Hedepletvinge 

Euphydryas aurinia

first update d. 21 july 2004

last update d. 25 june 2023


Råbjerg Mose; Granly nord for Frederikshavn, Danmark d. 24/8 2012. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenTolshave Mose nord for Frederikshavn, Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenSortkær Hede nord for Frederikshavn, Danmark d. 23/8 2012. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia, larvespind. Lundby hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenNyopdaget Lokalitet for Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Bakkerne ved Bruså, Lundby hede, Nordjylland. d. 15 Juni 2005. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia. (Rottemburg, 1775). Rødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 27 maj 2012. Fotograf; Lars AndersenRødhusvej, hesteengen øst for Overklitten Sø, Tranum Klitplantage d. 26 maj 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775).

Udseende: Er på oversiden orange og beigefarvet felter med smalle sorte bånd og sorte ribber. Den er kendt for at varierer en del i farver og tegnings intensitet. Hannerne er mindre og mere spidsvingede end hunnerne.

Vingefang: 35 -42 mm. Der ses små hanner med vingefang på 30 mm.

Habitat: Hedepletvinge findes på nærringsfattige jorder, som hedelavninger, tørvemoser og enge, grønsværklitter, og trykvandspåvirkede bakkeskråninger med græsoverdrev. I Vendsyssel er arten ofte knyttet til rimmer-dobber terræn.

Lokaliteterne er typisk små, mere eller mindre sammenhængende habitater. Den findes ofte i overgangszonen mellem forskellige naturtyper, mellem fugtige og tørre arealer, langs hegnslinien imellem ekstensive græssede af Kvæg eller Heste og ugræssede arealer, eller lysåbne og mere tilgroede arealer. Intensiv græssede arealer især med Får som gnaver helt ned til jordoverfladen er skadelig for sommerfuglens foderplanter. Findes også på kulturpåvirkede naturarealer hvor jorden tidligere har været forstyrret, såsom gamle markveje og spor, tidligere opdyrkede marker der nu er taget ud af drift.

Adfærd: Hannerne klækker lidt før hunnerne, og i den første tid bruger de på nektarsøgning på Tyttebær, Tranebær, Guldblomme (Volverej), Tormentil, Bidende Ranunkel, Lav Ranunkel, Lav Skorzoner, Trævlekrone, Mose-Troldurt, Håret Høgeurt og flere forskellige Gøgeurt, senere bliver deres flugt mere intens i søgning efter hunner. De nyklækkede hunner bliver hurtig fundet, og efter en kort kur indledes parring.

Allerede ved klækning er hunnens bagkrop tunge af æg, der lægges kort tid efter parring. Efter første æglægning flyver den til blomster for nektar, og i løbet af nogle dage modnes flere æg til ny æglægning. Det er i den periode at arten kan finde nye steder at leve på, som f.eks. en grøftekant der bliver kantslået om efteråret.

Flyvetid: Er fra sidst i maj til sidst i juni. I kølige år kan den ses i juli.

Udbredelse i Danmark: Der findes nu kun få isolerede forekomster i Nordjylland på lokaliteter i Råbjerg Plantage, Vågholt Mose, Råbjerg Mose - området ned til Frederikshavn, Kettrup Bjerge, Tranum Klitplantage, Tranum Skydeterræn, Ejstrup Strand, Klim Klitplantage, Oxholm og på De Himmerlandske Heder på bakkerne ved Bruså. Lundby Hede samt Oudrup Østerhede, & Hjeds.

Udbredelse: 1925 1960 2006 - 2017
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 15 January 2014 med en lille rettelse af Lars Andersen. Vågholt Mose er indsat.
Kort lavet af; Magnus Vest Hebsgaard d. 15 January 2014 /
& red. af Lars Andersen d. 3 juni 2017 med ny lokalitet; Søbakker vest for Hjardemål Plantage.

Historik: Er forsvundet fra store dele af det centrale og vestlige Jylland ned til grænsen i Frøslev Mose 1982†. Jeg har selv set den på engene nord for Filsø i 1976†.

