Dagpåfugleøje

Aglais io

First update 9 april 2004

Last update 19 september 2021


Dagpåfugleøje, Aglais io. Amager Fælled d. 25 april 2013. Fotograf; Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. på Blå anemone, A. apennina. H/F Vennelyst d. 9 april 2004. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. på Blå anemone, A. apennina. H/F Vennelyst d. 9 april 2004. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Ronneby, Blekinge. d. 26 maj 2007. Fotograf: Trolls MelgaardDagpåfugleøje, Inachis io. H/F Prøvestenens Kolonihaveforening, Amager. d. 7/4 2007. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje på primula. H/F Vennelyst, Amager, d. 12 april 2005. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Hamborgskov, Lolland. d. 20 Maj 2007. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io H/F Vennelyst d. 9 april 2004, fotograf Lars Andersen. Klik på foto for at se det i fuld størrelse!Dagpåfugleøje, Inachis io. Dyssebroen, Christiania, Amager, d. 12 april 2005. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Dyssebroen, Chrstiania, Amager, d. 12 april 2005. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Kregme d. 29 August 2004. Fotograf: Lars Andersen Dagpåfugleøje, Inachis io. H/F Vennelyst. d. 14 august 2005. Fotograf: Lars Andersen Dagpåfugleøje, Inachis io. H/F Vennelyst.d. 14 august 2005. Fotograf: Lars Andersen Dagpåfugleøje, Inachis io. H/F Vennelyst.d. 14 august 2005. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. H/F Vennelyst, Amager d. 14 august 2005. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Kongelunden, d. 20 April 2009. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Dyssebroen, Stenholts indelukket, Gribskov, d. 7 maj 2006. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Kongelunden, Amager. Er fotograferet med en Canon 300 mm Bl.: F/4 tele med nærgrænse: 1,5 meter.  d. 26 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io. (Linnaeus, 1758).

Udseende: Jeg glemmer aldrig første gang jeg så denne sommerfugl som dreng tilbage i Brøndbyøster, 1962 i mit første skoleår, det var en oplevelse som jeg den dag i kan huske som det var i går! Dens blå øjne på den rødbrune farve, med lidt gult og sorte tegninger er et fantastisk syn. Derimod er undersiden sortmarmoreret diskret tegnet.

Bestemmelse af køn hos Dagpåfugleøje og Admiral med flere arter i Takvingefamilie kræver et nærfoto af forbenene. Hanner har her flere hår og færre segmenter på de korte forben end hos hunner.

Et nærfoto af sommerfugls bagkrop anal-ende kan afgøre om der findes "claspers". Hannen har disse "claspers" som er nogle små tænger eller "klosakse" som hannen bruger til at fastholde hunnen med under parringen.

Generelt er takvingehunner større og mindre spidsvinget end hannerne. Men det er ikke en 100% sikker metode og kræver jo at man har flere dyr at sammenligne med. I yngletiden kan man afgøre kønnet på adfærden. Hannen er territorial og kampe om territorium afgøres ved en karakteristisk spiralflugt.

Vingefang: 55 - 65 mm. 

Habitat: Dagpåfugleøje findes på frodige skovenge, langs skovbryn, lavninger og langs vandhuller. Om sensommeren ses de også i haver, parker og kan trække ud på de små øer overalt i det danske landskab.

Adfærd: De nyklækkede dyr sidder i juli på tidsler & hjortetrøst, i august søger de ind til
haver hvor de ynder at sidde på gyldenris, asters og især sommerfuglebusk, buddleia
hvor de sidder sammen med Nældens Takvinge og Admiral.
Dagpåfugleøje går ikke til rådnede frugter og sukkerlokning.

I september går de til overvintring i menneskeskabte miljøer som brændestabler, udhuse, under barken på gamle træer, ofte sidder de sammen i små flokke på deres vinterhi, hvis så en mus forsøger sig, kan de rasle med vingerne så det lyder som en lavfrekvendt hvæsen, som skræmmer musen væk!.

