Argusblåfugl

  Plebejus argus

first update d. 3 august 2003

last update d. 9 july 2021

___________________________________________

Udsigt over mod Kullen i Sverige, set fra Heatherhill, Rågeleje d. 23 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Melby Overdrev d. 19 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Sjælland d. 15 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenBidende Stenurt som er en god nektarblomst og Hedelyng som er værtsplante for Argusblåfugl og Foranderlig blåfugl. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenHedelyng som er værtsplante for Argusblåfugl og Foranderlig blåfugl. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenBrandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenBøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Bøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Bøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Bøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Bøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Bøtø Dige, Falster d. 23 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 23 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 23 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus (Linnaus 1758).

Udseende: Han kendes på oversiden blågrå med diffus sort sømkant med sorte ribber ind i det blå midterfelt som varierer meget i bredde med store sømpletter på bagvinge. 

Han har på bagvinge underside et mindre til udbredt blå- grønlig bestøvning ved vingeroden som ses tydelig på nyklækket dyr.
Hvor den lignende
Foranderlig Blåfugl han har mindre sølvfarvet rodbestøvning.
Begge arter har smukke sølvglimsede spot i de sorte pletter langs den orange sømkant, på bagvinge underside. 

Argusblåfugl hunner i Danmark og det sydlig Sverige er sortbrun på oversiden med røde sømmåner på bagvinge uden blå rodfelt.
Hvor
Foranderlig Blåfugl hun i Danmark og det sydlig Sverige har mindre eller mere udbredt blå skælbestøvning på oversiden.

Argusblåfugl hunner i Uppland, det mellemste Sverige nord for Stockholm er små med blå rodfelt på overside, de kan være svære at kende fra Foranderlig Blåfugl hunner.
Og for at gøre det endnu mere kompliceret, findes der
Foranderlig Blåfugl hunner i det nordlig Sverige som er brune med mindre blå rodfelt.

Så lige en advarsel. Meget slidte eksemplarer af
Foranderlig Blåfugl & Argusblåfugl er umulige at kende fra hinanden!

Vingefang: 21 - 31 mm . Der findes dværgformer med vingefang på kun 15 - 17 mm.

Habitat: Findes på tørre overdrev, sandede heder og tilgroede klitter med hedelyng.

Adfærd: Tidlig om morgen til eftermiddag kan man være heldig at se den nyklækkede sommerfugl siddende i toppen af lyngen med en del nursende myre omkring sig, blåfuglen har fine søde dråber på behåringen som er attraktive for myrerne som garanterer at myrerne ikke opfatter blåfuglen som indtrængere når de forlader myreboet.

Er ivrig blomster besøger, hvor der ses flest hanner i de små kolonier, som er ivrig på jagt efter hunnen der lever en mere stille tilværelse i ydrekant af kolonien.
Argusblåfugl hanner går til frisklagte rovdyrlorte. I det nordlige Värmland tæt på Norge er der på skovstier set Argusblåfugl og Brun Pletvinge i antal på frisklagte ulvelorte.
Som mange blåfugle arter søger de sammen i små selskaber for natten i lyngen. Er fastboende med ringe spredningsevne.

Flyvetid: I en lang periode fra først i juni til midt i august.

Værtsplante: Hunnen lægger æg på Hedelyng, Calluna vulgaris. Rundbælg, Anthyllis vulneraria. Almindelig Kællingetand, Lotus corniculatus og Klokkelyng, Erica tetralix tæt på myrebo i Danmark. I Sverige bruges også Bakke-Soløje, Helianthemum nummularium. Smalbladet Timian, Thymus serpyllum og Visse, Genista ssp.
I det centrale til sydlig Europa bruges også; Almindelig Tornblad, Ulex europaeus og
Klipperose, Halimium halimifolium.

