Natsværmere - Natsommerfugle - Sværmere

First update d. 7 november- 2014

Last update  d. 21 may - 2023

Macroheterocera er en velunderstøttet clade af natsværmere, der er tæt beslægtet med dagsommerfugle og andre makro-møl.
I Damark findes der over 891 arter
natsværmere, hvor der vises 558 arter med lidt svenske arter her på siden hvoraf de fleste er nataktive. Der er enkelte dagflyvende arter blandt målere, pragtugler med flere. De fleste er nektarsøgende, dog enkelte familier som spindere søger ikke føde som voksne

Evolution for 55 millioner år siden;
-Tidlig
Eocæne Periode: Fra Molerklint på Fur, Danmark kendes der en primitiv ugle, Noctuidae fossil. I denne periode kom der de sidste gruppe sommerfugle som natpåfugleøjer, Saturnidae og aftensværmerer, Sphingidae. Det var i samme periode at der begyndte at findes flagermuse.

De makroheteroceranske superfamilier var tidligere placeret i Macrolepidoptera, men nyere molekylære undersøgelser har ikke formået at genvinde Macrolepidoptera som en monofyletisk gruppe.

_______________________

 

The Danish Butterfly Taxonomy list 2013:

Lepidoptera, Sommerfugle
______________________________________________
Sub-order Ditrysia
______________________________________________
Macroheterocera Chapman, 1893
Superfamily Drepanoidea Boisduval, 1828
Family
Drepanidae (Boisduval, 1828) Hook-tip moths / Seglvinger (16)
Superfamily Lasiocampoidea Harris, 1841
Family
Lasiocampidae (Harris, 1841) Lappet moths / Spindere (14)
Superfamily Bombycoidea Latreille, 1802
Family
Brahmaeidae (Swinhoe, 1892) Owl moths / Løvetandsspinder (1)
Family
Endromidae (Boisduval, 1828) Glory moths / Birkespinder (1)
Family 
Bombycidae Latreille, 1802 (26 genera, 185 species) Silkworm moths / Silkesommerfugl
Family
Saturniidae (Boisduval, 1837) Emperor Silkmoths / Natpåfugleøjer (3)
Family
Sphingidae (Latreille, 1802) Hawk moths / Aftensværmere (19)
Superfamily Geometroidea Leach, 1815
Family
Geometridae (Leach, 1815) Geometer moths / Målere (314)
Superfamily Noctuoidea Latreille, 1809
Family
Notodontidae (Stephens, 1829) Prominent moths / Tandspindere (31)
Family
Erebidae (Leach, 1815) Pragtugler (97)
Family
Euteliidae (Grote, 1882) Vendehaler (1)
Family
Nolidae (Bruand, 1847) Bådspindere & Pukkelvinger (14)
Family
Noctuidae (Latreille, 1809) Owlet moths / Ugler (380)

__________________________________________________

Lyttesholm Naturcenter, Lolland d. 30 maj 2017. Fotograf;  Lars Andersen

Natlyssværmer, Family Sphingidae. Lyttesholm Naturcenter d. 30 maj 2017. Fotograf; Lars Andersen

__________________________________________________

DDRderude - lyslokning på Molslaboratoriet

d. 26 Juli 2015

Når I andre sover, sådan hen omkring kl. 1-2 stykker om natten, er vi lysvågne på Molslaboratoriet, hvor "lyslokningsvæggen" naturligvis er tændt og lokker såvel natsværmere som mennesker til. Morten DD Hansen giver her en kort, men begejstret introduktion til et liv, de fleste ikke anede eksistensen af.

__________________________________________________

Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies

Royal Society Publishing

__________________________________________________

Molecular Phylogeny of Noctuidae

by Reza Zahiri

__________________________________________________

Tree of Life web project

The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists from around the world. On more than 9000 World Wide Web pages, the project provides information about the diversity of organisms on Earth, their evolutionary history (phylogeny), and characteristics.

Each page contains information about a particular group of organisms (e.g., echinoderms, tyrannosaurs, phlox flowers, cephalopods, club fungi, or the salamanderfish of Western Australia). ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things. d. 16 september 2007

__________________________________________________

International Code of Zoological Nomenclature

d. 6 april 2014

Den Internationale Codeks for Zoologisk Nomenklatur (ICZN eller ICZN Code) er en bredt accepteret konvention i zoologi, der regerer formel videnskabelig navngivning af organismer som f.eks insekter. Reglerne hovedsagelig regulerer:

Hvordan navne er korrekt etableret inden for rammerne af binominal nomenklatur

Hvilket navn skal anvendes i tilfælde af navnekonflikter

Hvor videnskabelig litteratur skal nævne navne

Zoologisk nomenklatur er uafhængig af andre systemer af nomenklatur, for eksempel botanisk nomenklatur. Dette indebærer, at dyr kan have de samme generiske navne som planter.

__________________________________________________

Sommerfuglenes Morfologi

__________________________________________________