I marts/april når solen får magt, kan man se Dagpåfugleøje sidde på pilerakler, annemone, kodriver, følfod, stedmoderblomst og senere på mirabel & mælkebøtte.

Flyvetid: er en generation fra midt juli til ind i september hvor de går til overvintring til næste forår, hvor de kan flyve til midt juni.
De kan på lune og solrige dage midt om vinteren komme frem og nyde solen.

Værtsplante: Det er om foråret at de parrer sig og lægger æg på Brændenælde, Urtica dioìca,
mindre på Liden Nælde, Urtica urens, sjældent på Humle, Humulus lupulus.

Æg, larve & puppe: Larven klækker i midt juni til 2 uge af juli, i starten er de samlet i små kolonier,
beskyttet af et spind de selv laver, i det sidste larvestadiet lever de mere spredt på planten.
Puppestadie varer 2 til 4 uger efter temperaturen.

Parasiter: Er plaget af snyltehvepse, Trichogramma species. Man kan opleve dette drama på nært hold, for når en Dagpåfugleøje larve bliver angrebet af en snyltehveps tæt på, prøver larven at kaste med kroppen, så hvepsen ikke kan nå at lægge et æg, desværre er hvepsen stædig! Jeg gætter på at sciencefiktion filmen "Aliens" har fået deres inspiration fra dette drama! 

Dagpåfugleøje Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen september 2017

Dagpåfugleøje Nordeuropæisk udbredelseskort lavet af Lars Andersen september 2017

Udbredelse: Findes almindelig udbredt i kulturlandskabet overalt i Danmark, dog mindre hyppig på den jyske vestkyst. I kølige somre som i 2003 og 2012 var den næsten helt væk! Er kendt for at trække og genkolonisere områder som den ellers er forsvundet fra. Og i Norden findes den i det sydlige Norge og op til 63° i Sverige & Finland.

Er fundet enkelte gange på Færøerne, 2004 & Island, 1938 & 1996.

Verdensudbredelse: Findes udbredt i resten af Europa, undtagen det nordlige Skotland. I Middelhavet mangler den på Kreta og flere mindre øer. Findes videre udbredt igennem det temperede Asien til Japan.

Der er i Canada fundet 1 stk. Dagpåfugleøje på Ile-Charron en ø i St. Lawrence floden nær shipping-dokkene i Montréal d. 21 maj 1997 af Jacques Leclerc. Man formoder at den er shipassisted fra Europa?

Navne: synonym; Inachis io.

Danske navne: Allerede i Linnés "Fauna Suecica" 1746 nævnes ocules pavonis der oversat betyder påfugleøje. Det nuværende næsten samme navn Dagpåfugleøjet, Vanessa io nævnes i "Danske Sommerfugle" 1885 af Severin Petersen. Kun L. P. Jensen har vovet i 1945 at kalde den påfugletakvinge.

Hedder på islandsk: Páfiðrildi. På færøsk: Páfirvaldur. På norsk: Dagpåfugløye.
På svensk: Påfågelöga. På finsk: Neitoperhonen. På estisk: Päevapaabusilm.
På lettisk: Acainais raibenis. På litauisk: Spunges. På polsk: Rusalka pawik. På tysk: Tagpfauenauge.
På hollandsk: Dagpauwoog. På fransk: Paon du Jour. På italiensk: Vanessa io. På spansk: Pavo Real.
På irsk: Péacóg. På engelsk: Peacock.

Lignende arter: Der er ingen andre arter der minder om Dagpåfugleøje, selv dens nærmeste slægtning Nældens Takvinge, Aglais urticae er meget anderledes i udseende.

Sidste Nyt

Dagpåfugleøje har som andre sommerfugle tætsiddende skæl der afviser vand

d. 18 december 2019

Se film fra Finland med dagpåfugleøje der kravler rundt på vandplanter i et akvarium på facebookgruppe:
"skal danske dagsommerfugle fredes?"

