Status over Dagsommerfugle som er fastboende, indvandret, træk eller uddøet i Danmark

first update d. 4 january 2013

last update d. 25 june 2019

    faste uddød ialt
1870 Status over danske dagsommerfugle. I 1870 kendte man 72 arter dagsommerfugle, hvoraf de 64 var fastboende arter i Danmark. Af fastboende arter indvandrer Iris i 1872, Nældesommerfugl i 1881, Skovrandøje i 1891. 64 0/0 72
1919 Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa forsvinder 66    
1923 Der går op til 1923 da man opdager at Ensianblåfugl findes i Danmark. I 1923 kendte man 74 arter dagsommerfugle, hvoraf de 67 var fastboende arter i Danmark. 67 0/0 74
1942 Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa kommer igen i 30'erne. I 1934 bliver Stor Ildfugl fundet på Falster. Fransk Bredpande bilver i 1939 erkendt i Danmark & Sverige. Sortplettet Bredpande bliver fundet i Roden Skov på Lolland i 1941. Og i Roden Skov bliver Poppelsommerfugl fundet i 1942. Med tilflyvere kendte man 78 arter dagsommerfugle, hvoraf de 72 var fastboende arter i Danmark. 1942 var rekordåret ang. fundne og fastboende dagsommerfugle arter i Danmark.
Faktisk hvis man regner tvillingearter med, som dengang ikke var erkendt, vil antallet havde været oppe på 74/80 arter!
72 0/0 78
1955 Siden først i 50'erne går det ned ad bakke, landbruget bliver mekaniseret, der bliver indført kunstgødning og pesticider. I 1955 forsvinder Stor Ildfugl som den første art i Danmark. 71 1/1  
1960 I 1960 bliver der opdaget Sortbrun Blåfugl, som er lokal udbredt langs Jammerbugten oppe i det nordjyske.
Samme år forsvinder Terningsommerfugl fra sin sidste lokalitet på Midtsjælland i 1960.
71 1/2  
1961 Poppelsommerfugl bliver sidst set i 1961 Roden Skov. Og oppe i Jægerspris Nordskov forsvinder Mnemosyne. 69 2/4  
1976 Uden at man viste at der var to arter i Hvidvinge, Leptidea? Forsvinder Skovhvidvinge fra Østjylland og Ellemosen/Tibirke, Nordsjælland i 1976†. 67 1/5  
1978 Svalehale sidste faste bestand i Danmark forsvandt fra Filsø ved Henne Strand i 1978†. Den ses stadig som sjælden gæst som i 2015.
Vandreblåfugl fundet som indført på slikærter i en grønthandler på Vesterbro, København, 1978 af Larsen. Siden marts 2006 er der fundet Vandreblåfugl larver i slikærter importeret fra Kenya i div. supermarkeder.
66 1/6  
1982 Mørk Pletvinge er sidst set på 3 lokaliteter langs Mølleå-dalen i 1982†.
Herorandøje, Coenonympha hero. Sidst set i Lellinge Frihed, juni 1982†.
64 2/8  
1986 Sort Ildfugl forsvandt fra Svanninge Bakker på det sydlige Fyn i 1986. 63 1/9  
1988 Kirsebærtakvinge ses jævnligt trækkende fra øst i varme somre. Tidligere var den fast i det østlige Danmark. Men den sidste population forsvandt fra Bornholm 1988†. Den ses stadig som sjælden gæst, som sidst i 2015. 62 1/10  
1992 Egesommerfugl sidst set i 1992† i Hvidding Krat imellem Viborg og Randers. Fund fra 1995 er der flere som er tvivlende overfor? 61 1/11  
1995 Slåensommerfugl sidst set i Løgnor, Toreby Skov, Lolland, i 1995. Der er flere der stiller tvivl om denne observation, og som mener fundet fra Radstedmose i 1987 regnes for den sidste? 60 1/12  
1996 Perlemorrandøje sidst set i Hald Ege ved Viborg, hvorfra den tilsyneladende uddøde så sent som i 1996†. Med tilflyvere kendte man 66 arter dagsommerfugle, hvoraf de 59 var fastboende arter i Danmark som det år med færrest fastboende arter. 59 1/13 66
1999 Enghvidvinge, Leptidea juvernica / reali det har vist sig at Skovhvidvinge har en tvillingeart med forekomst af begge arter i Danmark beskrevet af Ole Karsholt i 1999; "Har - eller rettere havde - vi to Leptidea-arter i Danmark?"
Sort Ildfugl blev fundet i Hannenov, næste år forsvandt den igen, men nye kolonier blev fundet ved Gedserby og Bøtø Nor hvor de har været siden.
61 0/12 70
2003 Violet Perlemorsommerfugl er fundet som ny gæst i danmark i 2003 på diget ved Marienlyst, Falster. 62    
2004 Enghvidvinge fandtes i Almindingen, Bornholm indtil 2004†. 61 1/13  
2006 Violet Perlemorsommerfugl blev sidst fanget på diget ved Marienlyst, Falster i 2006†.
I 2006 nåede man endnu et historisk lavpunkt for fundne dagsommerfugle arter i Danmark. Med tilflyvere fandt man 65 arter dagsommerfugle.
60 0/14 65
2011 Spejlbredpande d. 16 juli 2011 hvor Erni Boesen i Mellemskoven på Falster fandt sammen med flere en lille koloni på lokaliteten, vi så mindst 3 dyr; 2 hanner og 1 hun. Senere samme dag fandt Jens Mikkel Lausten, den ved Bøtø Plantage 1 stk han.
Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa etablere en koloni ude langs diget ved Bøtø Plantage.
Ilia, Apatura ilia 1 stk. han blev fundet ude i Pinseskoven på Vestamager.
62 0/13  
2012 Ilia, Apatura ilia som blev fundet året før, blev genfundet ude i Pinseskoven på Vestamager. Så der blev den konstateret som en population, som stadig i 2015 flyver derude, og er fundet et par enkelte steder mere på Amager. 63   70
2012 Med tilflyvere i 2012 fandt man 70 arter dagsommerfugle, hvoraf de 62 var fastboende arter i Danmark. Se arts-liste fra 2012. 63 0/13 70
2013 Mørk Pletvinge er indført til en mose ved Allerød i 2013. Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa forsvinder fra Bøtø Plantage.
Med tilflyvere i 2013 fandt man 73 arter dagsommerfugle i Danmark. Se arts-liste fra 2013.
63 1/14 73
2014 Østlig Takvinge blev d. 11 Marts 2014 fundet som en population ude i Pinseskoven på Vestamager. Den har været registreret derude siden foråret 2012. Så det bringer antallet af fastboende arter op på 64.
Med tilflyvere i 2014 fandt man 71 arter dagsommerfugle i Danmark. Se arts-liste fra 2014.
64 0/14 71
2015 Status 2015: Det kølige forår og forsommer har forsinket de fleste dagsommerfugle, hvor det især er gået ud over div. blåfugle og takvinge populationer. Især Sortplettet Bredpande & Rødlig Perlemorsommerfugl er gået tilbage. Varmen kom i august 2015 hvor der er set et moderat træk af sommerfugle i Danmark.
Den store sensation var der blet set en Stor Ildfugl hun på Bornholm d. 3 august.
Der er ialt 64 fastboende arter. Med tilflyvere er der fundet ialt 74 arter dagsommerfugle i Danmark, 2015. Se arts-liste fra 2015.
64 0/14 74
2016 Status 2016: Især Sortplettet Bredpande & Rødlig Perlemorsommerfugl er yderligere gået tilbage, begge arter er meget tæt på at forsvinde fra Danmark.
Svalehale har i 2016 lagt æg flere steder i Danmark i Jylland og på Sjælland.
Østlig Takvinge er forsvundet som fastboende art, men ses stadig på træk.
Der er ialt 64 fastboende arter. Med tilflyvere er der fundet ialt 71 arter dagsommerfugle i Danmark, 2016. Se arts-liste fra 2016.
63 0/14 71
2017 Status d. 21/6 - 2017: Svalehale er muligvis fastboende i Danmark? Der er d. 11/6 set Grønbroget Kålsommerfugl på Møn.      
2018 Fænologi status d. 21 december 2018: 63   69
2019 Fænologi status d. 25 juni 2019: 58   66
  ____________________________________________      
1870 til 2017 Jævnlige træk i Danmark; Svalehale 2017. Gul Høsommerfugl 2016. Orange Høsommerfugl 2016. Admiral 2017 & Tidselsommerfugl 2017.      
1870 til 2017 Tilfældige fund eller træk i Danmark. Der er fundet flere arter som tilfældig træk der ikke har kunne etablere sig som (sorteret efter sidste DK fund); Buskrandøje 1870. Askepletvinge 1890. Det Hvide L 1901. Skærbredpande 1909. Violet Ildfugl 1939. Apollo 1942. Bjerg-Vejrandøje 1959. Skov-Vejrandøje 1963. Skov-Bjergrandøje 1979. Kløverblåfugl 1987. Skakbrætsommerfugl 1997. Mosehøsommerfugl 2002. Østlig Perlemorsommerfugl 2003. Sydeuropæisk Svalehale 2012. Monark 2013. Stor Ildfugl 2015. Kirsebærtakvinge 2015. Østlig Takvinge 2016 & Grønbroget Kålsommerfugl 2017.      

