Her sider om - og vedrørende sommerfugle
på den "Danske-Natur.dk" hjemmeside.

first update d. 18 may 2007

last update d. 15 september 2023


Adfærd:
Studiet af en organismes levevis.
Agerlandet/
Landbruget
Afbrænding som naturpleje:
Stenholt Indelukket, Gribskov, Nordsjælland
d. 16 marts 2016.
Aftensværmere;
Sphingidae. Natsommerfugle med torpedoformede krop og lancetformede vinger, har typisk lang sugesnabel og er tusmørkeflyvere. Der findes slægter som duehaler og humlebisværmere der flyver om dagen. Der findes 1450 arter i verden.
Aftensværmere;
Sphingidae fra Bolivia af Lars Andersen.
Agrias;
er nogle af de mest farvestrålende dagsommerfugle i verden, højst værdsat imellem samlere og naturelskere. Der er mange der vil gøre alt for at se disse spektakulære og sjældne sommerfugle.
I tribe
Agrias findes der 5 arter, og de hører til Slægten Charaxini, som hvis kroppe er meget kraftige.
Der findes også i slægten
Charaxini; tribe som Anaeini (89) og Preponini  (16) i Sydamerika.
Preponaerne er nogle af de hurtigst flyvende dagsommerfugle i verden.
Alvaret:
På Øland findes der en Steppe på gammel havbund af Holenkalksten.
Alverdens Dagsommerfugle;
Dagsommerfugle og natsværmere fra alverdens lande, med fugle og andre dyr.
Amager Fælled;
var i gl. tid græsningsarealer for Københavns kvæg. Senere blev det til opfyldningsarealer for byens affald indtil 90'erne. Nu er det et stort rekreativ område. Der er set 27 forskellige arter dagsommerfugle på arealet.
Liste over dagsommerfugle på Amager Fælled
Arktiske sommerfugle; som målere, ugler, spindere, køllesværmere og halvmøl.
Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle 2.0
fik premiere d. 2 maj 2014.

__________________

Baffin Is. Dagsommerfugle Baffin Island;
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
blåfugle!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
bredpander!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
hvidvinger!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
ildfugle, busksommerfugle & metalvinger!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
pletvinger!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
randøjer!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
regnbuesommerfugle & sejlere!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
små perlemorsommerfugle!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
store perlemorsommerfugle!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
svalehaler!
Bestemmelsenøgle
over de skandinaviske
takvinger!
Birdswings, Ornithoptera;
er blandt verdens største dagsommerfugle.
Største dagsommerfugl er Alexander's Fuglevinge, Ornithoptera alexandrae som er 280 - 300 mm.
Blå Bog;
Om folk der formidler viden om sommerfugle.
Som Entomologer, Lepidopterologer, Biologer, Forskere og deres formidling på div. Naturbaser.
BlåfugleLycaenidae:
Er små i størrelse,
Busksommerfugle:  er brune ofte med haler, sidder med lukkede vinger. Ildfugle: er røde, hunnerne er mere uanselige. Blåfugle: som navnet siger, blå små dagsommerfugle, hvor hunnerne ofte er brune, eller mindre blå. Der findes en del arter blåsommerfugle i Europa, som er svære at kende fra hinanden. Larverne ligner bænkebidere, er som regel camouflerede og viser ofte høj tilpasning til foderplanten. De fleste arters larver udskiller et sødt sekret på 10énde bagkropsled, der er stærkt eftertragtet hos myrer. Disse myrer yder en vis beskyttelse imod snyltehvepse og parasitiske fluer. Rummer ca. 6500 arter.
Bolivian Butterflies 2004 to 2018
Bolivian Butterflies Checklist;
Startet i
marts 2010 af Lars Andersen
Bolivian Butterflies Tour; se; Mariposas de Bolivia.
2014; Mariposas de Bolivia, Enero 2014 by Ole Andersen and Peter Møllmann
2013; Mariposa de Bolivia Enero - 2013
2012; Mariposas de Bolivia, Enero 2012; beretning Naturephotos.dk
2010; Mariposas de Bolivia, Enero 2010; beretning på Naturephotos.dk
2009; Mariposas de Bolivia Febrero 2009
Botanisk Have tropehus

Bredpander, Hesperidae:
Kendes på det brede hovede, som har samme bredde som forkroppen, deres ribber er udelte ud til sømmet, veludviklet snabel og 3 par ben. De er i Europa små sommerfugle som er en sideordnet familie til Dagsommerfuglene. I Sydamerika er
Bredpande familie ret artsrig. De fleste af Bredpande slægten´s larver lever på græsser. Dog ikke Pyrginae slægten, hvor bla. Spættet Bredpande høre til. I Danmark findes der 9 arter. Der er fundet 1 tilflyver. Familien er repræsenteret i alle verdensdele, og omfatter 3500 arter. Vingefanget varierer imellem 19 og 90 mm.

Butterflies from Bolivia
Butterflies from Denmark, Sweden, Norway & Finland
Butterflies from Denmark in danish
Butterflies from Nearctic
Butterflies from Palaearctic
Butterflies from Scandinavia
Butterflies from Scandinavia
Butterflies on Faro, Iceland, Greenland and Baffin Island

__________________

Contact to Lars Andersen
Copyright;
Never use pictures without permission from danske-natur.dk / Lars Andersen © copyright

__________________

Dagfjärilar i Sverige och Norge;
Dagsommerfugle fra Palæarktisk
Dagsommerfugle fra vestlig Palæarktisk
Dagsommerfugle Forsvinder
Dagsommerfugle i Danmark 1758 - 2014
- (97 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2012
- (fastboende 62. træk 7, ialt 70 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2013
- (fastboende 63. træk 10, ialt 73 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2014
- (fastboende 63. træk 8, ialt 71 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2015
- (fastboende 63. træk 11, ialt 74 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2016
- (fastboende 63. træk 8, ialt 71 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2017
- (fastboende 63. træk 7, ialt 70 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2018
- (fastboende 63. træk 6, ialt 69 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2019
- (fastboende 63. træk 9, ialt 72 arter)
Dagsommerfugle i Danmark 2020
- (fastboende 63. træk 7, ialt 70 arter)
Dagsommerfugle i Danmark
Status 1758 - 2012
- (97/99 arter)
Dagsommerfugle i Hovedstadsregionen
Dagsommerfugle i Skandinavien
Dagsommerfuglene Forsvinder
Dagsommerfugle Færøerne, Island, Svalbard, Grønland & Baffin Island;

Dagsommerfugle som er uddøet i Danmark

Danmarks største sommerfugleskov
d. 10 december 2020
I Fredericia har man netop anlagt Danmarks største sommerfugleskov i samarbejde
med Green Key mærkede
Landal GreenParks.
Lars Andersen: Jeg vil da indrømme at Fredericia Kommune valg af areal overrasker mig, det kan man da nok kalde at starte fra scratch. Men det er greenwashing.
Danske Dagsommerfugle;
I Danmark findes der
63 til 64 fastboende arter dagsommerfugle og bredpander, 5 almindelige trækgæster, 3 sjældne trækgæster, 14 arter som tilfældige fund. Samt 14 fastboende arter der er uddøde, eller kun forekommet over en kortere periode her i landet.
I alt er der fundet
97 forskellige dagsommerfugle arter i Danmark.
Se
status over danske dagsommerfugle arter fra 1870 til 2012.
Danske Dagsommerfugle Liste:
hvor rækkefølgen starter med de mest truede arter, af Lars Andersen d. 28 februar 2015
Danske sommerfugle navne:
af Lars Andersen d. 10 oktober 2018
DANSKE LOKALITETER
DANSKE SOMMERFUGLE:
Den danske rødliste
DNA: Deoxyribonukleinsyre (forkortet DNA eller dna hvor a'et stammer fra engelsk acid) er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og enkelte vira.

__________________

Ekspeditioner; for at se sommerfugle, fugle og andre dyr.
Europæiske dagsommerfugle lokaliteter
Evolution: sommerfuglenes evolutionære udvikling,

__________________

Ferie; Hvor man ser sommerfugle, fugle og andre dyr.
Fjender;
Sommerfuglenes prædatorer (fjender). Sommerfuglenes overlevelses teknikker som kamauflage, advarselsfarver, skræmme, flugt, feronomer (giftige) og lyde.
Flyvetider; Link til Dagsommerfugle flyvetider i Danmark
Folk der
formidler viden om sommerfugle.
Som Entomologer, Lepidopterologer, Biologer, Forskere og deres formidling via div. Naturbaser på
Blå Bog.
Forfattere;
som har udlånt artikler & rejseberetninger af sommerfugle til denne side.
Forord;
Der er
Mennesker der elsker sin kolonihave, nogen dyrker sport, de fleste Naturinteresseret ser på fugle, eller går på jagt eller lystfisker, mindre antal går på svampejagt eller botaniserer, der er en lille skør flok der samler på sommerfugle, eller fotografere sommerfugle er endnu mere sjældent.....
Forslag til fredning af danske dagsommerfugle d. 28 februar 2015 udformet af Lars Andersen
Fotografer;
som har udlånt fotos af sommerfugle til denne side.
Fotografering; Om fotoudstyr, og hvordan man fotograferer sommerfugle.
Fotoredigering; Om fotoredigering, photoshop, rawkonverter, hdr, panorama & stacking programmer.
Fredet- Dagsommerfugle i Danmark:
Fredninger af sommerfugle i de Europæiske lande og USA, 2014 d. 3 marts 2015 udformet af Lars Andersen
Frostmålere, er natsommerfugle i slægten Målere. Hunnerne har korte vinger og kan ikke flyve. Deres flyvetid er på milde vinteraftner i november-december og februar-marts lige før frosten sætter ind.
Fuglevinger, Ornithoptera er blandt verdens største dagsommerfugle. Største dagsommerfugl er Alexander's Fuglevinge, Ornithoptera alexandrae som er 280 - 300 mm.
Færøerne;
Dagsommerfugle Færøerne;

__________________

Giftstoffer;
Se link til insektbekæmpelse i landbruget.
Grønland. Dagsommerfugle Grønland;
Guinness verdens rekorder
/ Sommerfugle rekorder; verdens største, mindste, tungeste, længste snabel osv.
Guldsmede;
Odonata som er delt op i Guldsmede, Anisoptera & Vandnymfer, Zygoptera.

__________________

Habitater for Dagsommerfugle.
Habitatsarter;
Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets
bilag II, IV og V.
Habitats for Butterflies.
Habitatsforringelse
Handel af insekter og udstyr:
på nettet og insektbørser er der handel med insekter og grej til indsamling og præparation.
Handel af sjældne insekter:
på nettet og insektbørser er der bla. på EBAY sælges sjældne og truede insekter.
Haven;
sommerfuglehaven med nektarblomster og værtsplanter.
Historik Udbredelseskort;
I januar 2014 har Magnus Vest Hebsgaard lavet historik udbredelsekort over danske dagsommerfugle som: Mnemosyne, Gråbåndet Bredpande, Fransk Bredpande, Sortplettet Bredpande, Kommabredpande, Ensianblåfugl, Sortplettet Blåfugl, Sort Ildfugl, Egesommerfugl, Terningsommerfugl, Skovperlemorsommerfugl, Engperlemorsommerfugl, Rødlig Perlemorsommerfugl, Mørk Pletvinge, Brun Pletvinge, Hedepletvinge, Perlemorrandøje & Herorandøje.
Hvorfor forsvinder overdrevets dagsommerfugle?:
Artikel af
Lars Andersen d 20 februar 2018

__________________

Index; Palæarktiske Dagsommerfugle
Index-Latin
Indsamlingsdebat:
der foregår mere debat om indsamling på sjældne dagsommerfugle end før, især på facebook er disse debatter taget til i
sommeren 2016.
Indsamling af sommerfugle:
netfangst, lyslokning, sukkerlokning, larve opdræt, præparation af sommerfugle osv.
Insektbekæmpelse i landbruget.
INSEKTER I DANMARK
Insekt Ordener
Invasive Dagsommerfugle i Danmark:
Island;
Dagsommerfugle Island;

__________________

Kikke på sommerfugle: se på sommerfugle med kikkert og kamera, lyslokning, sukkerlokning, larve opdræt osv.
Kontakt til Lars Andersen
Kridtugle, Photedes morrisii:
Strandenge omkring Østersøen i det sydøstlige Danmark (Kongelundsengen og Amager Fælled, Stevns og Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn). Det sydvestlige Skåne i sydlig Sverige, samt Rügen i det østlig Tyskland og Kaliningrad.
Kvælstofaflejring

__________________

Landbrug og Skovbrug:
dansk landbrug producerer nok fødevarer til ca. 15 mio mennesker svarende til 3X danmaks befolkning. Udgør ca. 60% af Danmarks samlede arealer. Da landbruget uundgåetligt vil påvirke det omgivende miljø, er det den største trussel mod de oprindelige hjemmehørende danske dagsommerfugle.
Lars Andersen;
forfatter og webmaster af
danske-natur.dk. Som jeg startede på nettet fra d. 9 juli 2003. I starten var det et billedegalleri af sommerfugle fra H/F Vennelyst og omegnen på Amager. Nu er den vokset til et komplette gallerier over de Danske Dagsommerfugle, Svenska Dagfjärilar og Mariposas de Bolivia.
Latin-index.
Lepidopterolog: er en der kikker, Fotografere eller Samler på sommerfugle.
Link til danske hjemmesider.
Link to Int. homepage
Litteratur
Lokaliteter

__________________

MakrofotograftræfMelby Overdrev d. 5 maj 2018.
Mariposas de Bolivia, Diciembre 2004 to Enero 2017 by Jan Flindt Cristensen, Henrik Bloch , Ole Andersen, Ib Kreutzer, Lars Andersen and Peter Møllmann
Miljøpolitik;
Se link til de politiske partier miljøtiltag.
Morfologi;
Studiet af en organismes struktur og form.
Morfologi: Æg, larve og puppe;
Studiet af en organismes struktur og form.
Mosaik Natur: Denne model ses allerede i det østlige Sverige hvor mindre lantbruk & landsbygd får företags-och projektstöd og skove med mindre drift som rummer et rigt plante og dyreliv er udlagt som Naturreservater. Man kan finde disse arealer på: Länsstyrelsens WebbGIS.
Mose:
Der findes forskellige typer af moser:
ekstremfattigkær, (højmoser/tørvemoser),        overgangsfattigkær, overgangsrigkær og ekstremrigkær.
Myrmecophile:
En art der lever i en afhændig, gensidigt fordelagtigt, eller symbiotisk forhold med en eller flere arter af myrer. F.eks.
Ensianblåfugl & Sortplettet Blåfugl.
Målere; Geometridae
Natsommerfugle;
De danske natsommerfugle repræsenterer omkring 900 forskellige arter.
Natsværmere fra Spanien af Bjarne Skule d. 30 oktober 2005
Nature of Denmark by Lars Andersen
NEWS
Nitrogenaflejring
Norske Dagsommerfugler;
I Norge observerade  ca: 98 arter dagsommerfugler.
Nuværende og tidligere danske dagsommerfugle navne:
af Lars Andersen d. 10 oktober 2018
NYHEDER; 2004 - 2007 om Sommerfugle, -fotos, Sommerfugle expeditioner, fremtidige ture & møder. Samt artikler om sommerfugle.
NYHEDER; 2008
NYHEDER; 2009
NYHEDER; 2010
NYHEDER; 2011
NYHEDER; 2012
NYHEDER; 2013
NYHEDER; 2014 januar - juni
NYHEDER; 2014 juli - december
NYHEDER; 2015
NYHEDER; 2016
NYHEDER; 2017 januar - juli
NYHEDER; 2017 august - december
NYHEDER; 2018

__________________

Observerer dagsommerfugle;
Den ældste metode er med net og glas. Men der findes alternativer som kikkert, smartphone, kameraer og gps der er brugbare til observationer af dagsommerfugle.

Opdræt

Ophavsret;
Never use pictures without permission from danske-natur.dk / Lars Andersen © copyright
Ordliste
Orkideer;
danske gøgeurt & gøgelijler.
Overlevelse;
Sommerfuglenes prædatorer (fjender). Sommerfuglenes overlevelses teknikker som kamauflage, advarselsfarver, skræmme, flugt, feronomer (giftige) og lyde.
Oversigt over Insekt Ordener

__________________

Palæarktiske Dagsommerfugle Index
Prædatorer;
Sommerfuglenes prædatorer (fjender). Sommerfuglenes overlevelses teknikker som kamauflage, advarselsfarver, skræmme, flugt, feronomer (giftige) og lyde.

__________________

Rare Butterfly in Denmark:
Rare Butterfly in Sweden, Norway & Finland:
Rewilding; Ekstensiv helårsgræsning med større græssere som køer, heste, geder og æsler.
Rødlisten

__________________

Samle på sommerfugle: netfangst, lyslokning, sukkerlokning, larve opdræt, præparation af sommerfugle osv.
Scandinavian Butterflies
Sejlvinger; Drepanidae
Se på sommerfugle: kikke på sommerfugle med kikkert og kamera, lyslokning, sukkerlokning, larve opdræt osv.
Sjældne Dagsommerfugle i Danmark:
Sommerfugle: I Danmark er der set mere end 2.654 arter af sommerfugle, hvoraf 2.549 naturligt forekommende, 80 er importerede, 14 er faunistiske observationsarter og 11 taksonomiske observationsbesøgende arter alt fra den lille dværgmøl, til en af vores største sommerfugle snerlesværmeren.
Sommerfugle fra Bolivia 2004 - 2014
Sommerfuglehus/farm; Zoologisk Have eller Botanisk Have tropehus
Sommerfuglehaven; med nektarblomster og værtsplanter.
Sommerfugle i kunsten:
sommerfugle har inspireret mange kreative mennesker igennem tiderne.
Sommerfugleliv
Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes ssp.: vandalica. Tornby Strand d. 4 juli 2016. Fotograf; Lars Andersen
"Sommerfuglenes dag" d. 4 juli 2016;
Jeg sad i morges og summede over livet osv. og lige pludselig slog det mig, vi mangler en officielt "sommerfuglenes dag" Så
d. 4 juli er hermed nu kåret som "Sommerfuglenes dag". Citat; Lars Andersen
Sommerfuglene Forsvinder
Sommerfugle navne; på forskellige sprog og dialekter. På islandsk: fiðrildi. På færøsk: firvaldur. Ældre svensk: fiädhal. På nynorsk: fivreld. På svensk: fjäril.........
Sommerfugleture; for at se sommerfugle, fugle og andre dyr.
Spindere;  Er en sammesat gruppe af div. slægter af natsommerfugle; Lasiocampidae, Saturnidae

Spættet Bredpande Nøgle for slægterne: Pyrgus, Spialia, Muschampia, Carcharodus, & Erynnis fra Europa.

Pyrgus cacaliae. lac Negre, 2400 m.h. Alps maritime, Sydfrankrig. juli 1988. Fotograf: Lars AndersenAlps Maritime, Frankrig  juli 2007. Fotograf:; Tom Nygaard KristensenSoløjebredpande, Pyrgus alveus. Kapelludden, Gotland, Sverige. d. 6 juli 2004. Fotograf: Daniel DolfeSkærbredpande, Pyrgus serratulae. Oberammergau i det sydlige Tyskland  d. 1 juli 2011. Fotograf; Helle Krogsgaard.

Status over danske dagsommerfugle arter fra 1870 til 2013.
Svalbard;
Dagsommerfugle fundet på Svalbard;
Sukkerlokning: en metode til at lokke dagsommerfugle og natsværmere
Svenska Dagfjärilar;
I Sverige observerade  ca: 122 arter dagsommerfugle
Systematik

__________________

TakvingerNymphalidae:  Sidder med 2 par ben på planten, det forreste par ben er formindsket, og bruges ikke til at sidde med. Der findes flere af dem som er kendte trækdyr. Deres larver er beklædt med torne, der yder dem en vis beskyttelse imod fjender. Larverne optræder i de første stadier i gruppespind. Slægten rummer 6000 arter, og der findes slægter som;  Limenitidinae, Heliconiinae, Acraeinae, Apaturinae, Biblidinae, Cyrestinae, Nymphalinae, Charaxinae, Satyrinae; Morphini, Amathusiinae, Brassolini, Melanitini, Haeterini, Satyrini,  Danainae; DanainiIthomiiniLibytheinae.

Tigerspindere-Uglere, NoctuoideaTandspindere, Notodontidae. Pragtugler, Erebidae. Bådspindere, Nolidae. Ugler, Noctuidae.
Tropisk; Sommerfugle i Tropisk
Træk Status over dagsommerfugle tilfældige gæster fra 1870 til 2012.

__________________

Ugler; Noctuidae

__________________

Verdens Sommerfugle rekorder /
Guinness verdens rekorder ;
verdens største, mindste, tungeste, længste snabel osv.
Værtsplanter for Dagsommerfugle i Danmark og Sverige.

__________________

Yngelopdræt

__________________

Öland og Blekinge, Sydlig Sverige.

 

 


Litteratur liste om sommerfugle

Links to site about Danish Butterflies

Butterflies Links from Europa, Africa, Asia, Australia and North/South-America 

Home Tilbage til forsiden