Fredninger Danmark

First update d. 9 september - 2006

Last update  d. 25 january - 2023

_________________________

Dagsommerfugle Fredes

d. 1 marts 2021

Lea Wermelin 1. marts 2021
Er de ikke fantastiske? Her på den første forårsdag har det (heldigvis) handlet meget om genåbning. Men fra i dag er det også forbudt at indfange og samle de her 34 sjældne og truede sommerfugle i Danmark.
Tak til sommerfuglekender
Lars Andersen for lån af de mange fine billeder.
Midt i en naturkrise, hvor sommerfuglene er i tilbagegang, kan vi selvfølgelig ikke tillade, at sårbare og truede sommerfugle må fanges og indsamles. Men ligesom så meget andet politik, så har jeg indført forbuddet efter inspiration.
I den her omgang fra
WWF Verdensnaturfonden. Tak for godt samarbejde til
Bo Øksnebjerg og Thor Hjarsen om at gå fra idé til virkelighed.

Lars Andersen 3. marts 2021
Insektforeningernes
etiske regler, viser at samlerne selv er klar over at der er sjældne arter man skal skåne. Med indsamlingsforbud osv.
Men desværre virker disse frivillige ordninger ikke. For der er altid nogle kegler der skal eje den sjældneste uanset hvad?

Derfor synes jeg det er rigtigt godt de sjældne dagsommerfugle bliver fredet. Så jeg hilser loven velkommen.

For det er endnu et redskab i værktøjskassen når man laver pleje på arealer. For som det har været tidligere, kunne dem som laver plejeforanstaltninger, se en samler med net rende rundt på arealet uden man reelt set kunne gøre nået for at stoppe vedkommende.

Nu kan vi melde forbryder til politiet. Og tak for det.

I kan læse mere om fredning på facebookgruppe:
"skal danske dagsommerfugle fredes?

_________________________

Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

d. 14 februar 2021

Retsinformation
Miljøministeriet. BEK nr 257 af
14/02/2021 Artfredningsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

Bilag 1
Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14

De understregede arter er optaget på bilag IV i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). De omfattede arter, der for tiden er naturligt forekommende i Danmark, er:

Sommerfugle:

Askepletvinge Euphydryas maturna 1890†? Fredet. Habitatdir. bilag IV

Brun pletvinge Melitaea athalia

Bølleblåfugl Agriades optilete

Egesommerfugl Satyrium ilicis 1992

Enghvidvinge Leptidea juvernica 2004

Engperlemorsommerfugl Brenthis ino

Engblåfugl Cyaniris semiargus

Ensianblåfugl Phengaris alcon

Fransk bredpande Pyrgus armoricanus

Gråbåndet bredpande Erynnis tages

Herorandøje Coenonympha hero 1982Fredet. Habitatdir. bilag IV

Hedepletvinge Euphydryas aurinia Fredet, Habitatdir. bilag II

Hvid admiral Limenitis camilla

Ilia Apatura ilia

Klitperlemorsommerfugl Fabriciana niobe

Mnemosyne Parnassius mnemosyne 1961Fredet. Habitatdir. bilag IV

Moseperlemorsommerfugl Boloria aquilonaris

Mørk pletvinge Melitaea diamina 1982†. 2013 - indført

Natlyssværmer Proserpinus proserpina Fredet. Habitatdir. bilag IV

Perlemorrandøje Coenonympha arcania 1996

Poppelsommerfugl Limenitis populi 1942 ny - 1961

Rødlig perlemorsommerfugl Boloria euphrosyne

Skovhvidvinge Leptidea sinapis 1976

Slåensommerfugl Satyrium pruni 1987/95

Sortbrun blåfugl Aricia artaxerxes

Sortplettet blåfugl Phengaris arion Fredet. Habitatdir. bilag IV

Sortplettet bredpande Carterocephalus silvicola 1941 - ny fastboende

Sortåret hvidvinge Aporia crataegi

Sort ildfugl Lycaena tityrus

Spejlbredpande Heteropterus morpheus 2008 - ny fastboende

Stor ildfugl Lycaena dispar (1934-55†). Fredet. Habitatdir. bilag IV

Svalehale Papilio machaon

Sydeuropæisk svalehale Iphiclides podalirius

Terningsommerfugl Hamearis lucina 1960

Violetrandet ildfugl Lycaena hippothoe

____________

Der står også i Retsinformation
Miljøministeriet, Artfredningsbekendtgørelsen. BEK nr 257 af 14/02/2021

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt 1

§ 10. For vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som er omfattet af bilag IV, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)
jf. denne bekendtgørelses bilag 1, er der forbud mod

1) alle former for forsætlig indfangning eller drab og
2) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.

Stk. 2. For vildtvoksende planter i naturen, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. denne bekendtgørelses bilag 2, er der forbud mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, opgravning eller oprivning med rod eller ødelæggelse.

_________________________

Miljøminister forbyder fangst af truede dagsommerfugle

d. 7 maj 2020

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 6  maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne han. Store Bøgeskov v. Gyrstinge Sø, Sjælland d. 6 maj 2020. Fotograf; Lars Andersen

Nu kommer der dagsommerfugle der er sårbare eller truede på artsfredningsbekendtgørelsen.
33 dagsommerfugle arter bliver fredet.
Lars Andersen; Langt om længe bliver de fredet, hurra!

Miljø– og Fødevareministeriet Publiceret 7. maj 2020
Jyllandsposten 07.05.2020 KL. 06:52
Facebookgruppe; "
Skal danske dagsommerfugle fredes?"
Rødlisten marts 2020

_________________________

Forslag af Lars Andersen:
Når Artsfredningsbekendtgørelse for de sjældne danske dagsommerfugle skal træde i kraft,
forslår jeg den følger habitatsdirektivet på flere punkter.

d. 27 september 2020

Engblåfugl, Cyaniris semiargus hun. Skagen, vendsyssel. d. 4 juli 2015. Fotograf: Jørgen Munck

EngblåfuglCyaniris semiargus hun. Skagen, vendsyssel, Danmark d. 4 juli 2015. Fotograf; Jørgen Munck

Guidance document on the strict protection of
animal species of Community interest under
the Habitats Directive 92/43/EEC

Final version, February 2007 side 35:

II.3.1. Bevidst fangst eller aflivning af arter i bilag IV (a)

(29) Artikel 12, stk. 1a, forbyder enhver form for bevidst fangst eller aflivning af dyr/planter af arter i naturen. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, gælder dette forbud for alle livsfaser for dyrene...... Læs mere på side 35 i link

(30) Dette forbud er vigtigt, da det er knyttet til en arts population (dens størrelse, dynamik osv.), Som udgør et af kriterierne i artikel 1 til vurdering af en arts bevaringsstatus. Drab eller fangst kan føre til en øjeblikkelig, direkte (kvantitativt) fald i en population eller kunne have andre mere indirekte (kvalitative) negative virkninger. Forbuddet dækker bevidst fangst eller drab, ikke tilfældig fangst eller drab, der falder ind under artikel 12, stk. 4.

Lars Andersen: Jeg mener man godt kan overføre dette forbud på fredet rødlistet danske dagsommerfugle som at forbyde enhver form for bevidst fangst eller aflivning af dyr/planter af arter i naturen. Drab eller fangst kan føre til en øjeblikkelig, direkte (kvantitativt) fald i en population eller kunne have andre mere indirekte (kvalitative) negative virkninger. Forbuddet dækker bevidst fangst eller drab, ikke tilfældig fangst eller drab.

På Facebookgruppe;
Skal danske dagsommerfugle fredes?

Dagsommerfuglene forsvinder

Dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

_________________________

Siden 2019 er import af insekter forbudt

d. 15 april 2021

Siden 2019 er import / eksport af hvirvelløse dyr der er alt fra snegle, edderkopper, biller, sommerfugle og andre insekter til private forbudt imellem EU lande og EU og andre lande. Årsagen er faunakriminalitet og sygdomme osv.

Fødevarestyrelsen

_________________________

Ulovlig handel med truede dyr straffes hårdere

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at hæve straffen for ulovlig
handel med vilde dyr og planter, så den bliver op til seks gange højere.
Politiet får lov til at aflytte og ransage, hvis der er mistanke
om organiseret grænseoverskridende kriminalitet.

d. 5. februar 2019

Fra sko lavet af sjældne slangers skind til salg af levende leguaner og truede papegøjer. Ulovlig handel med truede dyr og planter foregår på tværs af landegrænser i hele verden.

Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i dag vedtaget en lov, der fordobler strafferammen i naturbeskyttelsesloven til to års fængsel i de grovere sager mod i dag et år. Og med en helt ny regel i straffeloven kan der i de groveste sager idømmes op til seks års fængsel.

- Globalt er ulovlig handel med truede arter en af de mest indbringende former for kriminalitet på linje med narkotika- og våbenhandel. Vi skal ikke tolerere, at nogen tjener penge på at skade naturen på den måde. Derfor skærper vi nu straffene markant.
Det sender et klart signal om, at man ikke skal prøve på den slags i Danmark, siger miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen.

Læs mere om ulovlig handel på Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere på Indsamlings debat og Fredet- Dagsommerfugle i Danmark og Europa

_________________________

Rudersdal Kommune

d. 3 juli 2018

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe han. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 6 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe han. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 6 juni 2018. Fotograf; Lars Andersen

Rudersdal Kommune har som den første kommune i Danmark besluttet at det ikke er tilladt at indsamle sommerfugle på Rudersdal Kommune arealer.

Læs mere her

Lille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Lille Køllesværmer, Zygaena viciae. Nørrevangssletten, Birkerød, Nordsjælland d. 21 juni 2019. Fotograf; Lars Andersen

Der har været en velmenende borger og rette i tekst fra Lille Køllesværmer til Seksplettet Køllesværmer fordi vedkommende mener kommunen tager fejl ang. bestemmelse?
Rudersdal Kommunen tager ikke fejl ang. ID af køllesværmer som fotograf;
Lars Andersen har bestemt.

_________________________

Pas på de truede og sårbare dagsommerfugle
Naturstyrelsen

d. 21 - 24 september - 2017

Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino han kurtiserer Skovperlemorsommerfugl, Argynnis adippe hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland. 5 juli 2014. Fotograf: Lars Andersen

Engperlemorsommerfugl han kurtiserer en Skovperlemorsommerfugl hun. Ravnsholte Skov, Midtsjælland d. 5 juli 2014. Fotograf; Lars Andersen

Naturstyrelsens arealer er det ikke tilladt at indsamle rødlistede dagsommerfuglearter siden sep. 2017.

Der lever i alt 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse arter af de smukke vingede insekter findes kun i et lille antal.
De 37 af dagsommerfuglearterne er således rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Rødlisten for de danske dagsommerfugle er udarbejdet af Institut for
Bioscience på Aarhus Universitet, der har foretaget vurderingen ud fra internationale retningslinjer. Listen bliver løbende revideret.

Indsamling af sommerfugle

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.
For at passe bedst muligt på de rødlistede dagsommerfuglearter i de
statslige skove og naturarealer er det ikke tilladt at indsamle dem. Det er beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen (i §28, artikel 1, nr. 6).

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af rødlistede dagsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af
Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Her de 37 rødlistet dagsommerfugle arter i danmark:

Fransk BredpandePyrgus armoricanus CR. Spejlbredpande, Heteropterus morpheus NA.
Sortplettet BredpandeCarterocephalus silvicola CR . Sortplettet BlåfuglMaculinea arion CR
Sortbrun BlåfuglAricia artaxerxes CR. Rødlig PerlemorsommerfuglBoloria euphrosyne CR. 
KirsebærtakvingeNymphalis polychloros CR. HedepletvingeEuphydryas aurinia CR. IliaApatura ilia CR.
 
Gråbåndet BredpandeErynnis tages EN. KommabredpandeHesperia comma EN.
Det Hvide WSatyrium w-album EN. KejserkåbeArgynnis paphia EN.
SkovperlemorsommerfuglFabriciana adippe EN. Markperlemorsommerfugl, Speyeria aglaja EN.
Moseperlemorsommerfugl, Boloria aquilonaris EN. Brun PletvingeMelitaea athalia EN.
MoserandøjeCoenonymha tullia EN.

Spættet BredpandePyrgus malvae VU. EnsianblåfuglMaculinea alcon VU. ArgusblåfuglPlebejus argus VU.
BølleblåfuglAgriades optilete VU. EngblåfuglCyaniris semiargus VU.
Sort IldfuglLycaena tityrus VU. Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe VU.
Klitperlemorsommerfugl, Fabriciana niobe VU. EngperlemorsommerfuglBrenthis ino VU.
Okkergul PletvingeMelitaea cinxia VU.

Foranderlig BlåfuglPlebejus idas NT. Isblåfugl, Polyommatus amandus NT.
Dukatsommerfugl, Lycaena virgaureae NT. GuldhaleThecla betulae NT. Hvid AdmiralLimenitis camilla NT.

EnghvidvingeLeptidea juvernica 2004RE. Stor Ildfugl, Lycaena dispar 19341955RE.
Mørk PletvingeMelitaea diamina RE. SvalehalePapilio machaon RE.

_______________

Tanker om forslag, og dialog på fugleognatur

d. 22 - 25 september - 2017

P.S. der er flere Rødliste vurderinger som virker forældet, skal nok opdateres?

F.eks. mangler der; Grønbroget Hvidvinge, Mosehøsommerfugl, Gul Høsommerfugl, Orange Høsommerfugl, Sørgekåbe og Østlig Takvinge på listen.

Det er trækarter, hvis træk og kolonisering er styret af vejr/klima som er afgørende for deres overlevelse strategier. Hvor man først de senere år har fået mere viden om trækket.

Forslaget bliver diskuteret på fugleognatur, hvor der bla. oplægget bliver kritiseret for vendinger der ikke er lige smarte?
Man skal så tænke over hvorfor, og med hvilke hensigt de forskellige har med at kritisere artikel?

_________________________

"Den Danske Naturfond"

d. 31 december 2017

Mads Jakobsen fra "Den Danske naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.   Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Mads Jakobsen fra "Den Danske Naturfond" fotograferer Spejlbredpande han.
Bøtø Plantage, Falster, Danmark d. 13 juli 2017. Fotograf; Lars Andersen

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredet og må ikke indsamles. Reglerne er fastsat i love og bekendtgørelse, som du kan finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne gælder naturligvis også på arealer ejet af Den Danske Naturfond. Derudover har naturfonden fastsat følgende regler for indsamling på fondens arealer:

På naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.

Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.

SÆRLIGT VEDR. INDSAMLING AF TRUEDE OG SÅRBARE DAGSOMMERFUGLE
Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men det er ikke tilladt på Den Danske Naturfonds arealer at indsamle dagsommerfuglearter, der på den danske rødliste er vurderet som truede, sårbare eller som ikke har været mulige at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark.

Læs mere på fondens hjemmeside

_________________________

AlleArter.dk
DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility

d. 27 april - 2017

Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino larve. Hjortesø, Ravnsholte Skov, Sjælland d. 3 juni 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Engperlemorsommerfugl, Brenthis ino larve. Hjortesø, Ravnsholte Skov, Sjælland d. 3 juni 2017. Fotograf; Knud Ellegaard

Danske sommerfuglearter optræder på AlleArter.dk Hertil kommer en række tilfældigt indslæbte arter. Med den pt. benyttede systematik rummer ordenen 71 familier. 6 af disse omfatter de arter vi kalder dagsommerfugle (99 arter) og som blot udgør én af 27 overfamilier (Papilionoidea).

Dagsommerfugle og natsommerfugle behandles ofte adskilt i litteraturen, men det afspejler mere en traditionel opdeling end en egentlig systematisk opdeling. På samme måde skelnes der ofte mellem storsommerfugle (”
Macrolepidoptera” - eller blot macros) og småsommerfugle (”Microlepidoptera” eller micros).

Sommerfugle SøgefunktionAlleArter med rødlistevurdering

Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013 - 2019.
Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

_________________________

Fredet Dagsommerfugle i Danmark 2018:

Link til 5 fredet dagsommerfugle arter, habitatsdirektiv, bilag IV.
 
Mnemosyne hun. Ronneby, Blekinge. d. 2 juni 2007. Fotograf: Lars AndersenMnemosyne han. Ronneby, Blekinge. d. 3 juni 2007. Fotograf: Lars Andersen
Mnemosyne, 1961
Parnassius mnemosyne
(Linnaeus, 1758)
Fredet, Habitatdir. bilag IV
Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge EF-habitatdirektivet.
Da arten er forsvundet fra Danmark er der ikke udpeget habitats områder for
Mnemosyne.
Sortplettet blåfugl Maculinea arion sidder på timian.  Juli 2005. Høvbleget, MønSortplettet blåfugl, Maculinea arion. Høvbleget d. 3 juli - 2011. Fotograf: Lars Andersen
Sortplettet Blåfugl,
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)
Fredet, Habitatdir. bilag IV
Arten er beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.
Stor Ildfugl, Lycaena dispar han. Biezra Sumpene, Polen d. 14/6 2011. Fotograf: Lars AndersenStor Ildfugl, Lycaena dispar hun. Bialowieza skovene, Polen d. 15/6 2011. Fotograf: Lars Andersen
Stor Ildfugl, 1955
Lycaena dispar
(Haworth, 1803)
Fredet, Habitatdir. bilag II + IV
Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge habitatdirektivet.
Der er fotograferet en Stor Ildfugl, Lycaena dispar hun på Bornholm d. 3 august 2015 af Michael Andersen.
Hedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Troells MelgaardHedepletvinge  Euphydryas aurinia. Lundby Hede, Himmerland, Jjylland. d. 4 Juni 2011. Fotograf: Lars Andersen
Hedepletvinge,
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)
Fredet, Habitatdir. bilag II
Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge EF-habitatdirektivet.
I Danmark er der udpeget 6 EF-habitats områder for hedepletvinge.
Herorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d.  21 juni 2006. Fotograf: Daniel DolfeHerorandøje, Coenonympha hero. Ralderängarna, Sverige d.  21 juni 2006. Fotograf: Daniel Dolfe
Herorandøje, 1982
Coenonympha hero
(Linnaeus, 1761)
Fredet. Habitatdir. bilag IV
Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge EF-habitatdirektivet.
Da arten er forsvundet fra Danmark er der ikke udpeget habitats områder for herorandøje.

_________________________

Habitatarter.dk

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina.  Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf Tubas Løkkegaard.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina. Rødbyhavn, Lolland d. 24 maj 2012. Fotograf; Tubas Løkkegaard.

Natlyssværmer, Proserpinus proserpina: er på EF-Habitatdirektivets Bilag IV & på flere landes nationale lister. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Grå Perikonugle, Chloantha hyperici må ikke indsamles som imago, æg, larve eller puppe på artens kernearelaer i Rødby og Gedser. Heller ikke foderplanten må indsamles på de pågældende arealer. Der må ikke opsættes lysfælder med gift på banearealerne i Rødbyhavn og Gedser, herunder for sidstnævnte steds vedkommende på opfyldningsarealet Kroghage vest for banen.

Bombarderbille, Brachinus crepitans må ikke indsamles i noget stadie på dens eneste kendte, fredede lokalitet ved Sose på Bornholm.

Månetorbist, Copris lunaris må ikke indsamles på dens i øjeblikket eneste kendte danske lokalitet (Nordby Bakker), og hvor den ellers måtte blive fundet i Danmark.

Eremit, Osmoderma eremita: r på EF-Habitatdirektivets Bilag II. Det betyder at den kræver så streng beskyttelse, at Danmark skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til arten og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.

Bred Vandkalv, Dytiscus latissimus: er på EF-Habitatdirektivets Bilag II & Bilag IV. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges. I Danmark er følgende områder udpeget til beskyttelse af arten: Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø er EF-Habitatområde nr. 20. Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er EF-Habitatområde nr. 162.

Lys Skivevandkalv, Graphoderus bilineatus: er på EF-Habitatdirektivets Bilag II. Det betyder at den kræver så streng beskyttelse, at Danmark skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til arten og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.

Stovbæk Krat d. 19 juli 2010. Fotograf; Lars AndersenKarup Å ved Høstrup d. 20 juli 2010. Fotograf; Lars Andersen

Grøn Kølleguldsmed, Ophiogomphus cecilia. Midtjylland juli 2010. Fotograf; Lars Andersen

Grøn Kølleguldsmed, Ophiogomphus cecilia: er på EF-Habitatdirektivets Bilag IV. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Grøn Mosaikguldsmed, Aeshna viridis: er på EF-Habitatdirektivets Bilag IV. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Stor Kærguldsmed, Leucorrhinia pectoralis. Vaserne d. 30 maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor KærguldsmedLeucorrhinia pectoralis. Vaserne d. 30 maj 2011. Fotograf: Lars Andersen

Stor Kærguldsmed, Leucorrhinia pectoralis: er på EF-Habitatdirektivets Bilag IV. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

_________________________

Hvor er biodiversiteten:
Naturstyrelsen; biodiversitetskort

_________________________

Miljøstyrelsen:
GIS til Natura2000

_________________________

Dansk Entomologisk Forening

Arts - og habitatsbesskyttelse

Institut for Bioscience

Dagsommerfugle på den danske rødliste

Manual til Rødlistevurdering af danske arter 2013 - 2019.

Sommerfugle er i dramatisk tilbagegang
31 juli 2013
I Europas hårdest dyrkede land, Danmark, er hele 43 af 77 danske dagsommerfugle-arter (56 procent)

nu på den danske rødliste over uddøde eller mere eller mindre truede arter.

_________________________

Indsamlings debat:
der foregår mere debat om indsamling på sjældne dagsommerfugle end før,
især på facebook er disse debatter taget til i sommeren 2016.

_________________________

Sommerfuglene taber i diskussionen imellem sommerfugle kikkere og samlere!

d. 13 februar 2015

Useriøs indsamling af truede dagsommerfugle strider imod de entomologiske etiske regler om indsamling. Situationen for de fleste danske dagsommerfugle er dyster. Årsagen til denne krise er at habitater/livmiljøer hvor dagsommerfugle trives forsvinder i samme takt som landbruget effektivisere. I samme takt med mennesket omdannelse af landskabet udgør indsamling ikke nogen større trussel.

Dog er de mest sjældne dagsommerfugle så truet, at selv mindre useriøs indsamling på individsfattige populationer kan være den sidste dråbe som årsag til en art forsvinder.

Indsamling kan forhindre nye populationer etableres. Alt for hård samlertryk på nyindvandrede arter, kan begrænse deres muligheder for at få stabile populationer i Danmark. Og at forsætte indsamling på individsfattige trængte populationer er også et problem.

"Fjärilarna förlorar på dispyten mellam skådare och samlare"

artikel af Bo Söderström

_________________________

Fredninger Europa

First update d. 7 november - 2021

Last update  d. 9 november - 2021

_________________________

Dagsommerfuglenes tilbagegang i Europa
Martin S. Warren, Dirk Maes, Chris A. M. van Swaay, Philippe Goffart, Hans Van Dyck. PNAS January 12, 2021

d. 7 november 2021

Man har gennemgået ændringer i status for dagsommerfugle i Europa, med fokus på langvarige populationsdata, der er tilgængelige for Storbritannien, Holland og Belgien, baseret på standardiserede overvågningstransekter.

I United Kingdom UK (Storbritannien) er 8 % af de fastboende dagsommerfugle arter uddøde, og siden
1976 er det samlede antal faldet med omkring 50 %.

I Nederland (Holland) er 20 % af dagsommerfugle arterne uddøde, og siden
1990 er det samlede antal i landet faldet med 50 %.
Fordelingstendenser viste, at dagsommerfugle fordelingerne begyndte at falde for længe siden, og mellem
1890 og 1940 faldt udbredelse med 80 %.

I Flandern, Belgien er 20 dagsommerfugle arter uddøde (29 %), og mellem
1992 og 2007 faldt det samlede antal med omkring 30 %.

De danske forhold ligger imellem UK og Holland. Men vi har kun populationer reg. ikke transsekter reg.

En europæisk græsmarks
dagsommerfugleindikator fra 16 europæiske lande viser, at der har været et fald på 39 % af græsareal dagsommerfugle arter siden 1990.
Rødlisten over europæiske dagsommerfugle fra 2010 angav 38 af de 482 europæiske arter (8 %) som truede og 44 arter (10 %) som nær truet (bemærk at 47 arter ikke blev vurderet).

En anden indsigt i mønsteret for tilbagegang for dagsommerfugle i Europa opnås ved at analysere de enkelte landes rødlister. Antallet af truede arter er højest i Holland, Belgien, Tjekkiet og Danmark.

Og falder mere eller mindre koncentrisk mod det sydlige og østlige Europa i Middelhavsområdet, såsom Spanien, Frankrig og Italien (30 stk. ).
Dette tyder på, at de sidstnævnte lande ikke har oplevet en så alvorlig tilbagegang af dagsommerfugle, men dette kan til en vis grad være maskeret af mangel på nøjagtige trenddata; de fleste sydeuropæiskelande havde ingen omfattende overvågningsdata indtil for nylig.

The decline of butterflies in Europe
PNAS January 12, 2021

Læs mere om
Hvorfor forsvinder dagsommerfugle?

_________________________

Sjællands sjældne dagsommerfugle optællingen
lavet af Emil Blicher Bjerregård.

d. 24 april 2019

Se en præsentationen af Sjællands sjældne dagsommerfugle optællingen lavet af Emil Blicher Bjerregård,
der blev holdt på dette års Biodiversitetssymposium af Aarhus- og Københavns Universiteter d. 22.-23. januar 2019.

_________________________

Collecting Permit

The Skeptical Moths

d. 3 marts 2015

Collecting Permit; oversigt over indsamling tilladelser, beskyttede arter og Naturreservater i omkring i verden.

_________________________

Samt en dansk liste med Fredninger af sommerfugle i de Europæiske lande og USA, 2014 d. 3 marts 2015 udformet af Lars Andersen

_________________________

European Red List

d. 10 september 2019

Sort Fjeldmøl, Metaxmeste schrankiana. Borrasocohkka, Tornetrask, Lapland, Sverige d. 7 Juli 2008. Fotograf; Lars Andersen

Le Castellaras, Alpes-Maritimes, Frankrig d. 10 maj 2019. Fotograf; Lars Andersen

Cirka en tredjedel (31%) af de europæiske dagsommerfugle har faldende populationer, 4 procent stiger og mere end halvdelen af arten er stabile. For de resterende 10% er den aktuelle information begrænset til at definere deres populationer.

Næsten en tredjedel af sommerfuglearterne (142 arter) er endemiske for Europa (hvilket betyder, at de er unikke for Europa og ikke findes andre steder i verden). Den største mangfoldighed af sommerfugle findes i bjergrige områder i Sydeuropa, hovedsageligt i Pyrenæerne, Alperne og på Balkanbjergene, hvor der findes adskillige arter med begrænset udbredelse.

De fleste af de truede arter er begrænset til dele af Sydeuropa. Hvor den største nuværende trussel mod europæiske sommerfugle er tabet af deres habitat eller habitatforbindelser på grund af ændringer i landbrugspraksis, enten gennem intensivering eller opgivelse. Andre vigtige trusler er klimaændringer, øget hyppighed forstyrrelser, intensitet af brande og udvikling af turisme.

_________________________

IUCN Red List of European Butterflies

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010

_________________________

Protection of habitats and species in Europe from 2010

European Butterflies;

    Red List Red List Hab. Dir Bern C.
Genus Species Europe EU 27 Annex. Annex.
Aricia hyacinthus RE RE    
Pieris wollastoni RE RE    
Coenonympha phryne CR CR    
Pseudochazara cingovskii CR NT    
Colias myrmidone EN CR II/IV  
Phengaris arion EN EN II/IV II
Plebejus zullichi EN EN    
Polyommatus humedasae EN EN   II
Turanana taygetica EN EN    
Boloria improba EN EN II  
Pararge xiphia EN EN    
Gonepteryx maderensis EN EN    
Pieris cheiranthi EN EN    
Lycaena helle EN LC II/IV  
Coenonympha oedippus EN LC II/IV II
Pseudochazara euxina EN NT    
Tomares nogelii VU RE    
Pyrgus cirsii VU VU    
Phengaris telius VU VU II/IV II
Polyommatus galloi VU VU   II
Polyommatus golgus VU VU IV II
Polyommatus orphicus VU VU    
Polyommatus violetae VU VU    
Boloria polaris VU VU    
Coenonympha hero VU VU II/IV II
Erebia christi VU VU II/IV II
Erebia sudetica VU VU II/IV II
Hipparchia bacchus VU VU    
Hipparchia tilosi VU VU    
Lopinga achine VU VU IV II
Pseudochazara amymone VU VU    
Pseudochazara orestes VU VU    
Colias chrysotheme VU VU    
Euchloe bazae VU VU    
Gonepteryx cleobule VU VU    
Coenonympha tullia VU NT    
Euphydryas maturna VU LC II/IV II
Coenonympha orientalis VU DD    

_________________________

  IUCN Red List categories No. species Europa No. species Europa EU 27
    (no. endemic species) (no. endemic species)
  Regionally Extinct (RE) 1 2
Threated Critically Endangered (CR) 3 (2) 2 (1)
  Endangered (EN) 12 (6) 9 (5)
categories Vulnerable (VU) 22 (14) 19 (10)
  Near Threatened (NT) 44 (11) 47 (7)
  Least Concern (LC) 349 (107) 338 (54)
  Data Deficient (DD) 4 (2) 4 (1)
  Total no. of species asessed* 435 (142) 421 (78)
* This table does not include the Not Applicable species in Europe and/or the EU (species introduced after AD 1500 or species of marginal occurrence). For the EU 27 assessment the Not Evaluated species (species which do not occur in the\ EU) are also excluded.

_________________________

Europaean Habitats Directive 92 /43 / EEC. Annex II/IV

February 2007

March 2016

Sommerfugle, Lepidoptera

Annex II Annex IV Annex V
På bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at medlemslandene skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus.
I Danmark er der udpeget 260 af disse habitatområder.
Artslisten for hvert område er det man kalder områdets "udpegningsgrundlag".
På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse.
Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde.
Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes.
Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.
På bilag V er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis indsamling i naturen og udnyttelse vil kunne blive genstand for forvaltningsforanstaltninger.
Hvis en overvågning viser at disse arters udbredelse er i tilbagegang, kan der fx iværksættes tiltag som forbud mod indsamling eller forbud mod adgang til visse arealer.

____

Europaean Habitats Directive Annex. II / IV / V
    R. L E 27 II IV V
Agriades aquilo     II    
Apatura metis       IV  
Fabriciana elisa       IV  
Arytrura musculus     II/ IV  
Boloria improba     II    
Callimorpha quadripunctata     II    
Catopta thrips     II/ IV  
Chondrosoma fiduciarium     II/ IV  
Coenonympha hero       IV  
Coenonympha oedippus     II/ IV  
Colias myrmidone     II/ IV  
Cucullia mixta     II/ IV  
Dioszeghyana schmidtii     II/ IV  
Erannis ankeraria     II/ IV  
Erebia calcaria     II/ IV  
Erebia christi     II/ IV  
Erebia polaris     II    
Erebia sudetica       IV  
Eriogaster catax     II/ IV  
Euphydryas aurinia     II    
Euphydryas maturna     II/ IV  
Glyphipterix loricatella     II/ IV  
Gortyna borelii lunata     II/ IV  
Graellsia isabellae     II/   V
Hesperia comma catena     II/    
Hyles hippophaes       IV  
Leptidea morsei     II/ IV  
Lignyoptera fumidaria     II/ IV  
Lopinga achine       IV  
Lycaena dispar     II/ IV  
Lycaena helle     II/ IV  
Phengaris arion     II/ IV  
Phengaris nausithous     II/ IV  
Phengaris telius     II/ IV  
Melanargia arge     II/ IV  
Nymphalis vaualbum     II/ IV  
Papilio alexanor       IV  
Papilio hospiton     II/ IV  
Parnassius apollo       IV  
Parnassius mnemosyne       IV  
Phyllometra culminaria     II/ IV  
Plebicula golgus     II/ IV  
Polymixis rufocincta isolata     II/ IV  
Polyommatus eroides     II/ IV  
Proserpinus proserpina       IV  
Pseudophilotes bavius     II/ IV  
Xestia borealis     II    
Xestia brunneopicta     II    
Xylomoia strix     II/ IV  
Zerynthia polyxena       IV  

_________________________

EF-Habitatdirektivet

I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet ”Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter”. Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V.

Bilag II

På bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at medlemslandene skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus. I Danmark er der udpeget 260 af disse habitatområder. Artslisten for hvert område er det man kalder områdets "udpegningsgrundlag".

Bilag IV

På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

Forvaltningsmæssigt er bilag IV arterne meget vigtige. Der gælder et totalt forbud i habitatbekendtgørelsen og i naturbeskyttelseslovens § 29a mod at forringe deres yngle-eller rasteområder. Der kan f.eks. ikke vedtages lokalplaner eller gives tilladelser, der medfører at disse områder forringes eller arterne forstyrres. Og selv nuværende, lovlige påvirkninger skal standses, hvis der er en klar årsagssammenhæng mellem påvirkningen og forringelsen. For eksempel er det ulovligt at retablere grusgrave med Markfirben, uanset om det var et vilkår i den oprindelige gravetilladelse, og fortsat fodring af ænder eller tilledning af forurenet drænvand i et vandhul med Stor Vandsalamander eller Spidssnudet Frø er også ulovligt.

Bilag V

På bilag V er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis indsamling i naturen og udnyttelse vil kunne blive genstand for forvaltningsforanstaltninger. Hvis en overvågning viser at disse arters udbredelse er i tilbagegang, kan der fx iværksættes tiltag som forbud mod indsamling eller forbud mod adgang til visse arealer.

Indrapportering til EU

De beskyttede arter (og naturtyper) skal, jf. Habitatdirektivets artikel 17, overvåges, og resultatet heraf indberettes hvert sjette år til EU (første gang var i 2001), hvorved udpegningsgrundlagene ajourføres.

Læs mere på Habitatsarter.dk

_________________________

LIFE Projects

Ødipusrandøje, Coenonympha oedippus 2
Donau-Høsommerfugl,Colias myrmidone 2
Polarbjergrandøje, Erebia polaris 2
Hedepletvinge, Euphydryas aurinia 16
Askepletvinge, Hypodryas maturna 1
Skyggerandøje, Lopinga achine 2
Stor Ildfugl, Lycaena dispar 8
Blå Ildfugl, Lycaena Lycaena helle 3
Sortplettet Blåfugl, Phengaris arion 1
Kanelblåfugl, Phengaris nausithous 3
Kvæsurtblåfugl, Phengaris teleius 5
Mnemosyne, Parnassius mnemosyne 1
Guirlandesommerfugl, Zerynthia polyxena 1

_________________________

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

4 october 2017

CLASS INSECTA (INSECTS)
COLEOPTERA
Lucanidae Cape stag beetles
    Colophon spp. (South Africa)
Scarabaeidae Scarab beetles
  Dynastes satanas  
 
LEPIDOPTERA
Nymphalidae Brush-footed butterflies
Appendices I Appendices II Appendices III
    Agrias amydon boliviensis (Plurinational State of Bolivia)
    Morpho godartii lachaumei (Plurinational State of Bolivia)
    Prepona praeneste buckleyana (Plurinational State of Bolivia)
 
Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies
Appendices I Appendices II Appendices III
  Atrophaneura jophon  
  Atrophaneura pandiyana  
  Bhutanitis spp.  
  Ornithoptera spp. (Except the species included in Appendix I)  
Ornithoptera alexandrae    
Papilio chikae    
Papilio homerus    
  Papilio hospiton  
  Parnassius apollo  
  Teinopalpus spp.  
  Trogonoptera spp.  
  Troides spp.  
     
     

_________________________

Ulovlig handel med truede dyr straffes hårdere

d. 20 august 2019 - d. 5. februar 2019

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at hæve straffen for ulovlig
handel med vilde dyr og planter, så den bliver op til seks gange højere.
Politiet får lov til at aflytte og ransage, hvis der er mistanke
om organiseret grænseoverskridende kriminalitet.

Fra sko lavet af sjældne slangers skind til salg af levende leguaner og truede papegøjer. Ulovlig handel med truede dyr og planter foregår på tværs af landegrænser i hele verden.

Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i dag vedtaget en lov, der fordobler strafferammen i naturbeskyttelsesloven til to års fængsel i de grovere sager mod i dag et år. Og med en helt ny regel i straffeloven kan der i de groveste sager idømmes op til seks års fængsel.

- Globalt er ulovlig handel med truede arter en af de mest indbringende former for kriminalitet på linje med narkotika- og våbenhandel. Vi skal ikke tolerere, at nogen tjener penge på at skade naturen på den måde. Derfor skærper vi nu straffene markant. Det sender et klart signal om, at man ikke skal prøve på den slags i Danmark, siger miljø- og fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen.

Læs mere om ulovlig handel på Miljø- og Fødevareministeriet

_________________________

Washingtonconventionens lister

_________________________

index/artsliste over alle de dagsommerfuglearter der er fundet i Danmark!

_________________________

Svenske Dagfjärilar

Faunaväkteri, SLU artsdatabanken:
Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur.
Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor
som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter.
Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!
SLU Artdatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med
bland andra Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening och
Svensk Dagfjärilsövervakning.

_________________________

Tilbage til Dagsommerfugle i Danmark

_________________________

Forslag til fredning af danske dagsommerfugle

dokument d. 28 februar 2015 udformet af:

Lars Andersen

_________________________

Listen med danske dagsommerfugle

hvor rækkefølgen starter med de mest truede arter.

af Lars Andersen d. 28 februar 2015

_________________________

Fredninger af sommerfugle i de Europæiske lande og USA, 2014

Liste d. 3 marts 2015 udformet af Lars Andersen

_________________________

Thor Hjarsen - Stop danske sommerfuglesamlere

d. 13 juli 2016

STOP DANSKE SOMMERFUGLESAMLERE På visse FB-grupper kører der lige nu en SÆRDELES ophedet debat omkring indsamling af sommerfugle. Folk, der tilsyneladende er aktive samlere af selv sjældne arter, anvender en meget grov retorik, mod de folk, der argumenterer for fredning - i det mindste af de sjældne arter. Selv synes jeg naturligvis at det at gå ud og samle sommerfugle, dræbe dem i æter og sætte dem på nåle er en antikveret og usmagelig hobby, som bør stoppes med en generel totalfredning af alle sommerfugle - og i det mindste af de sjældne arter i Danmark.....

Læs mere på facebook

_________________________

Eksperter fra Malaysia:
Gør mere for at bremse den ulovlige handel med sjældne sommerfugle

d. 10 april 2016

Raja Brooke's Birdswing, Troides (Trogonoptera) brookiana male. Porring Hotspring, Sabah, Borneo march 2012. Photographer; Kim Jespersen

Raja Brooke's Birdswing, Troides brookiana male. Porring Hotspring, Sabah, Borneo march 2012. Photographer; Kim Jespersen

Artikel af Joash EE De Silva; Petaling, Jaya:

Der behøves bedre håndhævelse af love i Malaysia for at forhindre ulovlig handel med sjældne og truede sommerfugle fra Malaysia

Zainey Zainudin fra UKM Institut for Miljø og Udvikling siger at Malaysia rummer mange sjældne og aktrative sommerfugle arter i verden. Og at der handles mange sjældne insekter & sommerfugle, der nemt transporteres ubemærket over landegrænse.

"Data indsamlet af CITES (konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) viste at af de 13.000 sommerfugle i Sydøstasien der er eksporteret, blev 98% leveret fra Malaysia i perioden fra 1998 til 2007,".

Zainey er blevet bedt om at kommentere på en nylig liste af 1.180 mest truede sommerfugle med toldofficerer i Kina, som omfattede bla. fra Malaysia og nationale sommerfuglen -
Rajah Brookes Birdwing, Troides (Trogonoptera) brookiana.

Hun siger at de fleste sommerfugle eksporteres til USA, EU-lande og Canada som er et lukretiv marked, hvor insekterne bliver præpareret og indrammet som samlerobjekter.

Der behøves en særlig taskforce til at tage fat på smugling af dyrearter. At den Malaysiske regeringen skal indgå samarbejde med de vestlige lande, der er de største importører. "Wildlife trade watchdog traffic" er enige om at der skal større opmærksomhed omkring firmaer der handler insekter, især via online portaler.

"Der er behov for at være mere på vagt, da det vil have en multiplikatoreffekt i sikringen af truede arter," siger Traffic senior kommunikationsmedarbejder
Elizabeth John. Hun siger at myndigheder og logistik udbydere skal være mere opmærksomme som i tilfældet med Kina, hvor smuglerne i lang tid har smuglet og handlet med sommerfugle fra Malaysia.

Listen over beskyttede insekter i Wildlife Conservation Act (
2010) skal også revideres, tilføjede hun. Der er nu kun 132 arter på listen.

Entomolog Prof Dr
Rita Muhamad Awang, UPM nævner at der findes 2000 arter af sommerfugle og 4.500 arter af møl i Malaysia.

Dr.
Rita nævnte at bla. at Rajah Brookes Birdwing som er en truet art, kan sælges til skyhøje priser.

"Sommerfugle er en del af den tropiske skønhed i Malaysia og bidrage til dens biodiversitet," sagde hun.

_________________________

Link til dagsommerfuglene forsvinder i Danmark

Link til hvorfor dagsommerfugle mister arealer
til landbrug og skovbrug i Danmark

Link til rewilding i Danmark

Link til den danske rødliste

Link til sommerfugle-haven i Danmark

Link til indsamling debat af dagsommerfugle i Danmark

Link til fotografering af dagsommerfugle i Danmark

Link til Indsamling af dagsommerfugle i Danmark

Værtsplanter for dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 

Habitater for dagsommerfugle i Danmark og Sverige. 

Link til sjældne dagsommerfugle i Danmark

Link til hvorfor dagsommerfugle forsvinder i Danmark

Link til dagsommerfuglene forsvinder

Link til dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

Link til fredet dagsommerfugle i Danmark og udland.

Link til invasive/indførte dagsommerfugle i Danmark

_________________________

Home / Tilbage til forsiden / Back to frontpage