Der var også enkelte bestande på Sjælland, sidst set på Melby Overdrev 1944†, i Tisvilde Hegn/Tibirke Bakker 1923†, og Saltø Skov 1922†. Kongsted v. Rønnede på Sydsjælland 1906†.

Tidligere var der også bestande på Fyn, Lolland og Bornholm.

Status: Der er flere grunde til Hedepletvinge forsvinder; Øgede brug af gødningstoffer, gift, dræning, oppløjning af hedearealer, urbanisering, intensiv græsning med får eller køer osv. som er en del af det moderne effektive landbrug. Derimod kan en let ekstensiv græsning af køer eller heste anbefales. Den sidste bestand i Frøslev Mose forsvandt pga. af fåregræsning, de var sat ud som naturplejere i mosen. En overset faktor der også presser Hedepletvinge er klimaet, bare lidt varmere øger parasittrykket.

Hedepletvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i juni 2017 af Lars Andersen

Hedepletvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i marts 2021 af Lars Andersen

Skandinavisk udbredelse: Findes i det nordlige Jylland, Danmark. Det sydlige Sverige på Öland, Gotland, Mellemsverige fra sydvestlig Västmanland til det nordlige Uppland, sydlig og mellem Dalarna og sydlig Gästrikland. Fandtes tidligere i Skåne og Småland øst for Vättern.

I Finland findes den langs den Finske viken og i finske del af Karelen nord for Ladoga.

De Baltiske lande, Østeuropa, England, Skotland, Irland, Wales, Frankrig, i Tysland findes den nu nordligst i Eifel ned til Alperne, samt nogle lignende underarter i bjergene og makien i det sydlige Europa.

Mangler i Schlewigs-Holstein i det nordlige Tyskland, hvor den er forsvundet fra siden 1991†. Og fra Meilje Mose i Utrecht, Holland siden 1982†. Mangler i det meste Italien undtagen Monti Aurunci & Monti del Matese. Og mangler i det centrale og sydlig Grækenland, samt øerne i Middelhavet.

Findes videre i Atlasbjergene i Marokko og Algeriet. Tyrkiet, tempereret Asien til Korea.

Andre danske navne: Mosepletvinge og Ærensprispletvinge indtil atlasprojektet med undersøgelser af de danske dagsommerfugles udbredelse i 1990 under Michael Stoltze ledelse.
Tidligere svensk navn før 
2005Ärensprisnätfjäril.
Navneændringer på svenske fjärilar 2004 av Ulf Gärdenfors & Mats Lindeborg

Hedder på dansk: Hedepletvinge. På norsk: Blåknapprutevinge. På svensk: Väddnätfjäril.
På finsk:
Punakeltaverkkoperhonen. På estisk: Teelehe-mosaikliblikas.
På lettisk:
Skabiozu plavraibenis. På litauisk: Auksuotoji šaškyte. På polsk: Przeplatka aurinia.
På tysk:
Goldener Scheckenfalter. På nederlandsk: Moerasparelmoervlinder.
På fransk:
Damier de la succise. På irsk: Fritileán Réisc. På engelsk: Marsh Fritillary.

Lignende arter: Iberisk Pletvinge, Euphydryas desfontainii. Askepletvinge, Euphydryas maturna. Mellempletvinge, Euphydryas intermedia. Okkergul Pletvinge, Melitaea cinxia.

Fredninger: Hedepletvinge er opført på Bernkonventionens liste over dagsommerfugle arter, som de europæiske lande er særligt forpligtet til at beskytte. Derfor er den fredet i Danmark

Hedepletvinge levesteder er beskyttet i Europaean Habitats Directive site: 83. Annex II

På annex/bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at medlemslandene skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus. Artslisten for hvert område er det man kalder områdets "udpegningsgrundlag".

Fredning: Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia han dværgform. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia han. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län, Sverige d. 18 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

hanner fra Nordjylland, Danmark. han fra Spångabäcken, Örebro Län, Sverige.