1870 til 2019 Fra 1870 til 2015 er der fundet ialt 97 dagsommerfuglearter i Danmark, hvoraf er/var de; 63/76 arter fastboende fra 1870 til 2016.

Se tjekliste: Dagsommerfugle i Danmark 1758 - 2015 (97/99 arter med 2 invasive arter Vandreblåfugl, 2015 & Bronzeblåfugl, 2015 der optræder jævnligt i Danmark og Sverige).

76 24 14 97 / 99

år Indvandret   Tviling / nyopdaget Uddødet   faste ialt
1870           64 72
1872 Iris, Apatura iris (blev fundet i Sundby Storskov på Lolland i 1872. Senere har den bredt sig til det østlige Danmark, og sydlige Sverige. Iris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2012. Fotograf:  Lars Andersen       65  
1881 Nældesommerfugl, Araschnia levana blev fundet i Kohave Skov på Falster af Viale og Dohlmann. Senere er den bredt sig til det østlige Danmark op til Limfjorden. Nældesommerfugl, Araschina levana han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø, d. 19 maj 2012. Fotograf Lars AndersenNældesommerfugl, Araschina levana. Ravnsholte Skov, Sjælland, d. 16 juli 2005. Fotograf Lars Andersen       66  
1891 Skovrandøje, Pararge aegeria Strøm kendte kun et fund fra Aalholm på Lolland i 1891. 120 år senere har den spredt sig til det østlige Danmark videre op til Vendsyssel og Læsø. Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster.  d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen       67  
år Indvandret / indførte   Tviling / nyopdaget Uddødet      
1900              
1919       Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa var på mange lokaliteter i det sydlige Danmark, men forsvandt fordi klimaet blev køligere. Så de sidste blev fundet i 1919†. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars Andersen 66  
1923   Ensianblåfugl, Maculinea alcon sidder på klokkelyng. 5 Juli 2006. Fotograf: Lars Andersen Ensianblåfugl, Maculinea alcon blev først erkendt som dansk i 1923 af Niels L. Wolff.     67 74
1934 Stor Ildfugl, Lycaena dispar. Kun kendt fra en enkelt lokalitet i Danmark, Horreby Lyng på Falster, hvor arten første gang blev set i 1934 og ynglede frem til 1955. Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars Andersen       68 76
1934 Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa etablere flere kolonier i det sydøstlige Danmark. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august  2012. Fotograf; Lars Andersen       69  
1939   Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus. Røsnæs, Vestsjælland. d. 15 august 2005. Fotograf: Lars Andersen Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus bliver i 1939 erkendt i Danmark & Sverige.     70  
1941 Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola blev fundet i Roden Skov på Lolland 1941. Sortplettet bredpande, Carterocephalus silvicolus han. Søholt Skov, Lolland. 4 juni 2006. Fotograf: Lars Andersen       71  
1942 Poppelsommerfugl, Limenitis populi i Roden Skov på Lolland, hvor arten blev opdaget i 1942. Poppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars Andersen       72 78
1943       Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa var på mange lokaliteter i det sydlige Danmark, men forsvandt fordi klimaet blev køligere. Så de sidste blev fundet i 1943†. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars Andersen 71  
1947 Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa etablere flere kolonier i det sydøstlige Danmark. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars Andersen       72  
år Indvandret   Tviling / nyopdaget Uddødet   71 78
1955       Stor Ildfugl, Lycaena dispar. Uddød i Danmark; ikke set siden 1955†. Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars Andersen 71  
1958   Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars Andersen Rebels Blåfugl, Maculinea rebeli blev skilt ud i 1958. Det viste sig senere at være en fejl.     72  
1960   Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes. Tornby Strand. 4 juli 2012. Fotograf: Lars Andersen Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes blev først opdaget i Danmark i 1960.     73  
1960       Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa forsvandt fordi klimaet blev køligere. Så de sidste blev fundet i 1960†. Derefter blev der fundet enkelte indtil 1969. Grønbroget Hvidvinge / Grønbroget kålsommerfugl, Pontia edusa. Bøtø diget  d. 3 august 2011. Fotograf: Lars Andersen 72  
1960       Terningsommerfugl, Hamearis lucina sidst set i Allindelille Fredskov i 1960†. Var kendt fra en halv snes lokaliteter på Sjælland. Gullvivefjäril, Hamearis lucina. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 6 Juni 2010. Fotograf: Lars Andersen 71  
1961       Mnemosyne, Parnassius mnemosyne sidst set i Jægerspris Nordskov, Danmark, 1961†. Mnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen 70  
1961       Poppelsommerfugl, Limenitis populi. Fandtes i Roden Skov på Lolland, hvor arten blev opdaget i 1942 og ynglede indtil 1961†. Poppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars Andersen 69  
1966     Rebels Blåfugl, Maculinea rebeli blev rettet af Svend Kaaber, det er en M. alcon.   Ensianblåfugl, Maculinea alcon hun. Hummerödsmossen, Skåne, Sverige d. 3 juli - 2010. Fotograf: Lars Andersen 68  
1976       Skovhvidvinge, Leptidea sinapis. er sidst fundet i Østjylland i 1976†. Men den forsætter på listen da Enghvidvinge endnu ikke var opdaget. Skovhvidvinge/Skogsvitvinge, Leptidea sinapis hun. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars Andersen 67  
1978       Svalehale, Papilio machaon sidste faste bestand forsvinder fra Filsø 1978†. Sidst som træk i 2016. Svalehale, Papilio machaon han. Amager Fælled. d. 16 juli 2011. Fotograf: Lars Andersen 66  
1982       Mørk Pletvinge, Melitaea diamina. Den er sidst set i Mølleå-dalen i 1982†. Mørk pletvinge, Melitaea diamina han. Stigsåkra, Lund, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen 65  
1982       Herorandøje, Coenonympha hero. Sidst set i Lellinge Frihed, juni 1982†. Herorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d.  21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe 64  
1986       Sort Ildfugl, Plhaeas tityrus sidst set i Svanninge Bakker, Fyn, i 1986†. Sort Ildfugl, Lycaena tityrus. han. Bøtø Plantage. Falster d. 6 august 2007. Fotograf: Lars Andersen 63  
1988       Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros sidst som fast population på Bornholm i 1988†. Sidst set i 2015. Kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros. Mittlandsskogen, Öland, Sverige. d. 15 Juli 2007. Fotograf: Lars Andersen 62  
1992       Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Sidst set i 1992† i Hvidinge Krat. Egesommerfugl, Satyrium ilicis. Hagstorp Nationalpark, Skåne. d. 21/7 2005. Fotograf: Lars Andersen 61  
1995       Slåensommerfugl, Satyrium pruni sidst set i Toreby Skov, Lolland, i 1995†. Slåensommerfugl / Busksnabbvinge, Satyrium pruni hun. Åvarps fälad, fuktängen, Skåne, Sverige d. 28 Juni 2009. Fotograf: Lars Andersen 60  
1996       Perlemorrandøje, Coenonympha arcania sidst set i Hald Ege ved Viborg 1996†.

Historisk lavpunkt med fastboende arter i Danmark.

Perlemorrandøje, Coenonympha arcania. Svalemåla, Blekinge, Sverige d. 6 Juli 2009. Fotograf: Peter Borup 59 66
1999   Enghvidvinge, Leptidea juvernica. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars Andersen Enghvidvinge, Leptidea juvernica. er en tvivlinge art med Skovhvidvinge i 1999.     60 70
  Sort Ildfugl, Plhaeas tityrus er genindvandret på Falster, omkring Bøtø Nor og Bøtø Plantage i 1999. Sort Ildfugl, Lycaena tityrus hun, Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 25/7 2012. Fotograf: Lars Andersen       61 70
år Indvandret arter   Tviling / nyopdaget Uddøet arter   61 96
2000              
2003 Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia er fundet i danmark 2003. Violet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 23 august - 2004. Fotograf: Lars Andersen       62 71
2004       Enghvidvinge, Leptidea juvernica som fandtes i Almindingen, Bornholm indtil 2004†. Enghvidvinge. Leptidea juvernica. Fembrovej, Almindingen, Bornholm. d. 17 juni 2003. Fotograf: Jens Meulengracht Madsen 61 70
2006       Violet Perlemorsommerfugl, Boloria dia Desværre var den fåtalligt i 2006†. Violet perlemorsommerfugl, Clossiana dia. Marielyst, 11 maj - 2005. Fotograf: Lars Andersen 60 66
2007       Historisk lavpunkt med fundne arter i Danmark.   60 65
2011 Spejlbredpande, Heteropterus morpheus i Mellemskoven på Falster en lille koloni. Senere set en ved Bøtø Plantage. Spejlbredpande, Heteropterus morpheus han. d. 16 juli 2011 på Falster. Fotograf: Lars Andersen       61 69
2011 Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa etablere en koloni langs diget ved Bøtø Plantage. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august  2012. Fotograf; Lars Andersen       62 70
2012 Ilia, Apatura iris i 2012 blev den konstateret som fast bestand. (blev fundet ude i Pinseskoven på Vestamager i 2011. Ilia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen       63 70
2013 Mørk Pletvinge, Melitaea diamina. Er reintroduceret til en mose ved Allerød i 2013. I 2015 er arten stadig på lokalitet. Mørk Pletvinge, Melitaea diamina han. Stigsåkra, Lund, Skåne, Sverige. d. 19 juni 2010. Fotograf: Lars Andersen       64 73
2013       Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa foderplanter bliver skyllet i havet om vinteren langs diget ved Bøtø Plantage. Så der var kun få i 2013†. Grønbroget Hvidvinge, Pontia edusa han. Saksfjed Inddæmning, Lolland d. 1 august 2012. Fotograf; Lars Andersen 63 73
2014 Østlig Takvinge, der er d. 11 Marts 2014 konstateret at der muligvis findes en population ude i Pinseskoven på Vestamager. Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Pinseskoven d. 14 marts 2014. Fotograf; Lars Andersen       64 71
2015 Der blev fotograferet en Stor Ildfugl hun på Bornholm d. 3 august 2015.         64 74
2016       Østlig Takvinge, der er forsvundet som fastboende art, der var kun set få stk. i foråret. Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas. Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige d. 15 april 2016. Fotograf;  Lars Andersen 63 71
2016 Svalehale, Papilio machaon er genindvandret til Jylland og Sjælland, hvor der er fundet alle stadier fra æg til imago. Svalehale, Papilio machaon larve på Kær-Svovlrod, Peucedanum palustre.  Gentofte Sø d. 8 juli 2016. Fotograf; Lars AndersenSvalehale, Papilio machaon larve på Kær-Svovlrod, Peucedanum palustre.  Gentofte Sø d. 8 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen       63 71
  10   2 + 2 14   76 97
år Indvandret / indførte arter   Tviling / nyopdaget Uddøet arter   faste arter total arter

__________________________________________________

2 nye atlasprojekter om Dagsommerfugle og Guldsmede i 2014 til 2016 fugleognatur.dk

d. 13 Oktober 2013

Dagpåfugleøje, Aglais io. Amager Fælled d. 25 april 2013. Fotograf; Lars AndersenHåret Mosaikguldsmed, Brachytron pratense. Amager Fælled d. 9 juni 2013. Fotograf; Lars Andersen

Projekterne skal belyse de ændringer, der er sket i den danske dagsommerfugle- og guldsmedefauna igennem de seneste 20 år. Begge artsgrupper er vigtige indikatororganismer for naturens tilstand og data vil kunne bruges fremadrettet i den nationale naturforvaltning. Samtidig vil projekterne tilvejebringe et databaseret bidrag til en evaluering af 2020-målet om standsning af tab af biodiversitet som efterlyst i rapporten Danmarks Biodiversitet 2010 (Ejrnæs m.fl. 2011). Begge projekter vil blive afrapporteret populært såvel som videnskabeligt. Thomas Eske Holm

__________________________________________________

Dagsommerfugle som findes i vores nabolande, som man kan forvente at se i Danmark.

Kalkbredpande, Thymelicus actaon, Estramadura, Spanien d. 6 juni 2006. Fotograf: Troells Melgaard

Mørk Skråstregbredpande, Thymelicus actaon (Rottemburg, 1775) findes syd for Danmark i Nordtyskland til Spanien i syd, samt Nordafrika. Der findes også en lille koloni på kalkklinten i Sydengland. På de Kanariske øer findes der en underart ssp.: christi der er mere skarp i vingetegningerne. Det er en art som måske kunne etablere sig i det sydlige Danmark på Lolland-Falster? Tidligere dansk navn: Kalkbredpande.

Korthaleblåfugl, Everes argiades han. Narewka, Polen d. 12 juli 1997. Fotograf, Tom Nygaard Kristensen

Korthaleblåfugl, Everes argiades (Pallas, 1771. Er fundet flere gange i Østersø området i det sydlige Finland, hvor den har i kortere periode etablerede bestande. I Sverige er den flere gange fundet på Gotland fra 1940 til 2012. Blandt andet 2 stk. Ajke, Ekeviken, Fårö 24/25 juli 2011, som ligger tæt på Gotland.

Lille Græsrandøje, Maniola lycaon hun. Sierra Nevada, Spanien d. 13 juli 2014. Fotograf; Tom Nygaard Kristensen

Lille Græsrandøje, Maniola lycaon (Rottemburg, 1775) findes fra det nordlige Spanien, sydlig Frankrig, Italien, Schweiz, det sydlige Tyskland op til Østersø kysten, det østlige Europa fra Balkan op til de Baltiske lande og det sydøstlige Finland.

__________________________________________________

Se også Lepidopteologisk forenings side om Potentielle nye danske dagsommerfuglearter.  

__________________________________________________

Dagsommerfugle som fundet som invasive/indført i Danmark

Lemon Swallowtail, Papilio demoleus. Hainan, China. 13 October 2007. Photographer: Henrik S. LarsenCommon Mormon, Papilio polytes hun. Kolding d. 2 August 2011. Fotograf Vibeke KristensenBronzeblåfugl, Cacyreus marshalli.Ravello,  Italien d. 29 august 2011. Fotograf; John Strange Petersen Vandreblåfugl, Lampides boeticus. København d. 3 marts 2009. Fotograf: Lars Andersen. Leg. Lars Adler Krogh.Julia, Dryas julia. Caranavi, yungas, Bolivia d. 26 januar 2012. Fotograf; Lars AndersenCommon Indian Crow, Euploea core. Sauraha, Chitwan Nationalpark. Nepal. december 1995. Fotograf: Lars Andersen

__________________________________________________

Tilbage til DANMARK DAGSOMMERFUGLE

Home tilbage til forsiden

__________________________________________________