Kirsebærtakvinge

Nymphalis polychloros

First update 2 august 2004

Last update 21 june 2023


Sydlig Småland d. 16 april 2011. Fotograf: Erni BoesenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenEn luskede Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros), der ligner en Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Blekinge, Sverige. d. 23 April 2008. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 14 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Blekinge, Sverige. d. 19 Juli 2008. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens ben er mørke. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenLokalitet for Kirsebærtakvinge. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758).

Udseende: Har på overside snavset orangerød grundfarve med sort sømbånd på bagvinge overside som er mere skarp tegnet indadtil, med blå halvmåner ud mod sømkant.
Arten kan normalt kendes på mørkere gråbrun behårede mellemben, dog kan der forekomme eksemplarer der har lyse ben. Ligesom der kan forekomme Østlig Takvinge med mørke mellemben.
Vingefang er 53 - 70 mm. Hunnen er lidt større end hannen.

Habitat: Ses i blandet løvskov langs skovveje, ved bondegårde langs markskel, hvor stengærder er yndede som siddepladser, og haver med frugttræer ved små ældre gårde.

Adfærd: De friskklækkede hanner går ned på jorden for at suge ammoniak og mineraler, går til blødende elm, birk og eg i sensommeren. Den solbader gerne om eftermiddagen på Løvtræer som Birk, Eg og Bøg med åbne vinger, der er den nem at komme til som fotograf. Overvinter til næste forår oppe i luftige lofter på lader og gårde, og hule ældre træer.
I det tidlige forår, marts/april ses de overvintrende Kirsebærtakvinger på Pilerakler, Mirabel og senere i juni på andre frugttræer samt Syren. 

Flyvetid: I en generation der klækker ført i juli, som flyver i nogle få dage før den går til overvintring. Flyver fra det tidlige forår, marts/april til langt ind i juni.

Værtsplante: Larven lever i kolonier, maj-juni på Skov-Elm, Ulmus glabra.
Småbladet Elm, Ulmus campestris. Seljepil, Salix caprea. Gråpil, Salix cinerea.
Bævreasp, Populus tremula. Pære, Pyrus communis. Fuglekirsebær, Prunus avium og dyrkede
sorter som
Sødkirsebær, Prunus avium x. I det sydlig Europa bruges også Nældetræ, Celtis australis.

Larve-kolonier kan især i kølige somre være hårdt angrebet af bakterie sygdomme og parasiter som: snyltehveps Phobocampe confusa, småsnyltehveps Cotesia vestalis og puppesnyltehveps Pteromalus puparum. Snyltehveps, Ichneumon suspiciosus er larveparasit på en række større dagsommerfugle i takvinge og randøje familie og ugler, Noctuidae.

Kirsebærtakvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Kirsebærtakvinge udbredelse i Nordeuropa 2010-17. Kort lavet i april 2017 af Lars Andersen

Skandinavisk udbredelse: I Danmark ses enkelte trækkende fra øst i varme somre.  Man kan håbe at den igen vil bosætte sig i Danmark hvor der jævnligt rapporteret om flere fund i det østlige Danmark.
I Norge fandtes den indtil 1900'erne.
Der findes i Sverige små faste populationer i Blekinge, det østlige Småland, Östergötland, Södermanland op til Uppland. På Öland hvor den har stabile populationer og enkelte fund på Gotland. Den har i de senere år bredt sig ned til det sydlige Skåne, og op langs vestkysten til Halmstad og Varberg.
I Finland forsvandt den i begyndelsen af 40'erne, men er siden begyndt at komme igen omkring 2000.

Tidligere udbredelse i Danmark: Kirsebærtakvinge har tidligere haft faste populationer i det østlige Danmark (Sjælland, Falster og Bornholm), men forsvandt i begyndelsen af 80'erne, og den sidste faste bestand på Bornholm forsvandt omkring 1988.

Status: Indtil sidst i 50'erne var den lokal udbredt i det østlige Danmark, men ændringer i landbrugsdrift fra mindre marker med læhegn til de store marker uden læhegn, fjernede deres levesteder. Det samme skete i skovbruget, de skovbruget dygtigere til at dyrke skoven, og de mange små habitater med bæversap blev drænet og plantet til. De regnfulde sommer i 60'erne samt øgede brug af sprøjtemidler påvirkede også bestanden.
Tilsidst var den forsvundet fra Danmark & det sydlige Sverige, og fandtes kun tilbage på Öland. Først midt i 80'erne begyndte den at brede sig igen i det sydøstlige Sverige.