Æg, larve & puppe: Hunnen lægger ægi nærheden af Sandjordsmyre, Lasius psammophilus reder. Larven overvinter i ægget til foråret hvor den klækker i april-maj. Larven har tætte relationer til myrer, specielt til Sandjordsmyre, Lasius psammophilus. Myrerne flytter rundt på larverne som passes og sjældent lades være alene. Larveudvikling tager 5 til 10 uger. Og i sidste stadie bæres larver ned i boet, hvor forpupningen sker, puppestadie varer 2 -3 uger. I Central- og Sydeuropa bruges også Havemyre, Lasius niger.

Blåfugle puppe kan ved at bevæge de sidste led på bagkrop producere en knirkende lyd - dette blev engang antaget at være en forsvarsmekanisme mod myrer og biller.
Men forskning antyder, at puppen faktisk "synger" for at tiltrække myrer opmærksomhed , så myren bærer puppen ind i deres rede under jorden.

Blåfugle puppen kan som i larvestadie udskille et sukkerholdigt stof, som myrerne drikker. Til gengæld får puppen beskyttelse mod andre insekter, som ikke ville vove at komme ind i myrereden.

Lige før klækning til voksen sommerfugl knirker blåfugl puppe også, så de afpasser klækning samtidigt.

Argusblåfugl tiltrækker myre i alle stadier, fra æg til voksen sommerfugl, hvilke er ganske enestående. Læs mere om Myrmecophile relationer.

Fjender: Edderkopper og snyltehvepse Anisobas cingulatellus og Virgichneumon tergenus som begge er larve-puppe parasit. Småsnyltehveps, Cotesia tenebrosa som er æg-larve parasit.

Argusblåfugl nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen december 2016.

Argusblåfugl nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen august 2020.

Udbredelse: Findes lokal langs vesterhavskysten i det vestlige Jylland fra grænsen til Skagen, samt enkelte steder i Østjylland. Vendsyssel, Læsø, Anholt og Samsø. Nordvest og Nordsjælland samt en isoleret bestand i Trylleskoven ved Køge Bugt. Ulvshale på Møn og på diget i Bøtø, Falster samt kysterne på Bornholm. Er forsvundet fra Æbelø, Fyn (Er genfundet nord for Fåborg i juni 2020), Langeland, Lolland og det sydlige Sjælland.

Verdensudbredelse: Er udbredt i det sydlige Sverige op til det sydøstlige Norge og langs Østersøens skærgårdskyst til Norrbotten. Er udbredt i Finland. Er en af de mest udbredte arter i Europa, men den findes kun i det sydlige del af England. Videre gennem Tyrkiet, Sibirien og Centralasien til Mongoliet, Magadan, Japan og det nordlige Kina.

Danske navne: Tuxen kaldte den Øjeblåfugl i 1943, men ellers har den heddet Argus eller Lille Blåfugl. Der er i "DANMARKS SOMMERFUGLE" fra 2008 af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger navneforslaget Bredrandet Blåfugl.

Hedder på dansk: Argusblåfugl. . På norsk: Argusblåvinge. På svensk: Ljungblåvinge.
På finsk: Kangassinisiipi. På estisk: Ogasäär-sinitiib. På lettisk: Mazais viršu zilenitis.
På litauisk:
Akiuotasis melsvys. På polsk: Modraszek argus. På tysk; Argus-Bläuling eller
Heidebläuling. På nederlandsk: Heideblauwtje. På fransk: Petit Argus.
På engelsk:
Silver-studded Blue.

Fredning: Arten er på Naturstyrelsens arealer fredet, hvor der ikke er tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

___________________________________________

Sidste Nyt

d. 8 juli 2021

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli 2021. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

d. 29 august 2020

Argusblåfugl er fundet i Skånemosen Haastrup 5600 Faaborg d. 25 juni 2020 af Gorm Jensen.
Den er ikke fundet på Fyn siden
1989 og var troet uddød.

___________________________________________

Aberration radiata

d. 21 february 2020

Argusblåfugl, Plebejus argus ab. Professorens Plantage, Sæby Nordjylland d. 9 juli 2017. Fotograf; Kasper Malmberg. Rasmus Skræp Sørensen var med til at opdage den.

Argusblåfugl, Plebejus argus ab. cretaceus (Tutt, 1909) & ab. juncta (Tutt, 1909).
Professorens Plantage, Sæby Nordjylland
d. 9 juli 2017. Fotograf; Kasper Malmberg. Rasmus Skræp Sørensen var med til at opdage den.

Lars Andersen; der findes en lign. ab. hos Almindelig Blåfugl der hedder ab. radiata (Oberthur 1907).
Steffen Johansen; ligner kombination af ab. cretaceus (Tutt, 1909) & ab. juncta (Tutt, 1909).

Læs kommentar om fundet på facebookgruppe "Sommerfugleatlas"

___________________________________________

Fjärilar på en vargskit

d. 3 marts 2019

Kjell-Solveig Wadelius / Svensk Dagfjärilsövervakning · 2. januar 2018;
Att vargarna finns där även sommartid är den andra bilden ett tydligt bevis på. Ett antal fjärilar på en
vargskit som vi hittade mitt under pågående inventering. Lika häftigt det tycker jag.
Solveig i Virsbo

Utan att vara det minsta säker så tror jag att de fjärilar som syns är
Ljungblåvingar och Skogsnätfjärilar

Link til billede med sommerfugle på ulvelort

___________________________________________

Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län

d. 28 juni 2018

Argusblåfugl, Plebejus argus. Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län, Sverige d. 28 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus. Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län, Sverige d. 28 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Ræveskiftet, Nordsjælland

d. 3 juni 2018

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 3 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 3 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Ræveskiftet, Nordsjælland

d. 2 & 5 august 2017

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 2 august 2017. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 5 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus samme hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 2 & 5 august 2017. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Ræveskiftet, Nordsjælland

d. 8 juni 2016

Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenRæveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenRæveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenRæveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenRæveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus han. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; John Strange Petersen

Argusblåfugl, Plebejus argus nyklækket han bliver nurset af myre.
Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 8 juni 2016. Fotograf; John Strange Petersen
Nyklækkede sommerfugl har fine dråber på behåringen som er attraktive for myrerne som garanterer at myrerne ikke opfatter blåfuglen som indtrængere når de forlader myreboet. Argusblåfugl tiltrækker myre i alle stadier, fra æg til voksen sommerfugl, hvilke er ganske enestående. Læs mere på Myrmecophile relationer.

___________________________________________

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Ljungblåvinge, Plebejus argus blå hunner. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Argusblåvinge, Plebejus argus. Telemarken 950 m., Norge d. 10 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen Argusblåvinge, Plebejus argus han. Telemarken 950 m., Norge d. 10 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåvinge, Plebejus argus han. Telemarken 275 m., Norge d. 10 juli 2013. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Argusblåfugl, Plebejus argus han/hun gynandromorf. Rusland, Nordsjælland d. 25 juni 2013. Fotograf; Kasper Nyberg

Argusblåfugl, Plebejus argus han/hun gynandromorf. Rusland, Nordsjælland d. 25 juni 2013. Fotograf; Kasper Nyberg
Gynandromorfi: Er sterile sommerfugle der i samme individ udviser både hanlige og hunlige karakterer.

___________________________________________

Lidt oppe ad skrænten tilhøjre er lokaliteten for Argusblåfugl, Heatherhill, Rågeleje d. 23 juni 2005. Fotograf: Lars Andersen

___________________________________________

Variationer hos Argusblåfugl overside hanner.

Argusblåfugl, Plebejus argus han, bredrandet bjergform. Vercana, Lake Como, Italien  d. 23 august 2013. Fotograf; John VergoArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus han. Östergötland, Sverige d. 10 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han smalrandet ab. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus slidt han som er svær at kende fra idas han, det er sømbåndet på bagvinge der afslører den. Skarpa Alby, Alvaret, Öland, Sverige d. 22 Juli 2009. Fotograf: Lars Andersen
Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med meget bred sømkant. Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med normal bred sømkant. Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med medium smal sømkant. Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med smal sømkant. Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med smal sømkant slidt.

___________________________________________

Variationer hos Argusblåfugl hunner.

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Åhus, Skåne, Sverige d. 8 juli 2021. Fotograf; Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 23 juni 2010. Fotograf: Kirsten SchwartzArgus blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgus blåfugl, Plebejus argus hun sort ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen
Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) hun normal lys brun form. Skåne, Sverige Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) hun form med indre blå sømkant. Danmark Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) hun form med blå pletter på bagvinge ydrefelt. Danmark Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) hun, mørk form uden røde sømmåner. Danmark Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) hun normal blå form. Uppland, Sverige

__________________________________________

Variationer hos Argusblåfugl bagvinge undersider.

Argusblåfugl, Plebejus argus hans underside; lyseblå rodskæl som er et sikkert ID i DK. Melby overdrev, d. 8 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus han dværgform. Rågeleje, Nordsjælland. d. 27 july 2008. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Ræveskiftet, Horneby, Nordsjælland d. 3 juni 2018. Fotograf; Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Brandbjerg, Nordsjælland d. 23 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen

___________________________________________

Variationer hos Foranderlig Blåfugl bagvinge undersider.

 Hedblåvinge, Plebejus idas lapponicus, (Gerhard,1853) han. Abisko, Torne Lappmark, Sverige. 5 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenForanderlig Blåfugl, Plebeius idas han underside; sølvgrå rodskæl. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenForanderlig Blåfugl hun. Melby Overdrev d. 3 Juni 2018. Fotograf: Lars AndersenForanderlig Blåfugl, Plebejus idas parring. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 9 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenForanderlig Blåfugl hun. Melby Overdrev d. 28 Juli 2013. Fotograf: Lars Andersen

___________________________________________

De sydlige Skandinaviske Plebejus & Agriades blåfugle arter.

Argusblåfugl, Plebejus argus han. Brandbjerg, Jægerspris skydeterræn d. 19 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenForanderlig blåfugl, Plebejus idas han med smal skarp sømkant. Melby Overdrev d. 14 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenAstragel blåfugl, Plebejus argyrognomon han med smal sømkant og skinnende blå overside. Småland. d. 11 juli 2006. Fotograf: Daniel DolfeBølleblåfugl, Vacciniina optilete Holmegårds mose. d. 9 juni 2008. Fotograf: Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus, (Linnaus 1758) han med bred sort sømkant der er diffus indadtil.

Foranderlig Blåfugl, Plebejus idas, (Linnaus 1761) han med normal smal sort sømkant

Astragelblåfugl, Plebejus argyrognomon, (Bergsträsser,1779) han med fin smal sømkant og mere blå på overside.

Bølleblåfugl. Agriades optilete (Knoch, 1781) han som er violetblå på overside med normal sømkant.

___________________________________________

Argusblåfugl, Plebejus argus hans underside; lyseblå rodskæl som er et sikkert ID i DK. Melby overdrev, d. 8 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenForanderlig blåfugl, Plebeius idas hans underside; sølvgrå rodskæl. Melby Overdrev d. 15 juni 2009. Fotograf: Lars AndersenAstragel blåfugl, Plebejus argyrognomon han. Småland. d. 11 juli 2006. Fotograf: Daniel DolfeBølleblåfugl, Vacciniina optilete Bøllemose d. 10 juni 2007. Fotograf: Trolls Melgaard

Argusblåfugl, Foranderlig Blåfugl, Astragelblåfugl, Bølleblåfugl.
Plebejus argus, Plebejus idas, Plebejus argyrognomon Agriades optilete
(Linnaus 1758) han (Linnaus 1761) han (Bergsträsser,1779) han (Knoch, 1781) han
Undersidens rodskæl er lyseblå og mere udbredt end hos Foranderlig blåfugl Undersidens rodskæl er sølvgrå og mindre udbredt end hos Argusblåfugl! Den største af de 4 Plebejus-arter, kendes på bagvinge underside, at øjepletter er mindre i forhold til vingestørrelse. Kendes på bagvinge underside på blå øjeplettter i sømfeltets nedre hjørne.

___________________________________________

Forskelle på Argusblåfugl & Foranderlig Blåfugl hunner.

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Östergötland, Sverige d. 10 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun med blå pletter på bagvinge ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun sort ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenForanderlig Blåfugl, Plebejus idas hun. Hagtorps, Sandhammaren, Skåne 9 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenHedblåvinge, Plebejus idas ssp. lapponicus hun. Njulla-Abisko, Lapland d. 13 juli 2014. Fotograf; Allan Haagensen

Argusblåfugl hun kendes fra de andre brune blåfugle på den brede frynsekant og frynser som den deler med Foranderlig Blåfugl. Er ensfarvet brun med grøngylden skær på oversiden uden antydning af blå skæl i rodfeltet. Sømpletterne kan varierer fra udbredt på begge vinger, til helt at mangle. Undersiden er ret ens på begge arters hunner.Vingefang: 20-31 mm. Der findes dværgform; Vingefang: 15 -17 mm. Foranderlig Blåfugl hun har normal udbredt blå bestøvning på 2/3 overside, nogle hunner er blåskinnende helt ud til de orange sømmåner, og andre har en beskeden blåpudring i rodfeltet inde ved kroppen. Sømpletterne kan varierer fra udbredt på begge vinger, til helt at mangle. I Lapland mangler hun ofte de blå rodskæl på overside. Vingefang: 21-30 mm.

___________________________________________

Forskelle på Argusblåfugl & Sortbrun Blåfugl hunner.

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Hallstavik, Uppland, Sverige d. 16 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenArgus Blåfugl, Plebejus argus hun. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun sort ab. Brandbjerg, Nordsjælland d. 27 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: lyngensis hun . Fagersta, Västmanland, Sverige d. 27 juni 2015. Fotograf:; Lars AndersenSortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: opheimi (Høegh-Guldberg,1966) han. Dalen, Aust-Auger, Norge 9 Juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes hun. Skiveren. 10 juli 2005. Fotograf: Lars Andersen

Argusblåfugl Plebejus argus hun Sortbrun Blåfugl Aricia artaxerxes hun
kendes fra de andre brune blåfugle hunner på den brede frynsekant som ofte er inderfrynser tydelig brun som den deler med Foranderlig Blåfugl. De kendes også på den mere rundvinget forvinge. kendes på dens forvinge er rundvinget, dog er forvingespids ikke så rund som på Argusblåfugl hun.

___________________________________________

Bredrandet Argusblåfugl sydlig bjergform

Argusblåfugl, Plebejus argus han, bredrandet bjergform. Vercana, Lake Como, Italien  d. 23 august 2013. Fotograf; John VergoArgusblåfugl, Plebejus argus han, bredrandet bjergform. Vercana, Lake Como, Italien  d. 23 august 2013. Fotograf; John Vergo

Argusblåfugl, Plebejus argus han. Vercana, Lake Como, Italien  d. 23 august 2013. Fotograf; John Vergo

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Vercana, Lake Como, Italien  d. 23 juli 2014. Fotograf; John VergoArgusblåfugl, Plebejus argus han, bredrandet bjergform. Vercana, Lake Como, Italien  d. 25 juli 2014. Fotograf; John VergoArgusblåfugl, Plebejus argus han, bredrandet bjergform. Saint Etienne, Parc de Mercantour, Frankrig d. 6 juli 2018. Fotograf; John Vergo 

Argusblåfugl, Plebejus argus hun og hanner, bredrandet bjergform.
Vercana, Lake Como, Italien  
d. 23 juli 2014.
Fotograf;
John Vergo
Vercana, Lake Como, Italien  
d. 25 juli 2014.
Fotograf;
John Vergo
Saint Etienne, Parc de Mercantour, Frankrig  
d. 6 juli 2018.
Fotograf;
John Vergo

___________________________________________

Argusblåfugl nordlig bjergformArgusblåfugl, Plebejus argus slidt han. Flatruet 950 m-, Härjedalen, Sverige d. 25 juni 2018. Fotograf; Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus slidt han. Flatruet 950 m-, Härjedalen, Sverige d. 25 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Mässlingen 950 m-, Härjedalen, Sverige, Sverige d. 26 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Argusblåfugl, Plebejus argus hun. Mässlingen 950 m-, Härjedalen, Sverige, Sverige d. 26 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

___________________________________________

Argusblåfugl parring.

Argusblåfugl, Plebejus argus parring. Melby overdrev, d. 8 juni 2005. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus hun. Östergötland, Sverige d. 10 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus parring. Brandbjerg, Nordsjælland d. 23 juni 2010. Fotograf: Lars AndersenArgusblåfugl, Plebejus argus parring. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

___________________________________________

Argusblåfugl, Plebejus argus parring. Heatherhill, Nordsjælland d. 16 juni 2014. Fotograf: Lars Andersen

___________________________________________

Forskinnebens-torn hos Plebejus idas/P. argus af Jørn Bittcher.
d. 17 december 2012
Kendetegnet med skinnebens-torn/epiphysisforben/tibia er desværre ikke er så enkelt som torn eller ikke-torn. Jeg har ikke haft tid til at sætte en større fotoopstilling op, men vil gerne benytte lejligheden til at vise et par hurtige eksempler, jeg lige har taget med håndholdt lommekamera over okularet på stereoluppen.
Foranderlig Blåfugl, Plebejus idas hun forskinneben med manglende torn i ledet til ankel. Danmark december 2012. Fotograf; Jørn BittcherForanderlig Blåfugl, Plebejus idas hun forskinneben med kort torn i ledet til ankel. Danmark, december 2012. Fotograf; Jørn BittcherArgusblåfugl, Plebejus argus hun forskinneben med lang torn i ledet til ankel. Danmark, december 2012. Fotograf; Jørn BittcherArgusblåfugl, Plebejus argus han forskinneben med lang torn i ledet til ankel. Danmark, december 2012. Fotograf; Jørn Bittcher
Fra venstre mod højre - forskinneben:

Første billede viser idas hun´s torn/epiphysisforskinnben/tibia, som man oftest ser den.

Andet billede viser idas hun´s epiphysistibia, som den af og til findes med en lille torn.

Tredje billede viser argus hun´s epiphysistibia, når man ikke er i tvivl!

Fjerde billede viser argus han´s epiphysistibia, et ældre billede af god kvalitet! - Hvor man bl.a. kan fornemme, hvordan en væsentlig del af tornen kan være skjult under den tætte skælbeklædning. Det giver også et bedre indtryk af tornens smukke rav-farve. Citat; Jørn Bittcher

se indlæg #28 på fugleognatur.dk i tråd; "Isblåfugl" d. 12-12-12.

___________________________________________

Hvilken er Danmarks mindste dagsommerfugl?

De fleste vil nok sige Dværgblåfugl, det er rigtigt når man ser på normalformerne er Dværgblåfugl den mindste!

Argusblåfugl, Plebejus argus han dværgform. Rågeleje, Nordsjælland. d. 27 july 2008. Fotograf: Lars Andersen

Men der findes Argusblåfugl hanner som optræder i en dværgform a 15 mm i vingefang. Det er mindre end den mindste Dværgblåfugl han der er målt til 16 mm.

Argusblåfugl har faktisk rekorden som den mindste dagsommerfugl der er fundet i Danmark!

___________________________________________

Skandinavisk Blåfugle nøgle!

___________________________________________

Link til Kajs Naturgalleri med Argusblåfugl.

___________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden