Takvinger, Nymphalidae

first update d. 18  january - 2014

last update  d. 22 september - 2020

__________________________________________

Takvinger, Nymphalidae (Rafinesque, 1815)
som på engelsk hedder; Brush-footed Butterflies.
Er den største familie i dagsommerfugle superfamilien
Papilionoidea med mere end 6.000 arter fordelt over det meste af verden. De er normalt mellemstore til store sommerfugle. De fleste arter har et par forben der er reduceret og bruges ikke aktivt, og mange holder deres farverige vinger flade, når de hviler. Mange arter er farvestrålende og inkluderer populære arter såsom Iris , Monark, Takvinger, Perlemorsommerfugle, Pletvinger og Randøjer. Imidlertid er undervingerne derimod ofte kedelige og ligner i nogle arter bemærkelsesværdigt døde blade eller er meget lysere, hvilket giver en kryptisk effekt, der hjælper sommerfuglene med at gemme sig i deres omgivelser.

Morfologi: Det kendetegn som takvingerne mest er kendt for, er brugen af kun fire ben; grunden til, at deres forben er blevet vestigial, er endnu ikke helt klar. Nogle antyder, at forbenene bruges til at forstærke lugtesansen, fordi nogle arter har et børstelignende sæt blødt hår kaldet setae, hvilket har fået forskere til at tro, at forbenene bruges til at forbedre signalering og kommunikation mellem arten, mens de står i de andre fire. Denne evne viser sig at være nyttig med hensyn til reproduktion og artens generelle sundhed, og det er den førende teori indtil videre.
Reference: Vane-Wright & de Jong, 2003: 167; Pelham, 2008; Wahlberg, 2010

__________________________________________

Obtectomera Minet, 1986 12 superfamilies
Superfamily Papilionoidea, Latreille, 1802 Dagsommerfugle (97/99*)

TakvingerNymphalidae (45)

_________________________________________

Perlemorsommerfugle, Argynnis (Fabricius, 1807)
som på engelsk hedder;
Fritillaries. Er en slægt af sommerfugle i underfamilien; Heliconinae i dagsommerfugle familien Takvinger, Nymphalidae. Dens arter findes almindeligvis i Europa og Asien.

Perlemorsommerfugle arter har en fælles forfader der for 15 milioner år siden fandtes i det centrale Asien som for 12 til 6,60 milioner år siden delte sig op i Issoria, Boloria, Brenthis, Argynnis, Fabriciana og Speyeria slægterne med flere.
Speyeria og Boloria arterne indvandringen til Nordamerika skete for ca. 5.18 milioner år siden. Og siden har Speyeria arter i Nordamerika delt sig op i ca. 17 arter i relation med de mange forskellige Violer, Viola sp. Link til pdf fil

De mindre Perlemorsommerfugle, Boloria (Moore, 1900).
Hvor slægten Clossiana (Reuss, 1920) normalt er inkluderet i Boloria slægten i dag, selvom nogle forfattere stadig anser det for at være særskilt, og det ser ud til at garantere anerkendelse som en tribe i det mindste.
Boloria og den nærstående slægt Yramea (Reuss, 1920) findes i bjerge overalt i verden fra det nordligste Grønland, Sibirien, Himalaya, Rocky Mountains, Andes til Falklandsøerne.

__________________________________________

Perlemorsommerfugle Heliconiinae
Kejserkåbe Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) -
Østlig Perlemorsommerfugl Argynnis laodice (Pallas, 1771) - 2003 træk
Markperlemorsommerfugl Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) -
Skovperlemorsommerfugl Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Klitperlemorsommerfugl Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) -
Storplettet Perlemorsommerfugl Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) -
Engperlemorsommerfugl Brenthis ino (Rottemburg, 1775) -
Violet Perlemorsommerfugl Boloria dia  (Linnaeus, 1767) - 2003 ny - 2006
Brunlig Perlemorsommerfugl Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) -
Rødlig Perlemorsommerfugl Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) -
Moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) -
Bestemmelsenøgle over skandinaviske små perlemorsommerfugle!

__________________________________________

Takvinger, Nymphalinae (Swainson, 1827)
som på engelsk hedder;
Brush-footed Butterflies. Er en underfamilie i Takvinger, Nymphalidae familie. Undertiden er underfamilierne Limenitidinae og Biblidinae inkluderet her som underordnede tribes, mens tribe Pletvinger, Melitaeini lejlighedsvis betragtes som en særskilt underfamilie.

De traditionelt anerkendte
Nymphalinae tribes er her anført i den formodede fylogenetiske rækkefølge:

Coeini (seks eller syv slægter) Sydamerika
Nymphalini - egentlige takvinger (ca. 15 slægter, to er fossile)
Kallimini (ca. fem slægter) Afrika, Orienten
Victorinini (fire slægter, tidligere i Kallimini) Sydamerika
Junoniini (ca. fem slægter) Afrika, Orienten
Melitaeini - pletvinger (ca. 25 slægter). Europa, Asien, Nordamerika

__________________________________________

Takvinger Nymphalinae
Nældesommerfugl Araschnia levana (Linnaeus, 1758) -
Admiral Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - træk
Tidselsommerfugl Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - træk
Dagpåfugleøje    Aglais io (Linnaeus, 1758) -
Nældens Takvinge  Aglais urticae (Linnaeus, 1758) -
Sørgekåbe     Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) -
Kirsebærtakvinge Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - 2013 træk
Østlig Takvinge Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) - 2012 ny
Det Hvide L  Nymphalis vaualbum  (Denis & Schiffermüller, 1775) - 1901 træk
Det Hvide C Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) -

__________________________________________

Pletvinger, Melitaeini (Newman, 1870)
som på engelsk hedder;
Fritillaries, Checkerspots eller Crescents. Er sommerfugle med sorte ribber og bånd i en netlignende mønstre, hvor den okkerfarvede grundfarven ofte virker som pletter, deraf navnet Pletvinge.
Larverne lever i den første tid i gruppespind, som de overvintre i. Larver lever på lave urterige planter som vejbred, baldrian, kohvede, djævelsbid og ærenspris. I Europa findes slægterne
Melitaea og Euphydryas. De flyver i tempererede til boreale områder på den nordlig halvkugle. Enkelte slægter findes også i Sydamerika.

__________________________________________

Pletvinger Melitaeinae
Okkergul Pletvinge Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) -
Mørk Pletvinge Melitaea diamina (Lang, 1787) - 1982†. 2013- indført
Brun Pletvinge Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) -
Askepletvinge Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) - 1890†?
Hedepletvinge Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) -
Bestemmelsenøgle over de skandinaviske pletvinger!

__________________________________________

Sejlere, Limenitidinae (Behr, 1864)
Er en underfamilie i
Takvinger, Nymphalidae familie. De engelske navne på mange arter og slægter henviser til militære rangorden eller adeltitler - (f.eks. count, duke, earl, og marquis) med henvisning til disse sommerfuglers store størrelse, dristige mønstre og overvældende flugt. Især har den lette hvide stribe, der løber i længderetningen over mange Limenitidini-vinger, mindet tidligere forfattere om officers skuldermærker og epauletter (admiral, commander, commodore). Slægten kendes også på den røde snabel, hvor Apaturinae har gul snabel.

Når
Sejlere flyver, har de den vane at klappe deres vinger, så den (normalt) lyse overside og den kryptiske underside skifter til observatøren og glider derefter over lange afstande med de ubevægelige vinger holdes udstrakte. De almindelige navne på nogle Limenitidinae - ""klipper" eller "sejlere" henviser til dette flymønster.

Limenitidinae er traditionelt opdelt i fire tribes, hvoraf Parthenini er den mest basale afstamning, og de andre danner en tæt og mere apomorf samling. Selvom dette grundlæggende opdeling sandsynligvis er korrekt, kan nogle få slægter ikke let tildeles de tre "moderne" tribes og synes at være noget mellemliggende. Især er afgrænsningen af Limenitidini versus Neptini behov for mere undersøgelse.

__________________________________________

Sejlere Limenitinae
Poppelsommerfugl Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 1942 ny - 1961
Hvid Admiral Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) -

__________________________________________

Regnbuesommerfugle. Apaturinae (Fabricius, 1807)
som på engelsk hedder;
Emperors. Er en underfamilie af mellemstore sommerfugle i Takvinger, Nymphalidae familie., der inkluderer mange arter. De fleste i denne underfamilie kendes på hanner har stærke iriserende farver på oversiden, som hunnen mangler. De kendes også på deres gule snabel.

Apaturinae består af 20 slægter og viser separate fordelinger og usædvanlige værtsplanter. De fleste slægter af denne underfamilie findes i hele Sydøstasien og Afrika, mens slægterne Doxocopa og Asterocampa findes hovedsageligt i Sydamerika og Nordamerika.

__________________________________________

Regnbuesommerfugle Apaturinae
Iris   Apatura iris (Linnaeus, 1758) 1872 ny -
Ilia Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) 2011 - ny

__________________________________________

Randøjer, Satyrinae (Boisduval, 1833)
som på engelsk hedder; Ringlet, Browns eller Graylings. Er en underfamilie af mellemstore til små sommerfugle i
Takvinger, Nymphalidae familie. De blev tidligere betragtet som en særskilt familie Satyridae. Denne gruppe indeholder næsten halvdelen af den kendte mangfoldighed i Takvinge familen. Det sande antal af Randøjer, Satyrinae arter anslås at overstige 2400 arter.

De er for det meste brune, grå til okkerfarvede arter med kryptiske undersider. De er generelt svage flyver og undgår ofte stærkt sollys og foretrækker fugtige og halvskygge levesteder. De besøger blomster for nektar, eller mudpudling på fugtig jord, Flere af arterne er sande mester i at gå i et med baggrunden når de lukker vingerne. De fleste arter har en udemærket hørelse, er særdeles sky og flygter hurtig væk. Larverne spiser hovedsageligt på ensartede planter som palmer, græs og bambus.
Underfamilien
Morphinae er undertiden forenet med denne gruppe. Randøjer findes over alle kontinenter undtagen Antarktisk og Grønland.

Taksonomien og systematikken i underfamilien er under kraftig revision. Meget af det tidlige pionerarbejde af L. D. Miller har hjulpet betydeligt ved at skabe en slags orden.
Dyndirus (Capronnier, 1874) er en satyrid incertae sedis. Bortset fra denne slægt er ifølge de seneste undersøgelser af klassificeringen af Nymphalidae alle satyriner tildelt en af tribes, i det mindste foreløbigt.

__________________________________________

Randøjer Satyrinae
Moserandøje Coenonympha tullia (Müller, 1764) -
Okkergul Randøje Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) -
Perlemorrandøje Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) - 1996
Herorandøje Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) - 1982
Skovrandøje Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 1891 ny -
Vejrandøje Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) -
Skov-Vejrandøje Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) - 1963 træk
Bjerg-Vejrandøje Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) - 1959 træk
Engrandøje Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) -
Buskrandøje Maniola tithonus (Linnaeus, 1758) - 1870 træk
Græsrandøje Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) -
Skov-Bjergrandøje Erebia ligea (Linnaeus, 1758) - 1979 træk
Skakbrætsommerfugl Melanargia galathea Linnaeus, 1758 - 1997 træk
Sandrandøje Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) -

__________________________________________

Silkeplantesommerfugle, Danainae (Boisduval, 1833)
som på engelsk hedder;
Milkweed Butterflies. er en underfamilie i familien Takvinge, Nymphalidae. De lægger deres æg på forskellige silkeplanter, som deres larver (larver) lever af, såvel som Clearwing Butterflies, Ithomiini og Crow, Tellervini.

Omkring 300 arter af
Danainae findes over hele verden. De fleste af Danaini findes i det tropiske Asien og Afrika, mens Ithomiini er udbredt i neotropisk. Tellervini er begrænset til Australien og Orienten. Fire arter findes i Nordamerika, hvor Monark, Danaus plexippus, er den mest genkendelige sommerfugle i Amerika.

Larver har thoracic tubercles og med advarselsfarver. Og bruger planter inden for familien
Singrøn, Svalerod, Silkeplante, Apocynaceae, der ofte indeholder latexlignende mælkehvide giftige forbindelser i stængler og blade som værter. Voksne er aposematiske (farvestrålende som advarselssignal i gule, orange og sorte farver).

Den fossile silkesommerfugl,
Archaeolycorea er kendt fra Oligocene eller Miocene Tremembé-dannelsen i Brasilien. Det fremlægger bevis for, at de nuværende silkesommerfugle stammer fra mere end 20-30 millioner år siden.

__________________________________________

Monarker Danainae
Monark Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) - 2013 træk

__________________________________________

Brush-footed butterflies - Nymphalidae - (Scandinavia; 69. Denmark; 45. Sweden; 60. Norway; 49. Finland; 58)

Silver Washed Fritillary Argynnis paphia (DK - N - S - FIN)
Pallas's Fritillary Argynnis laodice (DK im - S im - FIN im)
Dark Green Fritillary Argynnis aglaja (DK - N - S - FIN)
High Brown Fritillary Argynnis adippe (DK - N - S - FIN)
Niobe Fritillary Argynnis niobe (DK - N - S - FIN)
Queen of Spain Fritillary Issoria lathonia (DK - N - S - FIN)
Lesser Marbled Fritillary Brenthis ino (DK - N - S - FIN)
Bog Fritillary Boloria eunomia (N - S - FIN)
Small Pearl-bordered Fritillary Boloria selene (DK - N - S - FIN)
Pearl-bordered Fritillary Boloria euphrosyne (DK - N - S - FIN)
Titania's Fritillary Boloria titania (FIN)
Weaver's Fritillary Boloria dia (DK)
Arctic Fritillary Boloria chariclea (N - S - FIN)
Freija's Fritillary Boloria freija (N - S - FIN)
Polar Fritillary Boloria polaris (N - S - FIN)
Thore's Fritillary Boloria thore (N - S - FIN)
Frigga's Fritillary Boloria frigga (N - S - FIN)
Dusky-winged Fritillary Boloria improba (N - S - FIN)
Mountain Fritillary Boloria napaea (N - S - FIN)
Cranberry Fritillary Boloria aquilonaris (DK - N - S - FIN)
European Map Araschnia levana (DK - S - FIN)
Red Admiral Vanessa atalanta (DK im - N im - S im - FIN im) 
Painted Lady Vanessa cardui (DK im - N im - S im - FIN im)
Peacock Aglais io (DK - N - S - FIN)
Small Tortoiseshell Aglais urticae (DK - N - S - FIN)
Camberwell Beauty Nymphalis antiopa (DK - N - S - FIN)
Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros (DK/ im - S - FIN)
Scarce Tortoiseshell Nymphalis xanthomelas (DK im - S - FIN im)
False Comma Nymphalis vaualbum (DK im - S im - FIN im)
Comma Polygonia c-album (DK - N - S - FIN)
Lappland Fritillary Euphydryas iduna (N - S - FIN)
Scarce Fritillary Euphydryas maturna (DK - S - FIN)
Marsh Fritillary Euphydryas aurinia (DK - S - FIN)
Glanville Fritillary Melitaea cinxia (DK - N - S - FIN)
False-heath Fritilary Melitaea diamina (DK†/ int - N - S - FIN)
Heath Fritillary Melitaea athalia (DK - N - S - FIN)
Assmann's Fritillary Melitaea britomartis (S)
Poplar Admiral Limenitis populi (DK† - N - S - FIN)
White Admiral Limenitis camilla (DK - S - FIN)
Purple Emperor Apatura iris (DK - S - FIN)
Lesser Purple Emperor Apatura ilia (DK - S - FIN)
Speckled Wood Pararge aegeria (DK - N - S - FIN)
Wall Brown Lasiommata megera (DK - N - S)
Large Wall Brown Lasiommata maera (DK im - N - S - FIN)
Northern Wall Brown Lasiommata petropolitana (DK im - N - S - FIN)
Woodland Brown Lopinga achine (S - FIN)
Large Heath Coenonympha tullia (DK - N - S - FIN)
Chestnut Heath Coenonympha glycerion (FIN)
Pearly Heath Coenonympha arcania (DK† - N - S )
Scarce Heath Coenonympha hero (DK† - N - S )
Small Heath Coenonympha pamphilus (DK - N - S - FIN)
Ringlet Aphantopus hyperantus (DK - N - S - FIN)
Meadow Brown Maniola jurtina (DK - N - S - FIN)
Dusky Meadow Brown Maniola lycaon (FIN)
Gatekeeper Pyronia tithonus (DK immigration)
Arran Brown Erebia ligea (DK im - N - S - FIN)
Large Ringlet Erebia euryale (FIN immigration)
Lapland Ringlet Erebia embla (N - S - FIN)
Arctic Ringlet Erebia disa (N - S - FIN)
Arctic Woodland Ringlet Erebia polaris (N - FIN)
Dewy Ringlet Erebia pandrose (N - S - FIN)
Marbled White Melanargia galathea (DK - S immigration)
Rock Grayling Hipparchia alcyone (N)
Grayling Hipparchia semele (DK - N - S - FIN)
Hermit Chazara briseis (S immigration)
Norse Grayling Oeneis norna (N - S - FIN)
Arctic Grayling Oeneis bore (N - S - FIN)
Baltic Grayling Oeneis jutta (N - S - FIN)
Monarch Danaus plexippus (DK im - S im)

Brunlig Perlemorsommerfugl, Clossiana selene, Bruså, Himmerland, Danmark d. 12/6 2012. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø. d. 13 Maj 2012. Fotograf: Lars AndersenArktisk Perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 7 juli 2008. Fotograf: Daniel DolfeFreijas Perlemorsommerfugl, Boloria freija. Abisko, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 28 juni 2008. Fotograf: Lars AndersenPolarperlemorsommerfugl, Boloria polaris. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 3 juli 2008. fotograf: Lars AndersenBrunlig Perlemorsommerfugl, Boloria selene, Brunddragene, Lolland, Danmark d. 3/8 2013. Fotograf: Lars AndersenRødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne. Storeskov/Søholt, Lolland. d. 23 Maj 2010. Fotograf: Lars AndersenArktisk Perlemorsommerfugl, Boloria chariclea. Bihppas, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 7 juli 2008. Fotograf: Daniel DolfeFreijas Perlemorsommerfugl, Boloria freija. Abisko, Sapmi/Lappland, Sverige. d. 2 juli 2008. Fotograf: Daniel DolfePolarperlemorsommerfugl,Clossiana polaris. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige. d. 1 juli 2006. Fotograf: Daniel Dolfe

Small Pearl-bordered Fritillary Pearl-bordered Fritillary Arctic Fritillary Freija's Fritillary Polar Fritillary
Boloria selene Boloria euphrosyne Boloria chariclea Boloria freija Boloria polaris

Admiral. Pinseskoven, Vestamager d. 21 august 2011. Fotograf: Lars AndersenTidselsommerfugl, Vanessa cardui. Bøtø Dige d. 27 juli 2007. Fotograf: Lars AndersenDet hvide C, Polygonia c-album. Pinseskoven. d. 10 september 2006. Fotograf: Lars AndersenDagpåfugleøje, Kongelunden d. 17 april 2004. Fotograf: Lars AndersenNældens Takvinge, Aglais urticae Tadre mølle, Åstrup, d. 25 september 2005. Fotograf: Lars Andersen

Red Admiral Painted Lady Comma Peacock Small Tortoiseshell
Vanessa atalanta Vanessa cardui Polygonia c-album Aglais io Aglais urticae
Hedepletvinge, Euphydryas aurinia han. Hindbærvej på skydebane nord for Knasborg Å, Aalbæk d. 3 juni 2012. Fotograf;  Lars AndersenAskepletvinge,Euphydryas maturna. Munkhyttan, Sverige d. 19 juni 2007. Fotograf: Daniel DolfePolarpletvinge, Hypodryas iduna han. Gurttejohka / Lullehacorru Rr 272A, Jukkasjärvi. Tornetrask nordbred, Sverige 3 juli 2008. Fotograf: Lars Andersen
Marsh Fritillary Scarce Fritillary Lappland Fritillary
Euphydryas aurinia Euphydryas maturna Euphydryas iduna

Hvid Admiral, Limenitis camilla  Kongelunden d. 8 juli 2012. Fotograf: Lars AndersenPoppelsommerfugl, Limenitis populi, Jernavik, Blekinge, Sverige. d. 2 juli 2006. Fotograf: Lars AndersenIris, Apatura iris han. Pinseskoven, Vestamager d. 11 juli 2012. Fotograf:  Lars AndersenIlia, Apatura ilia han. Pinseskoven, Vestamager, Danmark d. 13/7 2012. Fotograf: Lars Andersen

White Admiral Poplar Admiral Purple Emperor Lesser Purple Emperor
Limenitis camilla Limenitis populi Apatura iris Apatura ilia

Skovrandøje, Pararge aegeria. Horreby Lyng, Falster.  d. 31 juli 2011. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera han. Rørvig/Nykøbing S,  Vestsjælland. d. 7 august 2013. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) han. Dalen, Aust-Auger, Norge. d. 9 juli 2013. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana han. Nybro, Sverige. d. 30 maj 2006. Fotograf: Daniel DolfeSkyggerandøje, Lopinga achine. Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 4 Juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkovrandøje, Pararge aegeria. Pinseskoven.  d. 2 august 2012. Fotograf: Lars AndersenVejrandøje, Lasiommata megera. Diesebjerg, Veddinge bakker, Vestsjælland. 5 august 2007. Fotograf: Lars AndersenSkovvejrandøje, Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) hun. Nybro, Småland, Sverige. d. 4 juli 2010. Fotograf: Lars AndersenBerggräsfjäril, Lasiommata petropolitana. Bäckebo, Småland, Sverige. d. 21 Maj 2011. Fotograf: Lars AndersenSkyggerandøje, Lopinga achine. Bjärka-Säby, Linköbing, Östergötland. Sverige. d. 6 Juli 2010. Fotograf: Lars Andersen

Speckled Wood Wall Brown Large Wall Brown Northern Wall Brown Woodland Brown
Parage aegeria Lasiommata megera Lasiommata maera Lasiommata petropolitana Lopingha achine

Swallowtail - Papilionidae -  (Scandinavia; 4. Denmark; 4. Sweden; 4. Norway; 3. Finland; 4)
Skippers - Hesperiidae -  (Scandinavia; 14. Denmark; 10. Sweden; 12. Norway; 10. Finland; 9)
Whites - Pieridae - (Scandinavia; 16. Denmark; 11. Sweden; 14. Norway; 13. Finland; 16)
Blue - Lycaenidae -  (Scandinavia; 38. Denmark; 25/27*. Sweden; 32. Norway; 23. Finland; 28)
Metalmarks - Riodinidae -  (Scandinavia; 1. Denmark; 1. Sweden; 1. Norway; 0. Finland; 0)
Brush-footed butterflies Nymphalidae - (Scandinavia; 69. Denmark; 45. Sweden; 60. Norway; 49. Finland; 58)

_____________

Denmark = DK immigration = im
Norway = N extinct =
Sweden = S import = imp
Finland = FIN introduced = int

_____________

In Scandinavia observed approximately: 142 species of butterflies
In
Sweden observed approximately: 123 species of butterflies
In
Finland observed approximately: 115 species of butterflies
In
Norway observed approximately: 98 species of butterflies
In
Denmark observed approximately: 97 species of butterflies


Back to rare butterflies in Denmark

Back to Danish Butterflies

Back toFrontpage