Grønåret Kålsommerfugl

Pieris napi

First update d. 20 april 2004

Last update d. 3 october 2018

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi han på Viol. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl han. Melby Overdrev d. 19 april 2014. Fotograf; Lars AndersenLille Kålsommerfugl han der bejler til en Grønåret kålsommerfugl hun. Amager Fælled d. 3 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 24 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi parring. Tårnby, Koklapperne d. 19 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 3 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi æg. Amager Fælled d. 3 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. H/F Prøvestenens Kolonihaveforening, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. H/F Prøvestenens Kolonihaveforening, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi. Amagerbrogade 217, Østamager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi (Linnaeus, 1758).

Udseende: er på overside af vingerne hvid med fine mørke ribber, gråsort apical tegning på forvinge spids, og har tydelige grøn-markerede ribber på bagvinge underside som dens nære lignende slægtning Lille Kålsommerfugl mangler. Hunnen har tydelige 2 pletter på forvinge overside som hannen mangler.

Der findes iblandt de Grønåret Kålsommerfugl dværgformer / hungerform, samt sjældent mørke varianter som ses i kølige somre. Senere på sæsonen er Grønåret Kålsommerfugl i 2. generation lysere på undersiden.

Vingefang: 37 - 47 mm.

Habitat: flyver på blomsterrige habitater som fugtige enge i skove, langs åløb, senere på sæsonen findes den udbredt på ruderater, vejrabatter, kystskrænter og inde i byparker & jernbaneterræn.

Adfærd: er ret søgende til blomster, i april / maj er det Mælkebøtten, Løgkarse og Kalkkarse, hvor den slås om pladsen på blomsterne med Aurora. I juli/august er det div. Korsblomster, Tidsler, Merian og Hjortetrøst der trækker.

Grønåret Kålsommerfugl er en af de få dagsommerfugle der flyver i gråvejr, dog skal der være over 14 grader før den flyver. Den er i alle stadier uspiseligt for fugle, og er derfor ikke afhængigt af hurtig flugt som kræver sol.

Hunnen parrer sig ofte op i gennemsnit op til 4 gange og lægger dermed op til 4 æggekuld med forskellige hanner. Hannen afgiver ved parring et anti-afrodisiakum til hunnen, som fungere sexuelt frastødende på andre hanner, hvor hunnen dermed kan lægge æg uforstyrret af andre hanner. Først når den har lagt alle æg & anti-afrodisiakum er aftaget, kan den parre sig igen.

Flyvetid: Grønåret Kålsommerfugl kan i Danmark og det sydlige Sverige få op til 3. generationer på vingerne fra først i april til midt i oktober. Fra d. 1. generation til 2. gen. går der efter æglægning ofte kun 3 til 6 uger før de flyver igen. 2. og 3. generation blandes ofte med hinanden og optræder talrigt hvis der er varmt og solrigt.

Værtsplante: De to andre kålsommerfugle arter som er skadesdyr på dyrkede kålarter er denne til glæde for haveejere og landbrug. Den vigtigste værtsplante i Danmark for Grønåret Kålsommerfugl er Løgkarse, Alliaria petiolata den bruger også mange andre vilde arter af korsblomstrede.

I kulturlandskabet som haver, brakmarker, rabatter og ruderatgrunde bruges andre arter korsblomstrede; Tårnurt, Arabis glabra. Vej-Guldkarse, Rorippa sylvestris. Rank Vejsennep, Sisymbrium officinale. Ager-Sennep, Sinapis arvensis og Almindelig Pengeurt, Thlaspi arvense som værtsplanter. Ses ofte langs strandenge og kyster hvor den besøger Farve-Vajd, Isatis tinctoria som den også bruger som værtsplante. Den kan også bruge Almindelig Springknap, Parietaria officinalis fra Nældefamilien.

Æg, larve 6 puppe: På Løgkarse kan man se æg af Aurora og Grønåret Kålsommerfugl på samme plante, mens larven af Aurora sidder oppe i skulperne (frøkapslerne), sidder Grønåret Kålsommerfugl enkelvis på bladene. Æg, larve & puppe udvikling er hurtig og kort, undtagen i regnfulde og kølige somre som 2011 og 2012, der går de fleste larver til, larvernes imunforsvar svækkes og de bliver angrebet at virus, bakteria og div. snyltehvepse. Larven er grøn, og mangler den gule sidestribe som Lille Kålsommerfugl’s larve har.

Sidste stadie før vinter er Puppestadie som overvinter til næste forår før de klækkes i april. Der er set enkelte der er klækket så tidligt som sidst i marts. Se flere pupper på Lepiforum.de. Om sommeren er puppen grøn eller gulgrå med små sorte pletter, om vinteren gulgrå med store sorte pletter.

Fjender: Snyltehvepse; Hyposoter ebeninus, Apechthis quadridentata og Pimpla rufipes er larve-puppe parasiter som overvinter i puppe. Småsnyltehveps; Cotesia glomerata er larve-puppe parasit som bruger mange forskellige arter sommerfugle i løbet af sæsonen.
Snylteflue;
Epicampocera succincta er larve parasit.

Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen november 2016

Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen november 2016

Udbredelse: er udbredt i hele Danmark, dog ikke så talrig ved den Jyske vestkyst. Findes selv på mindre øer, i skove med næringsrig og gerne fugtige jord, og langs søer og i parker hvor ofte løgkarsen vokser. Den er ikke særlig lokalitetsfast, flyver over længere strækninger for at finde især de korsblomstrede der findes langs veje og ruderatpladser. Den trækker dog ikke så langt som sine slægtninge; Stor Kålsommerfugl og Lille Kålsommerfugl.

Verdensudbredelse: Findes på verdensplan i hele Europa op til tundragrænsen, i Atlasbjergene i Nordvestafrika. Mangler på Azoerne, Canariske øer og Madeira i Atlanten, samt Sardinien i Middelhavet. Findes på Færøerne. Er fundet som træk på Island hvor der ikke findes fastboende dagsommerfugle. Er fundet en enkelt gang på Svalbard. Findes videre udbredt i Mellemøsten, Nære Orient, Asien og Japan.

Synonym: Artogeia napi

Tidligere danske navne: Grønåret Kålsværmer og Grønåret Kålfugl.

På islandsk hedder den: Æðaskjanni. På færøsk: Grønteinut fiðrildi.
På dansk:
Grønåret Kålsommerfugl. På norsk: Rapssommerfugl. På svensk: Rapsfjäril.
På finsk:
Lanttuperhonen. På estisk: Naeriliblikas. På lettisk: Kalu baltenis.
På litauisk: Griežtinis baltukas. På polsk: Bielinek bytomkowiec. På tysk: Rapsweissling.
På hollandsk:
Klein Geaderd Witje. På fransk: Piéride du Navet. På spansk: Blanca Verdinervada.
På italiensk:
La Navoncella. På engelsk hedder den: Green-veined White.

Lignende arter: I Balkanlandene findes den lignende Balkan-Kålsommerfugl, Pieris balcana. I Nordamerika findes den lignende slægtning som måske er samme art?; Margined White, Pieris marginalis.

Variationer hos Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi

Grønåret kålsommerfugl, Artogeia napi. Dyssen, Christiania d. 28 april 2004. Dette eksemplar var ikke særlig stor, det var den mindste kålsommerfugl jeg har set, på størrelse af en blåsommerfugl!Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Pieris napi han på Slåenblomst. Vesterlyng, Eskebjerg, Vestsjælland d. 26 April 2009. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 24 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 24 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 3 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Artogeia napi. Lynetten d. 21 august 2005. Fotograf: Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Artogeia napi. Stenholts indelukket d. 15 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. H/F Prøvestenens Kolonihaveforening, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

________________________________________

Sidste nyt

d. 12 juli 2018

Amager Fælled, Amager d. 12 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Amager Fælled, Amager d. 12 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenDavid Buchmann med et Panasonic Lumix DMC-GH5 kamera. Amager Fælled, Amager d. 12 juli 2018. Fotograf; Lars AndersenDavid Buchmann med et Panasonic Lumix DMC-GH5 kamera. Amager Fælled, Amager d. 12 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

David Buchmann fotograferer en Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi med et Panasonic Lumix DMC-GH5 kamera.
Amager Fælled, Amager
d. 12 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi Livscyklus.

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi parring. Tårnby, Koklapperne d. 19 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret kålsommerfugl, Artogeia napi hun ved at lægge æg på underside af blad.  Bad Zwishenahn, Ammeland, Germany 16 maj 2004. Fotograf Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi æg. Amager Fælled d. 3 maj 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi æg. Brabrand, Jylland maj 1990. Fotograf;  Tom Nygaard KristensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi æg. Brabrand, Jylland maj 1990. Fotograf;  Tom Nygaard KristensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi æg. Brabrand, Jylland maj 1990. Fotograf;  Tom Nygaard KristensenGrønåret Kålsoomerfugl, Pieris napi puppe. Raadvad d. 19 November 2007. Fotograf: Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi Livscyklus; parring, æglægning, æg. Fotograf; Lars Andersen
Larve kommet ud af æg, 2. 3. larvestadie, fuldvoksen larve. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen
Puppe om vinteren. Fotograf; Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl larve i en Tallerkensmækker blomst. H/F Vennelyst. d. 24 august 2004. Fotograf: Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi larve i en Tallerkensmækker blomst..
H/F Vennelyst, Amager d. 24 august 2004. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________