Kirsebærtakvinge er en klimafølsom art, som kunne overleve i det traditionelle landbrug uden brug af kunstig gødning og sprøjtemidler.
I 50'erne til ind i 60'erne brugte man DDT. 1969 blev DDT forbudt i Danmark.
Stoffet blev erstattet med Parathion som er bedre kendt under navnet Bladan
Men det var ødelæggelser af levesteder der var den afgørende forskel.

Verdensudbredelse: Atlasbjergene i det nordvestlige Afrika. Det sydlig til centrale og østlig Europa op til det nordlige Frankrig, samt tilfældige fund i det sydlige England. Findes videre igennem Tyrkiet, Kaukasus og det sydlige Rusland til det nordvestlige Kasakhstan. Meldinger om en isoleret koloni fra Himalaya skal tjekkes?

Har tidligere på dansk heddet: Stor Ræv.

Hedder på dansk: Kirsebærtakvinge. På norsk: Kirsebærsommerfugl. På svensk: Körsbärfuks.
På finsk: Kirsikkaperhonen. På estisk: Kollatähn-pajuliblikas. På lettisk: Auglkoku raibenis.
På litauisk:
Daugiaspalve plešteke. På polsk: Rusaika wierzbowiec. På tysk: Grosser Fuchs.
På nederlandsk: Grote vos. På fransk: Grande tortue. På engelsk: Large Tortoiseshell.

Fredning: På Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at i
indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

_______________________________________________________

Her overside variationer på Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. d. 26 Marts 2007. Stenhuvud, Skåne. Sverige. Fotograf: Daniel DolfeKirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Bommerstorp, Blekinge, Sverige d. 26 Marts 2016. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenEn luskede Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros), der ligner en Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Blekinge, Sverige. d. 23 April 2008. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge (Nymphalis polycholoros). Öland, Sverige. d. 12 April 2005. Fotograf: Daniel Dolfe

_______________________________________________________

Her overside variationer på Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas

En luskede Østlig takvinge (Nymphalis xanthomelas), der ligner en Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Sjöarp, Blekinge, Sverige. d. 22 April 2015. Fotograf; Lars AndersenVidefuks*Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Småland, Sverige. d. 7 April 2011. Fotograf: Pierre StjernfeldtVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 14 marts 2014. Fotograf; Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) hun. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________________

Her underside på Østlig Takvinge, Kirsebærtakvinge & Det Hvide L.

Videfuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han med lyse ben. Småland, Sverige. d. 27 March 2012. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Öland, Sverige d. 18 juli 2014. Fotograf: Lars AndersenDet hvide L, Nymphalis vaualbum kendes på dens ben er hvide. Ussuriisk, Vladivostok, Rusland. Juli 2002. Fotograf: Tom Nygaard Kristensen

_______________________________________________________

Her bagvinge overside på Kirsebærtakvinge & Østlig Takvinge.

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Tubas LøkkegaardKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros kendes på dens sorte sømbånd på bagvinge er skarp afgrænset mod den okkerfarvet grundfarve i ydrefelt. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars AndersenVidefuks/Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas) han. Småland, Sverige. d. 18 April 2011. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________________

Lignende takvinger som kan ses i Danmark

Nældens takvinge på Seljepilrakler. Asserbo Plantage. Nordsjælland. d. 31 marts 2007. Fotograf: Lars AndersenDet Hvide l, Nymphalis vaualbum. Stara Planina, Serbien d. 26 juni 2014. Fotograf; Tom Nygaard KristensenØstlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 13 marts 2014. Fotograf; Mikkel Lausten

Nældens Takvinge, Aglais urticae bliver ofte meldt som Kirsebærtakvinge af mindre øvede, i 2004 var der en på Fyn der meldte at havde set 3 Kirsebærtakvinger i sin have! Det var Nældens Takvinge som er mindre med mere klar rød grundfarve på oversiden. Vingefang; 45 - 50 mm.

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas ligner meget Kirsebærtakvinge! Men har mere takkede vingeform og rødgylden grundfarve på oversiden, med sort sømbånd på bagvinge overside som er mere diffust indadtil. De blå pletter på bagvinge overside i ydre sømbånd er mere sammenhængende som et blåt bånd, de blå pletter kan varierer i størrelse til næsten helt væk, nogle gange er de synlige på forvingens sømkant. Samt lysere beigebehårede mellemben, som kan ses når man er tæt nok på. Når Østlig Takvinge & Kirsebærtakvinge er meget slidte, bliver kendetegn diffuse, og sikker ID kan være vanskelig. Vingefang; 53 - 71 mm.

Det Hvide L, Nymphalis vaualbum er mere broget på overside end Kirsebærtakvinge, den kendes på det hvide L på bagvinge underside, og er mere takket i vingeform. Vingefang; 65 - 74 mm. Er sidst set i Danmark i 1901. Er et trækdyr som der er fundet ca. 35 stk. i det sydlige Finland, sidst set i 2004.

_______________________________________________________

Sidste nyt!

Kirsebærtakvinge larver

d. 21 juni 2023

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larver. Småland, Sverige d. 21 juni 2023. Fotograf; Ole Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larver. Småland, Sverige d. 21 juni 2023. Fotograf; Ole Andersen

_______________________________________________________

Kirsebærtakvinge foråret 2023

d. 28 maj 2023

1 imago. Kongelunden, Amager d. 20 april 2023. Kim Vognsen
1 imago. Vestre Kirkegård, København
d. 11 maj 2023. Emil Bjerregård
1 imago. Ulvshale, Heden, Møn
d. 13 maj 2023. Yvonne Nielsen

_______________________________________________________

d. 7 maj 2022

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Lolland, Danmark d. 20 april 2022. Fotograf; Tubas LøkkegaardKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Lolland, Danmark d. 20 april 2022. Fotograf; Tubas Løkkegaard

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Lolland, Danmark d. 20 april 2022. Fotograf; Tubas Løkkegaard

D. 20 april 2022 har Tubas Løkkegaard set og fotograferet en Kirsebærtakvinge på Lolland,
lokalitet er sløret af hensyn til artens succes. Der er også andre der har set og fofograferet takvingen på Lolland.

_______________________________________________________

d. 26 februar  2022

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Nässjön, Blekinge, Sverige d. 26 februar 2022. Fotograf; Janne Svantesson

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Nässjön, Blekinge, Sverige d. 26 februar 2022. Fotograf; Janne Svantesson

_______________________________________________________

d. 3 maj 2021

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros lys hun. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 3 maj 2021. Fotograf; Janne Svantesson

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros lys hun. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 3 maj 2021. Fotograf; Janne Svantesson

_______________________________________________________

d. 3 juli 2019

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 3 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 3 juli 2019. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 3 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 3 juli 2019. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________________________

d. 25 maj  2019

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Hundemose Skov, Østsjælland d. 25 maj 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Hundemose Skov, Østsjælland d. 25 maj 2019. Fotograf; Emil Bjerregård

Læs mere om fundet på facebook

_______________________________________________________

d. 23 april 2019

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 23 april 2019. Fotograf; Henrik S. Larsen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 23 april 2019. Fotograf; Henrik S. Larsen

_______________________________________________________

d. 20 - 21 april 2019

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Arresødal, Frederiksværk, Nordsjælland d. 20 april 2019. Fotograf; Jørgen Munck

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Arresødal, Frederiksværk, Nordsjælland d. 20 april 2019. Fotograf; Jørgen Munck

Lørdag d. 20 april 2019 Emil Bjerregård; Puha...jeg ved næste ikke hvor jeg skal begynde, og hvad jeg skal skrive. Men nu forsøger jeg. Det har virkelig været en speciel dag. D. 20. april 2019 vil fremover altid stå som noget særligt og mindeværdigt for mig.

Planen var som udgangspunkt igen "bare" et rubi-raid i NEZ. Tog tidligt afsted fra Hvidovre med bøvlet offentlig transport til Hillerød, hvorfra jeg cyklede ud i Gadevang. Her ligger nogle gamle flotte tørvemoser af forskellig karakter, som altid er et besøg værd for en ægte tørvemose-fanatiker. Her fandt jeg 1 rubi ved Hjortesøle, 3 rubi i Nørresø og 2 rubi i Hovmosen. Fint.....

Læs mere om fundet på facebook

_______

Søndag d. 21 april 2019; kørte Knud Ellegaard og jeg til Arresødal om formiddagen, hvor vi mødte flere der gerne vil se kirsebærtakvinge som finderen Emil Bjerregård med flere.
Jeg vil ikke starte med at gå hen og hilse på med det samme, men gik hen på en lysning hvor der stod en spidsløn i blomst. Der gik ikke mange sekunder, da en rød stor takvinge passere over mig i fire meters højde, og væk var den. ØV ØV.
Kunne ikke se om det var kirsebærtakvinge eller østlig takvinge i de få sekunder jeg så den.
20 minutter senere havde Knud Ellegaard den i en grenbunke i 3 sekunder, men den lettede.
Og så var der ikke flere obs af større røde takvinger den dag. Men det var hyggelig at møde flere sommerfugle interesseret denne smukke dag hvor vi forsøgte at se kirsebærtakvinge.

_______________________________________________________

Spidsløn blomster og takvinger

d. 23 april 2019

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 april 2019. Fotograf; Lars AndersenSpidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster. Arresødal, Nordsjælland d. 21 - 22 april 2019. Fotograf; Lars Andersen

Spidsløn, Acer platanoides blomster i Arresødal ved Frederiksværk d. 21 og 22 april 2019.
De blomster var så sødmefyldte med nektar som dufter som den ahornsirup man kan købe.
Selv højt oppe i toppen af træet kan:
Det Hvide C, Polygonia c-album og Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros sidde. Og der er en kikkert eller en stor teleobjektiv nødvendig, hvis man skal få øje på dem.

For d. 22 april blev kirsebærtakvinge igen set i Arresødal af Jan Eske og Lars A. Krogh. Jeg så den flyve oppe i spidsløn dagen før d. 21 april som jeg ikke sikkert kunne bestemme til enten kirsebærtakvinge eller østlig takvinge, det er nok med 99% sikkerhed at det er en kirsebærtakvinge.

Det store er at de store takvinger suger nektar i spidsløn blomster, det er helt nyt for mig.

_______________________________________________________

d. 6 april 2018

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Bodilmølle, Midtjylland d. 6 april 2019. Fotograf; Carsten Holm Clausen

_______________________________________________________

d. 29 marts  2018

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas han og Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Østlig Takvinge og Kirsebærtakvinge hanner. Sjöarp - Nässsjön, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 29 marts 2019. Fotograf; Lars Andersen

Kørte sammen med John Strange Petersen far København over broen til Skåne og videre til skovene øst for Bräkne-Hoby, Blekinge hvor vi mødte Janne Svantesson og Lars Krogh på en fantastisk flot forårsdag med seljepilens gule rakler og blå anemoner.
Hvor vi så dagsommerfugle som
Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge, Østlig Takvinge og Det Hvide C. Samt enkelte birkedagmålere.

_______________________________________________________

En forårsdag i Blekinge

d. 9 april 2018

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotograf;  Knud EllegaardKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotograf;  Knud Ellegaard

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge, Sverige d. 9 april 2018. Fotografer; Knud Ellegaard og Lars Andersen

En dejlig forårsdag i Blekinge sammen med Lars A Krogh og Knud Ellegaard, hvor vi så Citronsommerfugl, Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge Østlig Takvinge og Det Hvide C.

_______________________________________________________

Snyltehvepsen, Ichneumonidae sp.

d. 1 juni 2017

Her en Snyltehvepsen, Ichneumonidae sp. der vil parasiterer en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larve.  Skoghult, Småland, Sverige d. 20 juni 2012. Fotograf; Ole AndersenHer en Snyltehvepsen, Ichneumonidae sp. der vil parasiterer en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larve.  Skoghult, Småland, Sverige d. 25 juni 2012. Fotograf; Ole AndersenHer en Snyltehvepsen, Ichneumonidae sp. der vil parasiterer en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larve.  Skoghult, Småland, Sverige d. 25 juni 2012. Fotograf; Ole Andersen

Her Snyltehvepsen, Ichneumonidae sp. der parasiterer på Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros larve.
Skoghult, Småland, Sverige fra d. 20 juni til d. 25 juni 2012. Fotograf; Ole Andersen
 
Snyltehvepse, Ichneumonidae er parasitoide hvepsefamilie inden for rækkefølgen Årevingede, Hymenoptera. De er vigtige parasitoider på andre hvirvelløse dyr; Fælles værter er larver og pupper af Biller, Coleoptera. Årevingede, Hymenoptera og Sommerfugle, Lepidoptera.

Over 24.000 arter er blevet beskrevet fra hele verden. Estimater af de samlede arter spænder fra 60.000 til over 100.000 - mere end nogen anden hymenoptera familie.

_______________________________________________________

d. 9 april 2017

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; John S Petersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 9 april 2017. Fotograf; John S Petersen

En tidlig morgen d. 9 april 2017 var vi fire kratluskere (John Strange Petersen, Regitze Enoksen, Troells Melgaard og Lars Andersen) der kørte fra København til Blekinge for at se på sommerfugle, vi ankom ved 10-tiden imens det var overskyet og kun 8 grader, og der fløj ingen sommerfugle, så startede vi i stedet med at lede i slåenkrat efter larver og æg i stedet, dog uden held.

Ved 12-tiden begyndte det at klare op og så begyndte sommerfugle at flyve som Birkedagmåler, Archiearis parthenias og Poppeldagmåler, Boudinotiana notha, Citronsommerfugl, Skovblåfugl, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Sørgekåbe, Kirsebærtakvinge, Østlig Takvinge og Det Hvide C.

Tilsidst på eftermiddagen var der fin solskin med 17 grader, en fantastisk dag hvor vi også så ravne, traner og hugorme. Så vi var helt høje efter denne fine dag i det svenske.

_______________________________________________________

d. 26 marts 2016

Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Bommerstorp, Blekinge, Sverige d. 26 Marts 2016. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Bommerstorp, Blekinge, Sverige d. 26 Marts 2016. Fotograf: Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Bommerstorp, Blekinge, Sverige d. 26 Marts 2016. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________________________

d. 17 juni 2015

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. BAskordalos, Kreta d. 17 juni 2015. Fotograf; John VergoKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. BAskordalos, Kreta d. 17 juni 2015. Fotograf; John VergoKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. BAskordalos, Kreta d. 17 juni 2015. Fotograf; John VergoKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. BAskordalos, Kreta d. 17 juni 2015. Fotograf; John Vergo

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. BAskordalos, Kreta d. 17 juni 2015. Fotograf; John Vergo

_______________________________________________________

d. 22 april 2015

Sjöarp, Blekinge, Sverige. d. 22 April 2015. Fotograf; Lars AndersenEn luskede Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros), der ligner en Østlig Takvinge (Nymphalis xanthomelas). Sjöarp, Blekinge, Sverige. d. 22 April 2015. Fotograf; Lars A. KroghEn luskede Østlig takvinge (Nymphalis xanthomelas), der ligner en Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Sjöarp, Blekinge, Sverige. d. 22 April 2015. Fotograf; Lars Andersen

To luskede takvinger; først en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros og en Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas som er svære at bestemme. Sjöarp, Blekinge d. 22 April 2015. Fotografer; Lars A. Krogh & Lars Andersen
 
D. 22 april 2015; var Lars Andersen & Lars A. Krogh i Blekinge og se en del Østlig Takvinge og enkelte Kirsebærtakvinge. Om foråret kan de være vanskelige at se forskel på disse to arter fordi på deres vinger er gul pigmentfarve på skæl bleget, slidte & hakkede i sømkant, og at der findes overgangsformer!

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge d. 22 april 2015. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge d. 22 april 2015. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge d. 22 april 2015. Fotograf; Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge d. 22 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Sjöarp, Blekinge d. 22 april 2015. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________________________________

d. 6 april 2015

D. 6 april 2015; er der i Gerlev, Slagelse, Vestsjælland fundet en Kirsebærtakvinge af Lotte Ulvig Bering Jafari, Uploadet på facebook-sommerfugleatlas hvor Lotte troede der var tale om Østlig Takvinge. Emil Bjerregaard skrev til Lotte at det var den endnu sjældnere Kirsebærtakvinge hun havde fundet, og at hun burde eftersøge den de kommende dage....

_______________________________________________________

d. 7 juli 2014

D. 9 september 2014; der er i Kongelunden, Amager d. 7 juli 2014 fundet en Kirsebærtakvinge af Per Skarin, jeg har set et billede af den, den er god nok.

_______________________________________________________

d. 26 april 2014 & 27 juli 2015

John Faldborg har på dofbasen meldt en Kirsebærtakvinge fra Vallø Storskov, Østsjælland. D. 1 maj; Nu er jeg i tvivl pga. diffuse kendetegn, som gælder for begge arter; Østlig Takvinge & Kirsebærtakvinge? I dag d. 27 juli 2015 har jeg talt med John over mobil og han fortæller den har mørke ben, så en Kirsebærtakvinge.

_______________________________________________________

d. 17 juni 2013

Palle Frejvald har i Jydelejet, Møn set en Kirsebærtakvinge

_______________________________________________________

d. 11 maj 2011

Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Lolland d. 11 maj 2011. Fotograf; Tubas Løkkegaard. Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Lolland d. 11 maj 2011. Fotograf; Tubas Løkkegaard

D. 11 maj 2011 har Tubas Løkkegaard set og fotograferet en Kirsebærtakvinge på Lolland, lokalitet er sløret af hensyn til artens succes. I weedkenden blæste det fra øst, og det var ikke kun på Lolland at Kirsebærtakvinge blev set. På Amager i Kongelunden blev der set en mere d. 9 maj af Frederik Wibrand. Se indlæg om KirsebærtakvingeNaturephotos.dk af Tubas Løkkegaard d, 18 maj 2011.

_______________________________________________________

d. 22 april 2011

Gård i Det nordlige Småland d. 21 april 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han der jagter en hun. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars AndersenLars Andersen og Erni Boesen ved at fotograferer en Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Tubas LøkkegaardEn gruppe Aspetræer sidst på eftermiddagen. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros han. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars AndersenKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Tubas LøkkegaardKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Tubas LøkkegaardKirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros hun. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars Andersen

D. 22 april 2011 i Blackstad nordøst for Vimmerby i det nordøstlige Småland sidst på eftermiddagen så jeg sammen med Tubas Løkkgaard og Erni Boesen parringsflugt omkring et højt birketræ, hunnen sad oppe i ca. 10 meters højde, hannen længere nede på solsiden af birkestammen, da hunnen kom ned i højden begyndte den lille han at jagte den ivrig omkring, tilsidst efter flere forsøg, hvor også en Sørgekåbe, Nymphalis antiopa hun blandede sig, fløj de højt op i birken hvor parringen begyndte. Ved siden af stod en stor gruppe Aspetræer som jeg gætter at hunnen bruger som værttræ til æglægning.

Aspetræer sidst om eftermiddagen, lokalitet for Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Kleva, Blackstad, det nordlige Småland d. 22 april 2011. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________________

Videoklip med Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

Videoklip med Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars Andersen

_______________________________________________________

Her beretningen om mine første Kirsebærtakvinger tilbage i 1971 & 1972.

Var d. 1 august 1971 som 16 årig på en lang cykeltur fra Espergærde til Falster, hvor jeg indlogeret mig på vandrehjemmet i Nykøbing F. 

Næste dag cyklede jeg ud til Hannenov skov for at finde Iris. Først så jeg Kejserkåbe, Nældesommerfugl og Hvid Admiral som jeg aldrig havde set før. Efter nogle dage, hvor jeg engang imellem observerede en Iris hun, så jeg i nærheden en Kirsebærtakvinge på blødende egestamme! På tredie dag stod jeg der igen ved egetræet, så Iris hunnen engang imellem, men den kom ikke ned. Gik så for frokost og prøvede andre steder i håb om den evt. skulle være der, men uden held! På det blødende egetræ i nærheden sad der en Kirsebærtakvinge, og den nettede jeg. Ifølge "Danske dagsommerfugle" var den lokalt alm. på Falster-Lolland dengang. Lidt senere på dagen fangede jeg også Det Hvide C.  Næste dag d. 4 august stod jeg igen og gloede forgæves efter Iris ved egetræet uden held. 

D. 5 august stod jeg der så igen ved egetræet på femtedagen, og jeg så en glimt af den. Ved 11 tiden kom den ned, og jeg nettede den! Juhuuu. Senere den dag fangede jeg 2 Kirsebærtakvinger på den samme egetræ som for 2 dage siden, så det var en glad ung mand som cyklede tilbage til Nykøbing F. Dagen efter cyklede jeg til Roden Skov for at finde Poppelsommerfugl, men jeg viste ikke på det tidspunkt at flyvetiden er Juni/juli og at den ikke var set siden 1961Lars Andersen august 1971

D. 1 maj 1972 så jeg en Kirsebærtakvinge i Egebæksvang nord for Espergærde, det var sidste gang jeg har set den i Danmark! 

  _______________________________________________________

Link to UK Butterflies, Large Tortoiseshell

Link til Biopix side om Kirsebærtakvinge

Kirsebærtakvinge (Nymphalis polycholoros). Öland, Sverige. d. 12 April 2005. Fotograf: Daniel Dolfe

En lusket takvinge, mon det er en hybrid imellem Kirsebærtakvinge & Østlig Takvinge?
Öland, Sverige d. 12 April 2005. Fotograf; Daniel Dolfe

_______________________________________________________

Tilbage til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Tilbage til Svenske Dagfjärilar

Home tilbage til forsiden

Körsbärsfuks / Kirsebærtakvinge (Nymphalis polychloros). Öland, Sverige. d. 5 April 2011. Fotograf: Pierre Stjernfeldt