Skovrandøje 

Pararge aegeria ssp. tircis

first update d. 3 august 2003

last update d. 10 july 2024

Søholt Storskov (Maribo), Lolland. 24 Maj 2009. Fotograf: Lars Andersen Skovrandøje, Pararge aegeria han. Pinseskoven. d. 15 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria hun. Pinseskoven. d. 8 august 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria han. Pinseskoven. d. 5 maj 2016. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Kongelunden d. 31 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven d. 27 juli 2005. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven d. 3 september 2005. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria han. Rørvig. d. 22 august 2009. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria han. Rørvig. d. 22 august 2009. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven. d. 2 august 2012. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria sidder på Lundgylden, Smyrnium perfoliatum. Amager Fælled d. 27 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria sidder på Lundgylden, Smyrnium perfoliatum. Amager Fælled d. 3 maj 2014. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven. d. 12 august 2012. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis. Fotograf; Lars Andersen

Skovrandøje, Pararge aegeria f. tircis (Godart, 1821).

Udseende: Begge køn er på vingernes overside mørkebrun med beigefarvet pletter, i forvingehjørnet en øjeplet, og 3 til 4 øjepletter på bagvinge ydrefelt. Hannen har på forvinge under diskalcelle midt på vinge et tydelig grumset område med duftskæl som hunnen mangler, hannen er også mere spidsvinget end hunnen.
Bagvingens underside er diskret lysebrun marmoreret med grå sømfelt. Hannens bagkrop er lidt længere og tyndere end hunnens korte og fede bagkrop.

Vingefang: 35 - 44 mm.

Habitat: I blandingskov til løvskove på små lysninger og langs skovstier, samt kratskove hvor græsser kan stå beskyttet under tjørn i mod de større græsædere.

Adfærd: Hanner klækker ca. en uge før hunner, er territoriale, og meget kampivrige, tolerer ingen andre hanner. Når hunner klækker er der kun de stærkeste hanner tilbage.
Besøger ikke særlig mange blomster, men brombær blomster er de vilde med, blødende træer
som er angrebet af Rødorm, Cossus cossus, og ses også på overmodne blommer. Hanner suger efter ammoniak og mineraler på fugtig jord langs dyreveksler. Kan også suge på honningdug fra bladlus samt lokkes med rødvinssnor. 

Flyvetid: I flere generationer fra først i april til ind i oktober.
Den sidste imago obs i Danmark er fra Torrig Skov d. 23 oktober 2008 af Hans Lind.
Længere mod nord er den 1 kuldet.

Værtsplante: Almindelig Hundegræs, Dactylis glomerata. Enblomstret-Flitteraks, Melica uniflora.
Nikkende Flitteraks, Melica nutans. Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum.
Bakke-Stilkaks, Brachypodium pinnatum og Mose-Bunke, Deschampsia cespitosa.

Parasiter og prædatorer: Larven er nataktiv, så den er ikke særligt plaget af snyltehvepse, men enkelte arter som snyltehveps, Apechthis quadridentata er larve-puppe parasit som overvinter i puppe, og småsnyltehveps, Protapanteles incertus som er larve parasit.

Skovrandøje, Pararge aegeria f. tircis (Butler, 1867).

Norduropæisk udbredelseskort lavet af; Lars Andersen february 2017

Udbredelse:
Ssp. tircis (Godart, 1821);
Er indvandret til Aalholm, Lolland,
1891 det sydlige Danmark. Har siden bredt sig i det østlige Danmark, sjældnere i det vestlig Jylland. 
Siden
1939 er den indvandret til Skåne og Halland i det sydlig Sverige,
Mangler stadig i Blekinge, men findes langs den vestlig skærgård, hvor den har fået kontakt med de nordlige populationer f. 
pallida i Sverige og Norge som er af ældre oprindelse.
Er videre udbredt i Irland, Wales, England, Frankrig, det centrale og østlig Europa, Ukraine til Kaukasus.
Ssp. 
tircis er mørkebrun med beige pletter på vingernes overside. Bagvingens underside er lysebrun marmoreret med grå sømfelt.

Ssp. tircis f. pallida (Vrty, 1896 );
I Norge findes den langs de dybe fjorde i Møre og Romsdal op til Sør-Trøndelag nord for Trondheim, samt i det sydøstlig Norge fra Kristianssand til Oslofjorden og Hamar.
Videre udbredt i Sverige fra Västergötland over til Småland op til Ångermanland, Öland og Gotland. Videre på Ålandsøerne, det sydlige Finland, de Baltiske lande til det sydlig Ural.
De nordlige f. 
pallida som er en geografisk klin-art, er gråbrun med hvide pletter på vingernes overside, og er mindre end ssp. tircis.

Ssp. 
tircis;
Er videre udbredt i Irland, Wales, England, Frankrig, det centrale og østlig Europa, Ukraine til Kaukasus.

Ssp. 
oblita (Harrison, 1949);
Skotland og Indre Hebrider. Er mørkebrun med hvide pletter på vingernes overside. Bagvingens underside er lysebrun marmoreret med gråviolet sømfelt.

Ssp. 
insula (Howarth, 1971);
Scilly Isles vest for det sydlige England. Er mørkebrun med delvis orange pletter på vingernes overside.

Verdensudbredelse:
Ssp. 
aegeria (Linnaus (1758);
De Kanariske Øer og Madeira, Atlasbjergene i Nordvestafrika, Sydeuropa, Tyrkiet, Syrien, Libanon og Israel. 
Ssp. 
aegeria er mørkebrun med orange pletter på vingernes overside.

Tidligere danske navne fra før 1943: Skovargus og Skovmarmorøje.

Hedder på dansk: Skovrandøje. På norsk: Skogringvinge. På svensk: Kvickgräsfjäril.
På finsk:
Täpläpapurikko. På estisk: Orasheinasilmik. På lettisk: Eglaju samtenis.
På litauisk:
Margasis satyras. På polsk: Osadnik egeria. På tysk: Waldbrettspiel.
På nederlandsk:
Bont Zandoogje. På fransk: Tircis. På spansk: Maculada.
På irsk:
Breacfhéileacán Coille. På engelsk: Speckled Wood.

Lignende arter:
På Kanarieøerne og Madeira findes 2 lignende endemiske ø-arter: Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphiodes (Staudinger, 1871) & Madeira-Skovrandøje, Pararge xiphia (Fabricius, 1775).

En nær slægtning i det sydlige Skandinavien er Vejrandøje som er okkerfarvet på oversiden med brun netmønster og tydelige øjepletter, der lever i det åbne kystnære landskab.

Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria han. Pinseskoven. d. 15 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria f. aegeria hun. Maro, Andalusien, Spanien d. 14 november 2015. Fotograf; Erni BoesenSydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. PetersenSkovrandøje, Pararge aegeria ab. kerteszi han Pinseskoven, Amager d. 19 april 2020. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

ssp. tircis han ssp. tircis han ssp. tircis hun ssp. aegeria hun ssp. aegeria hun ssp. tircis ab. kerteszi han
Hannen er mere spidsvinget med mindre pletter end hos hunnen på overside. På forvinge midtfelt under diskalcelle ses tydeligt et grumset område, som er duftskæl. Hunnen er mere rundvinget med større beige pletter på overside. På forvinge midtfelt under diskalcelle ses et område som er orange og uden de grumset duftskæl. Fotograf; Erni Boesen På forvinge midtfelt under diskalcelle ses et område som er orange og uden de grumset duftskæl. Fotograf; John S. Petersen Overside bleg lysebrun med større beige pletter på overside. Fotograf; Linda Kjær-Thomsen

____________________________________

Skovrandøje, Pararge aegeria han. Pinseskoven. d. 15 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Hallebyorevej, Åmosen, Vestsjælland. d. 31 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) han. Dalen, Aust-Auger, Norge. d. 9 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana han. Nybro, Sverige. d. 30 maj 2006. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel Dolfe

Skovrandøje

Vejrandøje

Skov-Vejrandøje

Bjerg-Vejrandøje

Skyggerandøje

Pararge aegeria ssp. tircis Lasiommata megera Lasiommata maera Lasiommata petropolitana Lopinga achine

Skovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera hun. Tibirke Bakker, Nordsjælland. d. 9 august 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera. Mittlandsskogen, Øland, Sverige. 15 juli 2004. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 25 Maj 2008. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

____________________________________

Speckled Wood, Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) is a butterfly found in and on the borders of woodland areas throughout much of the Palearctic ecozone. The species is subdivided into multiple subspecies, including: Pararge aegeria aegeria, Pararge aegeria tricis, Pararge aegeria oblita, and Pararge aegeria insula. The coloration of this butterfly varies between subspecies. The existence of these subspecies is due to variation in morphology down a gradient corresponding to a geographic cline. The background of the wings ranges from brown to orange, and the spots are either pale yellow, white, cream or a tawny orange.

The speckled wood feeds on a variety of grass species. The males of this species exhibit two types of mate locating behaviors: territorial defense and patrolling. The proportion of males exhibiting these two strategies changes based on ecological conditions. The monandrous female must choose which type of male can help her reproduce successfully. Her decision is heavily influenced by environmental conditions.

Found everywhere in the Danish deciduous forests, is rarely in the western and northern Jutland and Bornholm. It is one of the species that have migrated to the warmer climate.

In 1891 it was found for the first time in Denmark in Aalholm on Lolland. 10 years later, rare in the forests on Lolland-Falster and discoveries on Funen: Indslev Tårup.

In 1912: found 5 pcs. Slagelse.
1918: common in the Roden Skov, Lolland.
1922: Kalvebod Strand at Copenhagen and Søllerød north on capitol.
1928: Ringkøbing. And since the 30s to 40s it spread to the north.
In 1939 it flies across the strait at Elsinore and spread in the southern Swedish forests.

The Speckled Wood belongs to the genus Pararge, which compromises 3 species: Pararge aegeria, Pararge xiphia, and Pararge xiphioides.

Canary Speckled Wood, Pararge xiphioides (Staudinger, 1871) occurs on the Canary Islands. Madeiran Speckled Wood,Pararge xiphia (Fabricius, 1775) occurs on the Atlantic island of Madeira. Molecular studies suggest that the African and Madeiran populations are closely related and distinct from European populations of both subspecies, suggesting that Madeira was colonized from Africa and that the African population has a long history of isolation from European populations.

____________________________________

Sidste nyt

Skovrandøje hanner territoriekamp

d. 7 juli 2024

Skovrandøje, Pararge aegeria ssp. tircis hanner i territorie fight. Søholt Skovene,Lolland d. 7 juli 2024. Fotograf; Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria ssp. tircis hanner i territorie fight. Søholt Skovene,Lolland d. 7 juli 2024. Fotograf; Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria ssp. tircis hanner i territorie fight. Søholt Skovene,Lolland d. 7 juli 2024. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis hanner i territorie fight. Søholt Skovene,Lolland d. 7 juli 2024. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Haven;
sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.

d. 23 maj 2024

____________________________________

Lys Skovrandøje aberration

d. 19 april 2020

Skovrandøje, Pararge aegeria ab. kerteszi han Pinseskoven, Amager d. 19 april 2020. Fotograf; Linda Kjær-ThomsenSkovrandøje, Pararge aegeria ab. kerteszi han Pinseskoven, Amager d. 19 april 2020. Fotograf; Tania Jensen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis ab. kerteszi han Pinseskoven, Amager d. 19 april 2020. Fotografer; Linda Kjær-Thomsen og Tania Jensen

Speckled Wood Aberrations from UK Butterflies

____________________________________

Takvinger og randøjer har øre i vingeribber

d. 20 oktober 2018

Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis svulmende vingeribber ved vingerod på forvinge.
Favrsted Skov, Lolland d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

The Atlantic Science, Ed Yong, oct 17, 2018; Når Jayne Yack, professor ved Carleton University taler, ved hun, at hendes sommerfugle kan høre hende. De lytter med deres vinger.

Jane Yack studerer en gruppe dagsommerfugle i
Nymphalidae familien, som omfatter kendte arter som monark, morphoer og admiral . Mange medlemmer af denne gruppe har ører i vingeribber (diskalribber og analribbe) ved vingerod på deres forvinger.

Ørene består af membraner, der strækkes stramt over ovale huller, og som vibrerer, når indkommende lyde rammer dem. Disse vibrationer udløser elektriske signaler i insekternes nerver, som Yack kan optage. På denne måde har hun vist, at ørerne er særligt følsomme for lave frekvenser, som dem der findes i menneskelig tale. "Når vi optager fra en sommerfugl, og vi taler, er nerverne bare fulde af støj," siger hun. "Natsværmere derimod kan ikke hører os; deres øre er indstillet til høje frekvenser. Men takvinger kan
. ".

I årenes løb har Yack bemærket, at en gruppe Nymphalidae - Randøjer, Satyrinae underfamilie- har svulnede ribber tæt ved vingerod på forvinger. Ribber er fælles for alle sommerfuglvinger; de er luftfyldte rør, der ikke bærer blod, men i stedet yder strukturel støtte. De er normalt meget tynde, men randøjer har en på hver forvinge, der er bizarisk oppustet, som et enkelt penne / spaghetti- rør. Forskere har beskrevet disse oppustede ribbe/årer før, men Yack mistænkede det muligvis er øre som hælper dem med at høre lavfrekvente lyde.

For at teste den idé at de kan høre, sendte hun prøver af randøjen Common Wood Nymph, Cercyonis pegala til Natasha Mhatre ved University of Toronto, der studerer akustisk kommunikation i insekter.
Hun spillede lyde ved sommerfuglens ører mens de skannede laserlys på dem. Ved at analysere det reflekterede laserlys kunne hun finde ud af, hvor meget ørerne bevæger sig som reaktion på forskellige lyde. "Vi kan dermed få en ret god analyse for, hvad sommerfuglen hører," siger Yack.

Læs mere på; "The Butterflies That Hear With Their Wings!"

____________________________________

d. 9 september 2018

Skovrandøje, Pararge aegeria hun. H/F Sønderbro, Amager Fælled, Amager d. 9 september 2018. Fotograf; Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria hanner. H/F Sønderbro, Amager Fælled, Amager d. 9 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis hun og hanner. H/F Sønderbro, Amager Fælled, Amager d. 9 september 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

d. 15 juli 2018

Linda Kjær-Thomsen og Lars Thomas kikker på småkryb. Pinseskoven, Amager d. 15 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

Linda Kjær-Thomsen og Lars Thomas kikker på småkryb. Pinseskoven, Amager d. 15 juli 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

d. 6 maj 2018

Skovrandøje, Pararge aegeria han. Amager Fælled, Amager d. 6 maj 2018. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis han. Amager Fælled, Amager d. 6 maj 2018. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Skovrandøje, Pararge aegeria han. Kongelunden d. 10 september 2014. Fotograf; Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria hanner i territorie fight. Kongelunden d. 10 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis hanner i territorie fight. Kongelunden d. 10 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Regitze Enoksen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis parring. Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Regitze Enoksen

Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

SkovrandøjePararge aegeria ssp. tircis parring. Favrsted Skov d. 20 maj 2015. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Grønbroget Tudse. Pinseskoven d. 10 september 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Tudse. Pinseskoven d. 10 september 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Tudse. Pinseskoven d. 10 september 2014. Fotograf; Lars AndersenGrønbroget Tudse. Pinseskoven d. 10 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Grønbroget Tudse, Bufo viridis. Pinseskoven d. 10 september 2014. Fotograf; Lars Andersen

Blødende Birk der er angrebet af Rødorm, Cossus cossus er besøgt af forskellige insekter som om dagen er dagsommerfugle, gedehamse, biller og fluer, om natten natsværmere som blå ordensbånd og andre noctuidae. Det lokker prædatore som græshoppere, edderkopper, padder, firben, mus og flagermus.

Blåt Ordensbånd på blødende birk i Pinseskoven, Vestamager d. 16 september 2006. Fotograf: Lars Andersen

Blåt Ordensbånd, Catocala fraxini på blødende birk i Pinseskoven d. 16 september 2006. Fotograf; Lars Andersen

____________________________________

Et bløende birketræ i Pinseskoven med Skovrandøje, Admiral og Iris. d. 10 august 2003. fotograf: Lars Andersen

Blødende birk. Pinseskoven d. 10 august 2003. Fotograf; Lars Andersen

Blødende birk i Pinseskoven som er angrebet af Rødorm, Cossus cossus tiltrækker mange forskellige sommerfugle som: Rødbæltet Pile-Glassværmer, Synanthedon formicaeformis. Blåt Ordensbånd, Catocala fraxini. SkovrandøjePararge aegeria. Engrandøje, Aphantopus hyperantus. Iris, Apatura iris. Ilia, Apatura ilia. Det Hvide C, Polygonia c-album. Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sørgekåbe, Nymphalis antiopa & Admiral, Vanessa atalanta.

Årsagen til birken bløder, er fordi de ofte er angrebet af Phytophthora som ligner en mikroskopisk svamp, men det er den ikke selv om den kan ligne en, Phytophthora er i slægt med brunalgerne. Derved får andre svampe og skadedyr mulighed for at angribe det i forvejen svækket træ som Rødorm, Cossus cossus.

Rødorm, Cossus cossus larve. Pinseskoven d. 21 august 2011. Fotograf; Lars Andersen

Rødorm, Cossus cossus larve. Pinseskoven d. 21 august 2011. Fotograf; Lars Andersen

Birken kan også bløde fordi der er sat et rusten søm i. Eller den er beskåret i foråret hvor det forårsager en særdeles kraftig blødning fra sivævet; denne form for blødning skyldes et stort rodtryk opstået ved osmose. Birkesaften kan benyttes til fremstilling af bl.a. birkevin.

____________________________________

Skovrandøje 

Pararge aegeria ssp. aegeria

Sydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. PetersenSydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. Petersen

Sydlig Skovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria. Sydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. Petersen

Skovrandøje, Pararge aegeria f. aegeria hun. Maro, Andalusien, Spanien d. 14 november 2015. Fotograf; Erni Boesen

Sydlig Skovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria hun.
Maro, Andalusien, Spanien d. 14 november 2015. Fotograf; Erni Boesen

Skovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria han. Monte-Jardim, Funchal, Madeira d. 14 januar 2016. Fotograf; Steffen JohansenSkovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria han. Monte-Jardim, Funchal, Madeira d. 14 januar 2016. Fotograf; Steffen Johansen

Sydlig Skovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria han. Monte-Jardim, Funchal, Madeira d. 14 januar 2016. Fotograf; Steffen Johansen

____________________________________

Kanarisk Skovrandøje 

Pararge xiphioides

first update d. 24 march 2016

last update d. 4 february 2022

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John VergoKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John VergoKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John Vergo

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides Han & hun. La Grimona, Puerto de la Cruz, Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John Vergo

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides han. Tenerife d. 1 februar 2017. Fotograf; Erni Boesen

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides han. Tenerife d. 1 februar 2017. Fotograf; Erni Boesen

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides (Staudinger, 1871).

Udseende: Er mørkebrun på oversiden med orangerøde pletter, hunnens pletter er større end hos hannen, i forvingehjørnet en mindre øjeplet, og 3 til 4 øjepletter på bagvinge ydrefelt. Hannen har på forvinge under diskalcelle midt på vinge et tydelig område med duftskæl der ser grumset ud, hannen er også mere spidsvinget end hunnen. Forvingekant er lige underforvingespids.

Underside er diskret marmoreret lysebrun farvet med et hvidt bånd fra bagvinge forkant ned til diskalcelle nyrefelt.

Vingefang: 40 - 50 mm.

Habitat & Adfærd: Laurbær - og kastanieskove, mindre hyppig i fyrre eller anden skov. 200 - 2000 m.

Flyvetid: flere kuld hele året rundt, ingen diapause.

Værtsplante: Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum. Almindelig Hvene, Agrostis capillaris. Agrotis tennis. Mellembrudt Star, Carex divulsa. Skov-Frytle, Luzula forsteri. Oryzopsis miliaeceae. Almindelig Hundegræs, Dactylis glomerata.

Udbredelse: Kanariske øer; Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria.

Hedder på engelsk: Canary Speckled Wood. På tysk: Kanarisches Waldbrettspiel.

Lignende arter: Sydlig Skovrandøje, Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) som hvis lyse pletter på oversiden er orange. Findes udbredt i Sydeuropa omkring Middelhavet.
På Madeira findes lignende endemisk ø-art: Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia (Fabricius, 1775).

___________________________________

Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster. d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenSkovrandøje, Pararge aegeria ssp. aegeria han. Monte-Jardim, Funchal, Madeira d. 14 januar 2016. Fotograf; Steffen JohansenKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John VergoMadeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Curral das Freias, 12 km. nord for Funchal, Madeira d. 25 marts 2022. Fotograf; Knud EllegaardSkovrandøje, Pararge aegeria hun. Nordskov ved Stenlille. d. 15 maj 2013. Fotograf: Lars AndersenSydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. PetersenKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Tenerife d. 18 marts 2016. Fotograf; John VergoMadeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Faja da Nogueira. 20 km. Nord for Funchal, Madeira d. 17 juli 2019. Fotograf; Torben Sebro
Skovrandøje,
Pararge aegeria ssp. tircis han & hun.
Skovrandøje,
Pararge aegeria ssp. aegeria han & hun.
Kanarisk Skovrandøje,
Pararge xiphioides han & hun.
Madeira Skovrandøje,
Pararge xiphia han & slidt hun.

Skovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven. d. 2 august 2012. Fotograf: Lars AndersenSydfrankrig d. 25 juni 2015. Fotograf; John S. PetersenKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud EllegaardMadeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Faja da Nogueira. 20 km. Nord for Funchal, Madeira d. 17 juli 2019. Fotograf; Torben Sebro

Skovrandøje,
Pararge aegeria ssp. tircis hun.
Skovrandøje,
Pararge aegeria ssp. aegeria hun.
Kanarisk Skovrandøje,
Pararge xiphioides hun.
Madeira Skovrandøje,
Pararge xiphia han.

____________________________________

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides . Puerto de la Cruz, Tenerife d. 21 november 2019. Fotograf; Knud EllegaardKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides . Puerto de la Cruz, Tenerife d. 21 november 2019. Fotograf; Knud Ellegaard

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides hun. Puerto de la Cruz, Tenerife d. 21 november 2019. Fotograf; Knud Ellegaard

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud EllegaardKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud EllegaardKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud EllegaardKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud EllegaardKanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud Ellegaard

Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides. Mirador de Manaderos, San Sebastián de La Gomera d. 31 januar 2022. Fotograf; Knud Ellegaard

____________________________________

Madeira Skovrandøje 

Pararge xiphia

first update d. 24 july 2019

last update d. 6 april 2022

Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Curral das Freias, 12 km. nord for Funchal, Madeira d. 25 marts 2022. Fotograf; Knud Ellegaard

Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia han. Curral das Freias, 12 km. nord for Funchal, Madeira d. 25 marts 2022. Fotograf; Knud Ellegaard

Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Faja da Nogueira. 20 km. Nord for Funchal, Madeira d. 17 juli 2019. Fotograf; Torben SebroMadeira Skovrandøje, Pararge xiphia. Faja da Nogueira. 20 km. Nord for Funchal, Madeira d. 17 juli 2019. Fotograf; Torben Sebro

Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia hun og han. Faja da Nogueira. 20 km. nord for Funchal, Madeira d. 17 juli 2019. Fotograf; Torben Sebro

Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia (Fabricius, 1775).

Udseende: Er mørkere end de andre skovrandøjer på oversiden, mørkebrun med dyb orangerøde pletter på oversiden, hunnens pletter er større end hos hannen, i forvingehjørnet en mindre øjeplet, og 3 til 4 øjepletter på bagvinge ydrefelt. Hannen har på forvinge under diskalcelle midt på vinge et tydelig område med duftskæl der ser grumset ud, hannen er også mere spidsvinget end hunnen. Forvingekant er lige under forvingespids.

Underside er diskret marmoreret lysebrun farvet med et hvidt plet ved bagvinge forkant halvvejs ned til diskalcelle nyrefelt.

Vingefang: 50 - 58 mm. Er større end de andre arter skovrandøjer.

Habitat: Flyver i lysninger i laurbærskov op til 1200m over havets overflade, i andre skove. Og nogle gange også i kultur- og buskrig åbne land (for eksempel på små lokaliteter og klippe/væg-rige kulturlandskaber i nærheden af Ribeira de Janela).

Adfærd: Hunnen lægger ofte æg på græsser der vokser på skyggefulde vægge, stejle dæmninger eller klipper som larvehabitat.

Flyvetid: flere kuld hele året rundt, ingen diapause.

Værtsplante: Skov-Stilkaks, Brachypodium sylvaticum. Svingel, Festuca donax.
Stortoppet Hvene, Agrostis gigantea og Fløjsgræs, Holcus lanatus.

Udbredelse: Endemisk udbredt på Madeira.

Status: er truet i lavere højder pga. urbanisering og intens landbrug. Skovbrug med indførelse af ikke oprindelige træer som Eucalyptus træer.
Madeira Skovrandøje, Pararge xiphia betragtes som truet på grund af konkurrence fra den nyindvandret beslægtet Skovrandøje, Pararge aegeria der bedre kan leve i de fremmede trækulturer.

Hedder på engelsk: Madeiran Speckled Wood. På tysk: Madeira-Waldbrettspiel.

Lignende arter: På de Kanariske øer findes den lidt mindre lignende endemisk ø-art: Kanarisk Skovrandøje, Pararge xiphioides (Staudinger, 1871). Og den indvanrdrede art
Skovrandøje, Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) der findes udbredt i Sydeuropa omkring Middelhavet.

____________________________________

Dagsommerfugle fra Palæarktisk

Butterflies from Palaearctic

____________________________________

Her link til fugleognatur's side om Skovrandøje.

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

____________________________________

Home tilbage til forsiden