Spættet Bredpande

Pyrgus malvae

first update d. 3 august 2003

last update d. 6 december 2022

Lokalitet for Spættet bredpande, Pyrgus malvae, med rigelige mængder af Jordbær, som er dens foretrukne foderplante, for dem som ikke kender jordbærblomst, er det de hvide blomster på fotoet. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. 6 juni 2004. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Melby Overdrev d. 12 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Melby Overdrev d. 12 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Melby Overdrev d. 31 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae på Almindelig mælkeurt. Melby Overdrev d. 31 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardSpættet bredpande. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardSpættet bredpande, Pyrgus malvae på Almindelig mælkeurt. Røsnæs d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 6 Maj 2007. Fotograf: Henrik S. Larsen. På sommerfuglens overside var der en skygge fra et græsstrå der er redigeret væk!Spættet bredpande/Smultronvisslare, Pyrgus malvae. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Råbjerg mose d. 9 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Råbjerg mose d. 9 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae, f. taras. Røsnæs d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758 ) parring, hunnen øverst! Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf: Ruth AlhburgSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758 ) parring, hunnen øverst! Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf: Ruth AlhburgSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758 ) parring, hunnen til venstre! Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf: Ruth AlhburgSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758). Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758). Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758). Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758). Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae hun. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 10 Maj 2014. Fotograf: Lars Andersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae  (Linnaeus, 1758).
Udseende: Hannen og hunnen er ens tegnet på oversiden med sortgrå til sort grundfarve, og små afgrænsede hvide pletter, på forvinge en række diffuse hvide pletter i sømfelt. Som nyklækket har den et kobberagtigt skær på oversiden, som changerer i grøn til violet. Som slidte mangler de frynsekant, og er bleget af solen til lys gråbrun.
Bagvinge underside er grøn med lysegrønne ribber og mindre hvide pletter.
Han og hun kendes fra hinanden på bagkroppen, hannens bagkrop er jævnt cylindrisk med stump ende, mens hunnens bagkrop er mere buttet rund med spids ende.

Vingefang: 20 - 24 mm.

Habitat: Findes på frodige blomsterrige enge, overdrev, sydvendte kystskrænter med potentil og jordbær, enge med moderat græsning og magre jorde med fugtige partier.

Levevis: Spættet Bredpande er en af vores mindste bredpander, nem at overse på skovstien. Hanner holder et lille territorie hvor den jager andre hanner væk fra. Begge køn flyver til blomster som Mælkebøtte, Fladstjerne, Kællingetand, Smørblomst og favoritten Almindelig Mælkeurt, Polygala vulgaris. Bredpanden flyver væk fra det åbne landskab ved stigende vind til krat og buske for at søg ly for vinden.

Ligesom flere blåfugle arter der bevæger deres vinger for at sende falske signaler til myrer, ses denne adfærd også hos bredpander i Pyrgus slægten der også vibrere med deres vinger. Dette ligner den "ant-ledsager" adfærd, der er specifik for blåfugle. Myrer er kendt som potentielle rovdyr for blåfugle larver, derfor fungerer vibrationssignaler sandsynligvis som en anti-røvende overlevelsesmekanisme. På samme måde udviser Spættet Bredpande også denne form for vibratorkommunikation. Selvom adfærd er fraværende under larvefasen hos bredpande larven, kan den voksne spættet bredpande lave vibrationer med vingerne for at nedsætte aggressioner fra nærgående myrer.

Flyvertid: om foråret fra sidste uge i april til ind i juni. Er set så tidligt som d. 17 april 2022 i det midtjyske vest for Silkeborg.

Æg, larve og puppe: Æg klækker efter 9 til 10 dage. Larver vokser langsomt, er ca. 2 måneder om at udvikle sig. Puppen overvinter i et løst sammenspundet hus af visne blade.
Værtsplante: Dens larve lever på Krybende Potentil, Potentilla reptans. Vårpotentil, Potentilla tabernaemontani. Tormentil, Potentilla erecta. Jordbærpotentil, Potentilla sterilis. Skovjordbær, Fragaria vesca. Bakkejordbær, Fragaria viridis. Spansk Jordbær, Fragaria moschata. Hindbær, Rubus idaeus. Brombær, Rubus fruticosus. Korbær, Rubus caesius. Fruebær, Rubus saxatilis. Bibernelle, Sanguisorba minor. Almindelig Mjødurt, Filipendula ulmeria. Hunderose, Rosa canina. Febernellikerod, Geum urbanum og Agermåne, Agrimonia eupatoria.

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758).

Kort lavet af; Lars Andersen april 2020

Udbredelse: Spættet Bredpande er i tilbagegang over hele Danmark, dog er den stadig udbredt i Jylland. Tidligere udbredt på Fyn , hvor den i de senere år forsvundet fra det nordlige del, der findes stadig lokaliteter på det sydlige Fyn. På Sjælland hvor den holder stand på kystnære lokaliteter & enkelte lokaliteter i Gribskov. På Møn findes den på Ulvshale Hede. Forsvundet fra det meste af Lolland & Falster. D. 10 maj 2011 genfandt Jan Fischer Rasmussen den på Lolland vest for Rødby Havn. Er d. 21 maj 2018 fundet på strandengene ved Skejten det østlig Lolland.
Er ikke på Læsø, Anholt, Samsø, Als, Ærø, Langeland, Amager, Saltholm og Bornholm.

Findes i det sydøstlige Norge langs Gudbrandsdalen som sammen med Ångermanland i Sverige udgør nordgrænsen for den udbredelse i Europa. I Finland findes den op til 64° N.

Ellers findes den fra Spanien og England/Wales gennem Europa og Sibirien til Japan.

Navne: Spættet Bredpande har være benyttet siden Roms Atlas fra 1943.
Tidligere hed den også
Katostbredpande, men som med de fleste Pyrgus-arter har den eponyme planteslægt intet at gøre med larvens værtsplanter. Bredpanden der før fandtes under det tyske navn "Malven-Dickkopffalter" overst til dansk "Katostbredpande" har simpelthen intet med "Malven" / "Katost" på latin: Malva sylvestris at gøre!
Tidligere svensk navn før
2005: Kattostvisslare.

Hedder på dansk: Spættet Bredpande. På norsk: Bakkesmyger. På svensk: Smultronvisslare.
På finsk:
Mansikkakirjosiipi. På estisk: Väike-täpikpunnpea. På lettisk: Parastais resngalvitis.
På litauisk:
Mažoji hesperija. På polsk: Powszelatek malwowiec. På tysk: Kleiner Würfel-Dickkopffalter.
På nederlandsk:
Aardbeivlinder. På fransk: Hespérie de la Mauve. På engelsk: Grizzled Skipper.

Lignende arter: I Europa, Tyrkiet til Kaukasus og Nordafrika findes der ca. 20 Pyrgus arter som er blandt de sværeste dagsommerfugle at kende fra hinanden i Europa.
I Danmark findes der 2
Pyrgus arter, hvor den anden langt sjældnere Fransk Bredpande findes på det vestlige Sjælland, kendes på bagvingens overside pletter ikke er så skarpt afgrænset, eller tydelige som på Spættet Bredpande.

En lignende slægtning i det sydlige Europa er;
Sydlig Spættet Bredpande, Pyrgus malvoides  (Elwes & Edwards, 1897) som findes på frodige blomsterenge i Portugal, Spanien, Frankrig, Schweiz, Østrig, Slovenien & Italien. Er først i nyere tid konstateret som selvstændig art.
En anden lignende art er
Mellemøstlig Spættet Bredpande, Pyrgus melotis (Duponchel, 1834).
der kendes nemt på bagvinge underside har hvide ribber. Er fundet enkelte gange i Grækenland. Findes udbredt i Tyrkiet, Israel, Libanon, Jordan, Syrien, Transkaukasus og det nordlige Irak.

Fredning: Arten er på Naturstyrelsens arealer fredet, hvor der ikke er tilladt at
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

Sidste nyt

d. 14 maj 2022

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han på Almindelig Mælkeurt, Polygala vulgaris. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 14 maj 2022.  Fotograf; Henrik S. Larsen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han på Almindelig Mælkeurt, Polygala vulgaris.
Melby Overdrev, Nordsjælland, Danmark d. 14 maj 2022.  Fotograf; Henrik S. Larsen

_______________________________________

d. 1 maj 2022

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 1 maj 2022.  Fotograf; Henrik S. Larsen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 1 maj 2022.  Fotograf; Henrik S. Larsen

_______________________________________

d. 2 juni 2021

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Eskebjerg Vesterlyng, det vestlig Sjælland d. 2 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Eskebjerg Vesterlyng, det vestlig Sjælland d. 2 juni 2021. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________

d. 30 april 2021

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 30 april 2021.  Fotograf; Yvonne NielsenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 30 april 2021.  Fotograf; Yvonne Nielsen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 30 april 2021.  Fotograf; Yvonne Nielsen

_______________________________________

d. 20 maj 2020

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Hammar Rödmosse, Lindesberg, Västmanland, Sverige d. 20 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Hammar Rödmosse, Lindesberg, Västmanland, Sverige d. 20 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________

d. 19 april 2020

Spættet Bredpande er set i dag på Melby Overdrev, Nordsjælland d. 19 april 2020 af Emil Bjergeård

_______________________________________

d. 14 maj 2019

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae parring. Klint Bakker, Nordvestsjælland d. 14 maj 2019. Fotograf; Emil Blicher BjerregårdSpættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras. Jyderup Skov, Vestsjælland d. 14 maj 2019. Fotograf; Emil Blicher Bjerregård

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae parring og f. taras.
Klint Bakker, Nordvestsjælland d. 14 maj 2019.
Fotograf; Emil Blicher Bjerregård
Jyderup Skov, Vestsjælland d. 14 maj 2019.
Fotograf; Emil Blicher Bjerregård

_______________________________________

d. 21 maj 2018

Spættet Bredpande, Pyrgus malva slidt hun. Hevringen Skydeterræn, Norddjus d. 21 maj 2018.  Fotograf; Karsten Thomsen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae slidt hun. Hevringen Skydeterræn, Norddjus d. 21 maj 2018.  Fotograf; Karsten Thomsen

_______________________________________

d. 19 maj 2017

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras hun. Melby Overdrev, Nordsjælland d.19 Maj 2017.  Fotograf; John S Petersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras hun. Melby Overdrev, Nordsjælland d.19 maj 2017.  Fotograf; John S Petersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland 1 Maj 2017.  Fotograf; Lars Andersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae han. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 1 maj 2017.  Fotograf; Lars Andersen

Melby Overdrev, Nordsjælland d. 26 april 2017.  Fotograf; Lars Andersen

Vårpotentil, Potentilla tabernaemontani. Røsnæs, Vestsjælland d.4 maj 2016.  Fotograf; Lars Andersen

Vårpotentil, Potentilla tabernaemontani. Røsnæs, Vestsjælland d.4 maj 2016.  Fotograf; Lars Andersen

Tormentil, Potentilla erecta. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 17 maj 2014.  Fotograf; Lars Andersen

Tormentil, Potentilla erecta. Melby Overdrev, Nordsjælland d. 17 maj 2014.  Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________

Spættet Bredpande variationer

Spættet bredpande/Smultronvisslare, Pyrgus malvae. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758). Melby Overdrev, Nordsjælland d. 2 Maj 2009. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Råbjerg mose d. 9 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758 ) parring, hunnen øverst! Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf: Ruth AlhburgSpættet Bredpande, Pyrgus malva slidt hun. Hevringen Skydeterræn, Norddjus d. 21 maj 2018.  Fotograf; Karsten ThomsenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras hun. Melby Overdrev, Nordsjælland d.19 Maj 2017.  Fotograf; John S Petersen

han han hun hun slidt hun f. taras hun

_______________________________________

Fransk Bredpande & Spættet Bredpande underside

Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus hun. Røsnæs, Vestsjælland. d. 7 Maj 2014. Fotograf: Lars AndersenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae hun. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 10 Maj 2014. Fotograf: Lars Andersen

Fransk Bredpande Spættet Bredpande
På bagvinge underside er de hvide pletter i rodfelt og midterfelt store. Ribber er lidt lysere end grundfarve. På bagvinge underside er de hvide pletter i rodfelt og midterfelt små. Ribber er lidt lysere end grundfarve.

_______________________________________

Spættet bredpande, Pyrgus malvae, f. taras. Røsnæs d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae. Råbjerg mose d. 9 juni 2006. Fotograf: Lars AndersenFransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 4 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenFransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars AndersenGråbåndet bredpande, Erynnis tages. Melby overdrev, d. 31 maj 2006. Fotograf: Lars Andersen

Spættet Bredpande, er på oversiden med sort grundfarve og små hvide pletter. Kendes på forvinge diffuse hvide pletter i sømfelt. På bagvinge overside er hvide pletter er små & skarpt afgrænset, hvor Fransk Bredpande´s lyse midtplet på bagvingens overside er større og mere diffus. Vingefang; 20 - 24 mm. Fransk Bredpande Mangler de hvide pletter på forvinge sømfelt som er hos Spættet Bredpande. Kendes på bagvinge overside lyse midtplet i midterfelt, er større, ikke så skarpt afgrænset, eller tydelig som på Spættet Bredpande. Vingefang; 21 - 26 mm. Gråbåndet Bredpande, kendes på oversidens brune og grå grundfarve,  mangler de hvide pletter. Er lidt større end de 2 plettede bredpander. Vingefang; 27 - 29 mm.

_______________________________________

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae æg. Jylland. d. 20 Maj 1994. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Spættet Bredpande æg på Krybende Potentil, Potentilla reptans. Jylland d. 20 maj 1994. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

_______________________________________

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras. Rosborg Sø, Jylland d. 24 April 1998.  Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae f. taras. Rosborg Sø, Jylland d. 24 april 1998.  Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

_______________________________________

Her link til skandinaviske bredpander's bestemmelsenøgle!

Her link til europæiske spættede bredpander's bestemmelsenøgle!

_______________________________________

d. 16 maj 2014

2 naturfotografer ved at fotograferer Spættet Bredpande, Pyrgus malvae parring. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 16 Maj 2014. Fotograf: Lars AndersenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae parring. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 16 Maj 2014. Fotograf: Lars AndersenSpættet Bredpande, Pyrgus malvae parring. Melby Overdrev, Nordsjælland. d. 16 Maj 2014. Fotograf: Lars Andersen

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae parring. Melby Overdrev Nordsjælland 16 maj 2014.  Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae. Palauzovo, Bulgarien d. 5 juli 2013. Fotograf; Martin Bjerg

Spættet Bredpande, Pyrgus malvae hun.
Palauzovo, Bulgarien d. 5 juli 2013. Fotograf; Martin Bjerg

_______________________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_______________________________________

Kløverugle, Euclidia mi. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardSpættet bredpande/Smultronvisslare, Pyrgus malvae. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSpættet bredpande, Pyrgus malvae ( Linnaeus, 1758 ) parring, hunnen øverst! Melby Overdrev, Nordsjælland d. 25 April 2009. Fotograf: Ruth Alhburg

Marmoreret Kløverugle
Euclidia mi
Spættet Bredpande
Pyrgus malvae
Dagflyvende ugle i Erebidae som Marmoreret Kløverugle, Euclidia mi også kaldet Kløverugle og Trolden findes almindelig udbredt i det sydlige Skandinavien. Kan for mindre øvede forveksles med Spættet Bredpande, Pyrgus malvae.

_______________________________________