Danske Hvidvinger, Pierinae

Han forvinge overside Hun forvinge overside bagvinge underside

En Lille kålsommerfugl, Artogeia rapae. Dyssebroen, Christiania d. 19/4 2004.  Fotograf: Lars AndersenLille Kålsommerfugl hun der afviser en Grønåret Kålsommerfugl han. Allindelille Fredsskov, Midtsjælland d. 13 maj 2012. Fotograf; Lars AndersenLille kålsommerfugl, Artogeia rapae. Christiania d. 12 april 2005. Fotograf: Lars Andersen.

Lille Kålsommerfugl, Pieris rapae (Linnaeus, 1758) -

Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun. Amager Fælled d. 24 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Stenholts indelukket d. 15 maj 2006. Fotograf: Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi (Linnaeus, 1758) -

Aurora, Anthocharis cardamines han. Amager Fælled d. 3 maj 2013. Fotograf; Lars AndersenAurora, Anthocharis cardamines. Lellinge Frihed, Sjælland. d. 29 april 2007. Fotograf: Lars AndersenAurora, Anthocharis cardamines han. Amager Fælled d. 4 maj 2014. Fotograf; Lars Andersen

Aurora, Anthocaris cardamines (Linnaeus, 1758) -

________________________________________

Forskellige habitater for Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi.

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Nokken, Amager. d. 3 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl. Nokken, Amager d. 3 maj 2013. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Blå Ildfugl, Lycaena helle. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige. d. 13 Juni 2015. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl. Funäsdalen, Härjedalen, Sverige d. 13 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret kålsommerfugl, der var også nogle Orkideer på stedet, i skovkanten gror der nogle gamle bæveraspe som Glassværmeren, Sesia melanocephala lever i! Bakke ved en ådal, Støvring. d. 7 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl. Hvor der var også nogle spændende orkideer på stedet,
i skovkanten gror der nogle gamle bæveraspe som Bævreaspglassværmer, Sesia melanocephala lever i!
Bakke ved en ådal, Støvring d. 7 juni 2006. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager. d. 14 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi med masser af Vej-Guldkarse, Rorippa sylvestris som er en af dens værtsplanter i kulturlandskabet. Prags Boulevard/ Pyrolysegrunden, Amager d. 14 august 2014. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl og Gulplettet ugle. Amagerbrogade 217, Amager d. 16 August 2008. Fotograf: Lars Andersen

Lokalitet for Grønåret Kålsommerfugl og Gulplettet Ugle, Hecatera dysodea.
Amagerbrogade 217, Sundby, Amager d. 16 august 2008. Fotograf; Lars Andersen

Scandiagade 96, Sydhavnen, København d. 29 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun.  Scandiagade 96, Sydhavnen, København d. 29 juni 2016. Fotograf; Lars AndersenLille Kålsommerfugl, Pieris rapae hun.  Scandiagade 96, Sydhavnen, København d. 29 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet, Grønåret Kålsommerfugl og Lille Kålsommerfugl Rank Vejsennep, Sisymbrium officinale.
Scandiagade 96, Sydhavnen, København d. 29 juni 2016. Fotograf; Lars Andersen

________________________________________

Grønåret Kålsommerfugl, pieris napi hun. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, pieris napi hun. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, pieris napi hun. Bialowieza skovene, Polen d. 21/6 2011. Fotograf: Lars Andersen

Kamæleoneddderkop, Misumena vatia hun, Småsnyltehveps, Pteromalus species & Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun.
Bialowieza skovene, Polen d. 21 juni 2011. Fotograf; Lars Andersen
 
Sommerfugle har mange fjender! Her optræder der to fjender på samme foto med sommerfugl. Kamæleoneddderkop, Misumena vatia hun har fanget en Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi hun på Skabiose blomst. læg mærke til snyltehvepsen på sommerfuglens bagvinge frynsekant, som muligvis er parasiten i Pteromalidae; Småsnyltehveps, Pteromalus species? Som parasiterer på sommerfugle larver, disse hvepse har til vane at forfølge sine værter for at se deres æglægning, hvor de senere kan lægge deres æg på æghob.

Jeg fandt på en side en forklaring på ægparasiter der lader sig transportere på dagsommerfugle hunnens vinger, imens den flyver rundt for at finde nye steder og lægge æg. Så er ægparasiten altid i nærheden ved nye æglægninger. Den grønåret er ikke særlig lokalitetsfast, flyver over længere strækninger for at finde de korsblomstrede der findes langs veje og ruderatpladser. Så det er en klog taktik af ægparasiten at lade sig transportere af sin vært rundt til æglægninger

Grønåret Kålsommerfugl er i alle stadier uspiseligt for fugle, og er derfor ikke afhængigt af hurtig flugt som kræver sol. Hunnen parrer sig ofte op i gennemsnit op til 4 gange og lægger dermed op til 4 æggekuld med forskellige hanner. Men dens giftighed er Kamæleoneddderkoppen åbenbart imun overfor.

Storskov v. Søholt d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl hun lille mørk form. Storskov v. Søholt d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Sierpe, Polen juli 1997. Fotograf; Tom Nygaard KristensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Pyrenæerne, Spanien juli 1994. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi. Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi f. meridionalis.
Sierpe, Polen juli 1997. Pyrenæerne, Spanien juli 1994.
Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

________________________________________

Grønåret Kålsommerfugl

Pieris napi ssp. adalwinda & ssp. bicolorata

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi han. Abisko, Lapland, Sverige d. 18 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret kålsommerfugl, pieris napi hun ssp.: adalwinda. Abisko, Sapmi, Nordsverige d. 11 juli 2008. Fotograf: lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 18 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan Haagensen

I Lapland nord for polarcirklen findes der Grønåret Kålsommerfugl mørke hun former som ssp.; adalwinda (Fruhstorfer,1909) og ssp.; bicolorata (Petersen, B. 1947). I Lapland hvor der kun optræder en generation i fjeldets birkeskove i nedbørsfattige regioner på østsiden af bjergene, er hunnerne mørke til sortgrå udseende, en køns-dimorfisme der er udviklet til at overleve under de kølige forhold på fjeldet i flyvetiden, en mørk hun bliver lettere opvarmet af solen.

Hannens kortere flyvetid og dens betingende af hunnens accept er hannens artsspecifik ultraviolet tegning som hunnen skal acceptere før parring, dette begrænser hannens udseende til at være hvid som sine sydlige artsfæller.

I de Skandinaviske fjelde bruger den som værtsplante; Hvidgrå Draba, Draba incana. Fjeld-Kalkkarse, Arabis alpina og Polar-Engkarse, Cardamines pratensis ssp.; polemoniodes.

__________________________________

I Alperne findes Mørk Bjergkålsommerfugl, Pieris bryoniae (Hübner, 1805) som minder meget om dem nord for Polarcirklen i det nordlige Skandinavien, om det er en særskildt art er jeg endnu ikke sikker på selv om Fauna Europaea har godkendt arten?

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi han. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret kålsommerfugl, pieris napi hun ssp.: adalwinda. Abisko, Sapmi, Nordsverige d. 11 juli 2008. Fotograf: lars AndersenGrønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan Haagensen

Grønåret Kålsommerfugl Grønåret Kålsommerfugl Grønåret Kålsommerfugl
Pieris napi ssp.: bicolorata han. Pieris napi ssp.: adalwinda hun. Pieris napi ssp.: bicolorata hun.
Abisko, Sapmi, Nordsverige Abisko, Sapmi, Nordsverige Abisko, Sapmi, Nordsverige
d. 14 juni 2012. d. 11 juli 2008. d. 14 juni 2012.
Fotograf; Allan Haagensen. Fotograf: Lars Andersen Fotograf; Allan Haagensen

________________________________________

Grønåret Kålsommerfugl, Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Abisko, Lapland, Sverige d. 14 juni 2012. Fotograf; Allan HaagensenGrønåret kålsommerfugl, pieris napi hun ssp.: adalwinda. Abisko, Sapmi, Nordsverige d. 11 juli 2008. Fotograf: lars AndersenMørk Bjergkålsommerfugl, Pieris bryoniae hun. Val Roseg Elevation: 2000 m. Graubünden, Schweiz d 21 juli 2010. Fotograf; Tom Nygaard KristensenMørk Bjergkålsommerfugl, Pieris bryoniae hun. Grand Sct. Bernhard, Italien d. 27 juni 1996. Fotograf; Tom Nygard Kristensen

Grønåret Kålsommerfugl Mørk Bjergkålsommerfugl
Pieris napi ssp.: bicolorata hun. Pieris napi ssp.: adalwinda hun. Pieris bryoniae hun. Pieris bryoniae hun.
Abisko, Sapmi, Nordsverige Abisko Östra, Sapmi, Nordsverige Val Roseg, Schweiz Grand Sct. Bernhard, Italien
d. 14 juni 2012. d. 11 juli 2008. d. 21 juli 2010. d. 27 juni 1996.
Fotograf; Allan Haagensen Fotograf: Lars Andersen Fotograf; Tom Nygaard Kristensen. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen.

________________________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden