Almindelig Blåfugl 

Polyommatus icarus

first update d. 3 august 2003

last update  d. 14 august 2021

Lokalitet for almindelig blåfugl, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus han, Stevns d. 20 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus parring, Lynge grusgrav d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus parring, Lynge grusgrav d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Røsnæs d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Røsnæs d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Melby overdrev d. 21 august 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus, Melby overdrev d. 21 august 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl Polyommatus icarus hun der lægger æg på Humlesneglebælg. Baneterrænnet, Rødby havn, Lolland d. 7 august 2007. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl´s æg på Humlesneglebælg. Baneterrænnet, Rødby havn, Lolland d. 7 august 2007. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl´s æg på Humlesneglebælg. Baneterrænnet, Rødby havn, Lolland d. 7 august 2007. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for almindelig blåfugl, H/F Prøvestenen, Københavns havn d. 15 September 2008. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Holtug kridtbrud, Stevns d. 6 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 19 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun hvilende på Priklæbet Gøgeurt. Koklapperne, Vestamager d. 4 Juni 2014. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus slidt han. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 9 Juni 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 9 Juni 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus (Rottemburg 1775).

Udseende: hannen kendes fra de andre nordiske blåfugle hanner på den blå overside med matblå midterfelt på forvinge med lyseblå ribber, samt smal sort sømkant og hvide frynser.

Hunnen er sværere at kende fra de andre blåfugle arter, den er på oversiden brun med et blåt rodfelt med røde/orange sømpletter. Den blå bestøvning på oversiden kan variere, fra at dække hele overside til næsten helt væk.

På undersiden er hannen gråhvid med øjepletter, hunnen mere gråbrun på underside, begge køn er med hvid kileplet i ydrefelt imellem de orange sømpletter på bagvinge underside. På bagvinge underside fra forkant, hvor de 3 øjepletter i ydrefelt danner en jævn række med svag bue udadtil i celle; ce SC, ce Rs & ce M1.

Og øjeplet i rodfelt i diskalcelle på forvinge underside, som de andre blåfugle-arter i Danmark mangler. Der findes en sjælden form, ab.; subcaerulescens eller f. icarinus der mangler denne øjeplet i rodfelt på forvinge undeside.

Vingefang: 25 til 33 mm.

Habitat: Almindelig Blåfugl er en pionerart der findes i mindre kolonier på vejskråninger, ubenyttede byggegrunde / ruderater, lucernemarker, kystskrænter, tørre overdrev, skovlysninger og enge.

Adfærd: Almindelig Blåfugl besøger mange forskellige blomster, og midt på dagen jager hannerne efter hinanden, ganske umuligt at fotografere, men hen på eftermiddagen hviler de med vingerne vendt imod solen. På sovestedet som er et græsstrå, sidder de i små flokke med hovedet nedad sammen med enkelte Lille Ildfugl & Okkergul Randøje. 

Flyvetid: I Danmark flyver Almindelig Blåfugl i 2 til 3 generationer.
1. generation fra sidst i april til midt i juni - tidligst ved kystskrænter og strande, på indlandslokaliter fra midt i maj til midt i juni.
2. generation fra midt juli til midt i august.
3. generation fra først i september til midt i oktober.

Første kuld er ikke særlig talrig, anderledes ser det ud med andet kuld der optræder i langt større antal. Tredie kuld er sporadisk med delvis overlap fra anden kuld i sensommeren, dog d. 15 september 2014 optrådte den i stor antal på Koklapperne langs Granatvej på det vestlige Amager med over 100 stk.
Sidste obs af imago er fra Postbakke ved Frederiksværk d. 25 oktober 2016 af Martin Bjerg.

I fjeldene i Norge og til det nordlige Sverige. Skotland. Irland og i større højder i Alperne og Sierra Nevada i 2700 m.h. er den etkuldet fra først i juli til sidst i juli.

På de Kanariske øer flyver den i flere kuld hele året.

Værtsplante: I Danmark lægger hunnen oftes æg på Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina.
Almindelig Kællingetand, Lotus corniculatus, Smalbladet Kællingetand, Lotus tenuis og Liden Fugleklo, Ornithopus perpusillus.
Mindre på Lucerne, Medicago sativa. Harekløver, Trifolium arvense.
Rødkløver, Trifolium pratense. Gul Kløver, Trifolium campestre.
Flere af disse arter er pionererplanter på frilagt jord der hurtig bliver kvalt af græsser.

Æg, larve og puppe: Larven er lille, bleg grøn med gule striber, og som andre blåfugle larver nærmest snegle--lignende i form. Vinterdvale sker som larve i halvvoksen stadie.

Larven er attraktive for myrer, men ikke nær så meget som nogle af de andre blåfugle arter. De Almindelig Blåfugl larver der vælger at blive besøgt af myrerne i 3 & 4 stadie af Myre, Lasius arter, er hanners pupper større end de som ikke har været besøgt af myre. I modsætning ser hunner der er forbundne med myre at havde en tendens til at tabe mere vægt under puppestadiet.

Kort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Kort lavet af; Lars Andersen februar 2017

Udbredelse: Danmark’s mest udbredte blåfugl, flyver alle vegne på uopdyrkede arealer med ærteblomster, dog kun fundet på Christiansø en enkelt gang. Findes i Nordafrika, de Kanariske øer, hele Europa op til Arktisk i det nordlige Norge & Lofoten. Er en af de få dagsommerfugle der findes på Gotska Sandö. Uralbjergene, Kazakstan, Altaj & Tian Shan i Centralasien. Er i moderat tilbagegang i Finland, Sverige, Danmark og Nederlandene.

Almindelig Blåfugl er indslæbt i det sydøstlige Canada omkring Mirabel, Quebec siden 2005 og er veletableret med voksende populationer fra år til år.

Andre danske navne: Ordrup i 1806 kalder den icarus dagsværmer.
Severin Petersen benytter som den første det nuværende danske navn Almindelig Blaafugl i 1885.
Men snart bliver vi nok nød til at ændre navn på denne blåfugl, for i fremtiden kan vi ikke kalde den almindelg mere? Tom Nygaard Kristensen forslår navnet; Kileblåfugl.

Hedder på dansk: Almindelig Blåfugl. På norsk: Tiriltungeblåvinge. På svensk: Puktörneblåvinge.
På finsk:
Hohtosinisiipi. På estisk: Ristikheina-taevastiib. På lettisk: Parastais zilenitis.
På litauisk:
Dirvinis melsvys. På polsk: Modraszek ikar. På tysk: Hauhechel-Bläuling.
På nederlandsk:
Icarusblauwtje. På fransk: Argus Bleu / L'Azuré Commun.
På italiensk:
Argo Azzurro. På katalansk: Blaveta Comuna. På spansk: Dos Puntas.
På portugisisk:
Azul-comum. På irsk: Gormán Coiteann. På engelsk: Common Blue.

Lignende arter: Det har vist sig at bestandene omkring Middelhavet er andre nær beslægtede kryptoarter i følge genetiske undersøgelser siden 2011.
På de Kanariske øer og Nordafrika, Balearerne og det sydlig Spanien, Sicilien og Sardinien flyver Sydlig Blåfugl, P. celina (Austaut, 1879).
I det nordlige Andalusien og sydlig Kastilien-La Mancha i Spanien flyver Granada Blåfugl, Polyommatus abdon (E. & U. Aisleitner, 1994).
I det sydvestlig Bulgarien og nordøstlig Grækenland flyver Falakro-Blåfugl, P. icarus ssp. andronicus (Coutsis & Gavalas, 1995) som nogle mener er selvtændig art?

Små Almindelig Blåfugl hunner ligner Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis og Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes som er brune blåfugle der mangler blå skælbestøvning i rodfelt på oversiden, og som begge er mindre end Almindelig Blåfugl.
På bagvinge underside har de alle 3 arter hvid kileplet. Hos de to brune arter på bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) forskudt indadtil eller mangler. Hos Almindelig Blåfugl bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce RS) i række, ikke forskudt indadtil! De brune blåfugle hanner har lang bagkrop der når ud over bagvinge hjørne.

I det sydlige Sverige flyver den lignende Hvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas hvor hannen er mere skinnende blå på oversiden uden matblå midtfelt, og underside med hvidrandet sømkant & hvid kileplet.

Sidste nyt

d. 26 juni 2021

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han på det sidste. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han på det sidste. Høvblege, Møn d. 26 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

d. 28 juli 2020

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun lys hungerform. Heatherhill, Nordsjælland d. 28 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun lys hungerform. Heatherhill, Nordsjælland d. 28 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

d. 11 februar 2020

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. Hellerød Kær, Struer Kommune, Danmark d. 5 juni 2019. Fotograf; Emil Skovgaard Brandtoft

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. obseleta (Gilmer, 1908)
Hellerød Kær, Struer Kommune, Danmark d. 5 juni 2019. Fotograf; Emil Skovgaard Brandtoft

Lars Andersen d. 11 februar 2020:
Muligvis ab.
barnumi (Dujardin, 1945) + ab. obsoleta (Gillmer, 1908)
En multiple aberration.

Ab;
barnumi: På undersiden mislykkes alle de små sorte pletter og sømmåner i sømfelt fuldstændigt, hvilket efterlader hvert indre rum halvt hvidt udvendigt og halvt orange.
Ab;
obsoleta: Alle sorte øjepletter i rod, midt og ydrefelt mangler, undtagen discale/midt pletter er fra tydlig til svage.
Jeg tjekker videre.

Læs kommentar om fundet på facebookgruppe "Sommerfugleatlas"

The Cockayne collection: taxon detail

_________________________________________________

d. 30 april 2019

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han. Røsnæs, det vestlig Sjælland d. 30 april 2019. Fotograf; Erling Krabbe

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han.
Røsnæs, det vestlig Sjælland
d. 30 april 2019. Fotograf; Erling Krabbe

_________________________________________________

d. 19 juli - 22 august 2018

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun ab.; subcaerulescens. Savværk, Kagerup, Nordsjælland d. 19 juli 2018. Fotograf; Knud EllegaardAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun ab.; subcaerulescens. Savværk, Kagerup, Nordsjælland d. 19 juli 2018. Fotograf; Knud Ellegaard

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun f. icarinus. Savværk, Kagerup, Nordsjælland d. 19 juli 2018. Fotograf; Knud Ellegaard

I denne tørkesommer juli 2018 optræder der små blåfugle kaldet hungerformer, vingefang omkring 20 til 24 mm. Mange med sære eller manglende pletter på undersiden osv. som denne hun der mangler rodplet på forvinge underside ab. subcaerulescens.
Hungerform opstår fordi larven ikke får nok at spise, og isæe midt på sommeren finder man disse små blåfugle i grusgrave, ruderater og tørre overdrev.

Sommeren 2018 i Skandinavien vil blive husket som århundredes tørkesommer med knastørre overdrev med kun få blomstrende planter som rejnfang. Der er store skovbrande overalt i det svenske, og lignende mark og skovbrande i Danmark.

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han hungerform. Nørrevangsletten, Birkerød, Nordsjælland d. 19 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han hungerform. Nørrevangsletten, Birkerød, Nordsjælland d. 19 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun hungerform. Rødbyhavn Baneterræn, Lolland d. 22 august 2018. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

d. 2 august 2017

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 august 2017. Fotograf; Jørgen Eigil Dam

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. radiata. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 august 2017. Fotograf; Jørgen Eigil Dam

_________________________________________________

"Ants and Polyommatus icarus immatures (Lycaenidae) —sex-related developmental benefits and costs of ant attendance"

_________________________________________________

Almindelig Blåfugl han overside

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han. Amager Fælled d. 27 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenPuktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900). Abisko, Lappland, Sverige d. 8 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus slidt han. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han, er blå med matblå midtfelt på forvinge, med lyseblå ribber fra vingerod & smal sort sømkant med hvide frynser. Vingefang: 25-33 mm. I den skandinaviske fjeldkæde findes den som etkuldet, som er større i vingefang: 36-38 mm. I landene omkring Middelhavet er de ofte små.

_________________________________________________

Almindelig Blåfugl hun overside

 Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 9 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl hun, H/F Prøvestenen, Københavns havn d. 15 September 2008. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenOnsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun, findes i blå til brune varianter der altid har nogle få blå skæl på oversiden ind mod vingeroden. Disse blå skæl i rodfelt på overside mangler altid på Rødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Diskalpletten på forvinge overside er lille eller næsten væk! Har orange/røde sømmåner på begge vinger Vingefang: 27-33mm. (Norge-Sverige-Danmark). Den sidste hun i række for oven er ukendt ab. er fra Onsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

 Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 5 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 24 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 3 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenGulstav Mose, Langeland d. 22 august 2015. Fotograf; Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun lys hungerform. Heatherhill, Nordsjælland d. 28 juli 2020. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Almindelig Blåfugl bagvinge underside

 Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus parring. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus parring. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl Polyommatus icarus hun, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 25 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

han han hun hun hun
 
Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus undersiden er hannen gråhvid med øjepletter, hunnen mere gråbrun på underside, begge køn er med hvid kileplet i ydrefelt imellem de orange sømpletter på bagvinge underside. På bagvinge underside fra forkant, hvor de 3 øjepletter i ydrefelt danner en jævn række med svag bue udadtil i celle; ce SC, ce Rs & ce M1.

_________________________________________________

Aberration (ab):  Ændringer i arveanlæg hos Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus.

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. glomerata. Alvaret, Öland, Sverige d. 7 August 2011. Fotograf: Erni BoesenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han ab. radiata. Alvaret, Öland, Sverige d. 8 August 2011. Fotograf: Erni Boesen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Bellacentret metro st. Amager Fælled d. 27 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenDanmark Juli 2014. Fotograf: Gert Sørensen Onsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

ab.; glomerata. ab.; radiata. ab.; tørke/dværgform ab.; ?. ab.; ?.
Almindelig Blåfugl han som mangler flere øjepletter på bagvinge underside. Alvaret, Öland, Sverige d. 7 August 2011. Fotograf: Erni Boesen Almindelig Blåfugl han med aflange øjepletter på bagvinge underside. Alvaret, Öland, Sverige d. 8 August 2011. Fotograf: Erni Boesen Almindelig Blåfugl hun som er på størrelse med en Dværgblåfugl. Bellacentret Metro st. Amager d. 27 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen. Almindelig Blåfugl hun som på bagvinge underside er de 2 pletter (ce SC & ce Rs) i ydrefelt ved at danne kolon. Aalbæk, Give d. 31 Juli 2014. Fotograf: Gert Sørensen Almindelig Blåfugl hun som mangler sorte øjepletter på underside, undtaget i ydre sømfelt. Onsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

Almindelig blåfugl hun som mangler rodplet i diskalcellen på forvinge underside, ab. subcaerulescens! H/F Prøvestenen, Københavns havn d. 15 September 2008. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Amager Fælled d. 3 Juni 2013. Fotograf: Lars AndersenOnsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius AndersenOnsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius AndersenOnsild Ådal, Hobro d. 8 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

f. subcaerulescens eller f. icarinus. ab.; ?. ab.; ?.
Almindelig Blåfugl hun som mangler rodplet i diskalcellen på forvinge underside. H/F Prøvestenen, Amager d. 15 September 2008. Fotograf: Lars Andersen & hun, Amager Fælled, Amager d. 3 Juni 2013. Fotograf: Lars Andersen. Almindelig Blåfugl hun som mangler sorte øjepletter på underside, undtaget i ydre sømfelt og broget tegnet på overside. Onsild Ådal, Hobro d. 3 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen Almindelig Blåfugl han som mangler sorte øjepletter på underside, undtaget i ydre sømfelt. Onsild Ådal, Hobro d. 8 august 2014. Fotograf; Niels Marius Andersen

British Butterfly Aberrations by Clice Pratt

_________________________________________________

En gætteblåfugl, hvilke art?

I kan svare på tråd på fugleognatur.

d. 28 Oktober 2015

Brunddragene, Lolland d. 19 august 2015. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl eller Rødplettet Blåfugl som hvis rodplet i diskalcellen på forvinge underside er lille. Samt på bagvinge har kolontegn i de øverste øjepletter i ydrefelt mod bagvinge forkant? Brunddragene, Lolland d. 19 August 2015. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________________________

Slidte Almindelig Blåfugl

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus slidt han. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus slidt han. Bøtø Dige ved Bøtø Plantage d. 28 august 2014. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus slidt hun. Lynetten, Refshaleøen, København d. 13 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

Slidte Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hanner og hunner skæl's farve bliver blegere, og der mangler skæl, frynsekant og har ofte store hakker i vingerne fra prædatore som firben, edderkopper, rovfluer, guldsmede, løvgræshopper og småfugle.

Så forsvinder kendetegn som de røde sømmåner på bagvinge underside der bliver gule, eller mister farven helt. Den hvide kileplet forsvinder, og øjepletter bliver udvisket. Der kan man nemmere risikere at forveksle dem med andre blåfugle arter.

_________________________________________________

3. generation Almindelig Blåfugl

Almindelig Blåfugl han, Polyommatus icarus. Koklapperne, det vestlige Amager d. 15 september 2014. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Koklapperne, det vestlige Amager d. 15 september 2014. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig Blåfugl parring, Polyommatus icarus. Koklapperne, det vestlige Amager d. 15 september 2014. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hanner og hunner i tredie generation er som regel små dyr. En stor metapopulation på omkring 100 stk. set på Koklapperne langs Granatvej på det vestlige Amager lige nord for Pinseskoven d. 15 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Rovflue, Eutolmus rufibarbis med Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han, og en Minérflue, Phytomyza chaerophylli ser til. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars AndersenRovflue, Eutolmus rufibarbis med Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han, og en Minérflue, Phytomyza chaerophylli ser til. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

Rovflue, Eutolmus rufibarbis med Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han, og en Minérflue, Phytomyza chaerophylli ser til. Hårbølle Pynt, Møn d. 31 Juli 2011. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________________________

Her lignende brune blåfugle arter

Rødplettet blåfugl, Aricia agestis. Jernhatten, Djursland. d. 31 maj 2008. Fotograf: Lars AndersenRødplettet blåfugl, Aricia agestis hun på Hejrenæb Erodium cicutarium. Hornafure, Åhus, østlige Skåne, Sverige. d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Rødplettet Blåfugl, Rødplettet Blåfugl, Sortbrun Blåfugl, Sortbrun Blåfugl,
Aricia agestis Aricia agestis Aricia ataxerxes Ssp.: vandalica Aricia ataxerxes Ssp.: vandalica
hans bagkrop er længere end bagvinge hjørne, hvor Alm. blåfugl bagkrop er inde for bagvinge hjørne. Dette gælder også Sortbrun blåfugl han! Vingefang: 24-26mm. (Sverige-Danmark) hun har samme længde bagkrop som Alm. blåfugl hun! kendes på at mangle blå skæl på oversiden, har dog et iriserende skær som friskklækket! Vingefang: 25-28mm. (Sverige-Danmark) han fra Nordjylland, som er større end Rødplettet blåfugl, og de røde pletter på forvinge overside er mindre eller helt væk. Vingefang: 26-31 mm. (Danmark) hun fra Nordjylland, som er større end Rødplettet blåfugl, og de røde pletter på forvinge overside er mindre eller helt væk. Vingefang: 26-31 mm. (Danmark)

_________________________________________________

Et godt kendetegn der adskiller Almindelig Blåfugl fra Rødplettet Blåfugl & Sortbrun Blåfugl.
Kendetegn hos Almindelig Blåfugl som ses på bagvinge underside fra forkant, hvor de 3 øjepletter i ydrefelt danner jævn række i celle; ce SC, ce Rs med 3. øjeplet i ce M1.
Hos Rødplettet Blåfugl & Sortbrun Blåfugl hvor de 2 øjepletter på bagvinge underside fra forkant ydrefelt danner et kolon i celle; ce SC, ce Rs.

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis han. Røsnæs, Vestsjælland. d. 30 april 2014. Fotograf: Lars AndersenRødplettet Blåfugl, Aricia agestis. Heatherhill. d. 27 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Rødplettet Blåfugl, Rødplettet Blåfugl, Sortbrun Blåfugl,
Polyommatus icarus bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) i række, er ikke forskudt indadtil! Derved danner de 3 øjepletter i ydrefelt ce SC, ce Rs & ce M1 et jævnt bånd, ofte med svag bue udad. Aricia agestis bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil, så de 2 øjepletter fra forkant ligner et kolon i celle; ce SC & ce Rs. Denne er den mest udbredte form hos arten. Aricia agestis bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil og anes som hvid spot i celle ce Rs, så de 2 øjepletter i række ce SC & ce M1 har stor mellemrum. Denne form forekommer sjældent. Aricia artaxerxes bagvinge underside er anden øjeplet i ydrefelt (ce Rs) forskudt indadtil, så de 2 øjepletter fra forkant ligner et kolon i celle; ce SC & ce Rs. Den forskudte nederste øjeplet mangler ofte i celle ce Rs.

Læs mere om celler & ribber placering på vinger i: Sommerfugles Morfologi & Adfærd

_________________________________________________

Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina værtsplante for Almindelig blåfugl. Skanskagrunden, Raffinaderivej, Amager d. 21 maj 2009. Fotograf: Lars Andersen

Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina en pionerplante på ruderater og byggegrunde.
Skanskagrunden, Raffinaderivej, Amager d. 21 maj 2009. Fotograf: Lars Andersen

_________________________________________________

Almindelig Blåfugl han kurtiserer en Almindelig Blåfugle hun

d. 17 august 2015

Almindelig Blåfugl han kurtiserer en hun. Det østlige Jylland juli 2015. Fotograf: Anne Carstensen

Almindelig Blåfugl han der kurtiserer en hun som afviser hannen. Kolding, Jylland d. 17 august 2015. Fotograf; Anne Carstensen

_________________________________________________

Nektarstation for Blåfugle

d. 31 juli 2014

Ctr I/S, Kystvejen 13 syd for Øresundstunnel, Amager d. 31 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Koreansk Stenurt, Sedum kamtschaticum på Ctr I/S kuppel, Kystvejen 13, Amager d. 31 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

D. 31 juli 2014; I dag skulle jeg i banken på Amager Landevej/Tårnbyvej krydset, og så kunne jeg lige så godt cykle ud til Kystvejen bag Lufthavnen ved Start/Landingsbane 22L syd for Øresundstunnel for at lede efter sommerfugle. Jeg havde det håb at finde den Grønbroget Hvidvinge? Den så jeg dog ikke. Øv!

Der var meget større fugle i luften som støjer ad helv.... til, og flere Lille Kålsommerfugl, en enkelt Dagpåfugleøje & en Græsrandøje for enden af start/landingsbane 22L.

Nede ved DSB service område står der en halv kuppel (Ctr I/S vvs) ved siden af parkering, Kystvejen 13, hvor der vokser en stor bestand af Koreansk Stenurt, Sedum kamtschaticum på taget. Det er den største nektarstation for Almindelig Blåfugl jeg nogensinde har set!

_________________________________________________

Kaninbjerget ved Vitemölle

d. 16 august 2011

Lokalitet for 11 forskellige arter blåfugle, minimus, argiolus, arion, argus, idas, artaxerxes, agestis, semiargus, amnada, dorylas og icarus med en vildkanin. Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Fotograf: Lars Andersen

Kaninbjerg, Vitemölla i det østlige Skåne , Sverige d. 16 august 2011. Superlokalitet for 11 forskellige arter blåfugle; Dværgblåfugl, Skovblåfugl, Sortplettet Blåfugl, Argusblåfugl, Foranderlig Blåfugl, Sortbrun Blåfugl, Rødplettet Blåfugl, Engblåfugl, Isblåfugl, Hvidrandet Blåfugl og Almindelig Blåfugl. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Andre lignede Blåfugl hanners overside

Ensianblåfugl, Maculinea alcon han. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 9 juli - 2012. Fotograf: Lars Andersen Isblåfugl. Polyommatus amandus han. Brandbjerg/ Nygård, Jægerspris. d. 15 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenHvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas. Col de Vence, Alps-Maritime, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenAlmindelig Blåfugl Polyommatus icarus han, Vestamager station d. 22 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenEngblåfugl, Cyaniris semiargus han. Stigsåkra, Lund, Skåne. d. 20 juni 2009. Fotograf: Lars Andersen

Ensianblåfugl   Isblåfugl Hvidrandet Blåfugl Almindelig Blåfugl  Engblåfugl
Maculinea alcon Polyommatus amandus Polyommatus dorylas Polyommatus icarus Polyommatus semiargus 
han er matblå med grå diffus sømkant. Vingefang: 29-35mm. (Sverige - Danmark) han er isblå med grå diffus sømkant. Vingefang: 31-36mm. (Norge-Sverige- Danmark) han er himmelblå med sort sømkant der snæver ind nedadtil på begge vinger. Vingefang: 28-35mm. (Sverige) han har på forvinge matblå midterfelt, med ens bredde sømkant på begge vinger. Vingefang: 21-33mm. (Norge-Sverige - Danmark) han han er matblå med grå diffus sømkant og mørkegrå ribber. Vingefang: 24 - 34 mm. (Norge-Sverige- Danmark

_________________________________________________

Eschers Blåfugl, Polyommatus escheri. Cortignac, Var, Frankrig d. 15 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenHvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas han. Horna grushåla Naturreservat, Skåne, Sverige d. 29 juni 2020. Fotograf; Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus. Pyrolysegrunden, Raffinaderivej, Amager d. 1 August 2009. Fotograf: Lars AndersenEsparsette Blåfugl, Polyommatus thersites. Col de Vence, Alps-Maritime, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenAdonisblåfugl, Polyommatus bellargus han. Col de Vence, Alps-Maritime, Frankrig d. 11 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Eschers Blåfugl,
Polyommatus escheri
Hvidrandet Blåfugl,
Polyommatus dorylas
Almindelig Blåfugl,
Polyommatus icarus
Esparsette Blåfugl,
Polyommatus thersites
Adonisblåfugl,
Polyommatus bellargus

_________________________________________________

Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Skiveren. 9 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes, ssp.: horkei. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 juli 2007. Fotograf: Troells MelgaardRødplettet blåfugl, Aricia agestis. Marielyst, Falster. d. 12 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig blåfugl Polyommatus icarus hun, Lynetten, Put and take, Københavns havn d. 31 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenAlmindelig blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars AndersenHvidrandet Blåfugl, Polyommatus dorylas han. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 21 July 2009. Fotograf: Sif Larsen

Blåfugle bagvinge undersider med kileplet

_________________________________________________

Skandinaviske blåfugle's bestemmelsenøgle!

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus.. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 23 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen

Skandinaviske blåfugle's bestemmelsenøgle!

_________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_________________________________________________

Puktörneblåvinge 

Polyommatus icarus ssp. septentrionalis

first update d. 31 august 2008

last update d. 24 june 2009

Abisko Øststation, lappland, Sverige d. 11 Juli 2008. Fotograf: Lars AndersenPuktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900). Abisko, Lappland, Sverige d. 8 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenPuktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900). Abisko, Lappland, Sverige d. 8 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenPuktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900) hun på Fjeldastragel. Abisko, Lappland, Sverige d. 8 juli 2008. Fotograf: Lars AndersenPuktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900). Abisko, Lappland, Sverige d. 10 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Puktörneblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: septentrionalis (Fuchs, 1900). Udseende: Er lysere grå på undersiden og reducerede antal gulrøde kantmåner og øjepletter, hannen er mere skinnende blå på oversiden, og den er stor.

Vingefang: 33 -38 mm.

Habitat & Adfærd: Ruderater langs veje og jernbane, og haver i birkeskoven. Besøger blomster som Fjeldastragel, Musevikke og Rødkløver.

Flyvetid: Den er et kuldet i Juli.

Udbredelse: Findes i fjeldene langs landevejen E10 imellem Kiruna og Björkliden nord for polarcirklen i Sverige op til Finnmark i Nordnorge.

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus, Han på kløver. Abisko. juli - 1994

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus, Parring. Abisko. juli - 1994

_________________________________________________

Tiriltungeblåvinge

Polyommatus icarus ssp. jotunensis

first update d. 15 juli 2013

last update d. 20 july 2018

Lokalitet for Almindelig Blåfugl. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus parring. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus hun. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun og han. Dalen, Telemarken, Norge d. 9 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Tiriltungeblåvinge, Polyommatus icarus, ssp.: jotunensis (Henriksen & Kreutzer, 1982). Udseende: Med større sorte øjepletter på undersiden, og er stor.

Vingefang: 37-38 mm.

Udbredelse: Findes i regnskyggen af Norges sydlige fjelde Jotunheimen over 400 til 1300 m.h. til Härjedalen og Jämtlands fjelde i Sverige.

Der findes lignende etkuldet former i Irland og Skotland.

Almindelig blåfugl, Polyommatus icarus han. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 junili 2018. Fotograf: Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus han. Åsarna, Jämtland, Sverige d. 24 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

_________________________________________________

Almindelig Blåfugl 

Polyommatus icarus hungerform

first update d. 11 june 2022

last update  d. 11 june 2022

Lokalitet for Kreta Blåfugl, Kretania psylorita. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus og Kreta Blåfugl, Kretania psylorita.
Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390 - 1443m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; John VergoAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390 - 1443m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Almindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun.Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390 - 1443m), Rimondi,
Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotografer; John Vergo og Lars Andersen

Astragalus angustifolius. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1431m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotografer; Lars AndersenAstragalus angustifolius. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1431m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotografer; Lars Andersen

Humle-Sneglebælg, Medicago lupulina. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1431m), Rimondi,
Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotografer; Lars Andersen

Kreta Blåfugl, Kretania psylorita. Ideon Andron (1400-1500 m), Nida Plateau, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland.  d. 27 maj 2021. Fotograf; Emil BjerregårdKreta Blåfugl, Kretania psylorita. Ideon Andron (1400-1500 m), Nida Plateau, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland.  d. 27 maj 2021. Fotograf; Emil BjerregårdAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390 - 1443m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; John Vergo

Kreta Blåfugl Kreta Blåfugl Almindelig Blåfugl
Kretania psylorita han. Kretania psylorita hun. Polyommatus icarus hun.

Kreta Blåfugl, Kretania psylorita. Ideon Andron (1400-1500 m), Nida Plateau, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland.  d. 27 maj 2021. Fotograf; Emil BjerregårdKreta Blåfugl, Kretania psylorita. Ideon Andron (1400-1500 m), Nida Plateau, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland.  d. 27 maj 2021. Fotograf; Emil BjerregårdAlmindelig Blåfugl, Polyommatus icarus hun. Vejen til Græsk-ortodoks kirke (1390 - 1443m), Rimondi, Psiloritis, prov. Mylopotamos, Kreta, Grækenland d. 29 maj 2022. Fotograf; Lars Andersen

Kreta Blåfugl Kreta Blåfugl Almindelig Blåfugl
Kretania psylorita han. Kretania psylorita hun. Polyommatus icarus hun.

_________________________________________________

Tilbage til Svenske Dagfjärilar