Okkergul Pletvinge

Melitaea cinxia

first update d. 21 july 2004

last update d. 2 september 2023


Guldblomme på en sydvendt skrænt. Lokalitet for Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia. Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia på høgeskæg, Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han, Melby Ovdrev d. 17 maj 2010. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 17 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 13 Juni 2010. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede, Jylland. d. 3 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia han, en kuldeform, Melby Ovdrev d. 24 maj 2004Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia, Melby Overdrev maj 2007. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia melanistisk han, Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenPeter Møllman fotograferer en Okkergul pletvinge, Borup syd for Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver, Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver, Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver, Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia larve, i sidste stadie, Melby Ovdrev d. 1 maj 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 17 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia. Jernhatten, Djursland, d. 31/5 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia. Jernhatten, Djursland, d. 31/5 2008. Fotograf: Lars AndersenMols Bjerge. d. 31 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia. Jernhatten, Djursland, d. 31/5 2008. Fotograf: Lars AndersenMols Bjerge. d. 31 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede d. 3 Juni 2011. Fotograf; John Strange PetersenStranden huser en fin bestand af Okkergul Pletvinge. Jernhatten, Djursland. d. 31 Maj 2008. Fotograf: Lars Andersen

Fotografer; John S. Petersen og Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758).

Udseende: Er okkerfarvet på overside med et fint netmønster af sorte ribber og tvætgående tynde sorte bånd. Et sikkert kendetegn er de små sorte pletter i yderfelt på bagvinge overside. Bagvinge underside er beige med 2 orange bånd som er indrammet med sorte streger og pletter.

Vingefang: 37 - 46 mm. Hunnen er lidt større end hannen. 

Habitats: Findes på tørre overdrev, kystenge, heder, gamle klitter, magre jorde, ruderater og ældre baneterræner. Foretrækker blomsterrige lokaliteter.

Adfærd: Hanner flyver søgende rundt efter hunner, hunner flyver langsom ned i vegetationen for at finde egnede værtsplanter. Begge køn går til ro på blomst hvis solen forsvinder, eller ved aftentiden. De kan ofte optræde i antal.

Flyvetid: Fra først i maj til starten af juli.
Især sydskrænter på Røsnæs er kendt for flere tidlige dagsommerfugle klækninger.
Hvor på nordjyske lokaliteter er kendt for sene klækninger i september.

Æg, larve og puppe: Hunnen lægger æg i grupper a 50 til 200 æg på bladets underside som klækker efter to til tre uger. Larverne lever i fællesspind på værtsplanten fra august i flere hudskifter, overvinter i fjerde til femte hudskifte. Og i det tidlige forår fjerde til syvende hudskifte hvor de i sidste stadie kravler rundt enkeltvis indtil sidst i maj.
Puppetiden varer tre uger.

Fjender: Pletvinge larven optager fra værtsplanten dens kemiske forsvar der består af iridoid glycosider og secoiridoider som virker afværgende på de fleste fjender.
Der findes edderkopper og snyltehvepse som angriber larverne.
En af larvens værste fjender er
småsnyltehveps Cotesia melitaearum som er larve-puppe parasit der kan nedlægge hele populationer. Denne snyltehveps angriber også andre pletvinge arter som Hedepletvinge og især større spinderlarver som Egespinder for at klare sensommeren og vinteren.
Den sekundære parasit vingeløs mikrosnyltehveps
Gelis agilis som bruger Cotesia melitaearum larver og pupper som vært.
Andre snyltehvepse er
Hyposoter horticola, Ichneumon cinxiae og Ichneumon gracilicornis.

Værtsplante:
Lancetbladet Vejbred, Plantago lanceolata samt andre Vejbred, Plantago arter.
I Sverige på saltrige kystenge bruges også
Aks-Ærenpris, Veronica spicata.
I det sydlig Tyskland er larven set på
Bredbladet Ærenpris, Veronica teucrium.
Almindelig Torskemund, Linaria vulgaris og forskellige Høgeurt, Hieracium arter.

Okkergul Pletvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i juni 2017 af Lars Andersen

Okkergul Pletvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-19. Kort lavet i april 2020 af Lars Andersen

Udbredelse i Nordeuropa: Er den mest udbredte pletvinge i Danmark, findes udbredt i Nord og Østjylland, Hanherred, Kallemærks Hede. Desværre forsvundet fra det meste af Sønderjylland undtagen på Halk Skydeterræn.
Findes langs strande på nordlig Fyn, og overdrev på sydlig Fyn.
Als, Endelave, Samsø, Sejerø, Skage Sø.
På Sjælland fra Bisserup, Stigsnæs, Kobæk Strand, Stillinge Strand, Korsør, Asnæs, Røsnæs, Vesterlyng, Ordrup Næs, Korevlerne, Sjællands Odde, Klint, Rørvig. Jægerspris Skydeterræn, Melby Overdrev til Rågeleje & Udsholt Strand. Samt i Allindelille Fredskov og Øager Bro på det centrale Sjælland.
På det sydlige Lolland enkelte kolonier fra Rødbyhavn Baneterræn til Brunddragene. På Bøtø Dige, Falster en enkelt
d. 29 maj 2014. Er forsvundet fra Møn og Bornholm 1968.

Findes i Norge kun på øen Raur i Oslofjorden.
Udbredt i det sydlige til mellemste Sverige, Öland og Gotland hvor der findes
ssp. winbladi (Bryk), 1950) til Ålandsøerne.
Er forsvundet fra skærgården i det sydlig Finland, sidst set i Hanko,
2003.
England på South Hampshire kyst og sydkysten på Isle of Wight. Er uautoriseret indført til North Somerset. Findes på Kanaløerne Guernsey og Alderney.
Lokalt udbredt i det nordlige Frankrig, Belgien, det sydlig Holland, det nordøstlig Tyskland, Polen og de Baltiske lande.

Verdensudbredelse: Atlasbjergene i Marokko og det vestlige Algeriet.
Enkelte bjerge i det nordlige Portugal. Det centrale og nordlige Spanien. Herover det meste af Europa. Tyrkiet, Libanon, Kaukasus, Kasakhstan til Mongoliet.
Mangler på de fleste øer i Middelhavet, bortset fra Sicilien og Korfu.

Status i Danmark: Desværre forsvinder arten, så snart der gødes! Dette gælder også for mange arter af perlemorsommerfugle og blåfugle som lever på tørre overdrev.
Se artikel om
Rakenhøj, et overdrev i Ølsted, Nordsjælland, skrevet af Niels J. Willumsen!

Tidligere danske navne: Net-Spættevinge og Almindelig Pletvinge, men siden 70'erne har dens udbredelse ændret sig dramatisk, man kan jo ikke kalde den almindelig mere?
Tidligere svensk navn før 
2005Hökblomsternätfjäril.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

På dansk: Okkergul Pletvinge. På norsk: Prikkrutevinge. På svensk: Ängsnätfjäril.
På finsk:
Täpläverkkoperhonen. På estisk: Rõmme-tähnikvõrkliblikas.
På lettisk: Mauragu plavraibenis. På litauisk: Rudgelsve šaškyte. På polsk: Przeplatka cinksia.
På tysk:
Wegerich-Scheckenfalter. På hollandsk: Veldparelmoervlinder.
På fransk:
Mélitée du Plantain. På spansk: Doncella Punteada. På italiensk: Cinzia.
På engelsk: Glanville Fritillary.

Lignende arter: Brun Pletvinge som ligner den meget, men mangler pletterne i yderbåndet på bagvinge overside.
Mørk Pletvinge er mørkere på oversiden, ser sort ud når den flyver stille rundt over engen.
Hedepletvinge er mere broget farvet på oversiden. Ellers kan man forveksle pletvingerne med perlemorsommerfuglene, samme grundfarve, men de har sorte pletter i cellerne i ydrefelt og diskalcelle på overside. 

Fredning: Arten er på Naturstyrelsens arealer fredet, hvor der ikke er tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

Sidste nyt

d. 1 september 2023

Elin Johannsen:
Okkergul Pletvinge er fra 1. sep 2023 kl.13.06 på Helnæs, Fyn.
Og der var 2 stk.

Facebookgruppe; "Sommerfuglehaver"

______________________________

ssp. winbladi

ultimo juni 2022

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil BjerregårdOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil BjerregårdOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil BjerregårdOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

______________________________

d. 5 juni 2022

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han og hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 5 juni 2022. Fotograf; Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han og hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 5 juni 2022. Fotograf; Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han og hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 5 juni 2022. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han og hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 5 juni 2022. Fotograf; Lars Andersen

______________________________

d. 8 juni 2019

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Anders Michaelsen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Anders Michaelsen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Knasborg Å, Ålbæk, , Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Knasborg Å, Ålbæk, , Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hunner. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Johanne Bak

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Johanne Bak

______________________________

d. 15 maj 2019

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Vallon des Clos,Cortignac, Var, Frankrig  d. 15 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Vallon des Clos, Cortignac, Var, Frankrig  d. 15 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

______________________________

d. 20 maj 2018

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia parring. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 20 maj 2018. Fotograf; Henrik S. Larsen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia parring. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 20 maj 2018. Fotograf; Henrik S. Larsen

______________________________

d. 20 april 2018

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia larve. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 26 april 2018. Fotograf; Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia larve. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 26 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia larve. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 20 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

______________________________

d. 4 juni 2016

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Skrydstrup Industrikvarter, Sønderjylland d. 4 juni 2016. Fotograf; John Vergo

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Skrydstrup Industrikvarter, Sønderjylland d. 4 juni 2016. Fotograf; John Vergo

______________________________

Langholmen, Utterslev Mose

d. 12 oktober 2014

Troells Melgaard med le. Langholmen, Utterslev Mose d. 12 oktober 2014. Fotograf: Lars Andersen

Troells Melgaard med le. Langholmen, Utterslev Mose d. 12 oktober 2014. Fotograf: Lars Andersen

Langholmen, Utterslev Mose lige nord for Brønshøj, København var indtil sidste forår 2013 totalt lukket til med Hvid Kornel, Hvidtjørn, Pil, Ask & Spidsløn. Samt invasive nærringskrævende urter som Sildig Gyldenris og Brændenælde.

Efter man har fjerne krat og træer dukkede der spændende urter som Knold-Ranunkel, Enghavre, Dunet Havre, Alm. Røllike, Hulkravet Kodriver, Knoldet Mjødurt, Håret Viol, Blåhat, Pimpernelle, Alm. Kællingetand, Lancetbladet Vejbred, Dunet Vejbred, Mark-Krageklo og Håret Løvefod. Tilbage i 1946 fløj der Okkergul Pletvinge rundt på Langholmen.

Der er i Utterslev Mose, 2014, observeret dagsommerfugle som; Stregbredpande. Stregbredpande. Stor Kålsommerfugl. Lille Kålsommerfugl. Grønåret Kålsommerfugl. Aurora. Skovblåfugl. Almindelig Blåfugl. Lille Ildfugl. Det Hvide W. Blåhale. Nældesommerfugl. Admiral. Tidselsommerfugl. Dagpåfugleøje. Nældens Takvinge. Østlig Takvinge. Det Hvide C. Okkergul Randøje. Skovrandøje. Græsrandøje & Engrandøje.

Link til; "Hvad der gemte sig på Langholmen"

______________________________

Her er Okkergul Pletvinget set i hjulsporet. Hulsig Hede, Aalbækvej, indkørsel ved 30 km. Ca 1000 m inde, d. 3 juni 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Her er Okkergul Pletvinge set i hjulsporet. Hulsig Hede, Aalbækvej, indkørsel ved 30 km. Ca 1000 m inde, d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Oxholm, Øland, d. 26 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Oxholm, Øland d. 26 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Oxholm, Øland syd for Brovst, N 57° 3'36.99", E 9° 33'38.04"
Oxholm/Øland; Sydvestvendte skråninger og lavning med sandgrav i sydøst, skrænter vestfor er stejle op til 38 m. højde, bakkerne er som en ø i det omkringliggende landskab nord for Limfjorden. Østvendt skrænt med en del Djævelsbid hvor larvespind af 2 forskellige pletvinge arter; Okkergul Pletvinge & Hedepletvinge blev fundet imellem Hedelyng og græsser.

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia larvespind. Oxholm, Øland, d. 26 august 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Midt på bakken fandt vi Okkergul Pletvinge larvespind.

______________________________

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia.

hanner

Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia han, en kuldeform, Melby Overdrev d. 24 maj 2004Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia, Melby Overdrev maj 2007. Fotograf: Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia på høgeskæg, Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede, Jylland. d. 3 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen

hanner

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Vallon des Clos,Cortignac, Var, Frankrig  d. 15 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenOkkergul pletvinge, Melitaea cinxia hun, Melby Ovdrev d. 24 maj 2004Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia melanistisk han, Lundby hede, Vesthimmerland d. 15 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia ssp. winbladi (Bryk, 1950) han og hun. Tofta Skjutfält, Gotland, Sverige ultimo juni 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Provence, F Nordsjælland, DK Himmerland,. DK ssp. winbladi (Bryk), Gotland
hunner

Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia han. Knasborg Å, Ålbæk, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Johanne BakOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Skiveren, Vendsyssel d. 8 juni 2019. Fotograf; Anders MichaelsenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede d. 3 Juni 2011. Fotograf; John Strange PetersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia hun. Skrydstrup Industrkvarter, Sønderjylland d. 4 juni 2016. Fotograf; John Vergo

undersider

______________________________

Europæiske Pletvinger

Knopurt-Pletvinge, Melitaea phoebe. Tjekkiet d. 26 maj 2004. Fotograf; Tom Nygaard KristensenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede, Jylland. d. 3 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenØstlig Pletvinge, Melitaea arduinna. Stara Planina, Serbien d. 24 juni 2014. Fotograf; Tom Nygard KristensenRød Pletvinge, Melitaea didyma. Chios, Grækenland  d. 28 maj 2009. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Stor Pletvinge, Okkergul Pletvinge, Østlig Pletvinge, Rød Pletvinge,
Melitaea phoebe. Melitaea cinxia. Melitaea arduinna. Melitaea didyma.

Stor Pletvinge, Melitaea phoebe. Vallon des Clos,Cortignac, Var, Frankrig  d. 15 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenOkkergul Pletvinge, Melitaea cinxia. Addit Hede d. 3 Juni 2011. Fotograf; John Strange PetersenØstlig Pletvinge, Melitaea arduinna. Stara Planina, Serbien d. 24 juni 2014. Fotograf; Tom Nygard KristensenRød Pletvinge, Melitaea didyma. Grækenland d. 7 juni 2013. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Stor Pletvinge, Okkergul Pletvinge, Østlig Pletvinge, Rød Pletvinge,
Melitaea phoebe. Melitaea cinxia. Melitaea arduinna. Melitaea didyma.

______________________________

Louns, Hvalpsund d. 12 juni 2012. Fotograf;  Lars Andersen

Louns, Hvalpsund d. 12 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

______________________________

Se link med bestemmelse-nøgle over de Skandinaviske Pletvinger.

______________________________

Blåsinge Hamn, Öland, Sverige, d. 7 juni 2004. Fotograf Lars Andersen

Så sent som d. 15 juli 2004 så jeg Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia flyve langs et gærde i Lenstad, Öland!

  ______________________________

Hedepletvinge Euphydryas aurinia

Polarpletvinge Hypodryas iduna

Brun Pletvinge Mellicta athalia

Mørk Pletvinge Melitaea diamina

______________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden