Østlig Takvinge

Nymphalis xanthomelas

First update 2 august 2004

Last update 28 may 2023

Pinseskoven, Vestamager d. 23 Marts 2014. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen2 stk. Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hanner. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) to hanner der strides. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen2 stt. Østlig Takvinge hanner, 1 stk. Admiral & 1 stk. Ilia han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2015. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781).

Udseende: Ligner til forveksling Kirsebærtakvinge. De er svære at kende fra hinanden i felten. Man skal helst havde set den nogle gange sammen med dens tvillingeart før man kan kende forskel.

Østlig Takvinge har til forskel fra Kirsebærtakvinge mere takkede vingeform og rødgylden grundfarve på oversiden, med sort sømbånd på bagvinge overside som er mere diffust indadtil. De blå pletter på bagvinge overside i ydre sømbånd er mere sammenhængende som et blåt bånd, de blå pletter kan varierer i størrelse til næsten helt væk, nogle gange er de synlige på forvingens sømkant.
Samt lysere beigebehårede mellemben, som kan ses når man er tæt nok på.
P.S. Der findes eksemplarer med sorte mellemben, så slidte kan forveksles med Kirsebærtakvinge.

Hannen er meget mindre end hunnen med mindre sorte pletter og smallere sort sømbånd. Hunnen er med store sorte pletter og bred sømbånd på oversiden.

Vingefang er 53 - 71 mm.

Habitat: Flyver i blandingskov med fugtige enge langs åer og vandløb, hvor der er masser af gråpil.

Adfærd: Der klækkes færre hunner end hanner, de lever mere skjult og er mere varmekrævende end de territoriale hanner. De kommer ikke ned på jorden for at suge mineraler som hannen. Det er derfor sjældnere man ser hunnen. Jeg har i Vissefjärda, Småland set hunner i forhold; 3 til 7.

Den foretrækker lune dale med lysninger som er i læ for vinden, hvor den ses på skovveje hvor nyklækkede hanner optager mineraler fra kanten af vandpytter, og urin-gennemblødt jord som stammer fra hjorte eller vildsvin. Den besøger også rådden frugt som æbler og blommer i sensommeren. Samt blødende Birk der er svært angrebet af Rødorm, Cossus cossus. Og den kan lokkes til med rødvinssnore.

Efter overvintring på lune dage med sol sidst i februar hvor hanner kommer frem og sidder med oversiden vendt mod den lave vintersol på vissen star, Carex species som vokser på fugtige skovenge. Så snart det bliver mere varmt og solrigt sidst i marts - april begynder parrings adfærd. Hanner kæmper hårdt om territorie og om hunnernes gunst.
Begge køn går på pilerakler, følfod, rød hestehov, blå annemone, blomstrende mirabel, hvid annemone og kirsebær fra sidst i marts til maj, og senere i juni ses meget slidte hunner på blomstrende syren. Sætter sig også på bløende birk og pil i foråret.

Flyvetid: Starter først i juli og kort efter klækning ca. en uges tid går de fleste til sommerhi, hvor de så senere i august vågner op igen på varme dage. Hvor de kan ses på træk i varme somre, de flyver langt omkring i træk, især i varme somre, indtil september - oktober hvor den går til overvintring og flyver igen i marts-juni. Hanner dør ud i starten af maj. Der kan ses slidte hunner ind i juni.

Værtsplante: Dens foderplante er Gråpil, Salix cinerea og Seljepil, Salix caprea hvor hunnen lægger fra 20 til 200 æg rundt om en gren i 1 til 3 meters højde på træets sydside, ofte på gråpil ud over vand langs åer eller moser. Er også fundet på Elm, Ulmus spp. I Rusland bruges også Tofarvet Pil, Salix phylicifolia.

Æg, larve & puppe: Larverne som klækker i maj lever i sociale kuld indtil sidste stadie, hvor de spreder de sig mere omkring i træet. Larvestadie tager 30 til 50 dage, og de forpupper sig på træet i nærheden af der de startede. Larverne ligner i de første stadier; Kirsebærtakvinge & Sørgekåbe, det er først i de senere stadier man kan se forskel. Se mere om larverne på Lepiforum.de.

Sygdomme & Parasiter: Populationer i ydreområder kommer og går, larvekuld er i juni meget følsom over for dårlig vejr, hvis det regner meget svækkes deres imunforsvar, de bliver angrebet af bakteriesygdomme, og parasitter som snyltehvepse; Ichneumon species som kan udrydde populationen fuldstændigt.

Østlig Takvinge udbredelse i Nordeuropa 2016-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Østlig Takvinge udbredelse i Nordeuropa 2016-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Udbredelse i Danmark: Er en sjælden trækart fra øst, som i perioder kan danne populationer.

1896-1979:
I Danmark blev den fundet for første gang i Vemmetofte på det sydlige Sjælland i 1896. I 1901 på Bornholm i Saltuna. Og 53 år senere i 1954 blev der på samme lokalitet på nogle få dage fanget 4 stk Østlig Takvinge i Saltuna, samt set flere af Ernst Vilsund som trækgæst omkring hans hus. Den ene af dem kom til lyslokning.
Næste gang d. 20 juli 1979 blev der fanget en Østlig Takvinge ved Randkløve på Bornholm af Erik Christoffersen.

2003-2016:
Et mindre træk i Danmark i den varme somre 2003 på Læsø, Falster og Bornholm, og det sydlige Sverige i Skåne og Blekinge. Næste år et enkelt slidt Østlig Takvinge d. 15 April 2004, bag Ballonparken på Amager, heldigvis havde Troells Melgaard kameraet med!
Fra juli 2011 til juli 2013 er der set enkelte træk af den Østlig Takvinge i det østlige Danmark på Stevns, Køge Bugt, det sydlige Amager & Nordsjælland. Som ses i foråret marts/april 2014!

I juli 2014 var der den største invasion nogensinde registreret i Danmark. Østlig Takvinge kunne ses overalt i Nordeuropa i Danmark, Holland, og enkelte dyr i det østlige England hvor den ikke er set siden 1953!
I marts - april 2015 er der set mange Østlig Takvinge overalt i Danmark med parringer. Senere i juni blev der set flere larvekuld. Men der har kun været få observationer af nyklækket dyr i juli & august 2015. Så den er nok ved at forsvinde fra Danmark igen, sidst set i foråret 2016 på Sjælland?

Udbredelse i Nordeuropa: Trækket i 1954 blev også registreret i det østlige Tyskland, Finland og for første gang i Sverige, Skåne og Blekinge. Fra midt i 50'erne til 1968 var der etableret en lille bestand i Sjöarp, Blekinge!

Siden 2003 hvor den genindvandrede til Sverige, har der været stabile bestande ved Vierydsån, Sjöarp øst for Bräkne-Hoby i Blekinge. Man må ikke indsamle insekter i Vierydsån Naturreservat uden tilladelse, som kun gives til forskere.

Ved Oslofjorden blev den i Trollsvann, Vestfold d. 22 april 2014 fundet af Reidar Voith for første gang i Norge, og senere blev der fundet flere omkring Oslofjorden. Sidst set i Norge ved Hamre, Bergen d. 3 maj 2015.

Østlig Takvinge kunne i 2014 ses overalt som træk i Nordeuropa i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, og enkelte dyr i det østlige England.

Verdensudbredelse: Er i 2016-17 udbredt fra det sydøstlige Sverige, Finland, de Baltiske lande, Polen til Bulgarien.
Videre udbredt fra Ukraine, Rusland videre igennem Sibirien i område mellem 50° N til 60° N. Mongoliet, Kina, Nepal, Korea, Japan og Kamtjatka hvor ssp. japonica er med mere blå sømkant.

Hedder på dansk: Østlig Takvinge. På norsk: Seljesommerfugl. På svensk: Videfuks.
På finsk:
Isonokkosperhonen. På estisk: Valgetähn-pajuliblikas. På lettisk: Karklu raibenis.
På litauisk:
Raudonjuoste plešteke. På polsk: Rusalka drzewoszek. På tysk. Östlicher Großer Fuchs.
På nederlansk:
Oostelijke vos. På engelsk: Scarce Tortoiseshell. På fransk: Tortue à pattes jaunes.

Lignende arter;
Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) og
Californisk Takvinge, Nymphalis californica (Boisduval, 1852).

___________________

Her overside variationer på Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hanner

Videfuks*Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Småland, Sverige. d. 7 April 2011. Fotograf: Pierre StjernfeldtØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Fre Blekinge d. 11 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 14 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Strøgårdsvang, Gribskov, Nordsjælland d. 12 marts 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 10 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

___________________

Her overside variationer på Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hunner

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hun. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 21 April 2011. Fotograf: Troells MelgaardVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge hun. Sjöarp, Blekinge d. 27 marts 2017. Fotograf; Jørgen Munck

___________________

Her overside variationer på Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

___________________

Her Østlig Takvinge, Kirsebærtakvinge & Det Hvide L.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 10 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide l, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han med lyse ben. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens ben er mørke. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide L, Nymphalis vaualbum kendes på dens ben er hvide. Ussuriisk, Vladivostok, Rusland. Juli 2002. Fotograf: Tom Nygaard KristensenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge er difus ind mod den røde grundfarve. Småland, Sverige. d. 18 April 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge er skarp afgrænset mod den okkerfarvet grundfarve i ydrefelt. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide L, Nymphalis vaualbum kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge mangler de blå pletter. Ussuriisk, Vladivostok, Rusland. Juli 2002. Fotograf: Tom Nygaard KristensenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han ansigt. Småland, Sverige. d. 18 April 2011. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hans lyse ben. Småland, Sverige. d. 18 og 21 April 2011. Fotografer: Lars Andersen stor foto, Troells Melgaard lille foto.Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens ben er mørke. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

___________________

Her et overset sikkert kendetegn på Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas

De blå pletter på bagvinge overside i ydre sømbånd er mere sammenhængende som et blåt bånd, de blå pletter kan varierer i størrelse til næsten helt væk, nogle gange er de synlige på forvingens sømkant.

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge er difus ind mod den røde grundfarve. Småland, Sverige. d. 18 April 2011. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

___________________

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge er skarp afgrænset mod den okkerfarvet grundfarve i ydrefelt. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros med sort sømbånd på bagvinge overside som er mere skarp tegnet indadtil ofte med mellemrum formet som halvmåner, med blå halvmåner ud mod sømkant.

___________________

Sidste Nyt

Lille Vildmose, Porsemosen

d. 17 april 2023

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas 1 stk.
Lille Vildmose, Porsemosen, Nordjylland d. 17 april 2023.
Fotografer; Dorte og Flemming Sørensen

___________________

Østlig Takvinge han, Nordsjælland

d. 24 marts 2022

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Salpetermosen, Hillerød (NEZ) d. 24 marts 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Salpetermosen, Hillerød (NEZ) d. 24 marts 2022. Fotograf; Emil Bjerregård

Emil Bjerregård d. 24-03-2022:
Jadang! Jeg har arbejdet intensivt siden ultimo februar på at nå at få en dansk
Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros/Østlig Takvinge), Nymphalis xanthomelas i hus dette forår inden jeg rejser sydpå, og efter en håndfuld Sørgekåbe, Nymphalis antiopa so far around i NEZ & SZ, lykkedes det endelig i dag at score en stor rød bandit!

1 fin
Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas havde jeg held med at opspore ved Salpetermosen i Hillerød her til middag - det handler bare om at lede efter dyrene og blive véd-véd; og vel og mærke at lede DE RIGTIGE steder...jeg har hele tiden haft på fornemmelsen at dette forår måtte være det bedste xanthomelas-forår i Danmark siden 2016, og at de nok skulle sidde rundt omkring blandt antiopa'erne...super-kanon! Så nåede jeg mig en xanthomelas inden jeg smutter sydpå om 2 uger til Candasnos.
God opvarmning til
Spansk Gul Sorttip, Euchloe bazae iberae:-

___________________

Østlig Takvinge han, Blekinge

d. 20 april 2021

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 17 april 2021. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 17 april 2021. Fotograf; Svend Rastrup Andersen

___________________

Østlig Takvinge han, Blekinge

d. 19 april 2018

En lille Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 19 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

En meget lille Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 19 april 2018. Fotograf; Lars Andersen

___________________

Østlig Takvinge set i Blekinge

d. 6 april 2018

Janne Svantesson; flere Videfuks och Körsbärsfuks vid Nässjön i Blekinge!!

Læs mere på facebookgruppen "Vi som gillar fjärilar"

___________________

Årets første Østlig Takvinge set i Blekinge

d. 27 januar 2018

Janne Svantesson; Årets första dagfjäril för mig i år blev en Videfuks vid Nässjön i Blekinge!!

Læs mere på facebookgruppen "Vi som gillar fjärilar"

___________________

Foråret i skoven

d. 9 april 2017

Østlig Takvinge han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; Regitze Enoksen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; Regitze Enoksen

En tidlig morgen d. 9 april 2017 var vi fire kratluskere (John Strange Petersen, Regitze Enoksen, Troells Melgaard og Lars Andersen) der kørte fra København til Blekinge for at se på sommerfugle, vi ankom ved 10-tiden imens det var overskyet og kun 8 grader, og der fløj ingen sommerfugle, så startede vi i stedet med at lede i slåenkrat efter larver og æg i stedet, dog uden held.

Ved 12-tiden begyndte det at klare op og så begyndte sommerfugle at flyve som Birkedagmåler, Archiearis parthenias og Poppeldagmåler, Boudinotiana notha, Citronsommerfugl, Skovblåfugl, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge, Østlig Takvinge og Det Hvide C.

Tilsidst på eftermiddagen var der fin solskin med 17 grader, en fantastisk dag hvor vi også så ravne, traner og hugorme. Så vi var helt høje efter denne fine dag i det svenske.

Lokalitet for Østlig Takvinge. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; Lars Andersen

Lokalitet for Østlig Takvinge. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; Lars Andersen

Man må ikke indsamle insekter i Vierydsån Naturreservat uden tilladelse.

___________________

De røde takvinger i Blekinge

d. 27 marts 2017

Østlig Takvinge hun. Sjöarp, Blekinge d. 27 marts 2017. Fotograf; Jørgen MunckKirsebærtakvinge. Sjöarp, Blekinge d. 27 marts 2017. Fotograf; Jørgen Munck

Østlig Takvinge & Kirsebærtakvinge. Sjöarp, Blekinge d. 27 marts 2017. Fotograf; Jørgen Munck

Emil Bjerregård og Jørgen Munck var mandag d. 27 marts 2017 i Sjöarp øst for Bräkne-Hoby, Blekinge det sydøstlige Sverige for at se takvinger, de så Østlig Takvinge, Kirsebærtakvinge og Sørgekåbe samt mere.

___________________

Østlig Takvinge

d. 15 april 2016

Østlig Takvinge hun, Nymphalis xanthomelas. Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 15 april 2016. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 15 april 2016. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 15 april 2016. Fotograf; Lars Andersen

___________________

Østlig Takvinge

d. 9 april 2016

Så er der langt om længe observeret årets første Østlig Takvinge. Brødeskov d. 9 april 2016. Emil Bjerregård ringede til mig. Her obs på fugleognatur.

___________________

Østlig Takvinge eller Kirsebærtakvinge er set ved Ophelia Kilde, Helsingør

d. 22 august 2015

Thomas Kokfelt har set en Kirsebærtakvinge / Østlig Takvinge ved Ophelia Kilde, Helsingør, Nordsjælland d. 22 august 2015. Desværre er der ingen billeder af obs.

___________________

Enkelte Østlig Takvinge set i det østlige Danmark

Fra d. 7 juli til d. 15 juli 2015

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 15 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 15 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Der er set enkelte Østlig Takvinge fra d. 7 juli til d. 15 juli 2015 ude i Pinseskoven på det vestlige Amager og på Falster.

___________________

Nyklækkede Østlig Takvinge fra Blekinge.

d. 8 til 12 juli 2015

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Fre Blekinge d. 11 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Fre Blekinge d. 11 juli 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Fre Blekinge d. 11 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Jeg kan fortælle at Lars A. Krogh og jeg (Lars Andersen) at de medbragt larver fra Blekinge d. 20 juni 2015 som der blev passet og plejet, blandt andet på vores Sverigetur, Kalle Stovgaard i Hakafors fik også nogle af dem, som han har klækket. Imens der skulle skaffe foder til dem, fandt Lars A. Krogh larver på forskellige lokaliteter omkring på Stevns og Køge. Så det endte med han havde omkring fitty danske og svenske dyr. De klækkede fra d. 8 til 12 juli 2015 og blev sat ud på Stevns og Blekinge.

___________________

Østlig Takvinge larver set i Blekinge.

d. 20 juni 2015

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas larver på Gråpil. Blekinge d. 20 juni 2015. Fotograf; Lars Andersen

Jeg og en ven fandt Østlig Takvinge larver på Gråpil, Salix cinerea i Blekinge, de er nemme at spotte så længe de er lidt mindre, for et kuld kan ses på lang afstand i en kikkert eller tele.

___________________

Der er fundet Østlig Takvinge larver i Børstingerød Mose.

d. 12 juni 2015

Allan Bornø Clausen var i Børstingerød Mose d. 12 juni for at se til Mørk Pletvinge, hvor der fløj 5 til 6 hanner omkring. Senere i mosen fandt han en Østlig Takvinge larvekoloni hængende i en pil ud over en tørveskær i den solvarmeste ende. Desværre var flere af dem ramt af bakteriesygdommen Bacillus thuringensis. Det er en kølig forår & forsommer der rammer takvingerlarver hårdt, så det er spørgsmål hvor mange fuldvoksne sommerfugle vi kommer til at se i juli?

Læs mere på Lepidopterologisk Forum.

___________________

D. 17 juni 2015 til d. 25 juni 2015; Er der debat om indsamling af sjældne dagsommerfuglelarver på Fugle&Natur i indlæg; "Østlig takvingelarver i Børstingerød Mose i Allerød" starte af Jørgen Munck.

___________________

Der er set mange overvintrende Østlig Takvinge i det østlige Danmark.

d. 8 marts 2015 til d. 15 maj 2015

Jeg var sammen med min ven Henrik S. Larsen i sommerhus i nærheden af Arenakke Bakke. Hvor vi i flere dage siden d. 9 marts ledte efter overvintrende Østlig Takvinge i Nordsjællandske skove, først var det i Arresødal d. 9 marts hvor jeg så 1 stk. Østlig Takvinge flyve forbi, desværre stod Henrik med ryggen til. Der var også en enkelt Nældens Takvinge.

Senere på dagen ledte vi i Asserbo Plantage og i Bølleljungen uden at se sommerfugle, men 3 stk. kronhjorte var der.

Kronhjorte i Asserbo Plantage d. 9 marts 2015. Fotograf: Lars Andersen

Kronhjorte i Asserbo Plantage d. 9 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

Næste dag d. 10 marts kørte vi til Gribskov, hvor jeg på Strøgårdsvang enge skræmte en enkelt Østlig Takvinge op af græsset, desværre så Henrik den ikke. Der var også 2 stk. Nældens Takvinge.

Onsdag d. 11 marts skulle Henrik til Ølstykke og København. Så jeg tog alene afsted på cykel ud i Asserbo Plantage og Bølleljungen, hvor jeg så flere Citronsommerfugl hanner og en hun.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Nordsjælland d. 12 marts 2015. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Strøgårdsvang, Gribskov, Nordsjælland d. 12 marts 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Strøgårdsvang, Gribskov, Nordsjælland d. 12 marts 2015. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Strøgårdsvang, Gribskov d. 12 marts 2015. Fotograf; Lars Andersen

Torsdag d. 12 marts kørte Henrik og jeg til Gribskov i den nordlige ende, hvor vi på skovenge ledte efter Jomfrubjørn, Callimorpha dominula larver uden held. Senere på dagen kom vi forbi Strøgårdsvang, hvor vi fandt en Østlig Takvinge med blå plet midt på forvinge. Det var den første som Henrik har set. Senere kom Emil Bjerregaard forbi, og han bemærkede at den havde blå plet på forvinge, så fik jeg travlt med kameraet, for jeg havde ellers stået i baggrunden fordi jeg i forvejen har masser af billeder af denne art.

Vi har diskuteret hvad denne blåplettet aberration skal hedde? Vi besluttede at Emil skal havde lov til at bestemme aberration navn fordi han var den første der opdaget denne blå spot på forvinge.

___________________

I marts - april - maj 1015 blev Østlig Takvinge set enkeltvis på mange lokaliteter i det østlige Danmark bla. på Amager Fælled, og fra det sydlige Falster til Skagen i nord.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 5 april 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 4 april 2015. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas hanner. Pinseskoven, Vestamager d. 4 - 5 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 6 april 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 6 april 2015. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 6 april 2015. Fotograf: Lars Andersen

Regitze Enoksen og Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 6 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

___________________

D. 17 marts 2015 til d. 22 marts 2015; var der debat om indsamling af sjældne dagsommerfugle på Fugle&Natur i indlæg; "Østlig Takvinge på Langholmen"

___________________

Stor invasion af Østlig Takvinge i Danmark.

d. 8 juli 2014 til d. 19 juli 2014

Lars Andersen & Lars Adler Krogh ved at fotograferer Østlig Takvinge & Ilia. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2014. Fotograf: Jan Eske Schmidt

Lars Andersen & Lars A. Krogh ved at fotograferer Østlig Takvinge. Pinseskoven d. 11 juli 2014. Fotograf: Jan E. Schmidt

Året før i 2013 begyndte der i Sverige at være rigtig mange fund overalt til nord for Stockholm. og der var et mindre træk af Østlig Takvinge til det østlige Danmark i juli 2013, som kom frem efter overvintring i marts 2014.

Men så kom den store invasion til Danmark fra d. 8 juli 2014 hvor de sås overalt i det østlige Danmark. Senere er de set længere mod vest overalt i Danmark indtil d. 15 juli så gik de fleste i sommerhi. Man kunne samtidig følge invasionen på den svenske Artportalen. Så invasionen var ventet, hvor de samtidig dukede op på Amager, Stevns og Falster. I dette store træk blev der også set et par enkelte Kirsebærtakvinge.

Der blev i samme tid set flere i Tyskland og Holland. Og enkelte i Norge og England. Hvor den første Østlig Takvinge/Scarce Tortoiseshell blev set i Sevenoaks (Kent) juli 1953. Og nu andet engelske fund i Costessey nær Norwich (Norfolk) d. 13 juli 2014. Se mere på; Migrant Butterfly - June and July 2014.

Østlig Takvinge er muligvis hjemmehørende i Pinseskoven på Amager siden 2011. Det er en individfattig population, så indsamling frarådes. Se mere på Lepidopterologisk Forening. Pinseskoven som er en stor birkeskov er en unik lokalitet, hvor der også findes; Sørgekåbe, Det Hvide C, Iris & Ilia.

Samt i Sverige siden 2004 hvor den blev den genfundet i Blekinge, på samme lokalitet ved Vierydsån syd for Nässjön øst for Bräkne-Hoby som tilbage i 1954, og indtil videre ser den ud til at være fast i området. Der bliver holdt øje med denne bestand, se mere på Sydostentomologerna, hvor Anders Brattström har en artikel om Videfuks.

Nu i 2014 har Østlig Takvinge bredt sig over det hele sydøstlige Sverige i Blekinge, Småland, Öland, Linköping i Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, og helt op til Himmersundet/Boskär, Nordmaling i Ångermanland. Og enkelte fund på den vestlige skærgård omkring Göteborg. Der er ikke langt over til Læsø og det nordlige Jylland hvor den er set lige syd for Skagen.

I Norge blev den fundet for første gang d. 22 april til 4 maj 2014; nu er Seljesommerfugl, Nymphalis xanthomelas fundet mange steder omkring Oslofjorden i Østfold, Vestfold og Hedmark i Østlandet. Det nærmer sig 20 norske observationer. Se mere på Artsobservasjoner og Lepidoptera.no.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 10 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 10 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Vestamager d. 12 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

_________________________

d. 10 marts 2014 til d. 26 april 2014

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 14 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Her har jeg ændret på farver og hævet den gule farve frem, som ellers var blevet bleget. Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Amager d. 14 Marts 2014. Fotograf: Lars Andersen

___________________

D. 15 marts 2014; Tråd på fugleognatur; "Indsamling af Østlig Takvinge frarådes på Amager".

D. 15 marts 2014; 10 års eftersøgning af den Østlige Takvinge Naturephotos.

___________________

Pinseskoven, Vestamager d. 20 Marts 2014. Fotograf; Lars AndersenPinseskoven, Vestamager d. 20 Marts 2014. Fotograf; Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 20 marts 2014. Fotograf; Erik Steen LarsenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 20 marts 2014. Fotograf; Erik Steen LarsenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 20 marts 2014. Fotograf; Erik Steen Larsen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven, Amager d. 20 Marts 2014. Fotograf: Erik Steen Larsen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven, Amager d. 20 Marts 2014. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 7 april 2014. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Amager d. 7 april 2014. Fotograf: Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 11 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Pinseskoven, Amager d. 11 marts 2014. Fotograf: Lars Andersen

Lars Andersen d. 11 marts 2014; kom jeg ud i Pinseskoven ved 10 tiden, jeg cyklede af Elvehøjevej ned til en sti der gik ind til Pinseengen. Der på engen ca. kl. 10:45 så jeg en Østlig Takvinge jagte en Nældens Takvinge ind i pilekrattet, der ledte jeg en kvarters tid og gik videre til næste lysning, hvor jeg kl. 10:50 så endnu en Østlig Takvinge, som jeg fik billeder af, der var jeg oppe og ringe, det gjorde min tlf. samtidigt, hvor Emil Bjerregård var sammen med Jørgen Munck lige i nærheden, så jeg fik kun få minutter alene med denne han.
Den var meget medgørligt, og blev der til omkring kl. 12:12.
På et tidspunkt var der et skovfirben der var lige ved at fange den!

Bagefter var jeg igen over på Pinseengen og lede, og der genfandt jeg hanner fra tidligere, den var jeg rimeli tæt på, og så den manglede den højre hale, og ikke havde de samme skrammer på venstre forvinge.

Ialt så jeg 2 stk.
Østlig Takvinge hanner ude i Pinseskoven sammen med Palle Biehl, Emil Blicher Bjerregård, Jørgen Munck og Jens Lind. Og 2 stk. Sørgekåbe, 4 stk. Nældens Takvinge, 1 stk. Det Hvide C og den smukke Birke-Dagmåler.
Så efter 10 år lykkedes det mig at få billeder af den
Østlige Takvinge i Danmark!

Skovfirben, Lacerta vivipara. Pinseskoven d. 11 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen

Skovfirben, Lacerta vivipara. Pinseskoven, Amager d. 11 marts 2014. Fotograf: Lars Andersen

___________________

Lokalitet langs Lyckebyån for Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Småland, Sverige. d. 14 april 2013. Fotograf: Lars Andersen

Lyckebyån. Småland, Sverige d. 14 april 2013 fløj der Østlig Takvinge & Nældens Takvinge rundt. Fotograf; Lars Andersen

___________________

Observationer af Østlig Takvinge på Amager, April 2004!

Her på stien skræmte jeg en Kirsebærtakvinge eller den Østlig takvinge op, da jeg kom cyklende. Dyssen, Christiania d. 28 april 2004. Fotograf: Lars Andersen

D. 28 april 2004; på Dyssen, Christiania langs vandet ved Dyssebroen er der masser af Løgkarse, Alliaria petiolata og Mælkebøtte, Taraxacum vulgare samt Judaspenge, Lunaria annua i blomst, hvor de 3 arter af Kålsommerfugle, Aurora og Dagpåfugleøjer flyver omkring, i en lille have stod en Kalkkarse, Arabis caucasia på et lun hjørne, den tiltrak Kålsommerfuglene og Aurora. Så også en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros eller en Østlig takvinge, Nymphalis xanthomelas, hvor jeg på cykel skræmte den op fra vejen og så var den væk. Nåede ikke at tage et foto! Mine øjne var ved at trille ud af mit hoved.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells MelgaardØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells MelgaardØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells MelgaardØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells MelgaardØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells Melgaard

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han. Amager Fælled bag Ballonparken, Amager, København d. 15 april 2004. Fotograf: Troells Melgaard

P.S. Dette eksemplarer er med sorte mellemben, så den kan forveksles med Kirsebærtakvinge.

D. 15 - 16 april 2004; med til historien hører at Troells Melgaard fotografere en Østlig Takvinge 13 dage tidligere på Amager Fælled ved Ballonparken som ligger ca. 3 til 4 km syd for Dyssen! Første gang den blev fotograferet i levende live i Danmark.  Lars Andersen  28 april 2004

___________________

link til Bialowieza Nationalpark (Bialowieski Park Narodowy)

___________________

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Home tilbage til danske-natur.dk

___________________