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia ssp. debilis f. glaciegenita. Albulapass 2400 m.h.,Graubünden, Schweiz d. 21 juli 2016. Fotograf; Emil BjerregårdHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia hun. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

ssp. debilis hun og danske hunner & bagvinge undersider

________________________________________________

Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvingelarve i anden stadie. Bruså d. 18 august 2012. Fotograf; Lars AndersenNordsøstien syd for Jennet nord for Frederikshavn, Danmark d. 25/8 2012. Fotograf: Lars AndersenJennet, eng med rimmer og dobbere der er ekstensiv grææset af heste, nord for Frederikshavn maskinelt høslået med få Djævelsbid, Danmark d. 1/9 2012. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge larvespind. Nordsøstien syd for Jennet nord for Frederikshavn, Danmark d. 25/8 2012. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge larvespind med larve i tredie hudskifte. Jennet nord for Frederikshavn, Danmark d. 1/9 2012. Fotograf: Lars AndersenTranum, Militært øvelseområde, Jagtskydebanen øst for Klitgården d. 20 august 2012. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge larvespind. Oxholm, Øland, d. 26 august 2012. Fotograf; Lars AndersenTranum Klitplantage, AMU-skolen, Sandmosevej, d. 19 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Hedepletvinge larvespind. Vendsyssel-Himmerland, august 2012. Fotograf; Lars Andersen

Værtsplante: Hedepletvinge foretrækker Djævelsbid, Succisa pratensis som findes i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre i fugtige lavninger. Tilstedeværelsen af djævelsbid er dog ikke nok for sommerfuglen. Den stiller også krav om direkte sollys, læ og foryngelse af Djævelsbid. Larven kan i mangel af bedre, også æde Blåhat, Knautia arvensis.

I England er larven også fundet på Due-Skabiose, Scabiosa columbaria, i Littauen ned til Balkan på Gul Ensian, Gentiana lutea. I Alperne på Østlig Djævelsbid, Succisa inflexa. Gul Ensian, Gentiana lutea og Clusius Ensian, Gentiana clusii.

Æg, larve & puppe: Hedepletvinge hun lægger ca. 300 til 350 æg på Djævelsbid. I Mälardalen, Midtsverige lægger Hedepletvinge hun æg på oversiden af bladet vendt mod solen. Hvor de normalt lægger dem på undesiden af bladet i resten af Europa.

Hedepletvinges ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, 4 juni 2007. Fotograf: Martin Bjerg

Hedepletvinge ægklump. Gråborg, Öland, Sverige, d. 4 juni 2007. Fotograf; Martin Bjerg

Æggene klækker 2 til 3 uger senere sidst i juni, starten af juli, hvorpå larverne straks konstruerer et fællesspind, hvorfra der udgår små sidespind til det indre af bladroset.
I løbet af få dage spreder larverne sig til hele planten, som bliver overspundet og fortæret, hvorefter larverne i flok kravler over på anden plante og fortærer denne osv.
Reference ang. larvernes levevis: Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle.

Sidst i august efter 3 hudskifter, forandrer larverne farve fra gråbrun til sort. De nu 7 til 8 mm lange larver spinder derpå lavt i vegationen et solidt og kompakt, fælles silkehylster, hvori de tilbringer efterår og vinteren over uden at æde.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia, larvespind. Lundby hede, Nordjylland. d. 6 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge forladt larvespind. Lundby Hede, Nordjylland d. 6 Juni 2006. Fotograf; Lars Andersen

På varme dage sidst af marts, begyndelse af april begynder larverne at krybe frem fra overvintringspindet og går straks i gang med at overspinde og æde nye planter.

Okkergul pletvinge, Melitaea cinxia larver som på kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf: Lars Andersen

Okkergul Pletvinge larver som på kølige solrige dage samler sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne., Melby Overdrev d. 5 April 2008. Fotograf; Lars Andersen

På kølige solrige dage, samler de sorte larver sig i tætte selskaber i spindet for at varme sig imellem måltiderne. Efter fjerde og femte hudskifte spreder larverne sig og lever enkelvis uden at konstruerer spind.

Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia larve i sidste stadie. Råbjerg mose, Nordjylland d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Larve er udvokset sidst i maj og er omkring 30 mm lang, sort med sort hoved, hvor den lignende Okkergul Pletvinge larve er sort med orange hoved.

Sygdomme & parasiter: Da populatiosudsving synes at være afhængig af vejr, hvor hele bestanden kan blive ramt af bakteriesygdomme. Manglende foderplanter og andelen af larver dræbt af parasitiske braconid hvepse af slægten Cotesia.
De to snyltehvepse Cotesia melitaearum (Wilkinson) og især Cotesia (Apanteles) bignellii (Marshall) er blevet nøje undersøgt af Keith Porter GB. Porter fandt ud af kølige og solrige forår kunne dæmpe parasittrykket, fordi synkroniseringen imellem snyltehvepsen og sommerfuglen livscyklus blev brudt. Pletvingens udviklingshastighed fremmes ved solbadning, hvor larverne hæver kropstemperaturen med op til 20 grader i forhold til omgivelserne.
Derimod kan snyltehvepsene der befinder sig i puppestadie i det kølige og solrige forår ikke udnytte de mikroklimatiske forhold på samme måde. Derfor udvikler de sig langsomt og klækker først, når pletvingerne er i puppestadie som hvepsene ikke kan inficerer.
Hvepsene snylter også på andre arter Pletvinger som Okkergul Pletvinge.

I Sverige er Snyltehvepsen Cotesia melitaearum som er specialiseret mest på Natsommerfugle og findes i to generationer, og der har hedepletvinge i Midtsverige nord for Mälardalen, hvor ca. 50% af populationen forbereder larverne for en overvintring mere, altså toårig livscyklus for at kunne dæmme op for parasittrykket.

Blandt fluer som Erycia furibunda, familie Tachinidae der er larveparasit.

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia larve i sidste stadie. Nordjylland d. 9 maj 2021. Fotograf: Kjeld Brem Sørensen

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia larve i sidste stadie. Nordjylland d. 9 maj 2021. Fotograf: Kjeld Brem Sørensen

Tranum Klitplantage, Store Vande, d. 22 august 2012. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

Nyheder

Velgast, Vorpommern-Rügen

d. 10 juni 2023

Emil Bjerregård 10/6-2023. Observationer Lepidopterologisk Forening

Efter en kedelig uges tid i DK, besluttede jeg mig impulsivt for en 1-dags tur til Tyskland lige ovre på den anden side af LFM, for at rydde lidt op. I 2022 er der "igen" fundet Violet Ildfugl, Lycaena alciphron nær Rostock, hvor den er på minimum to lokaliteter tæt på kysten. Denne var hovedmålet, da jeg manglede nominaten og kun har ssp. gordius og ssp. melibaeus fra Sydeuropa.

Jeg besøgte i går den ene lokalitet nær Velgast, som i fugleflugt ligger ca. 70 km fra Gedser. Det lykkedes at finde et par stykker, desværre ingen hunner, så jeg må tilbage igen (eller tage den andetsteds i Østeuropa). På samme lokalitet sås også arter som 1 stk. Spejlbredpande, H. morpheus, 1 stk. Gulplettet Bredpande, C. palaemon, enkelte Sort Ildfugl, L. tityrus, Sortåret Hvidvinge, A. crataegi i hobetal, og som det måske mest interessante 3 stk. Hedepletvinge, E. aurinia. Arten er mig bekendt ikke fundet heroppe ved Rostock i mange år, så muligvis er der tale om en halv-sensationelt genfund, men jeg skal have tjekket op på noget mere litteratur når jeg har tid. Der er ikke meget gennemsigtighed når det gælder tysk entomologi!

Men uanset hvad er det sjovt at det er relativt let at finde C. palaemon, L. alciphron, og E. aurinia lige ovre på den anden side. Østlig perlemorsommerfugl, A. laodice skulle i øvrigt også have enkelte bestande i området.
Skrevet d. 10/6-2023

________________________________________________

Hedepletvinge - erfaringer fra Sortkær Hede
af Niels Jæger 13 juli 2022

________________________________________________

Albulapass, Graubünden

d. 21 juli 2020

Albulapass 2400 m.h.,Graubünden, Schweiz d. 21 juli 2016. Fotograf; Emil Bjerregård

Albulapass 2400 m.h., Graubünden, Schweiz d. 21 juli 2016. Fotograf; Emil Bjerregård

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia ssp. debilis f. glaciegenita. Albulapass 2400 m.h.,Graubünden, Schweiz d. 21 juli 2016. Fotograf; Emil Bjerregård

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia ssp. debilis f. glaciegenita. Albulapass 2400 m.h.,Graubünden, Schweiz d. 21 juli 2016. Fotograf; Emil Bjerregård

________________________________________________

LIFE-Aurinia-projektet blev lanceret i 2010

2019

Da LIFE-Aurinia-projektet blev lanceret i 2010, var insekternes masseuddøden langt fra på alles læber.
Men
hedepletvinge, Euphydryas aurinia – var allerede uddødet i det nordlige Tyskland (Schlesvig-Holsten).
Det, der engang var tabt, er svært at genvinde.

Projektgruppen ledet af
Antje Walter og Detlef Kolligs turde alligevel gøre forsøget.
Det der gør deres projekt til noget helt særligt, er fordi ingen har forsøgt et projekt i denne størrelsesorden før i Europa.

________________________________________________

Troldkærvej, Skiveren

d. 10 juni 2019

Familie ude og finde Hedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Familie ude og finde Hedepletvinge. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

Troldkærvej, Skiveren

d. 7 juni 2019

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia hun. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 7 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia hun. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 7 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 7juni 2019. Fotograf; Lars AndersenLokalitet for Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 7juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 7 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

Col de Vence, Alpes-Maritimes

d. 9 - 10 maj 2019

Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 9 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphrydryas aurinia han. Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars AndersenHedepletvinge, Euphrydryas aurinia hun. Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia ssp. provincialis. Col de Vence, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 9 - 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

"Skagens Odde - En vildmark i Danmark"

d. 7 september 2017

En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Miljø- og Fødevareministeriet,
Naturstyrelsen.
Frederikshavn Kommune.
En film om genopretningen af naturen på Hulsig og Råbjerg heder samt Grenen.
Produceret med støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrument LIFE.

Produktion Skelmose TV,
Foto: Bo Skelmose, Jensen & Jensen,
Drone: Rotorcam v/
Søren Jørgensen.
Indtaling:
Anette Faarborg.
Biologiske konsulenter:
Christian Hvidt, Naturfocus.
Lars Andersen og Bjarke Huus Jensen
Sommerfugle: Sortbrun Blåfugl og Hedepletvinge

__________

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län, Sverige d. 18 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Spångabäcken, Lindesberg, Örebro Län, Sverige d. 18 juni 2017. Fotograf; Erling Krabbe

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Munkhyttan, Örebro Län, Sverige d. 1 juli 2015. Fotograf; Lars AndersnHedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Munkhyttan, Örebro Län, Sverige d. 1 juli 2015. Fotograf; Lars Andersn

Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia. Munkhyttan, Örebro Län, Sverige d. 1 juli 2015. Fotograf; Lars Andersn

__________

"Sensation; Hedepletvinge genindvandret på tidligere lokalitet"

d. 3 juni 2017

Hans Thomsen har fundet Hedepletvinge i parring ved Søbakker der ligger imellem Vigsø og Hjardemål Plantage, Thy d. 3 juni 2017.
Læs mere om fundet på fugleognatur

__________

"Hedepletvinge feltundersøgelser"

Peer Ravn, Rune Sø Neergaard, Rune Tjørnløv og Lars Andersen

first update d. 4 june 2012

last update d. 21 february 2016

Lars Andersen kørte rundt på en MTB for at komme ud på de mere afsides lokaliteter for at finde Hedepletvinge. Vigsø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen kørte rundt på en MTB for at komme ud på de mere afsides lokaliteter. Vigsø d. 13 juni 2012. Fotograf; Lars Andersen

Lars Andersen har været ansat i Amphi Consult fra sidst i maj til sidst i september 2012, hvor firmaet arbejdede med feltregistrering af hedepletvinge udbredelse i det jyske for Aalborg & Thisted Kommune.

Link til tidligere kendte lokaliteter i Jylland fra før 2000 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Skagens Odde fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Himmerland fra 2012 for Hedepletvinge.

Link til lokaliteter i Tranum, Klim, Oxholm & Kettrup Bjerge fra 2012 for Hedepletvinge.

________________________________________________

Makrofotograftræf på de Himmerlandske Heder

Klaus Jensen og Troells Melgaard skuer ud over lokaliteten for Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Sønder Høje ved Bruså, Lundby Hede, Nordjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia hun. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia parring. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Bakkerne ved Bruså, Lundby Hede, Nordjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars AndersenMakrofotograferne ved lokalitet for Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Sønder Høje ved Bruså, Lundby Hede, Nordjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells Melgaard

Lundby Hede d. 4 Juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

Makrofotograftræf på de Himmerlandske Heder

Fra venstre; Jimmy Lassen, Troells Melgaard, John Strange Petersen, Steffen Kjeldgaard, Kristian Graubæk, Lars Andersen, Svend Larsen, Klaus Jensen, Poul Pedersen, Torben Hvid, Jesper Vingtoft. Andre der var der i dag som ikke er med på gruppebilledet er: Allan Kristensen, Henrik H. Søndergaard og Morten S. Mølgaard. Lundby Hede d. 4 Juni 2011. Fotograf Lars Andersen

Fra venstre; Jimmy Lassen, Troells Melgaard, John Strange Petersen, Steffen Kjeldgaard, Kristian Graubæk, Lars Andersen, Svend Larsen, Klaus Jensen, Poul Pedersen, Torben Hvid, Jesper Vingtoft. Andre der var med, som ikke er med på gruppebilledet er: Allan Kristensen, Henrik H. Søndergaard og Morten S. Mølgaard. Lundby Hede d. 4 Juni 2011. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

Smalrandet Humlebisværmer, Hemaris tityus

d. 10 juni 2019

Smalrandet Humlebisværmer, Hemaris tityus. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars AndersenSmalrandet Humlebisværmer, Hemaris tityus. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Smalrandet Humlebisværmer, Hemaris tityus. Troldkærvej øst for Skiveren, Danmark d. 10 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________________

Skrueaks, Spiranthes spiralis

d. 13 oktober 2018

Ölanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars AndersenÖlanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars AndersenÖlanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars AndersenÖlanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars AndersenÖlanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Skrueaks, Spiranthes spiralis på en lokalitet hvor Hedepletvinge flyver.
Ölanda/Byxelkrok Flygfält, Öland, Sverige d. 13 oktober 2018. Fotograf; Lars Andersen

Skrueaks, Spiranthes spiralis er meget sjælden og forekommer kun i Böda Kronopark på det nordlige Öland, hvor den vokser på tørt kalkholdig jord. Den er ikke forekommet spontant i Sverige, den blev implanteret i 1969 og er naturaliseret på en af de lokaliteter den blev sat ud.
I Åke Lundqvist Ölands Vascular Plant Flora (1986) findes data om flere udenlandske orkideer implanteret på Öland, men ingen af de andre arter synes at have været i stand til at etablere sig.

Skrueaks er en af de 3 orkidéarter der desværre er forsvundet fra Danmark. blev sidst set på Bornholm i 1981. På Thurø Overdrev blev der talt ca. 100 Skrueaks planter omkring år 1900, sidst fundet i 1979.
I Danmark er
Skrueaks fundet på ca. 18 tidligere lokaliteter.

________________________________________________

Euphrydryas aurinia beckeri, Spanien juni 2006. Fotograf: Troells Melgaard

Spansk Hedepletvinge, Euphrydryas aurinia ssp. beckeri. Extremadura, Spanien juni 2006. Fotograf; Troells Melgaard

Spansk Hedepletvinge, Euphydryas aurinia ssp. beckeri (Herrich-Schäeffer, 1851). Udbredelse: findes i Algeriet, Marokko og på den Iberiske halvø, Spanien og Portugal flyver på varme tørre blomsterrige habitater, ofte mellem klipper og åbent krat på bakkede terræn og bjergsider.

Værtsplante: Hvor dens larve bruger foderplanter som; Almindelig Gedeblad, Lonicera periclymenum. Stængelomfattende Gedeblad, Lonicera implexa. Etruskisk Gedeblad, Lonicera etrusca. Due-Skabiose, Scabiosa columbaria & Enkeblomst, Scabiosa atropurpurea.

Alpin Hedepletvinge, Euphydryas aurinia ssp. debilis (Oberthür, 1909) findes i Alperne og Pyranæerne er en lille bjergart som bruger foderplanten Alpe-Kodriver, Primula viscosa. Nogle forfattere regner den som en ssp. af Hedepletvinge?

Iberisk Pletvinge, Euphrydryas desfontainii findes i Nordvestafrika i Algeriet og Marokko og på den Iberiske halvø fra Portugal, Spanien til fry sydlig Frankrig.

Iberisk Pletvinge, Euphydryas desfontainii. Loeches, Madrid, Spanien  ultimo maj 2022. Fotograf; Emil BjerregårdEuphrydryas aurinia beckeri, Spanien juni 2006. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf; Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Spångabäcken, Munkhyttan, Sverige d. 1 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenMellempletvinge, Euphydryas intermedia. Val Di Fumo 1780 m., Trentino, Italien d. 5 juli 2019. Fotograf; John VergoPolarpletvinge, Hypodryas iduna han. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Tornetrask nordbred, Sverige 3 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen

Iberisk Pletvinge, Spansk Hedepletvinge, Hedepletvinge, Askepletvinge, Mellempletvinge, Polarpletvinge,
Euphrydryas desfontainii Euphrydryas aurinia ssp. beckeri. Euphrydryas aurinia. Euphydryas maturna. Euphydryas intermedia. Euphydryas iduna.

________________________________________________

Vidioklip med Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Videoklip med Hedepletvinge: 15 sek. 640 x 480 pixel. 16.7 MB

Dansk landingsplads til tyske sommerfugle fra naturstyrelsen

3 oktober 2013

________________________________________________

Life Aurinia

Der Goldene Scheckenfalter ist in Schleswig-Holstein

18 oktober 2013

________________________________________________

Restoring Marsh Fritillary Metapopulations

from Dartmoor, UK

18 oktober 2013

________________________________________________

video  med Hedepletvinge

Der kan findes mere om fredningerne på Lepidoptera.dk

Reference: Dansk Entomologisk Forening, EFU- Entomologisk Fagudvalg.

Fjäril lyckades flytta mobilmast!

________________________________________________

Plettet Gøgeurt, Dactylorhiza maculata. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenPlettet Gøgeurt, Dactylorhiza maculata. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 8 Juni 2006. Fotograf: Lars AndersenMose-troldurt, Pedicularis sylvatica. Råbjerg mose, Nordjylland. d. 9 Juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Polarpletvinge, Euphydryas iduna

Bjergpletvinge, Euphydryas cynthia

Askepletvinge, Euphydryas maturna

Mellempletvinge, Euphydryas intermedia

Iberisk Pletvinge, Euphydryas desfontainii

Hedepletvinge, Euphydryas aurinia

________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden