel roads, open cliffs and seashell -gravel affected open fields near coastlines.

Is seen laying eggs on Wild liquorice, Astragalus glycyphyllos and Birdsfoot Trefoil, Lotus corniculatus. But it lives on other peaplants, (Fabaceeae)

Distribution: In Sweden is pretty rare and local in its range, appear rare numerous. Available in eastern Småland up to Stockholm over to Jamtland and down to Göteborg on the west coast. In southeastern Norway around the Oslo Fjord. And in southeastern Finland.

In Denmark there are known two discoveries, one on Lolland in Roden Skov, 1957, and Læsø in 1987.

Around in Europe except UK, central and northern Scandinavia. Mountains of Algeria and northeast Tunisia.

Lokalitet for Kløverblåfugl. Vansjöåsen, Kommun: Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf;  Lars AndersenKløverblåfugl. Vansjöåsen, Kommun: Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf;  Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis. Vansjöåsen nord for Enköping, Uppland, Sverige d. 29 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenFagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl hun lægger æg på Gul Fladbælg. Fagersta, Västmanland, Sverige d. 28 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Mjösjön-Vackerslätt, Småland, Sverige d. 5 juni 2016. Fotograf, Lars AndersenMjösjön-Vackerslätt, Småland, Sverige d. 5 juni 2016. Fotograf, Lars AndersenMjösjön-Vackerslätt, Småland, Sverige d. 5 juni 2016. Fotograf, Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han og hun. Mjösjön-Vackerslätt, Småland, Sverige d. 5 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________

Kløverblåfugl, Glaucopsyche alexis han. Getå, Kalmar lån Sverige. d. 2 juni 2004. Fotograf: Daniel DolfeSortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan HaagensenCypriotisk Kløverblåfugl, Glaucopsyche paphos. Mt Troodos, Cypern d. 25 april 2005. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Glaucopsyche alexis, G. melanops og G. paphos underside.

_________________________________________

Sortøjet Kløverblåfugl

Glaucopsyche melanops

first update d. 15 august 2017

last update d. 6 november 2018

Gorges du Dadès, Morocco d. 27 february 2017. Photographer; Erling KrabbeBlack Eyed Blue, Glaucopsyche melanops.  Gorges du Dadès, Morocco d. 27 february 2017. Photographer; Erling Krabbe

Sortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Gorges du Dadès, Marokko d. 27 februar 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Sortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan HaagensenSortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan HaagensenSortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan HaagensenSortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan Haagensen

Sortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops. Castilio de Montfrague, Extremadura, Spanien d. 23 maj 2018. Fotograf; Allan Haagensen

Sortøjet Kløverblåfugl, Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828).

Udseende: Ligner dens nære slægtning G. alexis på oversiden.
Er på undersiden grå med blågrøn pigment i rodfeltet ind mod vingeroden og kendes på diffuse pletter i sømfeltet som G. alexis mangler.

Vingefang: 22 - 32 mm.

Habitat: Flyver om foråret på tør, varm blomsterrige kalkrige sandede jorde, raviner, klippeskrænter i makien og kratskove.

Flyvetid: Fra februar til lidt ind i juni.

Værtsplante: Badassi, Dorycnium pentaphyllum ssp. germanicum. Genista sp. Lotus sp. Onois sp.
Værtsplanten er ikke så afgørende, mere vigtig er jordbundstype den vokser på.

Verdensudbredelse: Atlasbjergene i Marokko, Algeriet til Tunis. Videre udbredt i Spanien, det sydlig Frankrig til de Liguriske Alper i det nordvestlig Italien.

Hedder på dansk: Sortøjet Kløverblåfugl. På polsk: Modraszek algierski.
På nederlandsk:
Spaans bloemenblauwtje. På fransk: Azuré de la Badasse.
På katalansk:
Turquesa meridional. På spansk: Escamas azules. På engelsk: Black-eyed Blue.

_________________________________________

Cypriotisk Kløverblåfugl

Glaucopsyche paphos

first update d. 25 march 2019

last update d. 25 march 2019

Mt Troodos, Cypern d. 25 april 2005. Fotograf; Tom Nygaard KristensenCypriotisk Kløverblåfugl, Glaucopsyche paphos. Mt Troodos, Cypern d. 25 april 2005. Fotograf; Tom Nygaard KristensenCypriotisk Kløverblåfugl, Glaucopsyche paphos. Mt Troodos, Cypern d. 25 april 2005. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Cypriotisk Kløverblåfugl, Glaucopsyche paphos. Mt Troodos, Cypern d. 25 april 2005. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Cypriotisk Kløverblåfugl, Glaucopsyche paphos (Scudder, 1872).

Udseende: Ligner dens nære slægtning G. alexis på oversiden.
Er på undersiden grå med blågrøn pigment i rodfeltet ind mod vingeroden og kendes på meget diffuse pletter i sømfeltet som G. alexis mangler.

Vingefang: 22 - 32 mm.

Habitat: Flyver om foråret på tør, varm blomsterrige kalkrige sandede jorde, raviner, klippeskrænter i makien og kratskove.

Flyvetid: Fra februar til ind i maj.

Værtsplante: Genista fasselata.

Myrmecophile relationer: Myren Tapinoma simrothi.

Verdensudbredelse: Endemisk art på Cypern.

Hedder på dansk: Cypriotisk Kløverblåfugl. På engelsk: Paphos Blue.

Tilbage til Svenske Dagfjärilar  

Home tilbage til forsiden