_______________________________

Dagpåfugleøje
i Åløkkeskoven, Odense

d. 4 december 2017

Esben Eriksen; Dagpåfugløje 4. December 2017, Åløkkeskoven, Odense.
Troede ellers at vi var løbet tør for dagsommerfugle for i år. Men tager gerne denne med

Se billede på facebook

_______________________________

Dagpåfugleøje, Inachis io. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenDagpåfugleøje, Inachis io. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io Hjortetrøst. Holtug Kridtbrud, Stevns d. 21 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen

Kat der overvejer om den skal fange en territoriehævdende Dagpåfugleøje han? Amager Fælled, Amager d. 22 april 2016. Fotograf;  Lars Andersen

Kat der overvejer om den skal fange en territoriehævdende Dagpåfugleøje han? Amager Fælled, Amager d. 22 april 2016. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________

Dagpåfugleøje er set rastende ved Saltbæk nord for Kalundborg d. 4 marts 2016.

_______________________________

Dagpåfugleøje er set flyve rundt ved Poulstrup Sø syd for Aalborg i det gode vejr d. 10 februar 2016, hvor Bjarne Nielsen fik lidt fotos af den. I kan se fotos på facebook gruppe: Sommerfugleatlas eller på fugleognatur.dk.

_______________________________

December 2015 har været usædvanligt mild for året, hvor der er set mange forskellige insekter og planter.

_______________________________

Dagpåfugleøje, Aglais io set siddende i græsset ved Lisehøj, Skive d. 28 december 2015 af Mikkel Wallentin

_______________________________

D. 12 december 2015: I dag lørdag så Martin Bjerg i Sørup Vang til Sonnerup Skov både Dagpåfugleøje, Admiral og Det Hvide C.

_______________________________

Dagpåfugleøje, Aglais io set flyve omkring i Køge Marina d. 7 december 2015 af Villy Pedersen

_______________________________

Nordsjælland d. 25 august 2015. Fotograf; Jørgen Dam

Rødrygget TornskadeLanius collurio med Dagpåfugleøje, Aglais io.
Nordsjælland d. 25 august 2015. Fotograf; Jørgen Dam
Billede af den Rødrygget Tornskade med bytte kan også ses på NaturePhotos.dk

_______________________________

Dagpåfugleøje, Aglais io. Friesland, Amager d. 18 april 2015. Fotograf; Regitze Enoksen

Dagpåfugleøje, Aglais io. Friesland, Amager d. 18 april 2015. Fotograf; Regitze Enoksen

_______________________________

Peacock butterfly

d. 13 april 2009

The Peacock, Inachis io from my garden and the forest in Lille Salby, Køge Denmark.
Photographer;
Peter Møllmann

_______________________________

Carl Nielsen Internationale Fløjtekonkurrence i Odense Koncerthus

d. 16 september 2014

Ved dagens Carl Nielsen Internationale Fløjtekonkurrence i Odense Koncerthus fik den japanske fløjtenist Yukie Ota ekstra hjælp af en Dagpåfugleøje, der satte sig på hendes pande og i mere end et minut nød de varme fløjtetoner uden dog at forstyrre musikken. Se mere fra odensesymfoni.dk

_______________________________

Dagpåfugleøje livscyklus

Dagpåfugleøje, Aglais io. Amager Fælled d. 16 maj 2013. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje; parrings-adfærd. Amager Fælled d. 16 maj 2013. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io æglægning. Brøndbyøster d. 8 maj 2016. Fotograf; Kirsten Schwartz

Dagpåfugleøje, Aglais io lægger æg på Brændenælde. Avedøre Havnevej, Rødovre d. 8 maj 2016. Fotograf; Kirsten Schwartz

Kirsten Schwartz d. 9 maj 2016 i facebookgruppe "kryb og kravl";
Gårsdagens lille tur langs Avedøre Havnevej bød på noget, jeg slet ikke så, mens det skete, men som først åbenbarede sig hjemme ved computeren, nemlig en æglæggende
Dagpåfugleøje, som afsatte en hel vindrueklase under brændenældebladet.

Det var ellers
Aurora jeg gik efter, den satte sig kortvarigt på Løgkarsen lige ved brændenælderne, så det var to for én, kan man sige...

Dagpåfugleøje, Aglais io larvekuld på brændenælde. Børstingerød Mose,Nordsjælland. d. 25 Juni 2013. Fotograf: Lars Andersen

Dagpåfugleøje; larver på brændenælde. Børstingerød Mose, Nordsjælland d. 25 Juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io larve i sidste stadie. Pinseskoven, Vestamager d. 17 juli 2015. Fotograf:  Lars Andersen

Dagpåfugleøje; larve på brændenælde sidste stadie. Pinseskoven, Vestamager d. 17 juli 2015. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io. Pinseskoven, d. 18 Juli 2012. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Aglais io. Pinseskoven, d. 18 Juli 2012. Fotograf: Lars Andersen

Dagpåfugleøje; puppestadie. Pinseskoven, Vestamager d. 18 Juli 2012. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________

Dagpåfugleøje, Aglais io. Karleby, Falster d. 30 December 2013. Fotograf; Lars AndersenDagpåfugleøje, Aglais io. Karleby, Falster d. 30 December 2013. Fotograf; Lars AndersenDagpåfugleøje, Aglais io. Karleby, Falster d. 30 December 2013. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io i hibernation/kuldedvale. Karleby, Falster d. 30 December 2013. Fotograf; Lars Andersen

Om vinteren er dagsommerfugle i kuldedvale/hibernation i forskellige stadier, enten som æg på grene og kviste; Guldhale & Det Hvide W. Eller som larve i spind eller nede i græsrødder; Hedepletvinge, Vejrandøje & Sandrandøje. Som puppe siddende frit fremme på bark og grene, eller nede i mosset og det øverste jordlag; Grønåret Kålsommerfugl, Lille Kålsommerfugl eller Grøn Busksommerfugl. Og som voksen sommerfugl; Citronsommerfugl, Nældens Takvinge, Dagpåfugleøje, Det Hvide C & Sørgekåbe som gemmer sig bag bark, brændestabler, udhuse og hustage. På lune solrige vinterdage kan man se Nældens Takvinge eller Det Hvide C sidde frit fremme på træer og sole sig. Nogle enkelte arter dagsommerfugle som Tidselsommerfugl & Admiral trækker sydpå om efteråret.

Mellemskoven, Falster. d. 30 December 2013. Fotograf; Lars Andersen

Mellemskoven, Falster d. 30 December 2013. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io på Rød Hestehov, Petasites hybridus. Kongelunden, Amager d. 16 april 2010. Fotograf; Lars Andersen

Dagpåfugleøje, Aglais io Rød Hestehov, Petasites hybridus.
Kongelunden, Amager d. 16 april 2010. Fotograf; Lars Andersen

_______________________________

Færøerne

Så mit første levende eksemplar, af dagpåfugleøje i dag heroppe i Nordatlanten. Den sad lige så fræk og solbadede på min husvæg, i panik og med en puls på 180 satte jakten ind, desværre vandt den. Så desværre intet bevis. Men der er træk heroppe af både fugle, svirrefluer og sommerfugle.  Har taget mit første eksemplar af occulta, og formentlig også leucostigma. Det blir spænnende hvad natten vil byde på.

Observatör: Hans Eli Sivertsen (rapporterad: 2004-08-10)

Klippet fra Lepidoptera's se Observationer fra Danmark.  Lars Andersen 1 september 2004

_______________________________

Livfrøði i Føroyum: Er eina ferð sæddur at have fingið avkom undan i tvibýlisnotum Urtica dioica i Haldarsvik i 1992.

Viðmerkingar: Páfirvaldar eru vanligasta inslødda slagið i álvaættini.

"Firvaldar" 2010 af Jens-Kjeld Jensen

_______________________________

Peacock Butterflies from BBC radio4

Link til Kaj Dahl's side om Dagpåfugleøje

Link til Lars Andersen's fra Stenstrup lyng side om Dagpåfugleøje

_______________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

_______________________________